2021 m. gegužės 13 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kas siekia finansiškai sužlugdyti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją?

Viktoras TROFIMIŠINAS, LŽLEK narys

Tofimisinas_II.JPGVasario 28-ąją posėdžiavusi Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (LŽLEK) nutarė, jog būtina nedelsiant informuoti komisijos narius delegavusias organizacijas – Lietuvos žurnalistų sąjungą ir draugiją, Nacionalinę žurnalistų kūrėjų asociaciją, Lietuvos radijo ir televizijos asociaciją, Žurnalistikos centrą, Regioninių televizijų asociaciją, Lietuvos radiją ir televiziją, Lietuvos periodinės spaudos ir kabelinės televizijos asociacijas.

Tolesnis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos darbas gali tapti neefektyvus ir problemiškas, nes Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas neužtikrina LŽLEK veiklos finansavimo. LŽLEK, kaip kolegiali viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija, yra įteisinta Visuomenės informavimo VII įstatymu

Šiame įstatyme įtvirtintas ir Komisijos veiklos finansavimo principas - Komisijos ekspertų darbo, taip pat informacinio techninio Komisijos aptarnavimo, Komisijos viešųjų renginių, Komisijos patalpų eksploatavimo ir kitų administracinių išlaidų finansavimą užtikrina Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas .

Šiuo metu Rėmimo fondas siekia sumažinti LŽLEK finansavimą, teigiant, kad Komisija galėtų posėdžiauti rečiau. Komisijos pirmininko L. Slušnio pastangos užtikrinti normalią šios savitvarkos institucijos veiklą ir ginant jos finansavimą aiškinamos kaip savitikslės.

Maža to, brukama mintis paversti Komisiją viešąja įstaiga, finansuojama dalininkų (t. y. savo narius į komisiją delegavusių organizacijų) lėšomis. Todėl Komisijos nariai mano, kad juos delegavusios organizacijos turi apsvarstyti susidariusią situaciją ir imtis priemonių užtikrinant normalų LŽLEK darbą, jos veiklos efektyvumą, kreiptis į SRTRF ir apie susidarusią nepatenkinamą padėtį informuoti Lietuvos Seimą.

P. S. Nėra reikalo imituoti veiklą, jei sąlygos jai nesudaromos. Gal paprasčiau svarstyti klausimą dėl deleguotų narių atšaukimo iš Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos?

Nuotraukoje: Publikacijos autorius, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos  Etikos komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)