2023 m. vasario 8 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

 

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?

 

 

Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas Snarskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Seno Dzūko nuo Ignalinos Seimo rinkimų lapeliai

Adomas SUBAČIUS

Subacius II_1.jpg1. Apie pūtimą

Kai sakom, bra, kad pučia, tai turim galvoj vėją. E tas vėjas gali būt i geradėjas, i niekadėjas. Gerai, kai vėjas pučia i džiovina kelius, šieną i visa kita, kas turi būt sausa, gerai, kai papučia per karščius, kai prapučia orą i nuneša visokias smarves. Ale anas, šėtonas, ti va, gali i medžius išraut, i namus sugriaut, i visokių kitokių eibių pridaryt. Ale pučia ne tik vėjas. Kai gerai pamisliji, tai visas mūsų gyvenimas yra pūtimas.

Vieni valdžios vyrai, bra, mum pučia miglas, kiti dūmus, da kiti burbulus, netrūksta i tokių, katarie pučia arabus. Kad i ką jiem sakytum, kad i ką laikraščiai rašytų, anys vis savo pučia. Mat kai katarie nori mum dvasios inpūst, kiti stengias galvas pripūst. I svarbiausia, visi pučia išpūtę akis. Tarpusavy tie didieji vyrai, bra, be pūtimo toža neapseina. Kai katarie vienon dūdon pučia, kiti aukštesniem į rūrą pučia, da kiti jiem uodegon pučia. E prieš mus visus anys i keterą, i nosį, i ožius, i ūsus pučia. Kap kas išmano. Trumpai sakant, pūslę pučia.

Tai, bra, kai šitiek pūtikų pučia i kai da švilpauja politiniai vėjai, tai toj Lietuvoj susdaro tokie skersvėjai, kad daugelį žmonelių gali ne tik susukt, nu, moksliškai sakant, paralyžiuot, ale i graban nuvaryt. Tik visų vėjų pučiami pensininkai, bra, nieko nepučia, aba žino, kad prieš vėją nepapūsi. Anys, ti va, laukia, kad gal po rinkimų papūs nauji vėjai, nu, tie, katarie pelėpes plėšo i medžius iš šaknų verčia. Gal anys pensininkam i bus geradėjai -- nupūs visas pripūstas rūras ir visus rūrapūčius.

Tik kažna, kažna... Kadgi Lietuvoj nebūva uraganų, katarie ūžuolus su šaknim verčia i katarie galetų nupūst pripūstas rūras. Kap sako sinoptikai, Lietuvoj būva tik vietinių audrų su pagriaudėjimais.


2. Apie žmogaus gimimą

Mokslas, bra, seniai inrodė, kad žmogaus būdas, nu, karakteris, susiguli jam da negimus, motinos isčiose. Pirmą kartą šitas būdas viešai pasreiškia per gimimą. Va žmogus, ti va, turi gimt po devynių mėnesių nuo pradėjimo. E kitas, dabak, neslaiko šitos tvarkos, gulinėja sau ramiausiai i šite pradyri viršaus porą nedielių ar net mėnesį.Tai koks, bra, iš jo bus darbininkas: visur i visada vėluos, visur i visada snūduriuos, per tokius i kvorumas balsavimui nesusdarys.

E kitas, dabak, nenustygsta pilve, šokinėja, spardos, daužos i septynių ar aštuonių mėnesių strykt i iššoksta. Va šitas visur lįs, tribūnosan šokinės, daug žadės i nieko netesės. Normalus žmogus visada i visur pirmiausia kiša galvą, apsdairo, apsklauso i tik tada jau lenda. Jis galva i gimsta. E jeigu, ti va, da gimsta diena dienon gamtos nustatytu laiku, šitokis žmogus visur bus savo vietoj, net seime ar vyriausybėj. Kito tokis karakteris, kad gimsta kojom. Tai i gyvena anas be galvos, visur lenda kap kiaulė. Šitokį išmesi pro duris, tai inlįs pro lungą. E jeigu pateks valdžion, tai i su pyragais jo iš ten neišprašysi.

Yra i tokių, katarie gimsta rankom. Šitokis jau gimdamas siekia rankomis ką nugriebt. Žinok, anas kas būtų i ką veiktų visą gyvenimą stengsis tik stvarstyt i stvarstyt. Jei tik galės, stengsis visą valstybę pastvert. Ti anas va, nor prezidentu pasdaryt. Egi da yra tokių, katarie gimsta ažupakaliu. Tai anys gimdami ne riktelia žmogaus balsu, e pirstelia i orą pagadina. Šite anys, ti va, visą gyvenimą smaradija aplinką, e jeigu patenka aukšton valdžion, tai i visą valstybę.

Ale ne anys baisiausi. Kai katarie būva iš viso tokie išsikėtroję, kad neranda išėjimo, juos reikia išimt per viršų. Tep anys būva išsikėtroję i gyvenime, lengvai ažblūdi, nu, paklysta, tarp trijų medžių. I bala jų nematė, kad patys vargsta. Bėda, kad, patekę valdžion, anys gali prapuldyt kitus ar net visą valstybę.

Tai va, bra, kai ateina rinkimai, mum pakiša balsavimui sąrašus, kataruose surašyti žmones, katarų nei regėjom, nei girdėjom, nei žinom, kas anys tokie. Tade turim reikalaut, kad prie visų pavardžių būtų nurodyta, kap tas pavardes turintys žmonės yra gimę. Tada, ti anas va, galima būtų balsuot sąmoningai, pamislijant, kokiosan pareigosan kokį galima rinkt, kokį kokiu viršininku būtų galima skirt i kuriam kokį postą suteikt.

 
 
Virselis_1934_m._I.jpg
 
 
IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS
 
PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"
 
 
Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.
 
Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.
 
Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.
 
Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.
 
Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...
 
 
(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)
 
 
KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)