2022 m. lapkričio 26 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Juozo Purickio 138-ąjį gimtadienį minint


Kauno senosiose kapinėse paminėtas visuomenininko, politiko, diplomato, buv. LR Užsienio reikalų ministro, žurnalisto, dr. Juozo Purickio 138-asis gimtadienis. Renginį organizavo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba, kuriame dalyvavo  Kauno evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Saulius Juozaitis, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis, Ch. Sugiharos namų direktorius Ramūnas Janulaitis, Lietuvos krikščionių demokratų bendrijos pirmininkas dr. Algimantas Kurlavičius, Kauno ukrainiečių bendrijos atstovas Vladimir Kulik,  VšĮ "Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė" direktorius Sigitas Šamborskis, visuomenininkas Julius Proškus. Renginį vedė Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas. 

Juozas Purickis gimė 1883 04 19 Petrošiškių vienkiemyje bajorų Jono ir Pranciškos šeimoje (Jiezno vlsč.).  Šeimoje be Juozo, augo dar keturi broliai.

1892-1895 m. Juozas lankė Jiezno parapinę mokyklą. 1904 m. įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1908 m. įstojo ir 1912 m. baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją aukso medaliu. 1913–1918 m. Fribūro (Šveicarija) universitete J. Purickis studijavo filosofiją, istoriją ir visuomenės mokslus,

1919 m. apgynė daktaro disertaciją tema "Protestantizmo Lietuvoje žlugimo priežastys (XVI a. pabaiga-XVII a. pradžia)". 

Šveicarijoje įsitraukė į Lietuvių informacijos biuro, Lietuvos atstatymo, Rūtos, Lithuania draugijų veiklą, buvo mėnraščių Litauen (Lietuva) ir Pro Lithuania (Už Lietuvą) leidėjas. 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje. 1918 m. kooptuotas į Lietuvos Tarybą. 1918 m. Lietuvos atstovo Berlyne J. Šaulio pavaduotojas, 1919–1920 m. – Lietuvos oficialus atstovas Vokietijoje. 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo atstovas (nuo Lietuvos krikščionių demokratų partijos).

1920–1921 m. Užsienio reikalų ministras. Buvo įtrauktas į vadinamąją "Sacharino" bylą todėl pasitraukė iš ministro pareigų. 1925 m. Vyriausiojo tribunolo buvo išteisintas. 1923 m.  Klaipėdos sukilimo metu buvo  ryšininkas tarp Lietuvos vyriausybės ir sukilėlių.

Nuo XX a. 3 dešimtmečio pirmosios pusės aktyviai veikė Lietuvos šaulių sąjungoje, Ekonomikos studijų draugijoje, steigė Lietuvių-ukrainiečių ir kitas draugijas. 1925–1926 m. redagavo laikraštį "Lietuva", 1930 m. – žurnalą  "Tautos ūkis". 1925–29 Lietuvos rašytojų ir žurnalistų, 1930–1934 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos  pirmininkas. 1926 m. Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio skyriaus, 1927 m. – Teisės ir administracijos departamento direktorius. 1926 m. vedė ukrainietę Eleną Skriabiną gim. 1900 m. Chersono mieste.

1927 m. iš valstybinės ir politinės veiklos pasitraukė. Dirbdamas visuomeninį darbą  suartėjo su tautininkais. 1929 m. buvo pašalintas iš kunigų luomo. 1933 m. su kitais įkūrė akcinę bendrovę Rytojus spaudai leisti. Bendradarbiavo lietuvių periodiniuose leidiniuose Draugija, Lietuva, Lietuvos aidas, Lietuvos ūkis, Mūsų Vilnius, Trimitas, Vienybė ir kituose, t. p. Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos spaudoje. Išleido knygas Beletristikos rolė žmonijos auklėjime (1914), Žurnalisto profesija (1933), veikalų istorijos ir teisės tematika lietuvių, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Mirė 1934 m. spalio 25 d. Kaune ir buvo palaidotas Kauno senosiose kapinėse.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)