2023 m. birželio 11 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS  BERESNIOVAS IR JO ,,SPARNUOTA VASARA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEGOS RAŠĖ...

,,KŪRĖJAS"

Jam ieškojimų karštis -

Beprotybė žiauri:

- Ko dar siekti? Kur veržtis,

jeigu viską turi?!

 

MIKROGENIJUS

Jį talentingu daug kas pavadina,

Jis kolektyvą, sako, vienija...

Vidutinybėmis save apsisodino,

Kad tarpe jų   pats būtų genijum.

 

 

 

 

ANT PEGASO BE GALVOS

Jis drebėdamas žirgelį kaso,

Nes balne išsėdis vos ne vos.

Kas iš to, kad kiurkso ant Pegaso,

Jeigu raitelis pats...be galvos!?

 

TUŠČIAKALBIS

Jis trata

Už kulkosvaidį smagiau.

Neįsiterpsi pasakyti:

- Gal jau gana?!

Tylėdamas pasako kitas

Daug daugiau,

Negu jis

Savo žodžių lavina.

 

 

 

KAS MUS PAŽĮSTA

Savais bičiuliais

Gyreis taip ilgai,
Kad Man jau mintys

Skverbiasi nesmagios:

Geriausiai mus pažįsta

Ne draugai,

Bet liežuvautojai,

Skundimai,

Vagys!

 

NEŽINIA

Daug ką žemėj pažinai:

Laimę, džiaugsmą, meilę...

Tik lig šiolei nežinai,

Ar savam tu kaily!..

 

LŽS Kauno skyriaus narys

PETRAS ŽEMKAUSKAS

       (1926 - 2018).

 

 

     LŽS ir LDS nario

Vladimiro Beresniovo

       piešiniai

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Aktualijos


 


2023-06-01
Esu kaunietė. Tai ,,testas", kurį atlikau ir diagnozavau…

  Kaip sakė dabar iš dangaus mus stebintis Algirdas Patackas, tikras kaunietis gali gyventi beveik visur, tačiau Vilniuje – ne. Ten jis jausis blogai ir susirgs dvasinėmis ligomis. Nes Kaunas yra polis. Vilnius nėra polis. Na, bet apie tai dar kartą jo balsu Kauno gimtadienio proga (čia testas; atlikau, diagnozavau - esu kaunietė ): Kaunietis negali gyventi ne Kaune, nebent būtų ištremtas. Po to jis grįžta. Titulas „kaunietis” nėra... daugiau

2023-06-05
Birželio mėnesį gimusieji, Ilgiausių metų, Ilgiausių!

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos ir žurnalistikos senjorų klubo MES nariai nuoširdžiai sveikina savo kolegas, šiandieninius spaudos, radijo, televizijos interneto darbuotojus, taip pat ir užtarnautan poilsin išėjusius kauniečius ar palikusius mūsų profesinę sąjungą, kurie birželio mėnesį švenčia savo gimtadienį.     Sveikatos, džiaugsmo, laimės ir kūrybinio įkvėpimo! Pirmąjį vasaros mėnesį, yra gimę vos septyni kauniečiai – LŽS Kauno apskrities skyriaus... daugiau

2023-05-29
Naujiena žiniasklaidai: Išleistas DIDYSIS ESPERANTO - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS

Didysis Esperanto-lietuvių kalbų žodynas (La granda Esperanta – litova vortaro). Jo autorius yra žymus Lietuvos pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, daktorius, vertėjas, žodynininkas Petras Čeliauskas . Išleido Pasaulio lietuvių centras bendradarbiaudamas su Lietuvos esperantininkų sąjunga. Žodyno apimtis - 52 spaudos lankai, 816 puslapių, 52000 žodžių įskaitant ir asimiliuotus asmenvardžius bei vietovardžius. Yra daug vartojimo pavyzdžių parodant abiejų kalbų panašumus bei skirtybes. (Nuotraukoje: Lietuvos... daugiau

2023-05-29
Skirtinga dailininko ir TV operatoriaus Jono Dirsės gegužės 18-toji...

Tokią šiltą, saulėtą ir mums mielą pavasario dieną, buvusį dailininką ir televizijos operatorių, Lietuvos žurnalistų sąjungos narį Joną Dirsę aplanko skirtingas jausmas. Gegužės 28-toji - jo Gimimo Diena, kolega sulaukė 83-trejų   Lygiai prieš metus, taip pat gegužės 28-tąją,  mirė jo žmona kaunietė gydytoja Rūta Dirsienė. Liūdnų metinių proga mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje Kaune klebonas Kęstutis... daugiau

2023-05-28
Tegul nesibaigia mūsų Stepono dvasinė ramybė, viltis, artuma

  Šiandien – Sekminės. Šias, kaip ir visas, ne tik krikščioniškas šventes, ligos patale sutinkoa žinomas mūsų kolega, ilgametis Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Steponas Gečas. Jau penkeri metai, kai buvęs kūrybingas muziejininkas ir žurnalistas, nevaikšto, nekalba, tačiau viską supranta, džiaugiasi, kai sulaukia artimųjų, o kai kada ir buvusių bendradarbių ar bičiulių. 2023-čiųjų gegužės 15-tąją Steponui... daugiau

2023-05-27
AMŽINĄJĮ ATILSĮ. ZITA KELMICKAITĖ (1951 10 19 - 2023 05 27)

Didelė, skaudi netektis. Šią naktį Amžinybėn iškeliavo nuostabi etnomuzikologė, aukščiausio meistriškumo televizijos ir radijo laidų vedėja ZITA KELMICKAITĖ. Sekiau ne tik jos gyvenimą eteryje, bet ir sėdėjau prie LRT radijo mikrofono laidoje ,,Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite".  Kokia Ji buvo nuoširdi,  iškalbinga, nuovoki, sugebanti pateikti kitokius klausimus, įdėmiai išklausyti  pašnekovo  atsakymą. Kokie originalūs buvo  Zitos ,,Ryto suktiniai" . Klausiausi  kovo viduryje  Jos šeštadieninę... daugiau

2023-05-27
TURIME DIDELĮ NORĄ – ĮTRAUKTI KUO DAUGIAU LŽS NARIŲ...

      Darbą pradeda iš esmės atsinaujinusi Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus valdyba, patikėjusi man valdybos pirmininkės pareigas. Pasiūlymo eiti vadovauti žurnalistų Vilniaus skyriui sulaukiau dar praėjusiais metais, daug mąsčiau, suprantu, kad šios pareigos bus imlios laikui, kurį labai branginu. Visgi taip pat žinau, jog žurnalistika yra tai, kas man visada rūpėjo ir rūpės, todėl negaliu likti pasyvia stebėtoja. Pokyčiai... daugiau

2023-05-26
AMŽINĄJĮ ATILSĮ. LEOPOLDAS ROZGA (1945 11 15 - 2023 05 26)

Sudie, mūsų Redaktoriau Žydintį pavasario metą, gegužės 26-osios naktį, užgeso Akmenės krašto patrioto, rajono Garbės piliečio, žurnalisto, kraštotyrininko Leopoldo ROZGOS gyvenimo šviesa. Netekome iškilios asmenybės, kurio aštrus ir aktualus publicistikos žodis padėjo susivokti permaininguose gyvenimo procesuose. Atgimimo Sąjūdžio metą „Vienybės“ laikraštyje spausdinti Leopoldo Rozgos straipsniai ugdė tautinę savimonę.... daugiau

2023-05-25
Ukrainiečių Didvyrių dieną Kaune pagerbtas pulkininko, LŽS nario Eugeno Konovaleco atminimas

  Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie  paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę” ir Nežinomo kareivio kapo, prie buv. ,,Metropolio”, Lietuvos karininkų ramovės ir Lietuvos šaulių sąjungos būstinės vyko   Didvyrių dienos arba plk. Eugeno Konovaleco (ukr. Євген Коновалець 1891– 1938) žūties 85-ųjų metinių minėjimas.   Tai žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos liaudies respublikos armijos vadas, Lietuvos... daugiau

2023-05-25
Tai mano teisininis ir civilizuotas kelias…

  Mūsų teisė kritikuoti valdžią turi būti apginta. Lietuvos Respublikos Konstitucija suteikia visiems teisę turėti savo nuomonę ir kritikuoti valdžią. Konstitucijoje aiškiai teigiama, kad už valdžios kritiką negali būti persekiojamas nė vienas pilietis.   Tai labai svarbios nuostatos, kurios turi būtų ne vien deklaratyvios. Jos turi realiai veikti. Kitaip negalėtų dirbti nė vienas žurnalistas. Kitaip nebūtų... daugiau

2023-05-25
Mūsų šventės aidai (IX). XXX Spaudos baliuje - iš dar vieno trisdešimtmečio...

Kaunietė Lietuvos žurnalistų sąjungos narė Dalia Poškienė – puiki visuomeninio darbo entuziastė. Jau daugel metų jį vadovauja XXVII knygos mėgėjų draugijai, kuri Lietuvoje atkurta lygiai prieš 30 metų. Lietuvos karininkų ramovėje Kaune buvo surengta konferencija ,,Laikas gyvena knygose“.   Draugijos pirmininkė D.Poškienė kalbėjo apie draugijos istoriją, nuveiktus darbus, ateities planus.   Šventėje dalyvavo... daugiau

2023-05-24
Mūsų šventės aidai (VIII). Su Garbės ordinu ir knyga ,,Ar paveldimas pilietiškumo genas?“

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė Perpetua Dumšienė XXX Spaudos baliuje buvo apdovanota Garbės ordinu. Kaunietė padėkojo už jos kūrybinio darbo įvertinimą ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriui padovanojo tik ką išleistą savo naują knygą ,,Ar paveldimas pilietiškumo genas?“ , kurią pati ir pristato.   Kai reikėjo sukurti šiai knygai pavadinimą – savo vidiniam... daugiau

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13      »      [32]

 

AUDRONE NUGARAITĖ:

GERUMO KOMUNIKACIJA


 

Penktadienis - diena, kai skubame į laisvės nišas, kad vėl pajustume gamtos ir savo gerovės bangas. Su kokia nuostata pasitinkame poilsiadienį, kad jis taptų naujos energijos savotišku gimtadieniu?

***

Šiandienos nuostata

Visi esame gražūs savo vidumi, jeigu norime tokiais būti. Aplinką matome pagal savo nuotaiką. Vertinimas slypi mumyse. Nuotaika priklauso ir nuo mūsų gyvenimo aplinkos, bet mes esame jos valdytojai, gebantys problemas paversti galimybėmis. Pozityvumas yra mūsų energijos kūrėjas, o gera nuotaika -mūsų kiekvienos dienos sėkmė. Pasipuoškime.

***

Mūsų galia prasideda svajone, nes svajonių turintis žmogus yra išmanus. Svajoti, tai ne tik kurti, bet ir jas įgyvendinus būti tvirtesniu ir geresniu. Svajoti- tai suteikti sau sparnus ir pasiekti norimus rezultatus. Svajokime.

***

Savaitės išmintis

"Aš noriu daryti stebuklus, net jeigu turiu mažiau gyvenime ramybės nei kiti žmonės." L. da Vinči (Geroji naujiena)

***

Gyvenimas-dviejų dėmenų kaita: sudėtinga/paprasta. Sudėtinga, nes viskas nuolat keičiasi, paprasta- visada yra išeičių iš nesėkmių. Norėdami gerai jaustis, turime prisitaikyti prie kaitos ir žvelgti plačiau. Išmokime būti.

***

Kasdienybės kelionėse mus lydi sėkmė ir nesėkmė.Todėl svarbu teisingai reaguoti į nepalankias situacijas.Tai prasideda nuo požiūrio ir mąstymo kaitos į tokius dalykus, netgi darant juos sau naudingais. Veikti čia ir dabar.

***

Birželio 1 d.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Vasaros pradžia

Birželis, liepa, rugpjūtis, tai ne tik saulė, vėjas ir liūtys. Mes atverčiame vasaros jausmų knygą, kurioje gausu vilčių ir norų. Juos, bėgdami vasaros dienų puslapiais, darysime savo gyvenimo norimu svoriu. Spindėkime nuostabia vasaros malonumų šviesa. Būkime sau ir kitiems meilės ir gerumo platuma, kai bendravimas ir pagarba laimina mūsų vilčių išsipildymą ir džiugina dvasine jausena. Gera pradžia, pusė darbo. Pradėkite jau nuo šiandien.

***

Pavasaris - dosni metų dovana. Ilgėjanti diena ir laukta šiluma. Jis ne tik atgimusi gamta. Tai amžinas stebuklas pasidžiaugti ir savo sielos atgaiva. Svarbiausia, kad pavasario jėga būtų mūsų dvasios potencialas ir tolesnės gyvenimo kelionės vasaros takais nuostabus emocinis vadovas. Paskutinė pavasario diena- kaip vidinės būsenos gerų rezultatų visuma. Einame toliau.

***

"Tik vienas dalykas gali padaryti svajonę neįgyvendinamą - tai baimė, kad nepasiseks. Galimybė įgyvendinti svajonę - štai kas daro gyvenimą įdomų. Kovok už savo svajones ir tavo svajonės kovos už tave." P. Koelas

***

Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena

Mums nurodė dar vieną konkrečią dieną atkreipti dėmesį į savo sveikatą. Rūpintis brangiausiu savo turtu, kad metams bėgant jo nepritrūktų. Sveiki esame tada, kai nejaučiame, kad yra sveikata. Ji bus gera, kai ne tik save žiūresime, bet ir pozityviai mąstydami tuo kitus užkrėsime.

***

Sekminės - džiaugiamės gamta, mūsų geros jausenos ir sveikatos puoselėtoja.

***

Šeštadienis, savaitės pabaiga. Tegul ji būna tiesi nuoroda į savaitgalio erdves. Kur mes ne tik pailsėsime, bet savo pozityvumu ir gerumu kitus užkrėsime. Tegul plinta virusas ir virsta gerumo pandemija.

***

Gegužės 26 d.

Europinė kaimynų diena

Ar susimąstome kada, kad geri kaimynai yra dovana?

Juk svarbu ne tik turėti su kuo pakalbėti, bet svarbiausia jais pasitikėti. Pažinkime geriau vieni kitus, kad pajustume bendrystę, ir bendravimas suteiktų mums tikrus draugus. Kaimynuokimės.

***

Nuo mūsų priklauso, koks bus mūsų pasaulis. Gebėkime džiaugtis gyvenimu, kiekvienu veiksmu.

***

Mūsų vidinis pasaulis ir išvaizda. Bendravimas su kitais, vidinė harmonija mus daro gražesniais. Puoselėdami emocinį vidų, turime savęs nuolat paklausti ar esu laimingas, jeigu ne, ką reikia keisti? Bendraukime su savimi.

***

Sekmadienio rytą gegutė kukuoja ir pinigėlis ramiai kišenę supuoja. Alyvos vėl nudžiugino savo gražumu. Ne tik pasidabino įspūdinga puokšte, bet ir patvirtino penkialapiu žiedeliu, kad einame sėkmės ir laimės keliu. Keliaujame toliau į ateities tolius.

***

Vidinis balsas - mūsų tapatybės dalis. Jis padeda įvertinti praeitį, suprasti dabartį ir planuoti ateitį. Jis priešas, jeigu pataria negatyviai. Draugas, padedantis siekti savo tikslų ir įgyvendinti svajones. Išgirskime savo balsą.

***

egužės 17 d.

Pasaulinė informacinės visuomenės diena

Pasaulinė hipertenzijos diena

Kraujospūdis - galia, spaudžianti mūsų arterijų sieneles. Didelis spaudimas - netikėtos pasekmės. Tai atvejis, kai daug yra blogai. Kuo žemesnį spaudimą turime, tuo ilgiau gyvename. Pažinkime save, žinokime savo kraujospūdžio jėgą ir taip suteikime sau naują spėką. Sveikuokime.

***

Gegužės 16 d.

Pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena

Tarptautinė šviesos diena

Šviesos svarba ir reikšmė mūsų aplinkoje. Energetika, menas, medicina. Visur tai būdas judėti pirmyn ir daryti norimus dalykus. Tačiau svarbiausia turėti vidinę šviesą savyje, nes šviesus žmogus traukia kitus savo nuoširdumu ir dvasine šiluma. Švieskime.

***

Savaitės išmintis

"Pirma - pagarbos faktui ir ištikimybės vertybei, kurios sutaikytų šias abi sferas; antra- teorinio jautrumo žmonijos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai, lydimo empatija pagrįsto santykio su žmogumi. Tai daugiau nei talentas ir kompetencija. Tai pagarbi išmintis." Leonidas  Donskis

***

Gegužės 15 d.

Tarptautinė šeimos diena

Namai tai ne tik gyvenamoji vieta. Tai bendros vertybės, atsakomybė ir pagarba. Džiaugsmas būti su artimaisiais kartu, bendrauti ir eiti laimingai gyvenimo keliu. Laimė mylėti ir būti mylimam, dvasiškai save pakylėti ir gerumu kitus apdovanoti.

***

Gegužės 13 d.

Meilės diena, deivės Mildos šventė

Tulpių žydėjimo diena

Pasaulinė kokteilių diena

Dar viena diena, kai mūsų gyvenimo kokteilyje galime mėgautis pražydusių tulpių gražuma. Pasiklausyti gegutės kukavimo ir pasidžiaugti deivės Mildos meilės artuma. Juk gyvenimas -tai meilė. Kaip gėlė neauga be saulės, taip ir mes negalime gyventi be meilės. Meilė akimirksniu keičia mūsų dvasinį pasaulį. Ji burtininkė, gaivinanti sielą ir daranti gyvenimą švytinčia saule.

***

Pagarba artimiesiems, gamtai, žmonėms prasideda nuo pagarbos sau. Tai mums leidžia ne tik atleisti sau praeities nesėkmes. Pagarba sau skatina mylėti gyvenimą, džiaugtis kiekviena akimirka ir dalintis pozityvumu.

***

Mes ir apibendrinimai. Jie kaip mūsų patirtis, tai yra darome kaip esame įpratę. Jie supaprastina mūsų veiklas. Gali ir riboti, jei kartą nepavyko, manome, kad jau iš viso nepavyks. Apibendrinimas lemia mūsų veiksmus ir kokybę.

***

Mūsų nuostatos. Pradžioje tai idėja, kurią pritaikome vertinti tikrovę.Ieškome palaikymo savo nuostatoms. Jos suteikia galios ar varžo? Norėdami būti savo gyvenimo valdovais, turime kontroliuoti nuostatas. Aš galiu.

Gegužės 3 d.

Pasaulinė spaudos laisvės diena

Saulės diena

Kas yra man saulė? Atsakykime ir bus lengviau šitame pasaulyje. Vakare ją palydime į debesis miegoti. Rytą ji mus kelia toliau savo gyvenimo vagą vagoti. Todėl jeigu ir jaučiamės blogai, save nuteikime, kad saulė vėl pakils ir savo nuostabiais spinduliais ne tik šešėlių pridarys, bet ir stiprybės mums suteiks.

Savaitės išmintis

"Varpas nebus varpas, kol nepradėsi juo skambinti. Daina nebus daina, kol jos nesudainuosi. Ir meilė tavo širdyje ten atsirado ne tam, kad tiesiog stovėtų. Meilė nėra meilė, kol jos neatiduosi." O. Hammersteinas

***

Sveika, Geguže, vėl mus aplankei.

Žiedų lietumis palaistei, šalna žemę pabalinai, laukų ir medžių žaluma pradžiuginai. Tegul gamtos prabudimas bus ne tik vasaros laukimas, bet pirmiausia mūsų dvasios atgimimas. Nuostabūs jausmai slypi mumyse, tik reikia gebėti juos išlaisvinti, pajusti darną ir stiprybę savyje. Ir tuo džiaugtis ne tik patiems, bet ir negailėti gerumo kitiems.

Su gegutės mėnesiu.

***

Balandžio 30 d.

Tarptautinė džiazo diena

Ar susimąstėme, kas yra muzika mūsų kasdienybės veikloje? Muzika- tai mūsų jausmų oazė be sienų ir apribojimų būti savyje.

Muzika yra universali kalba, išreikšti tai, ko žodžiais negali pasakyti. Tai būdas svajoti, dvasiškai atgimti, atsipalaiduoti ir mylėti,

Naujovė, verčianti žavėtis praeitimi, ir visa tai pajusti širdimi. Klausant jos ne tik skausmo ar dvasios nerimo nejausti.

***

Esame skirtingi. Bendraudami su įvairiais žmonėmis, patiriame skirtingų emocijų. Svarbiausia yra į pyktį neatsakyti pykčiu. Tai nelengva, bet įvertinę pasekmes, būdami pozityvūs padedame pirmiausia sau. Geros jausenos.

 

 

 

 
KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)