2021 m. birželio 24 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Povilas Jegorovas. Knyga ,,Zamenhofas: biografinė apybraiža“

Povilas JEGOROVAS, Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos pirmininkasPažymint tarptautinės Esperanto kalbos kūrėjo žymiausio pasaulio litvako Liudviko Lazario ZAMENHOFO gimimo 160-ąsias metines Pasaulio lietuvių centro leidykla bendradarbiaudama su Lietuvos esperantininkų sąjunga išleido Aleksandro KORŽENKOVO knygą „Zamenhofas: biografinė apybraiža“. Tai jau septintoji lietuvių kalba išleista knyga apie šio didžio humanisto ir mąstytojo gyvenimą, kūrybą, veiklą. 

Pirmasis platesnę L.ZAMENHOFO biografiją parašė ir paskelbė Aleksandras DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS dar 1930 m. rinkinyje „Užgesę žiburiai“. 2002 m. leidykla „Ryto varpas“ Kaune šią biografiją išleido atskira knyga pavadinimu „Svajotojas“ kartu su Petro ČELIAUSKO straipsniu „Liudvikas ZAMENHOFAS ir Lietuva“ priede. Tais pačiais metais leidykla „Alma Littera“ išleido italų autoriaus Vitaliano LAMBERTI labai plačią ir gausiai iliustruotą knygą „Vienas balsas visam pasauliui“ ( 448 psl., iš italų kalbos vertė I.TULIŠEVSKAITĖ ir A.GUDAITIS ). Kauno leidykla „Dajalita“ 2004 metais išleido britų rašytojos Marjorie BOULTON labai populiarią knygą „Zamenhofas, esperanto kalbos autorius“ ( 312 psl. , iš esperanto kalbos vertė D. STATKUVIENĖ ). Tais pačiais 2004 metais Kauno leidykla „Ryto varpas“ išleido lenkų žurnalisto ir rašytojo Romano DOBRZYNSKIO knygą „Zamenhofo gatvė“ ( 288 psl., iš esperanto kalbos vertė D.PILECKIENĖ, V.ŠIDLAUSKAS ir kiti ).

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas Vilniuje 2006 metais išleido prancūzų autorių Rene CENTASSI ir Henri MASSON knygą apie L.ZAMENHOFĄ „Žmogus, metęs iššūkį Babeliui“ ( 264 psl., iš prancūzų kalbos vertė V.RINKEVIČIUS ). Pagaliau Vilniaus esperantininkų draugija kartu su leidykla „Žemės trauka“ 2017 metais išleido Vytauto ŠILO studiją „Zamenhofas istorinėje Lietuvoje“.

Naujoji Aleksandro KORŽENKOVO knyga išsiskiria savo dokumentiniu tikslumu ir glaustumu, kas yra būtina biografiniams leidiniams, remiasi gausia archyvine medžiaga. Autorius eilę metų dirbo Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Austrijos, Prancūzijos , Nyderlandų, Vokietijos, Šveicarijos archyvuose ir bibliotekose ir po kruopelytę dėliojo Liudviko ZAMENHOFO gyvenimo ir kūrybos faktus į vieną knygą. 

To rezultatas tapo 320 puslapių knyga „Žmogus: Daktaro L.L.ZAMENHOFO gyvenimas, veikalai ir mintys“ , kuri 2009 netais išleista Kaune esperanto kalba. Šiemet išleista 136 puslapių knyga „Zamenhofas: biografinė apybraiža“ yra tos žymiai platesnės knygos gausiai iliustruota santrauka, kuri pirmą kartą buvo išleista taip pat Kaune ir taip pat esperanto kalba 2010 metais. Ją į lietuvių kalbą iš esperanto kalbos išvertė Rimas ŠUOPYS. Knygos redaktorė yra Aida KUBILIENĖ, viršelio dizainerė - Virginija JOKUBKAITĖ. Leidinio pabaigoje autorius pateikia išsamią bibliografiją. Knyga tapo bestseleriu ir iki šiol jau yra išversta į anglų, čekų, slovakų, italų, ispanų, portugalų kalbas ir išleista tose valstybėse. 

Lietuvos esperantininkams šie metai yra išskirtiniai. Prieš 100 metų 1919-aisiais buvo įkurta Lietuvos esperantininkų sąjunga. Pažymėdami tai Aleksandro KORŽENKOVO knygos pabaigoje pridėjome keturis papildomus tekstus , t.y. Vytauto ŠILO istorinį straipsnį „Liudvikas ZAMENHOFAS ir Veisiejai“, to paties autoriaus išsamią studiją apie pirmuosius du Lietuvos esperantininkų sąjungos veiklos dešimtmečius ( 1919-1940 ), Povilo JEGOROVO apžvalginį straipsnį apie šiandieninę Lietuvos esperantininkų sąjungos veiklą ją atkūrus 1988 metais bei žymių žmonių pasisakymus apie esperanto kalbą. Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)