2021 m. rugpjūčio 1 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šeštadieninė LŽS Tarybos sueiga: trys valandos, skirtos ataskaitoms ir planams, kritikai ir savikritikai

Vidas MAČIULIS, LŽS valdybos ir tarybos narys

DSCN8954_II.JPGTradicinėje Lietuvos žurnalistų sąjungos Tarybos posėdžių vietoje – Notarų rūmų salėje Vilniuje – vasario 18-ąją buvo karšta. Ne tik dėl gražaus oro, puikiai veikiančios šildymo sistemos, bet ir dėl diskusijų, kuriose kaip niekada anksčiau Tarybos nariai buvo labai aktyvūs, konstruktyvūs, kritiški. Tik LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus padaryta Sąjungos valdybos, kurią sudaro 17 narių (skyrių ir klubų vadovai) veiklos ataskaita nesukėlė diskusijų. Kas buvo nuveikta 2011 metais, visi žino, nes Valdyba priima ir šalina asmenis iš LŽS, rengia ir teikia Tarybai veiklos programą, tvirtina darbo grupes ar komisijas ir kita. Tarybos nariai tik pasidomėjo, kodėl vienam nariui buvo skirtas medalis „Už nuopelnus žurnalistikai“ bei kodėl iš Sąjungos nešalinami tie, kurie nemoka LŽS nario mokesčių (vėliau tai buvo atskirai svarstyta).

DSCN8956_II.JPGTik pinigų temą lietė Lietuvos žurnalistų sąjungos finansininkė Lina Mykolaitienė, paruošusi 2011 metų LŽS finansinę ataskaitą bei pateikusi Tarybos tvirtinimui 2012 metų sąmatą. Praėjusieji metai buvo patys sudėtingiausi per visą dešimtmetį. LŽS ir UAB „Juozapas pas žurnalistus“, netekusi lėšų iš patalpų nuomos, vegetavo tik iš surinkto nario mokesčio, projektų, reklamos, rėmimo. Nors buvo sumažintas administracijos narių skaičius, ilgą laiką savanoriškai atlyginimo negavo pirmininkas, 2011-ųjų skola siekia 282.000 litų. Kada bus likviduotas šis deficitas, neaišku. Tačiau šviesa tamsiame LŽS finansiniame tunelyje jau regima. Išnuomavus dalį patalpų, gautos pirmosios lėšos, ieškoma kitų nuomininkų, padidintas LŽS nario mokestis, kurio planuojama šiais metais surinkti 75.000 litų. Nors kai kurie šalies dienraščiai, aktyviai kritikuojantys Žurnalistų sąjungos veiklą, skelbia kosminius LŽS administracijos atlygius, jie 2012 metais sudarys 146 tūkstnčius litų. Didžiausia abejonė dėl nario mokesčio, nuo kurio tik 16 proc. bus skirta skyriams ir klubams, surinkimo... Liūdnai pagarsėjusio banko šūkis „Reikia pinigų – pinigų bus!“ Tarybos narių neprivertė ilgėliau diskutuoti, kas bus, jeigu finansų nebus, ir vienbalsiai buvo patvirtinta 2012 metų sąmata. Tiesa, klausimų ir labai įvairių, buvo daug, tačiau siūlymo, kaip ir iš kur kaupti lėšas, nė vieno.

DSCN8957_II.JPGDalykiškos, kritiškos, bet objektyvios buvo LŽS tarybos narės Aldonos Žemaitytės mintys apie žurnalistų kūrybinius konkursas. Buvusi  Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja ir LŽS kūrybinių konkursų pirmininkė A.Žemaitytė konkrečiais pavyzdžiais  įrodė, kad kai kuriuos apdovanojimus pelnę kolegos – nebuvo to verti. Apskritai, kai kurie žurnalistai konkursams įvairiomis kūrybinėmis temomis atsiunčia informacijų lygio publikacijas, o prestižinėms V.Kudirkos arba V.Gedgaudo premijoms, pateikia knygon sudėtas kelerių metų senumo publikacijas, nors tai prieštarauja nuostatams. Tiesus Aldonos Žemaitytės žodis sulaukė karštos diskusijos. Nors keli posėdžio nariai nesutiko su kritišku žurnalistinių konkursų vertinimu, didžioji dauguma Tarybos narių pritarė, kad būtina skelbiamų konkursų, kurių yra daug, o lėšų premijoms trūksta, reforma ir patvirtino komisiją, kuri jau po mėnesio pateiks savo siūlymus, kaip pagerinti šią veiklos sritį. Taryba vienbalsiai pritarė Etikos komisijos sprendimui dėl skundo, susijusio su LŽS kūrybinių konkurso organizavimu. (Etikos komisijos sprendimas patalpintas mūsų Svetainės "Komentarų" puslapyje)

DSCN8944__1__II.JPGLŽS Vilniaus skyriaus valdybos pirmininkės Aurelijos Arlauskienės siūlymu, atskiru klausimu Tarybos posėdyje buvo svarstomas nario mokesčio mokėjimas. Rūpestinga vilniečių žurnalistų vadovė A.Arlauskienė pateikė pavyzdį, kad iš 267 vilniečių narių net 171 nėra sumokėję nario mokestį už vienerius, dvejus ar net trejus metus. Gal kiek mažesnis neatsiskaičiusių narių skaičius yra Kauno apskrities skyriuje, tačiau tokie faktai verčia susimąstyti visą bendruomenę. Lengviausia vadovautis LŽS įstatais ir už vienerius metus nemokėjusius – šalinti iš sąjungos. Tačiau Lietuvos žurnalistų sąjunga yra savanoriška profesinė organizacija.Kiekvienas stoja savo noru, todėl ir palikti profesinę bendruomenę jie turėtų savo sprendimu, apie tai oficialiai pranešę LŽS. Dauguma Tarybos narių pritarė siūlymui palaukti šių metų liepos pirmosios, nes iki šios datos būtina sumokėti nario mokestį už 2012 metus (mūsų svetainės tituliniame puslapyje skelbima LŽS sąskaita), o po to nuspręsti dėl tų, kurie piktybiškai atsisakė atlikti savo pareigą.

DSCN8955_II.JPG2012-ųjų vasario LŽS tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir penki Kauno apskrities skyriaus valdybos nariai Kristina Bendžiūtė, Vladimiras Beresniovas, Birutė Burzdžiūtė, Vidas Mačiulis ir Lilija Stoškienė, nuteikia optimistiškai, kolegos ne tik kitus kritikuoja, bet ir patys prisipažįsta, kad klysta ir ieško, siūlo būdus kaip tas klaidas ištaisyti. Svarbiausia, bendruomenės nariai tampa aktyviais, o ne ramiais stebėtojais. Gal gimusi nauja darbinė nuotaika persikels ir į klubus bei skyrius? LŽS Kauno apskrities skyriaus valdyba savo darbo efektyvumo gerinimą planuoja aptarti kovo 3-ąją (šeštadienį) vyksiančiame posėdyje.

Nuotraukose: Lietuvos žurnalistų sąjungos Tarybos posėdyje, vykusiame 2012-ųjų vasario 18-ąją

                                              LŽS tarynos nario   Vladimiro Beresniovo nuotr.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)