2021 m. gegužės 13 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tai turi žinoti ne tik žurnalistai. KEISIS PENSIJŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

Leonilija Perminienė, VSDFV Vilniaus sk. atstovė ryšiams su visuomene

Parseliu_rojus_1_I.jpgNuo 2012 m. sausio 1 d. įsigalios nauja valstybinių socialinio draudimo pensijų (senatvės, išankstinė senatvės pensija, netekto darbingumo, našlaičių) apskaičiavimo tvarka (Žin.,1994, Nr.59-1153). Šios tvarkos taikymas buvo atidėtas iki 2012 m. sausio 1 d.

Nauja pensijų skaičiavimo tvarka

Naujos pensijų skaičiavimo tvarkos esmė, kad skiriant socialinio draudimo pensiją, asmenys, turėję stažo, įgyto prieš ir po 1994 m., turės galimybę rinktis, iš kurio laikotarpio pajamų bus apskaičiuotas asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas: ar tik iš pajamų, gautų po 1994 metų, ar iš 1984-01-01 iki 1993-12-31 laikotarpio pajamų ir visų asmens draudžiamųjų pajamų, turėtų po 1994 m. sausio 1 d.

 Kaip žinia, socialinio draudimo senatvės pensiją sudaro: pagrindinė ir papildoma pensijos dalys bei priedas už stažo metus. Nauja pensijų skaičiavimo tvarka susijusi tik su papildomos pensijos dalies ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento skaičiavimo pakeitimais. Papildomos pensijos dalies dydis priklauso nuo asmens socialinio pensijų draudimo stažo ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento.

    Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos papildoma dalis apskaičiuojama asmenims, turintiems teisę gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ir turintiems valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, pagal formulę, susidedančią iš dviejų dalių, atspindinčių skirtingus laikotarpius, sumos.

I dalis 0,005 x s x k x D

II dalis 0,005 x S x K x D

s – asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu iki 1994 m. sausio 1 d.;

k – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal penkerių paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų iš laikotarpio 1984-1993 m. turėto uždarbio (draudžiamųjų pajamų);

S – asmens socialinio pensijų draudimo stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu po 1994 m. sausio 1 d.;

K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal visų kalendorinių stažo metų nuo 1994 m. sausio 1 d. svertinį metinių draudžiamųjų pajamų koeficientų vidurkį;

D – Vyriausybės patvirtintos einamųjų metų draudžiamosios pajamos, galiojančios tą mėnesį, už kurį mokama pensija.

Šiuo metu (iki 2012 m. sausio 1 d.) formulės pirmoje dalyje įrašomas asmens įgytas stažas iki 1993 m. gruodžio 31 d. ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas pagal 5 paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų uždarbį, gautą 1984 – 1993 metų laikotarpiu. Formulės antroje dalyje įrašomas asmens įgytas stažas po 1994 m. sausio 1 d. ir asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas remiantis po 1994 m. sausio 1 d. gautomis pajamomis.

Pagal naująją pensijų skaičiavimo tvarką, pensijos papildomos dalies pirmosios dalies draudžiamųjų pajamų koeficientas (k) bus apskaičiuojamas iš asmeniui palankesnio laikotarpio: atsižvelgiant į uždarbį (draudžiamąsias pajamas), gautą 5 paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų po 1994 m. sausio 1 d. laikotarpiu, arba asmens prašymu (jei jam yra naudinga) į uždarbį (draudžiamąsias pajamas), gautą 5 paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų 1984 – 1993 metų laikotarpiu. ( Jeigu asmuo nurodytu laikotarpiu stažo turėjo mažiau kaip per penkerius paeiliui ar ne paeiliui einančius kalendorinius metus arba nurodytu laikotarpiu iš viso stažo neturėjo, jo draudžiamųjų pajamų koeficientas (k) apskaičiuojamas iki penkerių metų stažo trūkstamus metus imant iš ankstesnio laikotarpio, skaičiuojant atgal nuo 1983 metų iki 1974 metų imtinai).

Asmens socialinio draudimo pensijų stažui, įgytam po 1994 m. sausio 1 d., apskaičiuoti lieka ta pati tvarka: asmens pensijos papildomos dalies antrosios dalies draudžiamųjų pajamų koeficientas (K) bus apskaičiuojamas pagal visų kalendorinių stažo metų nuo 1994 m. sausio 1 d. svertinį metinių draudžiamųjų pajamų koeficientų vidurkį.

Tarkime, skiriant senatvės pensiją 2012 metais, paaiškės, kad asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas, apskaičiuotas iš 5 paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų uždarbio 1984-1993 metų laikotarpiu – 1,5, o laikotarpiu nuo 1994 m. iki išėjimo į pensiją mėnesio koeficientas, apskaičiuotas iš 5 paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų draudžiamųjų pajamų – 3,5. Šiuo atveju, apskaičiuojant pensijos dalį už laikotarpį iki 1994 m., naudingiau rinktis asmens draudžiamųjų pajamų koeficientą (3,5) iš laikotarpio nuo 1994 m. sausio 1 d. Pensininkui naudingiausias asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas parenkamas kompiuterinės programinės įrangos pagalba.

    Atkreiptinas dėmesys, kad dviem būdais asmeniui pensiją bus galima apskaičiuoti tik tuomet, kai jis pateiks duomenis apie uždarbį (draudžiamąsias pajamas), gautą 1984-1993 metų laikotarpiu. Tada jam bus galima apskaičiuoti draudžiamųjų pajamų koeficientą pagal šio laikotarpio 5 paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų pajamas ir palyginti su draudžiamųjų pajamų koeficientu, apskaičiuotu pagal 5 paeiliui einančių asmeniui palankiausių kalendorinių stažo metų draudžiamąsias pajamas po 1994 metų.

Nepateikus tokių duomenų, pensija bus skaičiuojama pagal draudžiamąsias pajamas iš laikotarpio nuo 1994 m. sausio 1 d. iki išėjimo į pensiją mėnesio.

Duomenų pensijai skirti pateikimas

Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazė apie fizinių asmenų draudžiamąsias pajamas ir stažą kaupiama nuo 1994 m. sausio 1d. Todėl gauti duomenis nuo 1994 metų nėra problemų. Trūksta informacijos apie gyventojų draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, įgytą iki 1994 metų sausio 1d. Šią informaciją galima rasti darbo knygelėse, kurias turi gyventojai. Neišsaugojus darbo knygelių, galima kreiptis į buvusias darbovietes arba archyvus.

Teritoriniai „Sodros“ skyriai Vyriausybės nurodymu nuo 2004 - 2009 metais vykdė duomenų kaupimo akcijas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad kaupiant duomenis, pagal tuo metu galiojusią tvarką, būsimų pensininkų buvo prašoma pateikti duomenis tik apie buvusias darbovietes ir iki 1994 metų sausio 1 d. įgytą socialinio pensijų draudimo stažą tiems asmenims, kuriem teisė į pensiją buvo nustatoma nuo 2009 m. sausio 1 d. Duomenys apie 1984—1993 m. laikotarpiu turėtas draudžiamąsias pajamas nebuvo kaupiami. Į tai turėtų atkreipti dėmesį tie asmenys, kuriems socialinio draudimo pensijos bus skiriamos po 2012 m. sausio 1 d.

Dokumentų pateikimu „Sodros“ teritoriniams (pensijų) skyriams turėtų pasirūpinti tie gyventojai, kurie dirbo iki 1994 m. sausio 1 d. ir dar nepateikė „Sodrai“ socialinio draudimo stažą ir draudžiamąsias pajamas įrodančių dokumentų. Dokumentus galima pristatyti į bet kurį Lietuvos ,,Sodros“ teritorinį (pensijų) skyrių. „Sodros“ teritorinių (pensijų) skyriams reikia pateikti tokius pagrindinius dokumentus: •    darbo knygelę; •    valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą; •    karinį bilietą arba Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos institucijų išduotas pažymas, patvirtinančias karinę tarnybą; •    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje); •    darbdavių ar valstybinių archyvų sistemos įstaigų išduotus dokumentus, liudijančius iki 1993 m. gruodžio 31 d. įgytą darbo stažą ir per 1984-1993 m. laikotarpį gautas pajamas.

  Pateikus šiuos dokumentus, asmeniui suformuojama byla, duomenys suvedami į kompiuterinę duomenų bazę. Sukakus pensinį amžių, nereikės rūpintis dokumentų paieška ir pristatymu pensijų skyriui. Jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių negali gauti pažymų apie turėtą uždarbį (draudžiamąsias pajamas), pensijų skyriui pateikus darbo knygelę, specialistai vykdys dokumentų paiešką.

Naujos tvarkos taikymas

Naujoji tvarka bus taikoma tiems asmenims, kuriems pensija bus skiriama pirmą kartą po 2012 m. sausio 1 d. ir tiems, kurie jau dabar gauna pensijas, bet dirba ir įgis daugiau nei vienerius metus stažo, dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, po pensijos paskyrimo (jei pensija jau buvo skirta iš naujo keletą kartų, tai po paskutinio pensijos paskyrimo) ir kreipsis dėl pensijos paskyrimo iš naujo po 2012 metų sausio 1 dienos. Tokiu atveju pensija bus apskaičiuojama pagal naująją tvarką, atsižvelgiant į asmens pageidaujamą laikotarpį.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad naujoji pensijų skaičiavimo tvarka bus taikoma ir tiems asmenims, kurie šiuo metu nedirba, tačiau po pensijos paskyrimo yra įgiję didesnį nei vienerių metų darbo stažą, įgytą dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, bet dėl pensijos paskyrimo iš naujo nesikreipė. Pensiją bus galima apskaičiuoti pagal naująją tvarką, jei dėl jos skyrimo iš naujo asmuo kreipsis po 2012 metų sausio 1 dienos ir pateiks prašymą.

Senatvės pensijų gavėjai, kurie po pensijos paskyrimo nedirbo ir(ar) neturi vienerių metų socialinio pensijų draudimo stažo dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, neturės teisės kreiptis dėl pensijos skyrimo iš naujo pagal naują tvarką.

Vladimiro Beresniovo piešinys "Paršelių rojus"
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)