2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

"ŽIniasklaIdos anatomija": Kokia LKB "Kronikos" reikšmė šiandien?


valiusaitis II a_2.jpgPraėjusį penktadienį Seime tarptautine konferencija, kurioje dalyvavo ir svečiai iš Rusijos, paminėtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios "Kronikos" 40-metis. Prieš keturis dešimtmečius pradėtas leisti pogrindinis laikraštis, už kurio leidybą ir platinimą įvairiomis kalėjimo bausmėmis buvo nubausta keliolika asmenų Lietuvoje, neskaitant lietuvių bičiulių ir žmogaus teisių gynėjų Rusijoje - Sergejaus Kovaliovo, Aleksandro Lavuto, Tatjanos Velikanovos ir kitų.

"Kronika" be pertraukos ėjo 17 metų. Tai beveik neįtikėtinas faktas, žinant, kiek tada buvo operatyvinių KGB darbuotojų ir jiems talkinusių kolaborantų. Vien kun. Juozą Zdebskį, mįslingomis aplinkybėmis žuvusį autoavarijoje, sekė 77 agentai.

Buvęs "Kronikos" redaktorius ir sąžinės kalinys, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius konferencijoje kalbėjo: "Žmonės dirbo negaudami jokio atlyginimo per visus septyniolika metų. Tai – nepagražinta tiesa. Visi – nuo redaktoriaus iki eilinių perrašinėtojų ir platintojų – buvo tik savanoriai. Ir tada, kai 1918 m. Lietuva pasiskelbė esanti Nepriklausoma valstybė ir ją iš visų pusių puolė raudonieji ir baltieji, norėjusieji ją užgrobti, Nepriklausomybę apgynė savanoriai. Kai po gėdingos Molotovo-Ribentropo sutarties buvome okupuoti, kas pasirinko beviltiškos kovos kelią? Taip pat savanoriai – paprasti mūsų tautos vaikai, nutarę, kad negalima atsisakyti laisvės be kovos."

Kas iš anos totalitarinio režimo sąveikos su sąžinės laisvės gynėjais tebėra aktualu šiandien? Ar LKB "Kronika" turi reikšmės, kuri būtų nekintama, nepriklausanti nuo analizės perspektyvos? Ar ta reikšmė visiems ta pati, nepaisant to, ar žmogus gyveno priespau¬doje, ar laisvėje, pogrindyje ar prisitaikyme?

Apie tai – antradienį 10.05 val. „Žinių radijo“ pokalbių ir ginčų laidoje „Žiniasklaidos anatomija“.
Laidoje dalyvauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Birutė Burauskaitė, Seimo Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius vedėja Angonita Rupšytė ir buvęs politinis kalinys, pogrindžio spaudos bendradarbis, publicistas, kelių knygų autorius Stasys Stungurys.

„Žiniasklaidos anatomija“ yra bendras „Žinių radijo“ ir Lietuvos žurnalistų sąjungos projektas (redaktorius ir vedėjas Vidmantas Valiušaitis)Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)