2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žurnalistai, kelias į NŽKA Jums atviras

Aldona ŽEMAITYTĖ-PETRAUSKIENĖ, NŽKA pirmininko pavaduotoja

Aldona_Zemaityt____1__II_a.jpgNacionalinę žurnalistų kūrėjų asociaciją įsivaizduoju kaip tūkstantinės Lietuvos žurnalistų sąjungos bendruomenės antstatą. Mūsų kūrybinėje organizacijoje NŽKA (LŽS yra drauge ir profesinė organizacija) nariai pagal mūsų pačių nuostatus turi būti valstybės pripažinti meno kūrėjai, kurių darbus apsvarsto prie Kultūros ministerijos veikianti Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo taryba. Ji balsavimu priima savo teigiamą (arba neigiamą) sprendimą, kurį patvirtina kultūros ministras. Ministro A. Gelūno potvarkiu, šiuo metu tarybą sudaro septyni kūrybinių organizacijų atstovai. Deja, NŽKA į šią tarybą nepateko.(Šiek tiek keista, kad ir Rašytojų sąjungai atstovauja... vertėja, o ne koks nors žinomas poetas, prozininkas ar kritikas).

Kelias į meno kūrėjus atviras tiems, kurie atitinka 3-ą Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo pagrindų ir sąlygų straipsnį. O tos sąlygos ir pagrindai yra tokie: asmens individuali ar kolektyvinė veikla yra teigiamai įvertinta kaip profesionalus menas profesionaliųjų meno vertintojų monografijose, recenzijose ar straipsniuose, paskelbtuose leidiniuose, ar rekomendacijose; asmens meno kūryba yra įtraukta į bendrojo ugdymo, profesinio ir aukštojo mokslo studijų programas;  nacionalinių ir vyriausybinių premijų, taip pat kūrybinių organizacijų prestižinių konkursų premijų laureatai;  asmenys, kurie keletą metų skelbia meno kūrybą vertinančius straipsnius ir recenzijas Lietuvos ar užsienio leidiniuose, taip pat tie, kuriems už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis.

Mūsų NŽKA šiuo metu yra 88 nariai. Tai nėra daug, bet prisiminkime, kad prieš keletą metų asociaciją sudarė tik 30 narių. Pamažu valstybės pripažinto meno kūrėjo statuso suteikimas vis augo... Manau, kad šis augimas gali būti spartesnis, tik reikia nesnausti (ypač kviečiu periferijos žurnalistus), surinkti atitinkamus dokumentus, liudijančius galimybę įsilieti į meno kūrėjų būrį. Daug kas klausia: o kokia man iš to nauda, kokios socialinės garantijos man suteikiamos?.. Apie tai pakalbėsime kitą sykį. 

Šį kartą norėčiau paraginti dalyvauti srityje, kuri bene labiausiai atveria kelius tapti NŽKA nariu. Tai kūrybiniai konkursai, ypač prestižiniai LŽS konkursai, kaip dr. Vinco Kudirkos ir Vytauto Gedgaudo. Jau kuris laikas pastebima vangumo dalyvauti konkursuose tendencija. Arba visai nedalyvaujama, arba atsiunčiami darbai, kurių meninės vertės konkursų vertinimo komisija negali patvirtinti dėl neatitikimo profesionaliai kūrybai. Vis dėlto tai turi būti publicistinės-meninės aktualijos arba svarbi tiriamoji lietuvių žurnalistikos istorijos, teorijos sritis. Kai kada įsigudrinama atsiųsti keletą atsitiktinai leidiniuose paskelbtų tekstų, tikintis, kad kaip nors praeis. Kadangi pačiai tenka organizuoti ir dalyvauti konkursinėse komisijose, stebiu...vertingų kūrinių badą. Tenka papriekaištauti ir abiems mūsų LŽS svetainėms, kad pernelyg retai primenama, jog artėja terminai, iki kurių turi būti pristatomi darbai atitinkamiems konkursams. Kolegoms siūlau: patys priminkite, kad norite dalyvauti viename ar kitame konkurse, siųskite savo darbus į LŽS, o ten juos rūpestingai surikiuos ir užregistruos mūsų nepamainoma LŽS referentė Almonė.
Linkiu visiems LŽS skyriams, kuriuose yra ir NŽKA nariai, šviesaus pavasario ir kūrybingų dienų !

Nuotraukoje: Publikacijos autorė, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko pavaduotoja Aldona Žemaitytė-PetrauskienėVirselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)