2021 m. spalio 24 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2018 metų veiklos apžvalga

ŽEIT pranešimas

Inspektore didele II_1.jpg


Praėjusieji metai gautų skundų skaičiumi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai buvo rekordiniai – gautas net 321 skundas (palyginimui 2017 m. – 253). Skundų skaičius, lyginant su 2017 metais, padidėjo 21 %, todėl ženkliai išaugo Tarnybos teisininkų darbo krūvis.

(Nuotraukoje: Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė)

Pernai žurnalistų etikos inspektorius priėmė 207 sprendimus. Tai 29 sprendimais (14 %) daugiau nei 2017 metais. Iš jų 12 buvo apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Tai sudaro 6 % visų sprendimų. Tik 1 žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą Vilniaus apygardos administracinis teismas dalyje panaikino. Šis pirmosios instancijos teismo sprendimas apeliacine tvarka yra apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Visi kiti teismuose priimti sprendimai Tarnybai buvo palankūs.

Analizuojant pernai nustatytus visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, į akis krinta išaugęs teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų skaičius: nustatyti 23 privataus gyvenimo pažeidimo atvejai (2017 m. konstatuota 18 tokių pažeidimų). Palyginti su ankstesniais metais, nustatyta mažiau asmens garbės ir orumo pažeidimų: 2018 m. – 13, 2017 m. – 18. Nors 2018 m. išsiskyrė tuo, jog nuo gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tačiau Tarnyboje konstatuotų asmens duomenų tvarkymo pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse skaičius augo nežymiai - 2018 metais nustatyti 8 pažeidimai, o 2017 metais - 7. Ėmus taikyti Reglamentą, Tarnyboje nustatyti 2 jo pažeidimo atvejai, dėl kurių pritaikyta nauja poveikio priemonė - papeikimas asmens duomenų valdytojui (tvarkytojui).

Kitų pažeidimų skaičius, palyginus su praėjusiais metais, taip pat augo – nuo 42 pažeidimų nustatytų 2017 metais, iki 61 pažeidimo 2018 metais. Kitais pažeidimais laikomi pagrindinių visuomenės informavimo principų (informaciją teikti teisingai, tikslai ir nešališkai, laikytis pagarbos žmogui, nuomonę reikšti sąžiningai ir etiškai) nesilaikymas, nuomonių įvairovės neužtikrinimas, objektyvumo ir nešališkumo stoka bei kitų Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų nesilaikymas.

Iš visų 2018 metais ištirtų pareiškėjų skundų 67 skundai pripažinti nepagrįstais. Tai sudaro apie trečdalį visų pernai išnagrinėtų skundų.

Priimti 32 sprendimai atsisakyti nagrinėti pareiškėjų skundus. Pagrindinės tokio atsisakymo priežastys: pareiškėjas prašomas nepatikslina skundo, neįmanoma pradėti skundo tyrimo dėl duomenų trūkumo, kreipiasi netinkamas subjektas, tyrimas nepriklauso žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijai. Dėl pritaikytos mediacijos 10 skundų tyrimų nutraukta, nes Tarnybos dėka buvo pasiektas taikus susitarimas. Dar 10 sprendimų nutraukti tyrimą žurnalistų etikos inspektorius priėmė dėl kitų pagrindų (suėjusi senatis, pagal kompetenciją priklauso nagrinėti kitai institucijai).

2018 metais vykdyti 6 tyrimai savo iniciatyva dėl viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) pareigos neminėti asmens duomenų skelbiant žinias apie savižudybes ar bandymus nusižudyti laikymosi. Visais 6 atvejais konstatuoti pažeidimai skelbiant minėtus duomenis. Kiti 10 tyrimų, vykdytų savo iniciatyva, baigti, nes pažeidimai nepasitvirtino.

Per praėjusius metus žurnalistų etikos inspektorius priėmė 3 sprendimus, kuriais įspėjo viešosios informacijos rengėjus (skleidėjus) dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų.

2018 metais nustatyta 14 rimtų profesinių pažeidimų. Rimtu profesiniu pažeidimu laikomi Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1, 2 ir (ar) 3 dalies pažeidimai. Tokių pažeidimų esmę sudaro draudžiamos informacijos, žeminančios žmogaus garbę ir orumą, pažeidžiančios nekaltumo prezumpciją, paskelbimas. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, šios rūšies pažeidimų sumažėjo (2017 m. konstatuota 20 draudžiamos informacijos paskelbimo atvejų). Net 6 kartus per 2018 m. rimtą profesinį pažeidimą padarė UAB „Respublikos leidiniai“, 2 kartus - UAB „Lietuvos ryto“ televizija.

Tarnybos interneto svetainėje 4 sprendimai pareiškėjų prašymu paskelbti viešai.

Kelinti metai iš eilės pastebima apskundimų dėl socialinių tinklų turinio didėjimo tendencija. Pernai ir vėl augo sprendimų, kuriuose vertinta socialiniuose tinkluose (Facebook, Youtube, Linkedin) paskelbta informacija, skaičius. 2017 m. priimti 25 sprendimai, tuo tarpu 2018 m. jau 32 sprendimai dėl socialinių tinklų turinio.

Tarnybos atstovas, atlikdamas kontaktinio asmens su didžiosiomis informacinių technologijų kompanijomis funkciją, pernai 650 kartų kreipėsi į socialinius tinklus ir pranešė apie juose pastebėtą nesantaikos kalbą. Apie 97 % nesantaikos kalbą sudarančio turinio buvo pašalinta mažiau nei per 24 valandas.ZEIT didele_1.jpgTarnyba kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Generaline prokuratūra pernai pradėjo vykdyti Europos Sąjungos projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ pagal 2014­­–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietybės programą. Vykdydama šį projektą Tarnyba 2018 m. suorganizavo pirmąjį iš 10 numatytų nemokamų seminarų 10-tyje Lietuvos apskričių.Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)