2021 m. rugsėjo 21 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Laikraščio lopšyje spurdėjęs gyvenimas

Virginija SKUČAITĖ, "Kauno diena"

DSC_0197 II_1.JPG„Kauno dienai“ sukako 66-eri. Anuomet, 1945-aisiais, nekompromisinės tarybinės propagandos metais, leidinys vadinosi kitaip. Gerokai skyrėsi ir išvaizda, ir žinių turinys. Bet net tada kauniečiams tai buvo svarbiausias ir pagrindinis laikraštis.

Redakcija slapukavo

„Tarybų Lietuva“, nuo 1945 m. lapkričio 1 d. atstovavusi Kauno miesto ir apskrities partiniams ir vykdomiesiems organams, ėjo iki 1950 m. spalio 14-osios, o jau spalio 15-ąją pasirodė pirmasis „Kauno tiesos“ numeris.

Tai buvo didžiulio formato keturių puslapių laikraštis, leidžiamas „Spindulio“ spaustuvėje. Laikraščio redakcija buvo įsikūrusi Puškino g. (dabar Miško g.) 11-ame name.

Laikraštyje nenurodytos nei vyriausiojo redaktoriaus, nei žurnalistų pavardės, tačiau pastarųjų pavardes galima pastebėti laikraštyje, kai ties jomis būdavo parašyta, kad tai yra „Kauno tiesos“ korespondentas.

Apie ką rašė laikraštis tais nelengvais, ideologijos sukaustytais laikais, kuriuos galima vadinti „Kauno dienos“ istorijos lopšiu? Laikraščio ir jo skaitytojų istorija – bendra. Jos grimasomis buvo pažymėta visų Lietuvos žmonių kasdienybė.

Bulviakasis lapkritį

1945 m. lapkričio 1-ąją, kai žmonės visoje Lietuvoje stengėsi aplankyti savo artimųjų kapus, laikraštis stebino vėlyvo bulviakasio nuotraukomis, kuriose talkininkai vilki žieminiais drabužiais.

Pranešama apie vagonų cukriniams runkeliams vežti stoką, tačiau džiaugiamasi, kad ordinais ir medaliais apdovanotos motinos, pagimdžiusios po devynis ir daugiau vaikų.

Rašoma apie pirmaujantį drabužių siuvimo fabriką „Šatrija“, kuriame ne tik viršijami kasdieniai planai, bet ir rūpinamasi darbininkų mityba – įmonė pati užsiaugina daržovių savo pagalbiniame ūkyje ir tiekia jas į fabriko valgyklą darbuotojams. Pietūs čia kainuoja tik 1 rublį.

Premija – 2 kg žibalo

Informuojama, kad valstiečiai, pristatę valstybei linų pluošto daugiau nei 100 kg, gaudavo premiją – 2 kg žibalo arba kitų prekių.

Laikraštis praneša apie talonus, kuriuose iki 100 g padidinama dienos duonos norma vaikams, rašo apie nubaustus buožes, nenorėjusius atiduoti derliaus prievolės valstybei, apie Zapyškyje atidarytą skaityklą, naujas išleistas knygas (P.Cvirkos „Ąžuolo šaknys“, K.Borutos „Baltaragio malūnas“, Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“, M.Šolochovo „Tykusis Donas“).

Sporto skyrelyje pateikiami mergaičių ir berniukų krepšinio pirmenybių rezultatai, čia pat skelbiama apie Kauno valstybiniame teatre rodomą „Toską“, „Viešbučio šeimininkę“. Tuo pat metu Kauno jaunimo ir muzikinės komedijos teatras kvietė į „Maricą“ ir „Linksmąją našlę“, o Valstybinis operos teatras – į koncertus, kuriuose dainavo S.Sodeika, D.Zaniauskaitė, K.Gutauskas.

Informacijos įvairovė

Pateikiama žinių ir iš plačiosios Tarybų Sąjungos bei užsienio. Štai pranešama, kad Urale surasti nauji anglies klodai, o Odesoje, Leningrade ir kituose TSRS miestuose atstatyta ruberoido, tolio ir kitų stogų dangų gamyba, tačiau didžiausi rašiniai skirti pasirengti rinkimams į TSRS Aukščiausiąją Tarybą.

Laikraštyje rašoma ir apie Londone prasidėjusią Pasaulinę jaunimo konferenciją, apie ginkluotus susirėmimus Rio de Ženeiro gatvėse, apie Norvegijos tardytojo ketinimą perduoti Knutą Hamsuną ištirti psichiatrams byloje dėl jo santykių su vokiečiais.

Pranešama apie anglų lėktuvą, kuris perskrido Atlantą per 5 val. 10 min. Rašoma ir apie būsimą nacio Rudolfo Heso, kilusio iš Egipto, teismą.

Koncertavo Liubovė Orlova

Pirmajame puslapyje, kaip buvo įprasta anuomet, liaupsinama partijos vadovaujamoji ranka, liaudies ir partijos vienybė, vykstančios statybos, pasirengimas rinkimams į vietines tarybas, rašoma apie lenktyniaujančius kolūkius, apie didžiąsias komunizmo statybas visoje Tarybų Sąjungoje.

Beje, lenktyniaujantys javų kūlėjai „antplaninius“ grūdus skyrė artėjančioms Didžiojo Spalio socialistinės revoliucijos 33 metinėms, kurias kauniečiai galėjo švęsti užsisakę miesto Valgyklų trestui priklausančiose kavinėse banketus ir kitokio pobūdžio pobūvius – apie tai byloja reklaminiai skelbimai paskutiniame laikraščio puslapyje.

Čia pat spausdinamas Valstybinio operos ir baleto teatro gastrolių Kauno muzikiniame teatre repertuaras: „Parduotoji nuotaka“, „Demonas“, „Bachčisarajaus fontanas“. Kartu kviečiama į labai populiarios anuomet aktorės ir dainininkės Liubovės Orlovos dainų vakarą Kauno filharmonijoje.

Kolūkyje – keturios karvės

Laikraštyje apstu žinių iš Jurbarko ir Jonavos rajono kolūkių. Pranešama, kad Upnikėlių sustambinto kolūkio „Pirmūnas“ fermoje tėra keturios karvės, o kai kurie kolūkiai visai nepasirengę žiemai. Apie šiuos trūkumus neregėtai drąsiai rašė „Kauno tiesos“ korespondentas J.Stankevičius.

Skaitytojams iš Kauno pateikiama informacija apie naują konvejerį kojinių fabrike „Silva“, kuris labai padidino darbo spartą įmonėje – darbininkė Paulina Bespalovaitė kasdien „duoda“ iki 400 porų kojinių vietoje 280.

Pranešama, kad „Inkaro“ kombinate darbininkai, rengdamiesi rinkimams į vietines tarybas, susibūrė į 17 ratelių, kuriuose nagrinėja TSRS ir LTSR konstitucijas, o 70 agitatorių „vykdo aiškinamąjį darbą kombinato rinkėjų tarpe“.


 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)