2021 m. gegužės 13 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kauniečiui Alfui Pakėnui įteikta Vaižganto literatūrinė premija

Dalia POŠKIENĖ, LŽS narė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė
Pakenas_vienas_didele.jpg


Aštuonioliktoji Vaižganto literatūrinė premija paskirta kauniečiui muziejininkui Alfui Pakėnui, savo veikla garsinančiam Kauną ir kauniečius .

Po rudenio saulės nušviestais ir stipraus vėjo blaškomais šimtamečiais klevais Malaišiuose seniai tiek nebuvo svečių. Iš atokiausių Lietuvos kampelių autobusai, lengvieji automobiliai per gelstančius laukus riedėjo pro Svėdasus į Juozo Tumo -Vaižganto gimtinę. Čia, šiame dar kelių trobesių kaimelyje prieš 150 metų gimė lietuvių literatūros klasikas, kanauninkas, iškilus visuomenės veikėjas Juozas Tumas. Jo, Lietuvą ir lietuvius mylėjusio atminimas čia branginamas ir įprasminimas. Jau 18 kartą įteikiama garbinga Vaižganto literatūrinė premija, kurią įsteigė Lietuvos rašytojų ir Lietuvos žurnalistų sąjungos.


Pakenas_ir_Dalia_II.jpgVaižganto premijos laureatų  gretose yra kauniečiai prof. Egidijus Aleksandravičius, žurnalistai Juozas Kundrotas, Perpetua Dumšienė. Ir štai – poetas, žurnalistas, muziejininkas Alfas Pakėnas. Vertinimo komisijai Alfo Pakėno kandidatūrą pristatė XXVII knygos mėgėjų draugija ir Lietuvos universitetų moterų asociacija, Kauno skyrius. Džiugu, kad iš 13 kandidatų pelnytai pripažintas Alfas Pakėnas. Sunku išvardinti, kiek metų ties Vaižganto palikimo tyrinėjimų praleido A.Pakėnas, kiek edukacinių užsiėmimų organizavo, kiek straipsnių parengė ir kiek miestų miestelių aplankė skleisdamas kanauninko, rašytojo Juozo Tumo–Vaižganto žodį ir darbus. 

Alfas Pakėnas - XXVII knygos mėgėjų draugijos narys, daugiau kaip 10 metų vadovauja Lietuvai pagražinti draugijos Kauno skyriui. Tai žymus literatas, muziejininkas, parengęs daug straipsnių spaudoje, išleidęs kelis poezijos rinkinius. Apie du dešimtmečius vadovavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaižganto memorialinio buto – muziejui. Jo rūpesčiu surinkta istorinė, archyvinė medžiaga, prisiminimai, menantys kanauninką, rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą. Yra Kauno žurnalistų draugijos narys. 

2006 m. poetui, žurnalistui, Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejaus moksliniam bendradarbiui Alfui Pakėnui skirta Ukmergės krašto Vlado Šlaito premija už rašinius apie Vladą Šlaitą rajono bei šalies žiniasklaidoje, parengtą išeivijos poeto Juozo Krumino, baigusio Antano Smetonos gimnaziją, eilių rinktinę „Sugrįžimo laivas“ (2007) bei savo eilėraščių knygelę „Vilnonė provincija“ (2004). A. Pakėnas yra ir Žaliakalnio kultūros almanacho “Fontanas” leidybos sumanytojas, redaktorius. Rengia straipsnius žurnalui „Naujoji Romuva“, „Nemunas“, ciklas jo rašinių ”Iš budinčiojo užrašų“ publikuojami laikraštyje „XXI amžius“. Šiais metais išspausdinta > 10 aktualių straipsnių, bylojančių apie Vaižganto metus. Vien šias metais surengta ekspedicijų, susitikimų Lietuvos bibliotekose, muziejuose. 2017 m organizuotas Moksleivių dviračių žygis į renginį "Neužmirštamas Vaižgantas" Ustronėje. 

Šiais metais sausio mėnesį prasidėjo sumanytas Vaižganto skaitymų ciklas Svėdasuose. Skaityti i pranešimai „Juozas Keliuotis ir Juozas Tumas-Vaižgantas“, „Ieškojau laimės kitiems ir pats tapau laimingas“ Radviliškio Trečiojo amžiaus universiteto studentams ir Lizdeikos gimnazijos mokiniams. Aplankyta Ukmergė, Anykščiai, Kauno apskrities viešoji biblioteka. Alfas Pakėnas rengia ekspedicijas, ekskursijas, edukacines programas, skirtas Vaižganto kūrybiniam palikimui. 

A. Pakėnas 2016, 2019 m. Draugijos organizuotose tarptautinėse knygos švenčių konferencijose skaitė pranešimus Vaižgantas – knygos riteris, Vaižgantas Kaune (kultūrinis ir literatūrinis palikimas). Su renginiais, paskaitomis ir aktorių Petro Venslovos ir Olitos Dautartaitės parengtu spektakliu „Vaižgantas kaip Viešpaties diena“ lanko Lietuvos miestus ir miestelius. 

Neseniai pasirodė dokumentinis filmas „Tumo kodeksas“, kuriame A. Pakėnas, drauge su aktoriais, literatūrologais pristato Lietuvos visuomenei iškilią Vaižganto asmenybę. Reikia pažymėti ir naująją Radijo laidų ciklą Deimančiukų ieškotojas, kuriame su klausytojais bendrauja ir apie Vaižgantą radijo laidas veda Alfas Pakėnas. 

Šiais, Vaižganto metais, Alfo Pakėno ir Anykštėnų bendrijos iniciatyva Kaune iškils paminklas Vaižgantui. Rugsėjo 20-ąją, prie Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (arba Vytauto Didžiojo bažnyčios) bus atidengta skulptoriaus Gedimino Piekuro sukurta skulptūra.

Alfas Pakėnas tyrinėja ir Vaižganto, Petro Klimo gyvenimą. Jo parengti straipsniai „Vaižgantas ir Petras Klimas“ išspausdintas XXVII knygos mėgėjų metraščio VI tome. Metraščio V tome publikuojamas A. Pakėno straipsnis „Iš budinčiojo užrašų“(p. 33-40).


Pakenas3_II.jpgGarbingą Vaižganto premiją luareatui šiais metais įteikė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė, rašytoja,Vaižganto premijos laureatė Gintarė Adomaitytė. 

Džiugu, kad šventę pagerbė ir nepaprastai dėmesingai, išsamiai apžvelgė Vaižganto asmenybės įprasminimą, jo gyvenimo ir kūrybos palikimo puoselėjimo svarbą LR Seimo pirmininkas prof. Viktoras Paranckietis. Nepaliko be dėmesio laureato Anykščių savivaldybė. Mero Sigučio Obelevičiaus sveikinimus perdavė pavaduotojas Dainius Žiogelis. 

Laureatą sveikino Lietuvai pagražinti draugijos vicepirmininkas Ramutis Oleka, anykštėnų bendrijos atstovas Gvidas Kazlauskas, nuo Kauno keliautojų klubo - Laimutė Burinskienė ir daugelis kitų. Ne tik žodiniai prisiminimai apie Tumų šeimą, apie Vaižganto personažus bylojo jubiliejinėje šventėje. 
Juozas Tumas -Vaižgantas - pirmasis Lietuvai pagražinti draugijos, įkurtos 1921 m., valdybos pirmininkas. 1930–1933 m. J. Tumas buvo aktyvus XXVII knygos mėgėjų draugijos valdybos narys ir iždininkas.

Nuo 1923 m. pradėjęs kurti pirmąjį Lietuvoje literatūrinį muziejų – Vytauto Didžiojo universiteto Rašliavos muziejų, 1923–1929 m. buvo jo vedėjas, eksponatų rinkėjas ir tvarkytojas. Tas muziejus kaupė rankraštinį bei ikonografinį lietuvių rašytojų ir kultūros veikėjų palikimą. Kaune jis artimai bendravo su savo kraštiečiais Kajetonu ir Alfonsu Sklėriais, signataro Petro Klimo šeima ir daugeliu kitų. 

…Sugrįžta gimtinėn po 150 metų Vaižgantas, vedinas savo knygų herojais. Buvusios sodybos priegose šiais metais išsirikiavo trys Vaižganto kūrinių personažus įprasminusios naujos skulptūros, kurias šiais metais sukūrė medžio drožėjų kūrybinės stovyklos drožėjai. 


Pakenas_3_didele.jpg


Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)