2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

VIEK praneša: 159 skundai ir ... viena neetiška žiniasklaida

Viktoras TROFIMIŠINAS,VIEK pirmininkas


as99.pngVisuomenės informavimo etikos komisija 2018 metais daugiausia skundų sulaukė dėl publikacijų interneto žiniasklaidoje (116 atvejų) ir spaudoje (76). Didžiausią susirūpinimą visuomenei kėlė nacionalinių interneto portalų ir regioninės spaudos etiškumas.


Visuomenės informavimo etikos komisija 2018 m. gavo ir išnagrinėjo daugiausia skundų per ketverių metų veikos laikotarpį. Kasmet didėjantis skundų skaičius rodo augantį pasitikėjimą Komisija ir jos sprendimų svarbą vertinant visuomenės informavimo priemonių pateikiamos informacijos kokybę, žurnalistų profesionalumą ir etiškumą.

Komisija 2018 m. išnagrinėjo 159 suinteresuotų asmenų skundus, 9 Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymus ir 4 savo pačios inicijuotus tyrimus dėl 258 publikacijų, programų ir žurnalistinės veiklos atvejų.

Daugiausia buvo skundžiamasi dėl neetiškos žurnalistų veiklos renkant ir skleidžiant informaciją bei netinkamo interesų derinimo (30 atvejų). Iš visuomenės informavimo priemonių pareiškėjai daugiausia skundėsi dėl interneto portalų delfi.lt (20 atvejų), lrytas.lt (18), alfa.lt (12), 15min.lt (9), tv.lrytas.lt (8) ir kauno.diena.lt (6), „Lietuvos ryto“ televizijos (14), dienraščio „Lietuvos rytas“ (8), televizijos TV3 (8) ir laikraščio „Alio, Raseiniai“ (8 atvejai).

Skundų analizė pagal žiniasklaidos rūšis ir nacionalinės bei regioninės aprėpties aspektą rodo, kad 2018 m. didžiausią susirūpinimą visuomenei kėlė nacionalinių interneto portalų ir regioninės spaudos etiškumas.

Didžiąją dalį skundų Komisijai teikė fiziniai asmenys, tačiau juridinių asmenų teikiamų skundų dalis didėjo (daugiau skundų gauta iš nevyriausybinių organizacijų, asociacijų). Taip pat daugėjo skundų, kuriuos teikė viešieji asmenys: vietos ir šalies politikai, savivaldybių administracijos, šalies valdžios institucijos, teisėsaugos, sveikatos priežiūros įstaigos ir kt. Padaugėjo atvejų, kai viešųjų asmenų interesų gynimo ėmėsi jiems pavaldūs asmenys. Komisija atkreipė dėmesį, kad viešųjų asmenų kritikos ribos yra platesnės nei privačių asmenų, o viešųjų asmenų pakantumo kritikai laipsnis turi būti didesnis, ypač tolerantiškesni kritikai turi būti politikai. Viešųjų asmenų skundžiamų publikacijų gausa kartu liudija tokios tolerancijos stoką ir siekį įtraukti visuomenės informavimo priemones į skundų nagrinėjimo maratoną.

Kai kuriais atvejais įtampa tarp savivaldybių ir regioninių redakcijų įgavo netoleruotinos konfrontacijos požymių. Komisija kreipėsi į Raseinių rajono savivaldybę, ragindama susilaikyti nuo perdėtos žurnalistų kritikos, persergstint, kad tai neperaugtų į žurnalistų persekiojimą už valdžios kritiką.

Komisija 2018 m. priėmė 63 sprendimus, kuriais pripažino Visuomenės informavimo etikos kodeksą pažeidus 98 kartus. Tai didžiausias sprendimų ir pripažintų pažeidimų skaičius per ketverius Komisijos veiklos metus.

Dažniausiai Komisija konstatavo Visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio, kuris įpareigoja neigiamai kritikuojamam asmeniui suteikti galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, pažeidimą. Tokie atvejai sudarė beveik 30 proc. visų pažeidimų. Ši tendencija išlieka nepakitusi.

Daugiausia visuomenės informavimo etikos pažeidimų nustatyta interneto žiniasklaidoje (23 sprendimai, iš jų 20 nacionaliniuose interneto portaluose) ir spaudoje (22 sprendimai, iš jų 14 regioninėje spaudoje).

Iš visuomenės informavimo priemonių 2018 m. Kodeksą daugiausiai kartų pažeidė portalas alfa.lt (7 sprendimai dėl pažeidimų), dienraštis „Lietuvos rytas“ (5 pažeidimai), „Lietuvos ryto“ televizija (4), „Dzūkijos TV“ (4), laikraštis „Alio, Raseiniai“ (4), portalas ldiena.lt (4 pažeidimai).

Komisija 2018 m. griežčiausią savo kompetencijos ribose sankciją pritaikė leidiniui „Laisvas laikraštis“ – priskyrė jį profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Daugėjant skundų, o kartu ir sprendimų dėl etikos pažeidimų, daugiau Komisijos sprendimų skundžiama teismams. 2018 m. Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskųsti 24 Komisijos sprendimai iš 63 priimtų. Didžiąją dalį jų teismas išsprendė Komisijos naudai. Komisijos sprendimai iš esmės yra moralinio pobūdžio sankcija, grindžiama „gėdos galia“, todėl jų apskundimas reiškia ir tai, jog žiniasklaida pripažįsta moralinio pobūdžio sankcijas kaip reikšmingas.Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)