2021 m. gruodžio 5 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Rokiškiečiai pagerbė Dalią Poškienę

Stanislovas ABROMAVIČIUS

Juozas Keliuotis (1902–1983) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas. Gimęs Joniškio vnk. (tada Rokiškio valsčius), 1926 m. baigė Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą, studijavo Sorbonos univeristete Paryžiuje. Prieškaryje Lietuvoje redagavo žurnalus „Pavasaris“, „Ateities spinduliai“, leido literatūrinius žurnalus, tame tarpe dar ir šiandien gyvuojančią „Naująją Romuvą“. Pokaryje leido pogrindinį žurnalą „Aušra“. 1945 m. suimtas ir tardytas, ištremtas į Pečioros lagerius. 1947 m. grįžo į Lietuvą, bet 1952 m. vėl buvo suimtas ir nuteistas. 1956 m. sugrįžo į tėvynę iš Permės srities Solikamsko lagerių.

Po premijos įteikimo: rašytojas Laimonas Inis, žunalo „Naujoji Romuva“ redaktorė Audronė Daugnorienė, Kauno Europe direct centro vadovė Diana Lukoševičiūtė- Burneikienė, Dalia Poškienė ir Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė.

Pagerbdami kraštiečio atminimą, 2007 metais Rokiškio rajono savivaldybė už literatūrą ir publiscistiką, kultūrinių vertybių sklaidą pasiūlė įsteigti jo vardo lietartūrinę premiją. Premijos steigėjas – Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. Iki šiol ja apdovanoti poetas Vaidotas Daunys (po mirties), rašytojai Vytautas Girdzijauskas ir Vanda Juknaitė,  filosofas Andrius Konickis bei kiti įžymūs Lietuvos kūrėjai, kultūrinio gyvenimo aktyvistai. Malonu, kad šiais metais už kūrybinę, kultūrinę, visuomeninę veiklą, meilę ir pagarbą knygai, reikšmingą indėlį į jų istoriją, renginių organizavimus steigėjai penkioliktąja premija apdovanojo mums visiems gerai pažįstamą Dalią Poškienę.

Dalia Poškienė visą savo gyvnimą skiria  knygai, gėrio ir grožio puoselėjimui, yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narė. Pastaruosius 4 metus dirba LPKTS kultūros vadybininke. Ji ir Sąjungos būstinėje ir kitur organizuoja įdomias parodas, knygų pristatymus, rengia projektus ir ruošia knygas spaudai. Be to, ji įkūrė Kauno TAU Kultūros ir švietimo istorijos fakultetą, yra jo dekanė, taip pat vadovauja XXVII knygos mėgėjų draugijai ir Lietuvos universitetų moterų asociacijai (LUMA). .

Tad rugsėjo 4 dieną, Rokiškio viešojoje bibliotekoje Daliai Poškienei iškilmingai įteikta penkioliktoji Juozo Keliuočio literatūrinė premija. Jai įteiktas laureatės diplomas, įteikta piniginė premija ir Rokiškio krašto tautodailininko Vidmanto Zakarkos autorinis darbas.

Tame iškiliame renginyje paminėtas ir Juozas Keliuotis. Jo poetinį palikimą pristatė Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė, laureatę D. Poškienę sveikino Rokiškio meras Ramūnas Godeliauskas, žurnalo „Naujoji Romuva“ redaktorė Audronė Daugnorienė, Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė, bendraminčiai iš visos Lietuvos, taip pat Sėlos apygardoje išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo narys Vidmantas Kanopa.  

Renginyje dalyvavo ir Juozo Keliuočio brolio Alfonso dukros. Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Aušra Keliuotytė skaitė tėvo poeziją, UAB „Gimtasis Rokiškis“ vadovė Rasa Keliuotytė pasidalijo prisiminimais apie vaikystę ir su savaisiais praleistus metus. Beje, jos tėvelis  Alfonsas Keliuotis (1911–1994) taip pat yra nusipelnęs gimtąjam kraštui – pedagogas, poetas, spaudos darbuotojas. 1933–1940 m. dirbo brolio J. Keliuočio redaguojamo ir leidžiamo žurnalo „Naujoji Romuva“ redakcijoje.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės, Alfonso ir Juozo Keliuočių palikimo studijų centro pirmininkės Alicijos Matiukienės iniciatyva pradėtas leisti žurnalas „Prie Nemunėlio“. Naujausią žurnalo numerį direktorė A. Matiukienė plačiai pristatė renginio dalyviams. Jame – ir kauniečio rašytojo Laimono Inio novelė „Rožė ant Vienužio kapo“. Rašytojas susitikime pasidalijo savo kūryba, skirta Rokiškio krašto žmonėms, nusotabiais jo gamtos fragmentais. Iškilmingą renginį nuotaikingai palydėjo folkloro ansamblis „Gastauta“ (vadovas Giedrius Viduolis). Jį dar prieš keturiasdešimt metų įkūrė ir devynerius metus jam vadovavo Algirdas Svidinskas. Renginyje dalyvavo ir šio krašto tremtiniai.

Sveikiname Dalią Poškienę su kruopštaus darbo ir didelio sumanumo prasmingu įvertinimu.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)