2021 m. rugsėjo 20 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Su kūrybingu pavasariu, žurnaliste Virginija Skučaite!

www.kaunozurnalistai.lt inf.


Skucaite_V._70_didele.jpg


Kai Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis vakar su gėlėmis ir žurnalistinėmis dovanėlėmis užsuko į ,,Kauno dienos” redakciją, visi nustebę klausė, ką sveikinsite? ,, Žinoma, kad LŽS narę, kurių dienraštyje yra penkios”,- atsakė netikėtas svečias ir paprašė pakviesti Virginiją Skučaitę.

Kolegų nustebimas buvo pagrįstas, nes paaiškėjo, kad tikroji Virginijos gimimo diena yra ne vasario, o sausio 27-oji. Kodėl viena data yra jos asmens dokumentuose, o kita – iš tikrųjų garbingą jubiliejų sulaukusios LŽS narės V.Skučaitės pirmininkas neklausė. Sveikinimų ir gerų žodžių puikūs žurnalistai turi sulaukti dar daugiau, ne tik gimtadienio proga.

,,Kauno dienos” žurnalistė kaip darbšti bitutė jau dvi dešimtys metų yra redakcijos kolektyvo narė, gerbiama skaitytojų, esamų ir buvusių  kolegų.

,,Per tuos metus, kai man teko vadovauti „Kauno dienos" redakcijai, Virginija pasižymėjo ne tik savo darbštumu, bet ir temų įvairove, objektyvumu, - sako LŽS narė Teklė Mačiulienė.- Atgimstančios Lietuvos metais Virginija Skučaitė tapo svarbiausių praeities faktų ir įvykių  žurnaliste analitike. Dešimtis, šimtus užmirštų vardų ji atskleidė skaitytojams, visada kruopščiai išanalizuodama, palygindama, išryškindama svarbiausius savo herojų gyvenimo ir kovos bruožus. Neatsitiktinai ji tai darė. Virginija yra buvusio prieškarinės Nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų ministro Kazio Skučo dukterėčia. Tragiškas buvo jos dėdės likimas. Ir Virginija kartu su artimaisiais patyrė sunkią tremtinės dalią Krasnojarsko krašte. Štai dėl ko žurnalistė Skučaitė yra viena iškiliausia praeities įvykių bei dar nežinomų faktų skleidėja.“

Iš šiandieninių V.Skučaitės publikacijų apie tarpukario Lietuvos gyvenimą galima sudaryti ir išleisti atskirą knygą, kuri puikiai papildytų istorijos vadovėlių medžiagą. Deja, bet lėšų, kurių trūksta net ir kilniam tikslui, nebuvo ir nėra. O Virginija pasiryžo dar sunkesniam darbui. 

Su grupe vilniečių ji kuria dokumentinį televizijos filmą apie prieškario laikų tautos patriotų likimus. Naują gyvenimo ir kūrybinio darbo pavasarį prityrusi dienraščio žurnalistė V.Skučaitė savo ieškojimus ir atradimus įamžins dokumentiniame filme, apie kurį, tikime, ji mums pati išsamiau parašys.
,,Didžiausios pagarbos ir įvertinimo Virginija sulaukė paruošdama publicistinį leidinį apie septyniasdešimtmetės „Kauno dienos" istoriją. Tai pavyzdys, kaip reikia gerbti ir mylėti savo redakciją ir kolegas, su kuriais dirbi, apie ką rašai“, - džiaugiasi  buvusia kolege Teklė Mačiulienė.
Virginija Skučaitė yra apdovanota LŽS Kauno apskrities skyriaus „Gintariniu parkeriu", Kauno miesto „Burmistro Jono Vileišio medalis".

 Praėjusiais metais už viso gyvenimą kūrybą jai buvo įteikta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija. Lietuvos šimtmečio garbei darbšti kolegė pateikė skaitytojams dar nežinomų istorinių faktų. Tai dar ne viskas šios Lietuvos žurnalistų sąjungos narės narės kūryboje. Jai dar bus skirta  gražių padėkos žodžių ir pelnytų įvertinimų. 

Nuotraukoje: Lietuvos žurnalistų sąjungos narė Virginija Skučaitė, 2019 metais dukart pasveikinta su ... Gimimo diena!

www.kaunozurnalistai.lt nuotr.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)