2021 m. rugpjūčio 2 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Mus paliko rašytojas ir žurnalistas, VDU prof. Leonas Gudaitis (1935 06 20 – 2019 07 18)


Gudaitis_Leonas_n._didele.jpg

2019-ųjų liepos 19-ąją Senosios Jonučių kapinės priglaudė rašytoją ir žurnalistą, Vytauto Didžiojo universiteto habilituotą daktarą, lietuvių literatūros ir spaudos istoriką, prof. Leoną Gudaitį, kuriam prieš mėnesį sukako aštuoniasdešimt ketveri.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Aldoną, dukrą Aurą, anūkus Jorę ir Gabrielių, gimines, artimuosius, buvusius bendradarbius ir žurnalistinę visuomenę.

Velionis ryškų pėdsaką paliko ne tik pedagoginėje, bet ir žurnalistinėje veikloje.

Leonas Gudaitis gimė Kaune. mokėsi Julijanavos pradinėje ir Kauno 14-oje vidurinėje mokyklose. 1958 metais Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, 1970–1974 m. ten pat neakivaizdžiai studijavo aspirantūroje.

1958–1967 metais Leonas Gudaitis buvo dienraščio „Kauno tiesa“ redakcijos atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas, o nuo 1967-ųjų iki 1971-ųjų – atsakingasis sekretorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Tais pačiais metais jis buvo paskirtas žurnalo „Nemunas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju ir šias pareigas rūpestingai ėjo iki 1995-ųjų.

1994–2006 metais Jis - Vytauto Didžiojo universiteto literatūros katedros vedėjas. 2002 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1994–2006 metais buvo Vytauto Didžiojo universiteto tęstinio leidinio „Darbai ir dienos“ mokslinis redaktorius. 

Vytauto Didžiojo universitete velionis dirbo iki 2013 metų pabaigos. Pasibaigus kadencijai, išrinktas profesoriumi emeritu.

Nuo 1988 m. Leonas Gudaitis buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Per savo gyvenimą yra parašęs: Plunksna ir ugnimi: straipsniai apie mažiau žinomus 1917–1940 m. lietuvių literatūros faktus (1974), Platėjantys akiračiai: lietuvių literatūrinė spauda 1904–1917 metais (1977), Laiko balsai: lietuvių literatūrinė spauda 1918–1923 metais (1985), Permainų vėjai: lietuvių literatūrinė spauda 1923–1927 metais (1986), Meno palėpėse: retroversės (1990), Tautinio epo kūrėjas: biografinė apybraiža (1993), Teisybė daugiaveidė: lietuvių literatūros, knygotyros ir spaudos istorijos etiudai (1998), Spauda ir žmonės: autobiobibliografinis sąvadas, 1954–2004 (2005), Noriu klysti: atosūkiai į XX amžiaus spaudą (2011). Taip pat parengė ir sudarė penkiolika pažintinių knygų apie mūsų istoriją, kultūros žmones bei jų veiklą. 2013 metais Leonas Gudaitis išleido savo atsiminimus Vargo paukščiai.


Nuotraukoje: Kaunietis rašytojas ir žurnalistas, VDU prof. Leonas Gudaitis 2016 metais naujajame Universiteto pastate V.Putvinskio gatvėje

www.kaunozurnalistai.lt nuotr.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)