2021 m. rugpjūčio 2 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija. Naujas projektas įsibėgėja!..

Vytautas ŽEIMANTAS, "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos" redkolegijos narys

Zeimantas_II.jpgLietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija nutarė išleisti „Nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją“. Jau sudaryta Redakcinė kolegija: Dainius Radzevičius (pirmininkas), Aurelija Arlauskienė, Edmundas Juškys, Povilas Sigitas Krivickas, Vidas Mačiulis, Žygintas Pečiulis, Domijonas Šniukas ir Aldona Žemaitytė. Paskirti ir trys redaktoriai – sudarytojai: Genovaitė Burneikienė, Vytas Urbonas ir Vytautas Žeimantas.

LŽS būstinėje įvyko „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos“ leidėjų posėdis, kuriame buvo aptarti Enciklopedijos sudarymo ir leidimo klausimai. Buvo pabrėžta, kad tokia Enciklopedija yra būtina, nes per pastaruosius kelis dešimtmečius ne tik Lietuva, bet ir jos žiniasklaida neatpažįstamai pasikeitė. Žiniasklaida tapo necenzūruojama, įvairesnė, išsiplėtė jos galimybės, įtaka visuomenėje.

Nors Nepriklausoma Lietuva buvo atkurta 1990 m. kovo 11 dieną, tačiau pirmieji nauji, jau necenzūruojami periodiniai leidiniai pasirodė kartu su Atgimimo idėjomis, dar 1988 metų, o pirmoji nepriklausoma radijo stotis prabilo 1989 metais. Todėl šioje Enciklopedijoje numatoma aprašyti laikraščius, savaitraščius ir žurnalus, ėjusius Lietuvoje nuo 1988 metų ir visus dabar leidžiamus, tarp jų ir įsteigtus anksčiau, taip pat užsienio lietuvių periodinius leidinius. Be to, bus aprašyti žurnalistai ir spaudos darbuotojai, elektroniniai (internetiniai) leidiniai, radijo stotys, televizijos, prodiuseriai ir prodiuserinės kompanijos, žurnalistų organizacijos, žurnalistų rengimo įstaigos, dirbusios ar dirbančios nuo 1988 metų iki šiol.

Neįtraukti bus tik tie laikraščiai, kurių išleista iki 10 numerių, ir žurnalai, kurių buvo mažiau kaip 5 numeriai, taip pat neperiodiniai leidiniai. Nenumatoma įtraukti ir mokslinių tęstinių leidinių, mokslo darbų, straipsnių rinkinių, biuletenių bei įvairių informacinių leidinių.

Suprantama, kolegoms  įdomu sužinoti, kokios personalijos bus Enciklopedijoje, kuriems bus skirti atskiri straipsniai? Atrankos kriterijai jau aiškūs. Į Enciklopediją numatoma įtraukti periodinių ir internetinių leidinių vyriausiuosius (arba atsakingus) redaktorius, radijo ir televizijos bei įvairių žurnalistinių institucijų ir jų tarnybų vadovus, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narius, Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos bei tarybos narius, žurnalistikos premijų laureatus, kūrybinių konkursų nugalėtojus, apdovanotuosius valstybės ir LŽS medaliais. Taip pat numatyta įtraukti LŽS skyrių bei klubų, laikraščių, žurnalų bei internetinių leidinių redakcijų, televizijos ir radijo stočių pasiūlytus žurnalistus, laidų redaktorius bei komentatorius, dėstytojus, žiniasklaidos tyrinėtojus, kitus žiniasklaidos darbuotojus ir žurnalistus, žiniasklaidoje išdirbusius ne mažiau kaip 10 metų, išleidusius bent vieną knygą, filmą arba surengusius personalinę fotografijų ar spaudos grafikos parodą.

Jau sėkmingai baigiama sudaryti Enciklopedijos vardyną. Genovaitė Burneikienė renka informaciją apie laikraščius, Vytas Urbonas – apie žurnalus ir kitas žiniasklaidos priemones, Vytautas Žeimantas – apie žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus. Enciklopedijos leidėjai supranta, kad be visuotinės kolegų talkos bus sunku parengti išsamią, visą šį audringą laikotarpį apimančią Enciklopediją. Todėl dabar ruošiama Asmens, pretenduojantiems patekti į NLŽE, anketa. Ji netrukus bus paskelbta LŽS internetinėje svetainėje, elektroniniu būdu išplatinta žurnalistų visuomenėje. Reikės pasirūpinti ir portretinėmis nuotraukomis.

Enciklopedijos leidėjai primena: nepamirškime kartu  dirbusių ir Anapilin išėjusių kolegų. Būtų didelė parama, jeigu  mirusiųjų anketas užpildytų jų artimieji ar buvę bendradarbiai, nurodadami ir mirties datą, vietą.

Pradėjome sunkų, bet svarbų ir visiems reikalingą darbą. Padėkime vieni kitiems ir gal kitąmet jau galėsime visi džiaugtis nauja "Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija".

Redaktorių kontaktai: Genovaitė Burneikienė:Telef. (85) 245 0150 arba 8 678 06729 El. paštas genov9@gmail.com Adresas: L.Asanavičiūtės g. 16 -14, LT-04303, Vilnius

Vytas Urbonas: Tel. 8 610 60715 El. paštas: v.j.urbonas@gmail.com Adresas: Žemaitės g. 7 – 47, LT-03119, Vilnius 

Vytautas Žeimantas: Tel. (85) 271 0943 arba 8 652 10 638 El. paštas: vzeimantas@gmail.com Adresas: Debesijos g. 5 -18, LT -10314, Vilnius

IMG_6883_II_b.jpg

Nuotraukose:Publikacijos autorius, redkolegijos narys, vilnietis žurnalistas Vytautas Žeimantas;LŽS būstinėje vykusio “Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijos” redakcinės kolegijos pasitarimo dalyviai

Almonės Elenos Baltrūnienės nuotr. 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)