2021 m. rugpjūčio 1 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Amžinąjį Atilsį. Žurnalistas Raimundas YLA (1941 05 01 – 2018 02 11)

Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas


Yla_1_a_didele.jpgVainikas_kalijos_II_3.jpg
Jau nuėjom.
Ir, gaila, negrįšim,
per pageltusius
spalio lapus.
Liepos švytintį
Gedulą ryši.
Greit ir jį
Šiaurės vėjas nupūs...
                               Raimundas YlaEidamas septyniasdešimt septintuosius metus po ilgos ir sunkios ligos sekmadienio pavakarę Birštone mirė spaudos, radijo ir televizijos žurnalistas, buvęs Kauno apskrities bei miesto savivaldybės tarnautojas, LŽS narys RAIMUNDAS YLA. Išėjo JIS AMŽINYBĖN, kur prieš septyniolika metų iškeliavo ir žmona ANELĖ. Viena liko jų mylima dukra RAIMONDA, liko velionio brolis ALGIRDAS su šeima. 


Artimiesiems, giminėms, buvusiems bendradarbiams, kauniečiams kaimynams, visiems, kurie jį pažinojo, buvo jo radijo ir televizijos laidų klausytojai bei žiūrovai, nuoširdžią užuojautą reiškia artimi Raimundo Ylos bičiuliai  - Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai. 


Tegul geroji kolegos dvasia visada lydi artimuosius ir bičiulius. Ypač tuos, kurie kartu su juo buvo paskutiniais gyvenimo metais ir mėnesiais...

Pirmaisiais 2018-ųjų mėnesiais, kai žinome, kad prieš 50 metų buvo įkurta LRT Kauno televizijos redakcija, prisimename, kad  joje ryškius pėdsakus paliko ir žurnalistas, profesinės sąjungos vadovas Raimundas Yla. Apie kuri, savo biografiją pradėjusiam S.Daukanto g. 28A pastate, radijo žurnalistas Juozas Kundrotas knygoje ,,Būti ar atrodyti"  rašo:

 ,,Vaikystės atšvaitai Raimundą tebelydi iki šiol. Likimas, kuris kartais toks negailestingas, duoda šansą nepalūžti, išlikti toje aukštumoje, kurią mes vadiname padorumu. Kuo žmogus didesnis, tuo ir šansų daugiau. Kuo didesnis skausmas, tuo stipresnė jėga. Raimundas išsiugdęs olimpinę ramybę. Kad ir ką darytų, - niekad nesikarščiuoja, viską daro ramiai, įsijautęs. Ir tai pirmiausia išplaukia iš dvasinės patirties". 

Lygiai prieš mėnesį, lyg nujausdamas artėjantį savo atsisveikinimą su gyvenimu, Raimundas ramiai su šypsenėle lūpose atvykusiems jo aplankyti kolegos pasakė: ,,Viskas. Jau negalėsiu dalyvauti Kauno televizijos 50-mečio paminėjime. Neturiu jėgų"... Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį , jau švęsime be tikro šalies patrioto  Raimundo Ylos, kurį visada prisiminsime džiugiomis ir liūdnomis akimirkomis. 

Vasario 13-ąją, antradienį, 10 val. urna su velionio palaikais bus pašarvota Prienų rajone, Skriaudžiuose, šarvojimo salėje, kuri yra šalia bažnyčios. Tą pačią dieną  13 val. Skriaudžių bažnyčioje bus aukojamos už velionį šv. Mišios. Po jų -  laidotuvės vietos kapinėse, kur ilsisi ir jo mama Magdelena Žukauskaitė - Ylienė, nes toks buvo priešmirtinis Raimundo noras... 

Gal dėl to tenai ilsėsis jo palaikai, nes apie savo sunkią vaikystę LRT Kauno redakcijos žurnalistų išleistoje knygoje ,,Pėdsakai" Raimundas taip rašė:

,,Mama ir aš likome Skriaudžiuose. Išdainavome visas ,,kolchozinio" gyvenimo arijas. Gal todėl mama taip anksti palūžo - palaidojau Skriaudžiuose 1966 metais. Turėjo didelį pašaukimą ir džiaugsmą - Skriaudžių ansamblį ,,Kanklės", prieš 100 metų įkurtą , kuriame dainavo, kol..."

Raimundo tėvelis,  žinomas muzikologas ir vertėjas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys Stasys Yla, eidamas 90-uosius, mirė 2003 metais ir yra palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje. Kartu su juo 1995 metais Raimundas išleido knygą ,,Du keliai", kurioje - tėvo ir sūnaus prisiminimai.


Internetinėje svetainėje www.kaunozurnalistai.lt (,,Kūrybos artelė") pateikiame Raimundo Ylos mintis apie  gyvenimą ir kelis  jo eilėraščius. O svetainės skyrelyje ,,Videoreportažai" - bus patalpintas kolegų operatorių Vlado Dekšnio ir Jono Dirsės  kartu su Raimundu paruoštas vaizdo pasakojimas jo 75-ojo gimtadienio proga. YLA RAIMUNDAS (g.194105 01, Skriaudžių k., Prienų raj.) Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Žmona Anelė (1942 - 2000),  duktė Raimonda (g.1965).
Mokslas: 1948-1955 mokėsi Skriaudžių (Prienų raj.) 7-metėje m-kloje, 1955-1959 - Kauno politechnikume, 1976 baigė Vilniau universitetą ir įgijo  žurnalisto diplomą.

Pareigos: 1959-1960 - “Liekelprojekto” vyr. technikas, 1962-1969 - Vandens ū. projektavimo i-to inž., vyresn. inž., 1969-1977 - P.Ziberto šilko ir pliušo kombinato savaitraščio “Zibertietis” redaktorius, 1977-1983 - Lietuvos radijo  Kauno redakcijos vyresn. red., 1983-1996 - LTV Kauno televizijos vyresn. red., 1991-1993 - LTV laidos “Krašto apžvalga” vedėjas, 1996 - Kauno miesto savivaldybės administratoriaus pavaduotojas, 1997 - Kauno apskrities viršininko administracijos Kultūros skyriaus viršininkas, 2001 - 2003 metais buvo Kauno miesto kultūros skyriaus vedėjas.

Kūryba: Knygos “Du keliai” bendraautoris (su tėvu Stasiu Yla, 1995). Ekspedicijų į užpoliarinį Sibirą (1989,1991,1993, 1994) dalyvis. Dokumentinių filmų apie lietuvių tremtį: “Be vilties sugrįžti”, “Žygis į Dolganų žemę”, “O mes ar sugrįšim kada?..” kūrėjas. Televizijos laidų: “Gamta ir mes”, “Sode. Darže. Gėlyne”, “Krašto apžvalga”, “Telealbumas”, “Lietuviai svetur” autorius ir  vedėjas. Per 100 radijo laidų “Jaunimo banga” vedėjas. Lenkijos lietuvių žurnalo “Aušra” bendradarbis.

Iš ,,Žurnalistų enciklopedijos" ir žinyno ,,Kas yra kas Kauno apskrityje"

Nuotraukose:
(viršutinėje)  Buvęs Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Raimundas Yla (2018-ųjų sausio  11-ąją savo bute Birštone.)
(apatinėje) Raimundas Yla kartu su dukra Raimonda ir artimu bičiuliu, buvusiu LTV Kauno redakcijos operatoriumi Jonu Dirse

www.kaunozurnalistai.lt nuotr.Yla_2_didele.jpgVirselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)