2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žurnalistai, Lietuvių fronto bičiuliai kviečia Jus į konferenciją „Quo vadis, Lietuva“?

Tomas ČYVAS, žurnalistas, renginio dalyvis ir pranešėjas

Cyvas._Didele_n..jpg


Kauno miesto savivaldybės salėje 2019 m. rugpjūčio 10-11 dienomis Lietuvių fronto bičiuliai (LFB) organizuoja konferenciją Quo vadis Lietuva? Jos metu akademinės visuomenės, politikos ir žiniasklaidos bei dvasininkijos atstovai ir išeivijos lietuviai aptars Lietuvos ir lietuvių tautos bei visuomenės realijas bei iššūkius, svarbius istorinius įvykius bei jų vertinimus.

Atskiras dėmesys bus skirtas suaktyvėjusiems mėginimams neskaidriais ir agresyviais metodais šmeižti Lietuvą ir lietuvių tautą, jos istorines asmenybes, tyčia supriešinti lietuvius su žydais ir kitomis tautomis, kompromituoti Lietuvos valstybę tarptautiniu mastu. Bus taip pat kalbama svarbias istorines datas bei šių dienų aktualijas – Birželio 23-osios sukilimą, antinacinę rezistenciją, Lietuvos vietą Europoje ir geopolitiniame verpete, požiūrį į šeimos bei kitas tradicines vertybes, kitos aktualios temos. 

„Pastaruoju metu neatsakingas politikų elgesys vėl pažadino ne tik audringus ginčus apie tai, kaip turėtume vertinti lietuvių tautos rezistenciją Antrojo pasaulinio karo metais, bet ir tautines įtampas visuomenėje. Vienu iš studijų savaitgalio tikslų laikome bandymą argumentuotai ir visapusiškai aptarti jautrius mūsų rezistencijos atminties klausimus. Kita programos dalis skirta šiandienai – opiausioms Lietuvos politinio gyvenimo problemoms ir iššūkiams, kurių sprendimas ir tegali padtėi atsakyti į pagrindinį klausimą, kuriuo keliu nueis Lietuva XXI amžiuje. Tikimės, kad renginio pranešimai ir diskusijos sudomins visus Lietuvai neabejingus, gyvos minties ištroškusius žmones – kauniečius ir ne tik juos“, - teigia vienas renginio organizatorių, Vytautas Sinica.


Konferencijos pradžia 2019 m. rugpjūčio 10d. (šeštadienį) 11 val. Šeštadienio programoje numatyti VDU profesorių Jono Vaičenonio ir Kęstučio Skrupskelio, Birutės Obelenienės , dr. Arūno Bubnio (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras), Vilniaus žydų bendruomenės atstovo, Stasio Lozoraičio premijos laureato Vitalijaus Karakorskio, LFB atstovės Angelės Nelsienės ir kt. pranešimai.

Antrąją konferencijos dieną (sekmadienį) bus aukojamos Šv. Mišios Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje. Taip pat numatomas 2019 metų Laisvės premijos laureato pristatymas. Pristatytojas - Prof. Rimtautas Marcinkevičius, Laisvės Premijos ir paties renginio fundatorius, LFB Kalifornija. Taip pat bus pateikti „Trys žvilgsniai į Lietuvą“, kuriuose atsispindės pastarųjų trejų metų šios premijos laureatų požiūriai ir nuomonės. 

(Renginio programa - apačioje)


***

Lietùvių fronto bičiùliai, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių organizacija, tęsianti 1941–44 veikusio Lietuvių fronto tradicijas. Įkurta 1951. Nuo 1957 Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviams rengia studijų ir poilsio savaites. 1960 Čikagoje buvo įsteigtas fondas Į laisvę lietuviškai kultūrai plėtoti. Prisidėjo prie Pasaulio lietuvių bendruomenės įkūrimo, rėmė neoficialias, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto neremiamas Lietuvos laisvinimo iniciatyvas: įsteigė Rezoliucijoms rengti komitetą (1961), 1981 finansiškai parėmė susikūrusią Amerikos baltų lygą. Lietuvių fronto bičiulių iniciatyva 1962 buvo įsteigta šalpos organizacija Lietuvių fondas. 1953–92 Lietuvių fronto bičiuliai leido žurnalą Į laisvę. Nuo 1990 veiklą pradėjo perkelti į Lietuvą – Kaune įsikūrė Į laisvę fondo filialas. 1995 konferencijoje paskelbė apie veiklos perorientavimą iš pasipriešinimo į politinę, pasiskelbė remiantys ideologiškai artimas Lietuvos politines partijas – Tėvynės sąjungą, Lietuvos krikščionių demokratų partiją ir kitas. 2007 04 Lietuvių fronto bičiulių įkurta Lietuvos organizacija. 

RENGINIO KAUNE PROGRAMA:

2019 metų rugpjūčio 10-11 dienos

10.00-11.00 Registracija
11.00-11.20 Renginio pradžia
Sveikinimai
11.20-11.50 Muzikinė programa
Giedrė Tallat-Kelpšaitė

Pirma dalis Ar turėjome teisę priešintis?

Pirmininkauja prof. Rimtautas Marcinkevičius ir Vytautas Sinica
12.00-12.15 1941 m. Birželio sukilimas ir antinacinė rezistencija Lietuvos istoriografijoje prof. Kęstutis Skrupskelis, Vytauto Didžiojo universitetas
12.15-12.30 Kazys Škirpa – „nevienareikšmiška asmenybė“?
prof. Jonas Vaičenonis, Vytauto Didžiojo universitetas
12.30-12.45 Antilietuviška propaganda KGB metodais naudojant „žydų kortą“
Vitalijaus Karakorskio (Vilniaus žydų bendruomenės narys, Stasio Lozoraičio premijos laureatas) pranešimą skaito Tomas Čyvas
12.45-13.00 JAV lietuvių vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės byloje
Angelė Nelsienė, Lietuvių fronto bičiuliai
13.00-13.15 1941 m. Birželio sukilimas Lietuvos ir užsienio šalių istoriografijoje 1990-2011 metais
dr. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras
13.15-14.00 Diskusija

14.00-15.00 Pietūs

Antra dalis Lietuva XXI amžiuje: iššūkiai ir perspektyvos

pirmininkauja Tomas Čyvas ir Valdas Vasiliauskas
15.00-15.15 Kaip pavyti Europą, jei nuo jos tolstame?
Paulius Stonis, politologas
15.15-15.30 Lietuva informaciniame kare
Tomas Čyvas, žurnalistas
15.30-15.45 Šeima ar vaivorykštė?
prof. Birutė Obelenienė, Vytauto Didžiojo universitetas
15.45-16.00 Lietuvos mokykla reformų kelyje: kodėl stringa švietimo pertvarka?
Vidmantas Vitkauskas, Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
16.00-16.15 Kaip išlikti Lietuvai geopolitiniame verpete
Dovilas Petkus, politologas
16.15-17.00 Diskusija

Rugpjūčio 11 diena

10.00-10.45 Šv. Mišios Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje (Rotušės a. 8, Kaunas)

Trečia dalis Trys žvilgsniai į Lietuvą

Pirmininkauja prof. Rimtautas Marcinkevičius ir Vidmantas Vitkauskas
12.00-12.15 Invokacija
12.15-12..30 Laisvės premijų pristatymas
Prof. Rimtautas Marcinkevičius, Laisvės Premijos fundatorius, LFB Kalifornija
12.30-13.00 Viena Lietuva?
2017 metų LFB Laisvės Premijos laureatas Vytautas Sinica
13.00-13.30 Laisvė ieško tikslo
2018 metų LFB Laisvės Premijos laureatas Petras Plumpa
13.30-14.00 Lietuviai, žydai ir atmintis
2019 metų LFB Laisvės Premijos laureatas
14.00-15.00 Diskusijos ir rezoliucijų priėmimas
15.00- Tautiška Giesmė ir studijų savaitgalio uždarymas

Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)