2021 m. gruodžio 5 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Į ką nusitaikęs karikatūristas?

Juozas KUNDROTAS

Lietuvos žurnalistų ir dailininkų sąjungų narys, tikrasis meno kūrėjas Vladimiras Beresniovas (VLABER)  paruošė karikatūrų ir aforizmų knygą „Smailiu žvilgsniu", kurią išleido spaustuvė „Morkūnas ir Ko".

Kaunietis rašytojas ir žurnalistas Juozas Kundrotas pristato „Smailų žvilgsnį" ir kolegos Vladimiro Beresniovo kūrybą.

Į ką nusitaikęs karikatūristas?

Kas Kaune  ir Lietuvoje nėra girdėjęs Vladimiro Beresniovo vardo? O jeigu priminsime  ir jo pseudonimą – Vlaberis, – skaitytojų ir meno gerbėjų sąmonėje akimoju iškils jo neįžeidžios karikatūros, kurios kultūros visuomenei dažnai pristatomos parodose pavidalu. O kur dar išleisti albumai, knygos, ištisa menininkų, garsių veikėjų portretų galerija, šimtai knygų viršelių bei iliustracijų, visokiausios paskirties ženklų, simbolių? Bet tai dar ne viskas. Pro smalsias skaitytojo akis nepraslysta ir jo kandūs aforizmai, epigramos, dedikacijos.

Viso to galima rasti ir neseniai pasirodžiusiame albume „Smailiu žvilgsniu“. Tai gana patrauklios išvaizdos leidinys. Trumpoje anotacijoje jo struktūrinio kryptingumo, meninio savaimingumo, filosofinio užtaiso nenusakysi. Juk menas visuomet problematiškas, orientuotas į žmogiškojo būvio, laiko ir erdvės bei lokacijos sampynas, daugiau ar  mažiau (priklauso nuo talento) verčiantis mąstyti ir permąstyti pasaulį, žmogų, skatina jį patį susivokti laike ir erdvėje.

Leidinio pagrindą sudaro karikatūros. Tai dantingas žanras. Vienur nusitaikyta tiesiu taikymu, kitos ( ir tokių didžiuma) – savaip dygios, ironiškos su gilesne potekste. Nemaža jų dalis pasižymi menine branda. Pavadinimų dailininkas joms nesuteikia. Tokios tradicijos laikosi nuo jaunystės dienų. Jis pasitiki  jų „egzistencine“ jėga, filosofine ir emocine veikme. Galima pasakyti ir daugiau, kad be prierašų ar papildomų paaiškinimų jo karikatūros suprantamos ir  užsienio kraštuose. Kas domisi, tas žino, kad V. Beresniovas aktyviai dalyvauja ir kaip menininkas reiškiasi įvairių pasaulio šalių skelbiamuose konkursuose, jo darbai pripažįstami, aukštai vertinami, publikuojami. Dėl to susilaukia ir medalių, ir diplomų,  kitokių apdovanojimų. O naujasis albumas dar kartą patvirtina V. Beresniovo kaip karikatūristo autentiką, raiškos individualumą, su kuo reikėtų sveikinti. Norisi tikėti, kad savo žodį tars ir meną išmanantys specialistai, taip pat kolegos. Juolab tokių diskusijų  šio žanro atžvilgiu labai pasigendama, nors brandžių karikatūrų Lietuvoje turime visą plejadą.

Keliolika puslapių leidinyje skirta aforizmams, kuriuos autorius vadina vlaberizmais. Galima drąsiai teigti, jog tai jo mėgstamas žanras. To įrodymas – beveik keturių šimtų puslapių kantičkos formato knyga „Geriau ragas ant kaktos...“. Tai kandaus žodinio sąmojo ir karikatūrų simbiozė, derinys, kurį teko man įžanginiu žodžiu palydėti į dienos šviesą. Apie šį kuklųjį žanrą retai kas spaudoje užsimena, nors jį kultivuoja daugelis literatų, žinomų rašytojų. Ne svetimas jis buvom ir a. a.  garsiam poetui satyrikui Aleksui Dabulskiui, kuris savo laiku yra išleidęs  keletą tokio pobūdžio knygų, sudaręs kelių autorių knygelę „Mintys minta mintimis“. Apie šio žanro gyvybingumą yra pabrėžęs „Čia pasitaiko ir  tikrų minties  brangakmenių, ir šiaip įdomesnių, rimtesnių akmenėlių“.

Tokių aštriais kampais „akmenėlių“  rasime ir pastarajame V. Beresniovo albume.

Rašytinių tekstų yra ir daugiau. Tai epigramų, dedikacijų pluoštelis, sudarantis atskirus skyrius. Kolegų, žurnalistų, rašytojų atsiliepimai – irgi ne iš piršto laužti, bylojantys apie patį autorių.


 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)