2023 m. rugsėjo 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

ADOMAS SUBAČIUS. Linksmai apie Adomą bei Ievą ir jų nesutramdomus norus


Sp.masinele II_1.jpgKam Kūčios -- Kūčios, o man dar ir vardinės, Adomo ir Ievos diena. Taigi valgant Kūčias ir švenčiant vardines, kažkaip pagalvojau, kad reikėtų apie šitą porą parašyti po eilėraštuką. O kai konkrečiau pamąsčiau, supratau, jog tai nėra taip paprasta. Viena, nesu poetas. Kita, tai ne kokios estrados žvaigždės ar politinės pažibos -- serijinės gamybos produktai. Adomas ir Ieva -- Dievo rankų darbo gaminiai. Jis per penkias dienas sukūrė visą pasaulį, pasakydamas tebūnie taip ir taip. Ir jo žodžiai virsdavo kūnu. O Adomą rankomis lipdė iš molio visą šeštąją dieną. Ievą irgi sukūrė ne žodžiu, bet rankomis -- reikėjo išimt Adomo šonkaulį ir iš jo suformuoti moteriškę, pavadintą Ieva. Gerai žinoma, kad rankų darbo gaminiai yra kur kas vertingesni už serijinės gamybos produkciją, todėl ir apie juos rašyti reikia daug atsakingiau. Be to, atsakomybę didina ir tai, kad taip sukurti Adomas ir Ieva neabejotinai nėra eiliniai šventieji.

Gerai suprasdamas esamą padėtį, visą žiemą studijavau pirminius šaltinius ir įvairią pagalbinę literatūrą. Ir kuo labiau gilinausi į šį reikalą, tuo labiau knietėjo rašyti. Pavasariop šis noras pradėjo neduot ramybės. Vaikystėje tėvai sakydavo, kad norai yra suvaldomas daiktas. Nežinau, gal suvaldomi vaikiški norai, gal tais laikais ir suaugusieji savo norus suvaldydavo. Bet šiais laikais laisvoje Lietuvoje ne visiems ir ne visada pavyksta norus sutramdyti.

Užeina seimūnui noras scenoje apsinuoginus pašokti. Supranta, kad eit į sceną stripinėti netinka, o apsinuoginti smerktina, bet nesuvaldo noro, eina, apsinuogina ir stripinėja.

Visapusiškai žymiam ir garsiam veikėjui užeina noras kautis su oponentu. Be atvangos grumiasi visa širdimi. Ir net nukovus oponentą neatlėgsta noras. Žymusis veikėjas kelia špagą prieš jo šeimą.

Pribloškiantis yra ir masinis netramdomas noras patekti į valdžią. Nepraėjo nė meteliai nuo savivaldybių rinkimų, o jau daugiau kaip pusė merų išspirti iš kėdžių.

Visa šitai suminėjau ne tam, kad atkreipčiau skaitytojo dėmesį į nevaldomus norus. Kiekvienas pilietis šitai pats mato. Suminėjau, norėdamas pasiteisinti, kad ir aš nesuvaldžiau vis didėjančio, kurstančio, ramybės neduodančio noro parašyti posmus apie pirmuosius žmones. Taigi ėmiau ir parašiau. Pirmiausia apie Ievą.

 

Balta baltutė baltutėlė,

kaip gulbės pasparnės pūkelis

ji buvo visada kai kėlės,

balta baltutė baltutėlė.

Ir tik tamsesnę kiek vietelę

jai dengė fygmedžio lapelis,

o šiaip baltutė baltutėlė,

kaip gulbės pasparnės pūkelis.

 

Parašęs perskaičiau lėtai, po to skubiau. Paskaitinėjau visokiais tempais. Gal būsiu ir neobjektyvus, bet likau patenkintas. Atsikelia ryte, pasirąžo, pasiraivo... Tokia šviesi ir skaisti... Dėl manęs to fygos lapelio galėtų ir nebūti, bet taip parašyta knygose. Daviau paskaityti žmonai. Ji perskaičiusi patylėjo, nusišypsojo ir pasakė: “Gerai parašyta... Nusižiūrėjai į mane!”

 

Ilgai džiaugtis sukurtu Ievos paveikslu neteko. Vasarop spauda pranešė, kad Lietuvoje galvą kelia nacionalistinis, rasistinis, šovinistinis, nacistinis gaivalas. Ne tik kelia galvą, bet su iškelta galva eina į gatves. Ne tik su iškelta galva, bet ir su iškeltais antitautiniais šūkiais. Šitai labai papiktino visus didžiuosius tautininkus, priešakyje su ministrų ministru. Kur matyta išėjus į gatvę šūkaliot “Lietuva -- lietuviams!” Per tokius šūkaliojimus ir per tokią politiką lietuvių tauta, negaudama šviežio kraujo injekcijos, pradeda išsigimti. Žmonės darosi nepakantūs, kerštingi, pavydūs, karjeristai, kyšininkai...Jaunimas spjauna į viską ir išvažiuoja. Mokyklose ne mokytojai tvarko mokinius, bet mokiniai mokytojus. Paaugliai nesigėdydami ir nesivaržydami daro baisiausius nusikaltimus. Kas, jei ne šviežias kraujas, įlietas į tautos kūną, išgelbės ją nuo prapulties!

Tiesa, spaudoje tenka aptikti kraujo maišymo faktų, bet tai tik lašas jūroje. Skaitome: Jurgos Klimaitės-Rieblink ir Vygindo Skaraičio fotoreportažas. Buriuotoja G. Volungevičiūtė-Scheidt Naujuosius metus sutiks Brazilijoje. Anot gydytojos G. Grigonytės-Babajan, užsigeidę tatuiruotės žmonės nepagalvoja, kad vėliau bus sunku ją pašalinti. Eglės Aukštakalnytės-Hansen fotografijų apie Afriką atidarymas. S. Krupeckaitės vyras, Rusijos dviračių treko rinktinės narys Dmitrijus Leopoldas, bučiavo savo žmoną lyg čempionę. Keliaudama po Šventąją žemę M. Bimbaitė ir jos mylimasis norvegas P. Skisakeris bažnyčiose meldėsi saikingai. Aistė Jasiulytė-Čeburiak-- mačiau kalbančią per televiziją (graži merga). “Scenoje aš pasitikiu tik savimi, tačiau tikiu, kad yra kažkas aukščiau už mus ir esu jam labai dėkinga”--teigė operos solistė V. Urmanavičiūtė-Urmana. Jos vyras italas A. Nigro --taip pat labai tikintis. Po dienos Lietuvos garbės konsulate A. Markevičius su filipiniete žmona Matet prieš miegą prausia savo vaikus--trejų metų dukrelę Amber ir dvejų metų sūnų Nigelį. Pas mus krizės nėra. Šiuos žodžius ištaria Meksikoje gyvenanti Rita Sidaravičiūtė de Gonzalez. Anglijoje gyvenanti Jurgita McNaughton stebisi, kad Lietuvoje didinami mokesčiai. Šveicarijoje gyvenančios lietuvės Violetos Campanos šeimoje tvyro įtampa. Italijos slidinėjimo kurorte mėgavosi parlamentaras Antanas Bosas su sužadėtine Daina Randers.

Žinoma, tokios maišysenos yra daugiau, nei man teko su ja susidurti skaitant spaudą. Labai miela, kad žmonės darosi supratingi ir aukojasi tautos labui. Susiprato net didysis nacionalistas Mindaugas Murza, už nacionalistines idėjas smerktas ir baustas. Jis prisiekė baltų dievams duoti Tėvynei su grafų kilmės rusaite Zlata Rapova stipriai maišyto kraujo palikuonių. Galima tuo pasidžiaugti, bet vis dėlto tai tik pirmieji tautos kraujo valymo daigeliai.

Dažnai priekaištaujama, kad Lietuvos gatvėse žmonės nesišypso. Ir kur ten šypsosis, jei aplink vien pilki vienodi veidai! Akys savaime švytėtų, matydamos aplink veidų margumyną: ir visokių spalvų, ir visokių formų. Todėl būtina pradėti masinę agitaciją, kad tokių veidų gatvėse atsirastų. Tam reikia panaudoti visas vietinės ir užsienio žiniasklaidos priemones. Reklamai, šiuo atveju tautos kraujo gerinimui, pinigų gailėti nedera. Ji, reklama, turi pasiekti tolimiausius pasaulio užkampius.

Kitados skaičiau knygą “Raudonodžių vadas”. Tegul atvažiuoja tų raudonųjų. Juos galima kviesti ir tokia reklama: “Jei kūnu ir dvasia esi raudonas, važiuok Lietuvon ir būsi ponas”.

Seniai pripažinta, kad Indonezijos, Polinezijos, Mikronezijos, Melanezijos salynų moterys yra ne tik gražios. Kodėl jų neprisviliojus Lietuvon? Galima išplatinti ir tokį kvietimą: “Jei salos vyriškiai tavęs netraukia, Lietuvos vyrai pasipustę laukia”.

Suprantama, negalima pamiršti afrikiečių, kurie spalvų ir veido bruožų įvairove ne tik paįvairintų blankų miesto peisažą, bet ir vaisingai prisidėtų prie tautos kraujo maišymo. Pradžiai gal tiktų toks paraginimas: “Jei Afrikos saulė suskrudino skūrą, važiuok jos mirkyti į Baltijos jūrą”.

Netiktų pamiršti ir Australijos čiabuvių. Nemažai jų galėtų sugundyti tokia reklama: “Palik brolius aborigenus, važiuok Lietuvon ir gerink tautos genus”.

Nemažai žmonių traukia į Ameriką. O mes patraukim amerikiečius į Lietuvą: “Jei esi tikras amerikonas, važiuok Lietuvon ir imk lietuvę į žmonas”.

Aiškus dalykas, kad prie visos šitos reklamos reikėtų pridėti žemėlapiukus, kur tą Lietuvą galima rasti.

Tai šitaip aš supratau pasipiktinimo šūkiu “Lietuva -- lietuviams” prasmę. Tikėtina, kad Seimas ir Vyriausybė, kaip paprastai, ir šiam reikalui gvildenti sudarys komisijas, kai tik ras tam kiek laiko.

 

Tokie pamąstymai mane suneramino. Už paeiliavimą apie Ievą galiu būti apkaltintas rasimu-- kodėl ji baltutė, o ne juodutė ar rudutė? Jeigu baltutė, tai geltonkasė lietuvaitė, vadinasi, nesunku įžvelgti nacionalizmą. O kai jau padaro rasistu ir nacionalistu, automatiškai apšaukia šovinistu ir nacistu. Žinoma, tą paeiliavimą būtų galima dėl šventos ramybės sudeginti, bet man jis tiek patinka, kad taip gaila, taip gaila paverst pelenais. Bandžiau gelbėtis, pakeisdamas Ievos kūno spalvą.

Juodesnė už juodąją lavą,

siaustesnė už patį vulkaną

iš proto ji varė Adomą

juodesnė už juodąją lavą. .

Ir guoly kukliajame savo

aistros ji išliedavo tvaną--

juodesnė už juodąją lavą,

siaustesnė už patį vulkaną.

 

Aišku, aistrą liejo nusiėmusi fygos lapelį.

Lyg ir neblogai išėjo. Nacionalizmą sunku įžvelgti, bet su rasizmu nesusidorota. Dar iš mokyklos laikų prisimenu, kad egzistuoja trys pagrindinės rasės: baltoji, juodoji ir geltonoji. Vadinasi, dar reikia Ievą sugeltoninti. Taigi pirmyn:

 

Geltonveidė, siauraakė

kimono ji nedėvėjo,

užtat vyrus kaip žavėjo

geltonveidė siauraakė.

Iki šiol nieks neapsakė,

kokį grožį aplink liejo

geltonveidė siauraakė--

kimono ji nedėvėjo.

Šiuo atveju lapelis gal ir nesvarbu. Svarbu, kad nedėvėjo kimono.

Parašiau ir likau patenkintas. Rodos, negalėjau būti apšauktas nei nacionalistu, nei rasistu. Bet dėl visa pikta paėmiau pasklaidyti enciklopediją. Mokykla buvo seniai seniai, rūpėjo pasitikrinti, kaip dabar mokslas žiūri į rases. Pasirodo, prancūzas Ž.Kiuvjė 1812 m.skyrė baltąją, juodąją ir geltonąją rasę. Dabar skiriami šeši pagrindiniai rasiniai tipai: australidai, negridai, europidai (Š. Europos), europidai ( P. Europos), mongolidai (Š. Azijos), mongolidai (Amerikos). O kur dar gausūs porasiai, tarprasiai... Taigi išeina, kad mokykloje įgytos žinios mane išvedė iš kelio. Teko pasukti galvą, kai išsisukti iš rasizmo pinklių. Kai suki, tai ir išsisuki:

Bespalvė kaip vėjas,

skaidri kaip ledokšnis

plevena po rojų

bespalvė kaip vėjas.

Ir net nusidėjus

tyra kaip upokšnis,

bespalvė kaip vėjas,

skaidri kaip ledokšnis.

Fygmedžio lapelis buvo irgi bespalvis.

Dabar likau patenkintas ir ramus, kad niekas negali apkaltinti nei nacionalizmu, nei rasizmu.

Rašydamas apie Adomą, tokių klaidų nedariau ir tiek nevargau. Nutylėjau jo spalvą ir akcentavau vyrišką galią:

Jam tik duok, jis griebs kaip smakas

ir nė ačiū nesakys

kad ir koks tas obuolys

jam tik duok, jis griebs kaip smakas

jei širdis smarkiau tau plakas

ar pagundo kiek žaltys

jam tik duok, jis griebs kaip smakas

kad ir koks tas obuolys

Deja, mano pasitenkinimą aptemdė perskaičiusi žmona. Girdi, esu veikiamas seno obuolio įvaizdžio, o reikią žvelgti į ateitį. Kai prasidėsiąs masinis tautos kraujo atnaujinimas, būsią iki valiai abrikosų, mandarinų, persikų, ananasų... Tik reikėsią turėti apetitą ir sveikatos...

Taip sukritikuotas pagalvojau, kokie protingi liaudies pamokymai: nesėsk į svetimas roges, nelįsk į svetimą daržą...

 

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Rugsėjo 26 diena, antradienis

Mūsų buvimas dėmesio centru yra palydėtas dvejopų jausmų. Vieniems tai siekis ir būdas parodyti save, pritaikius savo patirtį, pabūti žvaigžde. Kitiems tai abejonių ir nerimo sklidina aplinka, kurioje nervingai vertiname save. Dėmesys susijęs su meile ir priešiškumu, todėl svarbiausia, kas mums patiems teisinga, gera ir virsta mūsų pačių tobulumu. Būkime sau dėmesio centru.

Rugsėjo 25 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Visi ieško nuo vėžio vaistų, kurie išrasti senų seniausiai. Būti geru žmogumi - pirmas punktas... meilė tėčiui ir mamai, pagarba vietai, kurioje gimei, augai, gyveni- juk šita žemė mus nešioja ir maitina."

M. Lasinskas

***

 

Rugsėjo 22 diena, penktadienis

Atsisėdame ant kėdės ir ramiai kvėpuojame. Kojose maloni šiluma pulsuoja. Rankos džiaugiasi nieko neveikimu. Mintys galvoje alsuoja gerumu. Visas kūnas į poilsio minutę reaguoja. Visa tai mus atpalaiduoja ir puikią dieną garantuoja. Džiaukimės savo jausena.

***

Rugsėjo 21 diena, ketvirtadienis

Sena išmintis: moki žodį - žinai kelią. Žodžiai yra materiali minčių ir emocijų raiška. Jie ne tik suteikia mums psichologinės ir fizinės galios raktus atidaryti norimo bendravimo vartus. Jie mus veda laimės keliu, jeigu juos pateikiame su pozityvumu. Teigiami žodžiai, pavyzdžiui, taika, meilė, taip, mums leidžia pasirinkti sėkmės veiksmus, teigiamai vertinti save ir kitus.

***

Rugsėjo 19 diena, antradienis

Pažįstu save-gebu suprasti ir valdyti savo jausmus,viltis, norus, lūkesčius. Kai užplūsta negatyvas, pyktis ar pavydas, jį užkloju pozityvu, meile ir džiaugsmu. Šita sinergija -mūsų dvasinė energija eiti norimu gyvenimo keliu.

***

Rugsėjo 18 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Mes per dažnai vartojame žodį "reikėtų". Jis itin neveiksmingas, nes skatina nieko neveikti. Apčiuopiamos nuolatinės permainos vyksta tik tada, kai vietoje "reikėtų " sakome "reikia, būtina." D. Taylor

Rugsėjo 17 diena, sekmadienis

Rytas-gaivus ir aktyvus, nes sekmadienis mus veda į naujos savaitės laukus. Šios dienos veikla ir bendravimas -tai kito septyndienio tikslingas motyvavimas. Kelionė keliu, pažymėtu geru nusiteikimu. Eime.

Rugsėjo 16 diena, šeštadienis.

Europos judumo savaitė (16-22 d.)

Rytas, diena, vakaras, naktis - tradicinė paros narių sudėtis. Puiku, kai naktis alsuoja poilsiu ir geru miegu, o rytas ir diena žavi ir kviečia naudotis įvairiapusiu judumu. Judumas pirmiausia savyje, sukaupti energiją ir gerą jauseną. Pirmyn.

***

Rugsėjo 15 diena, penktadienis

Kūrybiškumas - tai gebėjimas įgyvendinti save kasdienybės erdvėse. Ne tik atlikti darbus paprasčiau, daryti tai kas nauja, įdomu. Svarbiausia nesėkmėje būti originaliu kūrėju ir džiaugtis priimtu kūrybišku sprendimu.

***

Rugsėjo 14 diena, ketvirtadienis

Jurginai ne tik aplinkos puošmena, bet ir mūsų dvasiai atgaiva. Jie linki mums nuolat prisiminti, kad grožį turime gamtoje ir savyje auginti. Ačiū.

***

Rugsėjo 12 diena, antradienis

Poilsio minutei matematinė mįslė.Trys šimtai šešiasdešimt penki vieversiai, penkiasdešimt trys varnos, dvylika kranklių ir vienas išdidus sakalas. Kas tai? Norimais skaičiais mums visiems pažymėtos šiandienos.

***

Rugsėjo 11 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas žmogus yra lyderis, kitaip sakant, kiekvienas asmuo, įskaitant ir jus. Jūsų valia rinktis, ar priimti tokią lyderystę." D. Taylor

***

Rugsėjo 10 diena, sekmadienis

Nusiteikimas - tai norimu rūbu savęs aprengimas. Kokia nuotaika save palabinti ir nusiteikti ką nors nuveikti? Gera savijauta priklauso nuo veiklos daryti sprendimus, o ne gailėtis dėl klaidos, kuri yra tik išmokta pamoka. Būkime savimi.

***

Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Tarptautinė grožio diena Gyvenimas yra energinga ir kūrybinė veikla. Ja siekiame sukurti norimą rezultatą: patirti laimę, pajusti meilę, džiaugtis grožiu, vidinio gėrio simboliu. Trys G raidės yra dabarties gyvenimo spalvų paletės akcentai. Gėris, Grožis, Gerumas yra mūsų sėkmingos ateities kūrimo komponentai. Tegul grožis ne tik džiugina, bet nuolat slypi mūsų viduje.

***

Rugsėjo 8 diena, penktadienis

Tarptautinė raštingumo diena

Skaitau, rašau, kalbu, vadinasi raštingas esu. Tačiau šiandieną plaukiodami naujųjų technologijų vandenyse, turime paraginti save. Mūsų asmeninė pareiga padėti sau padaryti raštingumą viso gyvenimo mokymosi paskata ir sėkmingos ateities atrama. Gerai jausimės tada, kai būsime sumanūs ir išmanūs, ir džiaugsimės gyvenimo dovana.

***

Rugsėjo 7 diena., ketvirtadienis

 Buriuotojų diena

Visi mes kaip laivai plaukiame gyvenimo upe, maudomės amžėjimo jūroje ir siekiame gerovės likimo vandenyse.

Mes, laivo kapitonai, šturmanai ir keleiviai, turime būti aktyvūs ir budrūs, kad likimas dovanotų palankų vėją ir mūsų bures neštų į norimą užuovėją.

***

Rugsėjo 4 d,. pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas laiko taškas yra kupinas neištirtų galimybių, o kiekviena galimybė yra laikoma originalia ir unikalia, nenukopijuojama jokiu kitu laiko momentu, vadinasi, keitimosi (ar bent bandymo keistis) būdų yra išties nesuskaičiuojama daugybė. " Z. Bauman

Rugsėjo 1 d., penktadienis

Naujieji mokslo metai, mokslo ir žinių diena pradeda rudens sezono rutiną. Nuo mūsų priklauso kokia ji bus. Ar džiaugsimės rudens spalvų įvairove? Ar su liūdesiu galvosime apie laukiančią tamsos tvirtovę? Visko reikia, viskas yra svarbu, kad ruduo žavėtų derliumi, o mes didžiuotumėmės sukaupta energija ir dvasiniu turtu.

Su šiliniu, vėsuliniu, paukštlėkiu Rugsėju.

***

Rugpjūčio 30 d,, trečiadienis

Vidinis grožis - tai mes patys savyje. Tai ne forma ar savybė, tai mūsų vidinė visuma su tam tikra estetine ir etine raiška. Svarbu, kad dvasinis grožis būtų mums moralinis gėris, padedantis bendrauti, mylėti ir jausti save.

***

Rugpjūčio 28 d., antradienis

Ar esame susimąstę, kas yra savasis AŠ? Tai nuomonių, vaizdinių, nuostatų apie save visuma. Ji sąlyginai yra pastovi. Tuo pačiu nuolat kinta, priklausomai nuo mūsų socialinės patirties, bendravimo su kitais ir savęs vertinimo. Svarbūs aspektai yra mūsų atliekami vaidmenys, socialiniai tapatumai, su kuo save tapatiname. Būtina atkreipti dėmesį ir į savęs lyginimą su kitais, patirtas sėkmes ir nesėkmes, kultūrinę aplinką ir į informacijos apie save priėmimą. Informacija, sutampanti su mūsų nuostatomis, ji visada yra priimama ir įsimenama. Informacija, neatitinkanti mūsų požiūrių, yra atmetama, kaip priešiškumas ir kelia neigiamų jausmų.

Galimi savojo AŠ: platus pasirinkimas, kokį vaizdą norime kurti ir kaip pateikti save. AŠ - idealus, realus, parodomasis, veidrodinis. Būkime norimu AŠ.

***

Rugpjūčio 23 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Daug verčiau išsigydyti nuo skriaudos jausmo negu keršyti. Kerštas užima daug laiko: sielvartaudami dėl vienos skriaudos, patiriame daugelį. Griežiame dantį ilgiau negu esame skriaudžiami. Daug geriau elgtis priešingai, ydomis nekovoti su ydomis. " Seneka

***

Rugpjūčio 22 d,. ketvirtadienis

Mūsų subjektyvi nuomonė yra tik požiūris, vienas iš daugelio. Interneto viešumo laukuose požiūrių gausa tampa pertekline ir kelia nerimą ar net pasipiktinimą, nes tampame kitų subjektyvių nuomonių naudotojais ir kaupėjais. Todėl yra svarbūs mūsų prioritetai, lemiantys informacijos vertinimą. Informacijos vertė susijusi su jos svarba, tenkinant mūsų poreikius ar priimant spendimus. Todėl būkime kritiški, vertindami informacijos turinį, subjektyvumą, jos reikalingumą mūsų informuotumui.

***

Rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Emocinė išmintis-gebėjimas suprasti ir pajausti kitus. Įvertinęs situaciją, tinkamai pasielgęs, patirtimi būsi gausus. Svarbu priimti save tokį, koks esi, nes tik tada keistis gali. Kai susijungia protas ir širdis, didėja mūsų išmintis. Būkime budrūs sau ir kitiems.

***

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Niekam neįdomu, koks buvai didingas ar kaip įveikei krizę. Įdomu, ką dar padarysi ateityje. Nes jei veidu žiūrėsi į praeitį, pagalvok, kurią vietą rodysi ateičiai." L. A. Bumelis

***

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Virtualiai ir gyvai- bendraujame šiandien plačiai. Interneto draugai pasiekiami ištisai. Tačiau interneto turi būti su saiku, kad nebūtų žalingu. Gyvas ryšys yra bendravimo mokykla: nuo gebėjimo prakalbinti, akių kontakto, gyvo šypsnio, rankos paspaudimo ir apsikabinimo. Tai dovana, kurią įteiksime sau ir visiems, kurie nori gerai jaustis ir gyvu bendravimu padėti kitiems.

***

Rugpjūčio 18 d. , penktadienis

Ar susimąstome kada apie savo ambicijas? Koks jų vaidmuo ne tik dienos bėgime, bet ir viso gyvenimo darnume? Kada jos pataiso mūsų nuotaiką, o kada gadina sveikatą? Ambicijų neturėjimas ir per didelis ambicingumas - du kraštutinumai, dažnai vedantys ne į norimą svajonių kalną, o atvirkščiai į emocijų narvą. Todėl turime aiškiai sau pasakyti, kaip su savimi elgtis, su kitais bendrauti ir į įvykius reaguoti, kad kiekvieną dieną ambicijos mūsų savijautą pagerintų ir gyvenimo kelionę norimais rezultatais praturtintų. Ambicinguokime.

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Geradarystė. Kas mums ji yra - malonumas, garbė, nauda? Jei mus dosniais padarė nauda ar išskaičiavimas-laikas susimąstyti, kad tai tik savęs nuvertinimas. Geradarystės grąža-vidaus turtų potencialas ir ateities sankaupa.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Noras pažinti, sužinoti. Jis labai svarbus, reikalauja pastangų ir kantrybės, nes nuo jo priklauso koks mūsų atsinaujinimas bus. Vien domėtis neužtenka. Nuolat kintanti aplinka reikalauja ne tik žinoti, bet iš to ir naudą sau turėti.

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 Žolinė

Bėga laikas į gyvenimo laukus. Vėl Žolinė - proga padėkoti Motinai žemei už derliaus turtus. Turime kiek turime, bet visada svarbu, kad Žolinės puokštė pasipuoštų dvasingumu ir suteiktų ateinančiam rudeniui energijos ir jėgų. Žaliuokime ir puoškimės.

08.12, šeštadienis

Savaitės išmintis

"Mus dažnai slegia baimė - bijome, kad mūsų nesupras, pasišaipys, pažemins, pasinaudos. Tačiau baimė - bloga patarėja ir dažnai save išpildanti pranašystė. Jei šypsaisi žmonėms, jie šypsosi tau; jei esi surūgęs, jie nusigręžia nuo tavęs. Tik pripažinę savo baimes galime pamatyti jų nepagrįstumą ir atskirti jas nuo protingo atsargumo." V. Legkauskas

Šiandien - Tarptautinė jaunimo diena

Jaunyste, mielas tu drugeli, papuoši mus sparnais ir atveri platų gyvenimo kelią. Svarbiausia būti jaunu širdyje, nes senatvė pasibeldžia ir jauname amžiuje. Būkime savo metų ambasadoriai, kai jaunystė yra ne tik žavus rytas, branda- gerumo ir pozityvumo sklaida, o atėjęs vakaras- tvirta aktyvaus amžėjimo atrama. Diena, kuri tik patvirtina, kad bendravimas ir buvimas kartu šypsosi ateities gražumu.

08.10, ketvirtadienis

Varna lesa kažkieno išmestą indelį su maistu ir karksi: ,,Ką tie žmonės sau galvoja, valgo, meta ir palieka? Juk visos šiukšlės gamtai lieka. Skrendi, sustoji, kad paimtum ir nesimėtytų po kojom. Kad mes turėtume kur nusileisti ir saugiai laiką ant žemės praleisti. Oi..."

08. 09, trečiadienis 

Klausimų svarba mūsų gyvenimui. Jų formulavimas rodo ne tik mūsų prioritetus, konkrečius veiksmus, nusiteikimus, bet ir lemia kasdienybės rezultatus. Pavyzdžiui, klausiame savęs "Kodėl vėl man nepasisekė?" Klausimo negatyvas lemia pasiteisinimo, aukos atsakymo akcentą. Todėl norėdami sau padėti, klauskime: ką išmokau iš tos nesėkmės? Kaip save sustiprinau? Ką kitą kartą turiu daryti kitaip? Tokių klausimų atsakymai mus skatins nesigailėti, o tobulėti ir eiti pirmyn, nes gyvenimas yra kelionė. Todėl ir pradėkime šiandien kelionę nuo klausimo stotelės: kokie mano pasiekimai, kuriais didžiuojuosi ir kaip jie man padės eiti toliau? Ką noriu pasiekti per 1, 2, 3.... metus, gerai jaustis ir mylėti kitus? Einame kartu pozityvumo keliu.

08.07, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Žmogus yra gimęs tinginiu; norėdamas "degti" darbui, jis turi tą degimą savyje palaikyti. Aš savąjį palaikau laikydamasis dviejų paprastų taisyklių: pirma - visada vykdyti savo pažadus bei įsipareigojimus ir antra - būti padoriam."  V. A. Bumelis

08.06 (sekmadienis)

Šypsena - mūsų akių ir mimikos raiška, emocijomis pagrista. Ji turi savo spalvų paletę, kurią naudojame kaip kasdienybės ruletę. Nuoširdi- pažymėta džiaugsmu ir geru nusiteikimu. Apsimestina- slepianti ironiją ar pašaipą. Santūri, mandagi, baimės sklidina - visa tai mūsų šypsenų rutina. Šypsena - savotiška diplomatija, parodanti mūsų aktyvumą ar pasyvumą, emocinį nusiteikimą ir bendravimo malonumą. Šypsokimės.

08.04 (penktadienis)

Mintys ir sveikata - glaudi sąsaja. Grėsmė, pavojus-ką daryti? Svarbu čia ir dabar kitaip mąstyti. Teigiama mintis suvaldo audras, nes taika mumyse yra ne tai kas vyksta, o tai ką sukuriame savo mintyse. Mes minčių valdovai.

08.03 (ketvirtadienis)

Viskam yra savas laikas. Žiniomis, kantrybe ir darbu mes padedame sau pasiekti tikslą. Svarbiausia suprasti, kad jeigu nepavyko įgyvendinti savo noro čia ir dabar, visada yra galimybė, kad tai bus vėliau. Pozityvus tikėjimas ateitimi

08.02 (trečiadienis)

Kas yra mūsų gerumo krepšelyje?

Ką šiandien žadame panaudoti?

Sėkmingos, dvasingumu nuspalvintos dienos!

 

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)