2021 m. spalio 24 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

„Labas rytas, Vaižgante“, mūsų sąjungos ir draugijos steigėjau!

Dalia POŠKIENĖ, LŽS narė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė

XXVII_KNYGYGOS_M__G__J___DRAUGIJOS_NARIAI__didele_.jpg


2019-ieji – lietuvių literatūros klasiko Vaižganto metai. Juozas Tumas-Vaižgantas buvo lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos, taip pat ir XXVII knygos mėgėjų draugijos vienu iš steigėju ir aktyviu jos nariu.Vladimiras_Beresniovas_ir_Domas_Akstinas_II.jpgPirmąjį šių metų renginį XXVII knygos mėgėjų draugija pradėjo renginiu „Labas rytas, Vaižgante!“ Šv. Jurgio konvente gvardijonas, Draugijos narys Saulius Paulius Bytautas OFM kartu su kitais broliais pranciškonais aukojo mišias už kanauninką ir rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą ir kitus, į Amžinybę išėjusius XXVII knygos mėgėjų draugijos narius nuo Draugijos atkūrimo.

(Nuotraukoje: LŽS ir  XXVII knygos mėgėjų draugijos narys Vladimiras Beresniovas (kairėje) ir Donatas Akstinas)


Vaižganto metų atidarymo renginys vyko Vaižganto memorialiniame bute – muziejuje. Svečiai iš Vilniaus, Marijampolės, Kauno – Lietuvai pagražinti ir XXVII knygos mėgėjų draugijų nariai, didelis būrys kauniečių muziejaus bičiulių vos tilpo. 

Renginį sena liaudies giesme apie liną – lietuvio maitintoją ir rengėją – pradėjo etnologė Eglė Dvarionaitė-Vindašienė. Ji tarsi prikėlė, pažadino Vaižgantą jo gražiam jubiliejui – 150-ajam gimtadieniui, jo kūrybos ir žmogiškųjų idėjų atgimimui. Priminė apie Vaižganto bendravimą su Julija Dvarionaite ir pamokė dainuoti Aukštaitiškas sutartines. 

Vai__gant___skaito_Olita_Dautartaite_II.jpgNeparastai ir džiugiai svečius nuteikė aktorė Olita Dautartaitė (nuotraukoje) skaitydama Vaižgantui dedikuotus kūrinius ir paties klasiko kūrybą, laiškus. 

Apie Vaižganto kunigavimą Mosėdyje, ten sklandžiusias legendas apie jauną, žemaičių pamėgtą kunigą kalbėjo rašytojas, Draugijos leidinių redaktorius, rašytojas ir  žurnalistas Laimonas Inis.

Jis padovanojo muziejui jau senokai surinktus kelių autorių atsiminimus apie kunigą Juozą Tumą, publikuotus spaudoje savo straipsnius ir memuaristikos, esė knygą „Paukščiai vėjyje“. Vaižganto premijos laureatė, žurnalistė, LŽS narė Perpetua Dumšienė pabrėžė Vaižganto švietėjišką nusiteikimą ir teigė, kad Draugija Vaižganto metais turi skirti aktyviau susitikimams su mokiniais, kultūros visuomene, organizuoti renginius mokyklose, bibliotekose, muziejuose. 

Savitai ir įdomiai mintimis apie tautą, visuomenę, kūrėją dalinosi akademikas Romualdas Grigas. Kažin, ar kas iš mūsų rašytojų yra taip glaudžiai ir neatskiriamai suaugęs su savo krašto gamta, su savo tėvų žeme, su savo piliakalniais ir visa kultūra, kaip Juozas Tumas-Vaižgantas? Labai ryški, savita ir plati asmenybė,“ kalbėjo akademikas. Jo žodžiais Vaižgantas - mūsų kultūros piliakalnis ir aukštaičių žemės sulčių išaugintas Lietuvai rašytojas, romantikas, visuomenės veikėjas, įžvalgus politikas...

Apie Vaižganto atminimo įamžinimą, apie Jo – kūrėjo palikimą kalbėjo ir prisiminimais dalijosi marijampoliečiai, Sūduvos krašto tyrinėtojai istorikas Kęstutis Subačius, rašytojas Justinas Sajauskas. Vaižganto metams rengiamą literatūrinę-muzikinę programą pristatė F. Bortkevičienės Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė. 

Danuite_Marcinkeviciene_II.jpgVaižganto gyvenimui, kūrybai skirta Danutės Marcinkevičienės (nuotraukoje  - ji stovi) knyga „Buvo mylimi – teliks neužmiršti...“, apie kurią autorė kalbėjo renginyje. 

Vaižgantas buvo ne tik vienas iš XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrėjų, bet ir Lietuvai pagražinti draugijos steigėjas.

Apie šios Draugijos veiklą ir metų planus pasakojo Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis. 

XXVII knygos mėgėjų draugija Vaižganto metus sutikti, įprasminti Jo atminimą pradėjo dar 2018 metais. Įkurtas fondas Vaižganto paminklo pastatymui, ruošiama A. Pakėno knyga. Kauno apskrities viešosios bibliotekos Retų ir senų leidinių skyriuje, rengiama dokumentikos paroda. 
A._Pak__nas_ir_L.Inis_II.jpg(Nuotraukoje: Alfas Pakenas ir Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų narys Laimonas INIS)

Ypatingai svarbūs šie metai Vaižganto muziejui. Jo vadovas Alfas Pakėnas priminė, jog čia, šiame autentiškame bute – muziejuje, viskas byloja apie jo gyvenimą, kūrybą, čia ne kartą buvo minėta Vaižganto – Draugijos nario veikla, bendrystė su Petru Klimu, kitais. 

Todėl 1933 metais jam mirus, šios Draugijos žmonės labai prasmingai įamžino visų mylimo kunigo ir rašytojo atminimą: 1935 metais išleido gražią knygą Milžinų dvasios, kurią puošė žinomo dailininko Antano Kučo iliustracijos. 

Knygoje buvo išspausdinti patys gražiausi fragmentai iš Pragiedrulių. Tituliniame puslapyje skaitome dedikaciją Vaižgantui, kupiną šviesaus gedulo ir meilės šiam žmogui:

Šviesusis ir skaistusis
VAIZDE,
mūsų nary, mūsų būrelio gaivintojau,
JUOZAI VAIŽGANTE TUMAI,
lydėdami Tavo žemiškus palaikus be vainiko,
pasižadėjome supinti jį iš Tavo kūrybos žiedų.
Kiek sugebėdami dabar ir darome tai.
XXVII KNYGOS MĖGĖJAIPoskiene_II.jpgPo šio renginio, skirto Vaižganto metams, Kaune įvyko XXVII knygos mėgėjų draugijos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. 

Išrinkta nauja Valdyba, kitai trejų metų kadencijai toliau vadovaus Dalia Poškienė, kuri yra ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus narė.

Draugija šiuos metus skirs Lietuvą ir lietuvius mylėjusio Vaižganto atminimo įprasminimui, knygos kūrėjams ir puoselėtojams.

(Nuotraukoje: XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, LŽS narė Dalia Poškienė) 

Juozo Dingelio  ir  Gedimino Zemlicko nuotraukosVirselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)