2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kaune, kur kūrėsi LŽS, smagiai atšvęstas jos 90-metis

Birutė MAČIENĖ, LŽS narė, ELTOS korespondentė


Kudirkos_laureatai._Zmones._Didel.jpg


Vis dar ,,raiša" mūsų žurnalistinė svetainė, tačiau yra vilties, kad artimiausiomis dienomis mums padedantis Simas Valentas pašalins visas technines kliūtis... Juo labiau, kad turime daug nuotraukų iš gegužės 11-ąją Kaune surengto tradicinio Spaudos baliaus. Šiandien - oficiali ELTOS informacija, kurią parašė agentūros korespondentė Kaune, LŽS apskrities skyriaus valdybos narė Birutė Mačienė.

Domeikavos liaudiškos muzikos kapela „Seklyčia“, vadovaujama·Virginijos Stunžėnienės, šeštadienį smagiais maršais pasitiko spaudos, televizijos, radijo ir interneto portalų darbuotojus, gausiai susirinkusius iš įvairių Lietuvos regionų į ,,Vasaros olimpą“ - Kauno žurnalistų namų lauko kavinę. Čia įvyko šventė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, taip pat - Lietuvos žurnalistų sąjungos 90-mečiui.

Operos solistams Liudui Mikalauskui ir Egidijui Bavykinui bei muzikantams padedant, pirmiausia nuskambėjo prieškarinis „Spaudos valsas“ „žurnalistų himnu“ vadinama daina iš legendinio dainininko Antano Šabaniausko repertuaro: „Tris dienas, tris naktis mieste klajojau...“ Tiesa, jaunoji žurnalistų karta šio valso žodžių nėra girdėjusi. O kažkada, tarpukariu, nuo pat pirmojo Spaudos baliaus (vos atsiskyrus 1929-aisiais Žurnalistų sąjungai nuo Rašytojų sąjungos) ta daina anuometiniams „plunksnos broliams“ buvo „privaloma žinoti“. 

Žurnalistų sąjunga prieš 90 metų susikūrė Kaune (jos branduolį tuomet, beje, sudarė agentūros ELTA žurnalistai, dirbę Prancūzijoje, Vokietijoje, kitose užsienio šalyse ir Lietuvoje). LŽS jubiliejui skirta šventė prieš keletą savaičių įvyko sostinėje, Valdovų rūmuose, kur drauge su kitais aštuoniais žurnalistais iš Vilniaus, Klaipėdos bei Panevėžio, akmens skulptūrėle „Šviesos simbolis“ apdovanota ir kaunietė - Eltos korespondentė Birutė Mačienė. 

Minint LŽS 90-metį Kaune, šios organizacijos vadovas Dainius Radzevičius pirmiausia padėkojo sąjungos Kauno apskrities skyriaus pirmininkui Vidui Mačiuliui bei kitiems kolegoms kauniečiams. Už tai, kad puoselėja gražias tradicijas bei teberengia šventes - Spaudos balius, į kuriuos patekti kažkada „už garbę laikę“ ir verslo, ir valdžios atstovai, netgi - pats Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. 

Šio šeštadienio šventėje pradėjus oficialias iškilmes, išdalinta nemažai apdovanojimų. Kaip ELTA jau skelbė, LŽS įsteigtos Vinco Kudirkos premijos laureate tapo televizijos žurnalistė Audronė Kosčiuškienė, sukūrusi keliasdešimties TV laidų ciklą apie Kauną - laikinąją sostinę. 

Vytauto Gedgaudo premija už kultūrinę - istorinę išliekamąją vertę turinčias publikacijas iš ciklo ,,Iškilieji šiauliečiai“ bei ciklą „Atkurtos Lietuvos šimtmečiui“ įteikta šiauliečiui teisininkui, kultūrologui, kraštotyrininkui bei fotografui Jonui Nekrašiui.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmojo Lietuvos radijo pranešėjo Petro Babicko premijos laureatu tapo LRT apžvalgininkas, Vytauto Didžiojo universiteto prof. Mykolas Drunga. Anot šios skyriaus valdybos pirmininko V. Mačiulio, Vokietijoje gimusį, Jungtinėse Amerikos Valstijose mokslus baigusį ir dirbusį M. Drungą labai gerai žino mūsų šalies žmonės: 

,,Nuo 1990-ųjų M. Drunga buvo bendrovės ,,Laisvosios Europos radijas“ ,,Laisvės“ radijo lietuvių kalba redaktorius Miunchene ir Prahoje. 1995 metais atvyko į Lietuvą, gyvena ir dirba Kaune, yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. P. Babicko premija visuomenės veikėjui ir žurnalistui M. Drungai skirta už objektyvias ir įtaigias užsienio spaudos apžvalgas, kurias transliuoja LRT radijas“. Jam šventės šeimininkas V. Mačiulis perdavė ir negalėjusio šįsyk į Kauną atvykti prezidento Valdo Adamkaus sveikinimus. Anksčiau jis kauniečių žurnalistų rengiamame Spaudos baliuje yra dalyvavęs.

Kudirkos_laureat._Maciene_II.jpg
Kauno prekybos, pramonės, amatų rūmų ir LŽS Kauno apskrities skyriaus paskelbtą konkursą ekonomikos temas nagrinėjantiems žurnalistams šįkart laimėjo ,,Kauno dienos“ dienraščio ir jo portalo korespondentė Edita Radzevičiūtė-Šileikė, - jai įteikta rūmų premija.

Grupė kolegų šventėje apdovanoti medaliais už nuopelnus žurnalistikai. O išskirtinius apdovanojimus - Padėkos ženklus - V. Mačiulis įteikė trims, anot jo, prie LŽS Kauno apskrities skyriaus puoselėjimo prisidėjusiems žmonėms. Tai - buvęs Kauno apskrities viršininkas, dabar Seimo narys Kazys Starkevičius, verslininkas, buvęs Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius ir Eltos korespondentė B. Mačienė.


(Nuotraukoje: 
Birutė Mačienė - apdovanota originaliu LŽS Kauno apskrities skyriaus Žurnalistiniu ordinu - Padėkos Ženklu)

Būta ir daugiau sveikinimų bei dovanų. Labai šmaikščiai žurnalistus pasveikino kolegos rašytojai, netgi užsimindami apie prieš 90 metų įvykusias organizacijų „skyrybas“. Aludarių gildijos prezidentui Sauliui Galadauskui už V. Kudirkos premijos finansinį parėmimą įteikta originali skulptūrėlė „Ačiū“, o Spaudos baliaus šeimininkui V. Mačiuliui, ne kartą tvirtinusiam: „tai - tikrai paskutinis toks balius...„- kitokia skulptūrėlė, pavadinta „Rūpestis“. 

(Bus daugiau)


LŽS nario, fotoreporterio Vlado Dekšnio nuotr.

Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)