2021 m. rugpjūčio 1 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kolegos žurnalistai ir rašytojai, su profesinės sąjungos devyniasdešimtmečiu !


02_II.jpg1922-ųjų sausio 31-ąją Kaune įvykusiame susirinkime buvo įsteigta lietuvių rašytojų ir žurnalistų profesinė organizacija. Steigėjai: Juozas Tumas, Jonas Strimaitis, Antanas Žukauskas, Adolfas Klimas ir Jonas Laurinaitis.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus Žurnalistų namų garbingiausioje vietoje yra prieš 90 metų rašyto dokumento faksimilė (nuotraukoje): „Kauno m. Viršininkui. Lietuvių Rašytojų ir žurnalistų sąjungos steigėjų Prašymas. Pridėdami čia pat tris egzempliorius Lietuvių Rašytojų ir žurnalistų sąjungos įstatų, prašom juos paprastąja tvarka įregistruoti: Kaune, 1929 m. Vasario 9 d.“  

1925 metais naujoji organizacija buvo pavadinta Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjunga. Jos tikslas buvo suburti „plunksnos darbininkus“, suregistruoti „rašomąsias lietuvių pajėgas“, padėti rašytojams ir žurnalistams užmegzti ir palaikyti tarpusavio ryšius, keistis nuomonėmis, derinti veiksmus, kelti kvalifikaciją, teikti pagalbą nelaimės atveju, palaikyti ryšius su panašiomis užsienio organizacijomis.

DSC_0039_II.JPGPirmuoju LRŽ sąjungos pirmininku buvo išrinktas kanauninkas, rašytojas Juozas Tumas – Vaižgantas. 1925 – 1929 metais Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungai vadovavo visuomenės veikėjas, publicistas, politikas Juozas Purickis. Antrojo LRŽS pirmininko atminimui 2008 metų gegužę Vaižganto gatvėje Kaune, prie namo, kuriame gyveno J.Purickis buvo iškilmingai atidengta Atminimo lenta (įvykio akimirkos - nuotraukose).

1929 metų kovo 22 dieną žurnalistai atsiskyrė nuo rašytojų ir įkūrė Kaune Lietuvos žurnalistų sąjungą. Mieste prie Nemuno ir Neries buvę plunksnos broliai, nors ir priklausydami atskiroms profesinėms sąjungoms, gražiai bendradarbiauja. Jos aktyviai dalyvauja Kauno meno kūrėjų asociacijos veikloje, kartu švenčia bei sprendžia bendras organizacijų problemas.

DSC_0044_II.JPGMalonu, kad daugiau kaip pusantro šimto LŽS Kauno apskrities skyriaus narių šeimoje yra ir 6 rašytojai. Tai Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų nariai Laimonas Inis, Gediminas Jankus, Vidmantas Kiaušas – Elmiškis, Marija Macijauskienė, Rimantas Marčėnas ir Viktoras Rudžianskas. Visų jų kūrybą premijomis ir medaliais yra įvertinusi Lietuvos žurnalistų sąjunga ir LŽS Kauno apskrities skyriaus valdyba.

Gaila, kad šiais metais Kauno žurnalistai ir rašytojai dėl finansinių sunkumų neturi galimybių Rotušės rūmuose surengti bendros šventės, kaip kad 2002-aisiais –  aštuoniasdešimtmečio proga. Tačiau 2012-ųjų gegužės 12-ąją tradiciniame Spaudos baliuje, skirtame spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, pakviesime dalyvauti ir Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus valdybos narius. Laikas yra bejegis išskirti rašytojus ir žurnalistus! 

SU GRAŽIU PROFESINĖS SĄJUNGOS JUBILIEJUMI, MIELI KOLEGOS !

Vidas MAČIULIS,  Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)