2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tracinėje spaudos šventėje – žurnalistų įvertinimas ir apdovanojimai

www.kaunozurnalistai.lt inf.

Snarskio_pies._Sb._2_Didele.jpgGegužės 11-ąją, šeštadienį, 14 val. Kauno žurnalistų namų lauko kavinėje ,,Vasaros olimpas“ bus įteiktos žurnalistinės premijos geriausiems 2018 metų kūrėjams, kurių darbus įvertino LŽS ir NŽKA komisija.

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos dr. Vinco KUDIRKOS premija už televizijos filmų ciklą, skirtą Lietuvos 100-mečiui, bus įteikta vilnietei LŽS narei Audronei KOSČIUŠKIENEI.

Kolegę žurnalistę apdovanojimui pristatė LŽS Vilniaus skyrius, kurio pirmininkė dr. Jolanta Mažylė sako: ,,Kartu su VšĮ ,,TV Europa“ ir UAB „Manifestas“ Audronė Kosciuškienė sukūrė 29 TV laidų ciklą „Laikinosios sostinės fenomenas“. Siužetai skirti Lietuvos valstybės pamatus kūrusiems: P. Leonui, V. Jurgučiui, S. Kairiui, M. Krupavičiui, V. Nagevičiui, T. Ivanauskui, A. Gustaičiui ir kt. Šie filmai, parodyti per regionines televizijas, kaip ir kitas filmų ciklas „Vyrų šešėly“ (apie operos primadoną M. Rakauskaitę, pirmąją lakūnę Antaniną Liorentaitę ir parašiutizmo sporto meistrę Oną Mariją Horodničiūtę, taip pat pediatrijos Lietuvoje pradininkę Vandą Tumėnienę) ne tik edukavo jubiliejui besiruošiančią šalies visuomenę, bet ir atskleidė mūsų valstybės talentus iš XXI amžiaus perspektyvos.“

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos Vytauto GEDGAUDO premija už kultūrinę – istorinę išliekamają vertę turinčias publikacijas iš ciklo ,,Iškilieji šiauliečiai: Advokatas, mokslininkas ir visuomenės veikėjas Kazimieras Šalkauskis“; ,,Pauliaus Normanto pasaulis: Nuo Žemaitijos iki Himalajų“) ir ciklą ,,Atkurtos Lietuvos šimtmečiui“, paskirta šiauliečiui teisininkui, kultūrologui, kraštotyrininkui, fotografui Jonui NEKRAŠIUI – laikraščio ,,Šiaulių naujienos“ bendradarbiui.

LŽS Šiaulių skyriaus pirmininkė Jūratė Sobutienė pabrėžia, kad ,,žurnalistikos bendruomenei ypač reikšmingi Jono Nekrašo darbai apie Šiaulių spaudos, fotografijos, knygos istoriją. Šios publikacijos skirtos pirmojo miesto savaitraščio ,,Šiaulių naujienos“ 95-mečiui. J.Nekrašas – puikus publicistas, savo kruopščiai surinktą dokumentinę medžiagą įtaigiai pateikia skaitytojams, skatindamas patriotizmą ir pagarbą Lietuvai“.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmojo Lietuvos radijo pranešėjo Petro BABICKO premija paskirta LRT apžvalgininkui, Vytauto Didžiojo universiteto prof. Mykolui DRUNGAI.

LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis pažymi, kad Vokietijoje gimęs, Jungtinėse Amerikos valstijose gimusį mokslus baigusį ir dirbusį Mykolą Drungą labai gerai žino mūsų šalies žmonės: ,,Nuo 1990-ųjų M.Drunga buvo bendrovės ,,Laisvosios Europos radijas“ ,,Laisvės“ radijo lietuvių kalba redaktorius Miunchene ir Prahoje. 1995 metais atvyko į Lietuvą, gyvena ir dirba Kaune, yra Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. P.Babicko premija visuomenės veikėjui ir žurnalistui M.Drungai skirta už objektyvias ir įtaigias užsienio spaudos apžvalgas, kurias transliuoja LRT radijas“.

Kauno prekybos, pramonės, amatų rūmų ir LŽS Kauno apskrities skyriaus paskelbtą konkursą ekonomikos temas nagrinėjantiems žurnalistams laimėjo ,,Kauno dienos“ dienraščio ir jo portalo korespondentė EDITA RADZEVIČIŪTĖ – ŠILEIKĖ. Jai bus įteikta jau šeštoji KPPAR premija.

Šventės metu kolegoms bus įteikti medaliai ,,Už nuopelnus žurnalistikai“, taip pat Padėkos ženklai žmonėms, kurie prisidėjo prie LŽS Kauno apskrities skyriaus puoselėjimo.

Dailininko Algimanto Snarskio piešinys ,,Devynios žvakutės", skirtas jubiliejinei Lietuvos žurnalistų sąjungos sukakčiai - devyniasdešimtmečiui 

Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)