2021 m. rugpjūčio 1 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Amžinąjį Atilsį. Mirė fotožurnalistas Evaldas MAKARSKAS (1974 – 2019)

Vidas MAČIULIS, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas

Makarskas_Evaldas_2_didele.jpg


Eidamas keturiasdešimt penktuosius metus staiga mirė kaunietis fotožurnalistas, buvęs LŽS narys

Evaldas MAKARSKAS
(1974 10 19 – 2019 07 13).

Skaudžios netekties valandą velionio mamą Aldoną Eleną Makarskienę, seseris Reginą, Ritą ir jų šeimas, artimuosius, gimines, kaimynus, buvusius bendradarbius iš visos širdies užjaučia ir drauge liūdi Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba, LŽS nariai ir fotografai.

Karstas su Evaldo palaikais bus pašarvotas liepos 16-ąją, antradienį, 16 val. ,,Sielų upės“ šarvojimo salėje Šilainiuose (Milikonių g. 7 B.)

18 val. šv. Mišios už velionį bus aukojamos Šilainių bažnyčioje. 
Laidotuvės Romainių kapinėse - trečiadienį, liepos 17 d. Karstas iš ,,Sielų upės“ salės išnešamas 14 val.


Pakelkite veidus į viršų –
Jie skausmo žyme pažymėti!
Jūs esat dangaus išrinktieji –
Jums lemta kentėti.

Vincas Mykolaitis-Putinas
Makarskas_1_II.jpgKai LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos narys fotožurnalistas Teodoras Biliūnas pranešė netikėtą žinią apie tokio jauno Evaldo mirtį, sunku buvo tuo patikėti. Paskui atskriejo mintis: gerai, kad jis nebuvo sukūręs savo šeimos, bus mažiau ašarų dėl artimo žmogaus netekties…

Pamiršom ar nežinojom, bet jis turi mylimą mamą, kuriai rudenį sukaks aštuoniasdešimt ketveri. Evaldas su ja ir seserimi Rita kartu gyveno Sargėnuose, tenai,  kur gimė, augo, baigė tuometinę Kauno 39-ąją vidurinę mokyklą. Nuo pat vaikystės domėjosi fotografija, lankė Kauno moksleivių techninės kūrybos centrą, kuriame jį mokė edukologas Jonas Kuzminas.

Vietoje aukštųjų mokslų ar fotografijos, baigęs vidurinę mokyklą Evaldas Makarskas pasirinko žurnalistiką ir trejus metus dirbo Kauno rajono laikraštyje ,,Tėviškės žinios”. Rašyti – nebuvo jo pašaukimas, todėl sugrįžo prie fotografijos. Kolega Edmuntas Katinas jį pakvietė į ,,Kauno dienos” redakciją ir abu teikė laikraščiui nuotraukas. Buvusi vyr. redaktorė Teklė Mačiulienė ir šiandien gerai prisimena mandagų, darbštų, paslaugų, kūrybingą, kupiną gėrio kitiems fotožurnalistą. Puikus bendradarbis E.Makarskas buvo rekomenduotas į Lietuvos žurnalistų sąjungą ir tapo jos nariu.

Keičiantis redakcijos savininkams ir vadovams, keitėsi ir darbuotojai. Palikęs ,,Kauno dieną" Evaldas penkerius metus gyveno ir dirbo Didžiojoje Britanijoje, kur fotoaparatas irgi  buvo jo ištikimas bičiulis.

Grįžęs Lietuvon Evaldas puoselėjo savanorystę, buvo tenai, kur labiausiai jo reikėjo. Rado laiko ir mokslams. Kauno kolegijoje ruošėsi tapti profesionaliu turizmo organizatoriumi. Beliko tik parengti diplominį darbą. 

Evaldas išėjo akademinių atostogų ir nusprendė savo silpnybę – potraukį alkoholiui, įveikti Kalnaberžės terapinėje bendruomenėje ,,Vilties švyturys”. Praleidęs tenai beveik pusmetį, Evaldas Makarskas grįžo į Sargėnus optimistiškai nusiteikęs,  su naujom svajonėm ir viltimi. Deja...Makarskas_2_n.__II.jpg
Liepos 13-tosios rytą Evaldas buvo sveikas drūtas ir linksmas, todėl artimieji net neįtarė, kad atsėlina mirtis. Grįžęs iš parduotuvės mūsų kolega trumpam atsigulė ir be dejonių, kad skauda, sunku, jau neprabudo. 

Medikai nustatys tikslią diagnose, tačiau tai  jau nelabai svarbu. Evaldas Makarskas  amžiams liks Romainiuose, tenai, kur ir Jo penkiasdešimt aštuonerių tėvelis, kuris sūnų paliko bebaigiantį vidurinę mokyklą. Buvęs jo mylimas sūnus - nesuspėjo gauti Kauno kolegijos baigimo diplomo… Nenuspėjamas tas žmogaus gyvenimas. 

Ilsėkis ramybėje, buvęs kolega, Evaldai Makarskai, palikęs laikraščiuose ir žurnaluose šimtus nuotraukų su savo fotoaparatu įamžintais žmonėmis ir įvykiais. O Tavo mes turime tik šias keturias, bet labai iškalbingas ir puikiai Tavo charakterį atskleidžiančias nuotraukas…

Portretinių Evaldo nuotraukų autorius Edmundas Katinas

Viršutinė ir apatinė nuotraukos iš Makarskų asmeninio albumo

Makarskas Evaldas 1 didele_1.jpg


Nuotraukos iš asmeninio albumo
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)