2021 m. spalio 24 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?



Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas Snarskis



Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos ambasada Tbilisyje – lyg su kokybės ženklu...

Vidas MAČIULIS, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas


Ambasada_1a_didele.jpg


Tylioje Krtsanisi gatvėje Tbilisyje, naujoviško stiliaus name, pažymėtame 29 numeriu, įsikūrusi Lietuvos ambasada Gruzijoje. Apie tai skelbia lentelė prie įėjimo. Mes Gruziją vadiname Sakartvela, kai pati valstybė – Džodžia. Virš patato iškeltos Gruzijos, Lietuvos ir Europos sąjungos vėliavos.



Ambasada._Ambas._II.jpg
Mes, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, iš karto, be asmens dokumentų patikrinimo ar kitų formalumų atlikimo,  buvome lietuvių budinčiųjų palydėti į Ambasadą. 

Jaukiame priimamajame mus pasitiko Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Gruzijoje Giedrius Puodžiūnas ir Ambasadoriaus antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė. 


Neilga buvo mūsų viešnagė, bet spėjome pajusti gerąją Lietuvos ambasados dvasią, nes jos darbuotojai ne tik kompetentingi, bet ir dalykiški, atviri, nuoširdūs. Aptarus LRTK narių atvykimo tikslus Tbilisyje, nepamiršau, kad buvau ir esu žurnalistas... 



Ambasada_4_II.jpgKur tik apsilankau, stengiuosi nufilmuoti tautiečius ir jo pasakojimus. Juo labiau dabar, kai patogiais išmaniaisiais telefonais galima viską įamžinti ne blogiau kaip su profesionalia vaizdo kamera.

Ambasadorius, be išankstinio suderinimo ar raštu pateiktų klausimų, iš karto mielai kalbėjo apie tai, kas mus domina, pažymėdamas, kad lietuviai gruzinams yra lyg tauta su kokybės ženklu. Tuo mes vėliau ir patys įsitikinome. 

Gruzinai, išgirdę, kad esame iš Lietuvos, šypsojosi, sveikinosi ir džiaugėsi, kad mes su jais esame bendraminčiai bičiuliai. Ir dar vienas malonus faktas. Sutikome net kelis jaunus gruzinus, kurie jau kalba lietuviškai. Pasirodo, kad kai kurie studijuoja Lietuvoje arba Sakartvele mokosi mūsų kalbos. Paruošėme interviu su Ana Dali, kuri lankė Lietuvos kultūros centro Tbilisyje rengiamuos kalbos kursuos.




Ambasada_3_II.jpgDaug ką išgirdome Lietuvos ambasadoje Gruzijoje. Tačiau tik grįžę Lietuvon sužinojome, kad liepos 20-oji yra dvigubai maloni diena gerbiamajam Giedriui Puodžiūnui.

Tai Ambasadoriaus gimimo diena. Be to, 2015-ųjų liepos 20-ąją Giedrius Puodžiūnas buvo paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Gruzijoje. Tiesa, 2019 metais savo gimtadienį jis sutiko gimtojoje Lietuvoje, nes buvo pakviestas į Užsienio reikalų ministeriją.

Su lietuvišku nuoširdumu ne tik sveikiname, bet ir linkime Ambasadoriui G.Puodžiūnui dar vienerius metus sėkmingai darbuotis svetingoje Gruzijoje.


P.S. Mūsų svetainės feisbuke, kaip ir mano asmeniniame, yra videointertviu su Ambasadoriumi Giedriumi Puodžiūnu. Ten pat bus įdėti ir keli reportažai iš Tbilisi bei Mccheto. Tai gido, taksi vairuotojo, išmaldos prašančiųjų mintys, pokalbis su gruzine, kuri kalba lietuviškai, taip pat mažojo gruzino krikštynos.

***


Pirmoji Lietuvos diplomatinė atstovybė Gruzijoje buvo  1918-1921 metais.

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, tūkstančiai lietuvių, karo nublokštų į Užkaukazę, susidūrė su rimtomis problemomis. Reikėjo nedelsiant organizuoti jų apskaitą ir aprūpinti kelionės dokumentais, kad jie galėtų grįžti namo. Todėl 1918 metų birželio 2 dieną Kaukazo lietuvių komitetas nutarė kreiptis į Lietuvos Tarybą, kad būtų įkurta oficiali Lietuvos atstovybė Užkaukazėje.

1918 metų liepos 23 dieną, po susitikimo su tuomečiu Lietuvos vadovu Antanu Smetona, Kaukazo "Lietuvių komiteto" pirmininkas, Tbilisio 4-osios berniukų gimnazijos matematikos mokytojas Pranas Dailidė buvo įgaliotas kaip Lietuvos atstovas rūpintis visais tautiečiais, atsidūrusiais Kaukaze. Grįžęs į Gruziją, P.Dailidė 1918 metų rugpjūčio 30 dieną buvo akredituotas kaip Lietuvos Valstybės atstovas prie Gruzijos vyriausybės.

Naujai įkurtai atstovybei teko dirbti labai sudėtingomis sąlygomis. Ryšys su Lietuva buvo prastas, trūko lėšų išlaikymui, daugelis lietuvių neturėjo pinigų grįžti namo į Lietuvą. Nepaisant to, skaičiuojama, kad didelio Lietuvos atstovybės darbuotojų atsidavimo dėka tėvynėn po karo sugrįžo maždaug 10 tūkst. lietuvių.

1921 metais Sovietų Rusijai aneksavus Gruziją, tik pradėję megztis diplomatiniai santykiai su Lietuva nutrūko ir atsikūrė tik 1994 metais. Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje  veikia nuo 2004 metais.

Viršutinėje nuotraukoje (iš dešinės): LRTK narys Vincentras Vobolevičius, pirmininkas Mantas Martišius, Ambasadorius Giedrius Puodžiūnas, Antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė ir žurnalistas Vidas Mačiulis

Apatinėje nuotraukoje: Lietuvos ambasados pastatas Tbilisyje

www.kaunozurnalistai.lt nuotr.



Ambasada n. 2 didele_1.jpg



Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)