2022 m. rugpjūčio 18 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvių kalbos gynėjo A. Macijausko premija - žurnalistui V. Žeimantui


Iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo Antano Macijausko premija paskirta žurnalistui, redaktoriui, vertėjui ir rašytojui Vytautui Žeimantui. Stasio Makaraičio sukurtas medalis, 1000 eurų prizas ir A. Macijausko monografija bus įteikti liepos 31 dieną Biržų miesto šventės metu.

Apdovanojimas V. Žeimantui paskirtas už meniškai ir argumentuotai išnagrinėtus lietuvių ir baltarusių literatūrinius ryšius, pateiktą XIX–XX amžių sandūroje prasidėjusį baltarusių tautinį atgimimą ir jo vaidmenį Lietuvos visuomenei ir žurnalistikai publicistinės eseistikos knygoje „Gimtuoju dvasingu žodžiu“.

„Mūsų žymiam kraštiečiui A. Macijauskui itin svarbios buvo laisvės, valstybingumo, pilietinių teisių, kultūrinės tapatybės idėjos. Džiugu, kad šiemet premija paskirta Vytautui Žeimantui, kuris savo eseistikoje analizuoja dviejų šalių – Lietuvos ir Baltarusijos - istorinius, kultūrinius ryšius. Manau, kad tai labai prasminga šiuolaikinių sudėtingų politinių procesų kontekste“, – taip žinią apie naują laureatą pasitiko Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas.

„Nuoširdžiai dėkoju Biržų rajono savivaldybei, kolegoms už tokį aukštą mano darbų įvertinimą. Apie Biržų kraštą ir čia išaugusį Antaną Macijauską, aktyvų lietuviško žodžio gynėją ir skleidėją rašiau ne kartą. Maloniai stebina mane jo drąsa per caro teismus ginti lietuvišką raštą, kovoti prieš lietuvių spaudos draudimą. Džiugina ir  Biržų krašto žmonių siekis deramai įvertinti iškilią Antano Macijausko  veiklą, kuri sovietmetyje buvo demonstratyviai nutylima“, - savo džiaugsmu pasidalino laureatas Vytautas Žeimantas.

V. Žeimanto knyga „Gimtuoju dvasingu žodžiu“ yra ypač aktuali šiandien, kai baltarusių tauta pakilo gindama savo tautinę savigarbą. Knygos autorius profesionaliai pateikia įdomius publicistinius pasakojimus apie Vilniaus krašte dirbusius ir kūrusius baltarusių kunigus - tautinio atgimimo šauklius.  Šią knygą V. Žeimantas  rašė apie dešimt metų - rinko medžiagą Lietuvos ir Baltarusijos archyvuose, Vilniaus krašto, Baltarusijos ir Lenkijos spaudoje, bendradarbiavo su baltarusių  žurnalistais, rašytojais. Knygoje daug neskelbtų faktų, įvairių iliustracijų, aprašyta apie trys dešimtys Vilniaus krašte ir Kauno mieste 1906 - 1944 metais leistų baltarusių laikraščių ir žurnalų. Šis darbas yra ir milžiniškas indėlis į Lietuvos žiniasklaidos bei žurnalistikos istoriją.

Premijos laureato V. Žeimanto knygos herojai be tiesioginių kunigystės pareigų aktyviai bendradarbiavo baltarusiškoje spaudoje, leido ir redagavo laikraščius, žurnalus, užsiėmė grožine kūryba. Jie kūrė baltarusių literatūrinę kalbą, raštą, visaip skatino baltarusių kalbos vartojimą carinės Rusijos, vėliau Lenkijos okupuotuose kraštuose. Šioje kovoje jie visada sulaukdavo paramos iš šalia gyvenančių lietuvių, lietuviškų organizacijų ir  lietuviškos spaudos. Knygos autorius atskleidžia gerus ir vaisingus lietuvių ir baltarusių bendradarbiavimo santykius.

V. Žeimantas yra aktyvus LŽS Tarybos ir NŽKA Valdybos narys, priklauso Lietuvos sporto žurnalistų federacijai, yra Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir Lietuvos baltarusistų asociacijos narys. Iš baltarusių kalbos išvertė rašytojų Lidzijos Arabei, Maksimo Tanko, Maksimo Hareckio, Alaizos Paškevič-Ciotkos, Georgijaus Marčiuko, Volgos Karatkevič ir Aleksandro Karliukevičiaus kūrinių. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos, JAV, Australijos ir Argentinos periodinėje spaudoje yra paskelbęs daugiau kaip porą tūkstančių publikacijų – straipsnių, interviu, komentarų, apybraižų, feljetonų, apsakymų, esė, humoreskų, legendų, eilėraščių  - lietuvių, baltarusių, anglų, rusų, altajiečių, lenkų ir latvių kalbomis.

Pretendentus į premiją šiemet vertino žurnalisto, A. Macijausko premijos laureato Virginijaus Savukyno vadovaujama komisija, kurioje dirbo Edita Mikelionienė, Audronė Nugaraitė, Jonas Staselis, Juozas Šalkauskas ir Jūratė Laisvūnė Šatienė. Į premiją šiemet pretendavo dešimt spaudoje, internete ir televizijoje pateiktų  žurnalistų darbų.

Antano Macijausko (1874-1950), iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą asmenybei įprasminti premiją 2008 metais įsteigė Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė. Apdovanojimas skiriamas už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse) arba iniciatyvas, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai.

Su A. Macijausko asmenybe glaudžiai siejasi Spaudos, kalbos ir knygos atgavimo diena. Tai jis 1900 metais Sankt Peterburge išleido lietuvišką žemėlapį „Žemėlapis lietuviškai latviško krašto“. Cenzūrai uždraudus jo platinimą, Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos viršininkui kunigaikščiui N. V. Šachovskojui A. Macijauskas iškėlė bylą ir ją laimėjo įrodęs, kad lietuviškosios spaudos draudimas yra juridiškai neteisėtas, nes nebuvo išleista jokio įsakymo spaudai lietuviškomis raidėmis drausti. Byla buvo vienas pagrindų baigti spaudos draudimą.

A. Macijausko premija iki šiol jau apdovanoti žurnalistai Indrė Makaraitytė (2008 m.), Vitalija Morkūnienė (2009 m.), Juozas Šalkauskas (2010 m.), Jūratė Ablačinskaitė (2011 m.), Daiva Grikšienė (2012), Romas Sadauskas-Kvietkevičius (2013), Algirdas Vladislovas Butkevičius (2014), Virginijus Savukynas (2015), Vaiva Lanskoronskytė-Stanienė ir Ignas Stanys (2016), Biržų krašto žmonės (2017), Živilė Kavaliauskaitė (2018), Lilija Valatkienė ir Vytautas Jonas Juška (2020).
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)