2021 m. rugpjūčio 1 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Klausimėlis žurnalistams: Kas yra LRTK?

KŽ inf.

KTP II_1.jpgTokį klausimėlį šį kartą LTV žiūrovams  pateikė ne kaunietis Juras Jankevičius... Tai svarbios Lietuvoje institucijos “užduotis”, nors atsakymas iš karto buvo aiškus,  nereikėjo spėlioti, ką slepia keturios raidės LRTK. 

 Redakcijoms ELTA  išplatino Valstybės kontrolės pranešimą spaudai, kurios antraštė skelbia - “Lietuvos radijo ir televizijos komisijos statusas neatitinka Biudžetinių įstaigų įstatymo.” Tačiau kolegos žurnalistai, kaip paprastai skubantys, išsiblaškę ir nelabai įsigilinantys į faktus, “Pranešimą” ne tik papildė savais faktais ir komentarais, bet ir savo parinktom nuotraukom iliustravo.

Internetinis portalas lrytas.lt prie publikacijos apie komisijos finansinius reikalaus įdėjo didelę Lietuvos radijo ir telvizijos pastato (S.Konarskio g.49) nuotrauką. Ji, tiesa, po kurio laiko dingo iš internetinės svetainės, nes portalo vyr. redaktorius Rimvydas Valatka yra ir LRT Tarybos narys, todėl  jis gerai žino, kas yra kas.

Internetinė svetainė balsas.lt savaip pakomentavusi minėtą Valstybės kontrolės pranešimą, jį iliustravo... Lietuvos radijo ir televizijos generalinio direktoriaus Audriaus Siaurusevičiaus nuotrauka, kuris nieko bendro neturi su LRTK.

Nuo gegužės mėnesio niekas nesieja su Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir jos buvusio pirmininko, rašytojo Jono Liniausko, tačiau jo nuotrauka “tiko” prie respublika.lt pateiktos publikacijos. Tikriausiai šio internetinio portalo archyve dar nėra gegužės mėnesį išrinkto naujo LRTK pirmininko Pauliaus Subačiaus, kuris atsieit, gina buvusią “netvarką”, nuotraukos?

Kolegos turėtų žinoti Lietuvos respublikos visuomenės informavimo įstatymą, kurio 47 straipsnis yra apie Lietuvos radijo ir televizijos komisiją. Ji yra nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir televizijos transliuotojų ir retransliuotojų veiklą reguliuojanti ir kontroliuojanti institucija. Komisijos veiklai finansuoti transliuotojai ir retransliuotojai, išskyrus LRT, gaunantys pajamas iš transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, kas mėnesį privalo įmokėti į Komisijos sąskaitą 0,8 procento pajamų, gautų iš reklamos, abonentinio mokesčio ir kitos veiklos, susijusios su transliavimu ir (ar) retransliavimu. Komisija kasmet rengia ir tvirtina planuojamų išlaidų sąmatą. Šią sąmatą ir jos vykdymo ataskaitą Komisija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

Po valstybinio audito patikrinimo ir valstybės kontrolės pranešimo,  masinės informacijos priemonės savaip pažvelgė į  LRTK pažeidimus. Apie „objektyvumą“ byloja straipsnių antraštės „LRT komisija gautas lėšas naudojo pažeisdama teisės aktus“ (lrytas.lt); „Visuomenės informavimo įstatymo naujos redakcijos projektą už pinigus parengė valytoja“ (respublika.lt); „LRTK naudojo valstybės lėšas ne pagal galiojančius įstatymus“ (balsas.lt) ir t.t., nors "Pranešime spaudai" nurodoma: "Pasak valstybinių auditorių, sąlygas tam sudarė teisinio reguliavimo spragos. Nei Visuomenės informavimo įstatyme, kuriuo vadovaujantis veikia komisija, nei jos nuostatuose nėra reglamentuota komisijos teisinė forma."  Kodėl žurnalistai  neieško priežasčių,  nepasikalba su "kaltais", o tik nori suintriguoti skaitytojus?

Mūsų internetinės svetainės „Komentaruose“ pateikiame pilną  ELTOs Pranešimą spaudai "Valstybės kontrolė: Lietuvos radijo ir televizijos komisijos statusas neatitinka Biudžetinių įstaigų įstatymo“. Siūlome internetinėje erdvėje susirasti ir perskaityti, kaip valstybinio audito faktus pateikia ir interpretuoja mūsų šalies žiniasklaida. 

Dailininko  Algimanto Snarskio (laikraštis "Ūkininko patarėjas") piešinys "Kas tu per paukštis?"
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)