2021 m. rugpjūčio 1 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

ŽURNALISTŲ TEISES pažeidžia... RISTŪNŲ ŽALOTOJAI !

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS, laikraštis "Ūkininko patarėjas"

arnnoldas_al II_3.jpgŽurnalistai, šiemet nusprendę aprašyti, nufilmuoti smagią, per gyvavimo šimtmetį lietuvių labai pamėgtą žirgų grožio ir eiklumo šventę „Sartai 2012”, tiesiog neteko žado, gavę tradicinių žirgų lenktynių rengėjų atspausdintus „akreditacinius dokumentus”. Žiniasklaidininkams patekti į paprastą vadeliotojų, kaimo kapelų, bandelių, kepsnių, karštos arbatos pardavėjų renginį, pasirodo, nepalyginamai sudėtingiau negu turistui – į JAV branduolinių bandymų poligoną Nevados dykumoje ar tarptautiniams saugumo ekspertams – į Irano atominę elektrinę.

,,Promo sporto” prieštankinės užtvaros

Leidimus į Sartų lenktynes Dusetose skirstanti įmonė „Promo sportas” (kartais prisistatanti ir kaip „Promo events”) primygtinai pareikalavo, kad žurnalistai įsipareigotų „objektyviai ir kokybiškai informuoti apie renginį”, suskirstė Sartus į „žurnalistams leidžiamas zonas” (vadinasi, yra ir draudžiamų vietų?..). O neetatiniams, laisvai samdomiems korespondentams, reporteriams ir fotografams (ekonomikos krizės laikais dauguma Lietuvos žurnalistų tokie tapo…) prasibrauti į Dusetų hipodromą pro „Promo sporto” prieštankines užtvaras beveik neįmanoma. Iš „freelancerių” (laisvųjų žiniasklaidininkų) reikalaujama, kad jie atsiųstų organizatoriams anksčiau išspausdintus (matyt, glostančius „Promo sporto” funkcionierių savimeilę?) straipsnius, fotoreportažus apie pernykštes, užpernykštes ar dar tolimesnes Sartų lenktynes. Ne nuo 1905 m., kai jos pradėtos, bet nuo to laiko, kai pelną iš varžybų melžia „Promo sportas”.

Laukiami tik ,,dvaro” raštininkai?

Šią savaitę paaiškėjo, kad „Promo sportas” laužo civilizuotam pasaulių įprastas rūpestingo elgesio su gyvūnais taisykles. Norėdami susišluoti kuo daugiau pelno iš lenktynių, organizatoriai išgins žirgus į trasą bėgti spiginant 23-25 laipsnių šalčiui, nepaisydami ristūnų augintojų, žirgininkystės specialistų, veterinarų išplėstų iš pasibaisėjimo akių ir grėsmingo perspėjimo, kad po tokios kankynės suprakaitavę žirgai, ypač laimėtojai, nugaiš nuo plaučių uždegimo. Gal dėl to „Promo sportas” stengiasi, kad į Sartus susirinktų tik „dvaro” žurnalistai, kurie nepastebės gyvulių kančių ir galūnes, nosis, skruostus nušalusių žmonių?..

Kodeksas svarbesnis už išgalvotus reikalavimus

Tačiau žiniasklaida privalo laikytis ne kažkieno sugalvotų diskriminacinių akreditacinių reikalavimų, o Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. 24-asis jo straipsnis skelbia: „Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi būti laisvi ir nepriklausomi. Žurnalistai turi atsisakyti viešosios informacijos rengėjo ar jo vadovo užduoties, jeigu ši prieštarauja šalies įstatymams, žurnalisto etikai bei jo įsitikinimams”.

Lietuvos žurnalistų draugijos centro valdybos pirmininkė (1995-2000 metais), garsi rankininkė, sporto žurnalistė ir politikos apžvalgininkė, „Lietuvos istorijos” veikalo autoriaus Adolfo Šapokos dukterėčia Roma Griniūtė-Grinbergienė labai daug prisidėjo, kad atsirastų ši spaudos laisvės ir žurnalistų atsakomybės Konstitucija. Deja, R. Grinbergienė mirė anksčiau, nei Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas buvo išspausdintas. Ši spaudos profesionalė pripažino tik žurnalisto sąžinės ir atsakomybės savo tautai, valstybei cenzūrą. O jos sūnus, „Promo sporto” direktoriaus pavaduotojas (beje, irgi žurnalistas) Darius Grinbergas, reikalauja, kad korespondentai, ketinantys aprašyti Sartų lenktynes, laikytųsi „nustatytų taisyklių”, kitaip Dusetų hipodromą matys kaip savo ausis. 

Nuotraukoje: Replikos autorius, laikraščio "Ūkininko patarėjas" žurnalistas Arnoldas Aleksandravičius
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)