2022 m. gruodžio 5 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Istorinių įvykių vietos ir statiniai naujoje Jono Lukšės knygoje

LŽS narė Dalia Poškienė

Baigiantis 2019-tiesiems, dailininkas architektas Jonas Lukšė padovanojo naują leidinį knygą “Sovietų genocido aukų atminimo ženklai Kaune. Piešiniai”. Leidinyje vizualiomis formomis įamžintos istorinių įvykių vietos ir statiniai, atspindintys XX a. vidurio sovietų okupacijos, represijų ir naikinimo mastą buvusioje Laikinojoje sostinėje. 

Jau daugiau nei pusę amžiaus nutolo Lietuvos tragiški įvykiai – nurimo skausmas, apraudotos netektys. Išlieka tik gyvųjų atmintyje. Gyvoji atmintis senka, ir laiko tėkmė nusineša išgyvenimus… Ilgam išliks tik užrašytas žodis, iškaltas granite vaizdas ar sukurtas koplytstulpyje tikėjimas ir viltis, – knygos įvade rašo autorius. 

J.Luk____s_nauja_knyga.jpgJ.Lukšė šiai knygai piešinius pateikė jau metų pradžioje. Keli šimtai piešinių sudaro knygos turinį – jie pasiskirtę į skyrius: Paminklai. Kryžiai, koplytstulpiai, Memorialinės lentos, Atminimo ženklai pastatuose, Muziejai ir ekspozicijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informaciniai ženklai, Represuojamųjų sutelkimo vietos, Antkapiniai paminklai, Nepaženklinti atmintini pastatai, vardai, įamžinti pavadinimuose. Autorius pateikia piešinių aprašus, didesnė dalis grafiškai nupieštų paminklų pažymėti pridedamame žemėlapyje. 

Knyga, menanti okupacijų metus, ne tik pažintinė, bet ir mokomoji, turėtų būti įdomi tiek jaunimui, tiek vyresniesiems, tiek miesto svečiams.

Plačiau apie knygą ir jos turinį autorius kalbėjo sutiktuvėse LPKTS salėje, kur susirinko nemažai Kauno tremtinių, įvairių organizacijų atstovų. Apie J.Lukšės darbus, jo nepailstamą gebą fiksuoti mus supančią aplinką ir bylojimus, kalbėjo buvęs aktyvus sąjūdietis Algirdas Babrauskas. Tai jis, nebodamas draudimų, 1988 m. spalio mėn. Vytėnų g. 20, pastatė pirmąjį paminklą, skirtą Lietuvos atgimimui ir represuotai šeimai. 

Renginyje dalyvavo Kauno anykštėnų draugijos vaižgantiečių klubo nariai, kalbėjo ir mintimis apie autoriaus darbus dalijosi Valerijonas Senvaitis. Autorių pasveikino ir palinkėjo toliau rašyti istoriją Valdas Pukas, LPKTS Kauno filialo pirmininkas Vladas Sungaila. 

J.Luk_____pristato_nauj__j___knyg___.JPG

Apie savo sumanymą piešiniais įprasminti XX a. istorinę atmintį, kalbėjo pats autorius. J.Lukšė yra parengęs ir išleidęs knygas “Kauno šventovės”, “Aleksoto kultūros paveldas”, “Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai” (išleido XXVII knygos mėgėjų draugija), “Kauno tvirtovės atlasas”, “Atmintis atgijusi paminkluose”, “Už teisę išlikti” (apie gimtojo Traupio kaimo Anykščių raj. žmonių likimus). Kaip knygos bendrauautorius J.Lukšė daug prisidėjo prie silidžios knygos “Didžiosios tremtys. Buriatija” parengimo ir išleidimo, o 2019 metų pabaigoje išleista akademiko Romualdo Grigo knyga “Lietuvos piliakalnių paslaptys ir jų atodangos” su 51 J. Lukšės piliakalnių piešiniais.

J.Luk____s_knygos_sutiktuv__s_LPKTS_.JPGNepailstantis Kauno ir Lietuvos istorijos fiksuotojas J.Lukšė ne tik detaliai įamžina vaizdiniais, bet ir parengia aprašus, eksponuoja parodose seniūnijose, bibliotekose, muziejuose. Kalbėdamas apie naujausią knygą, autorius išreiškė susirūpinimą dėl jaunosios kartos – per mažai skirta dėmesio pažinimui, kultūros paveldo saugojimui. 

Nedideliu tiražu išleistą J. Lukšės naująją knygą galima įsigyti LPKTS knygynėlyje.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)