2023 m. gruodžio 6 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

J.Kundroto knyga „Pašaukimas – žurnalistika“ apie kolegas kauniečius Teklę ir Vidą Mačiulius

Vladimiras BERESNIOVAS, senjorų klubo MES pirmininkas

kundrotas.jpg2011-ųjų vasario antrąją gimtadienį švenčiantis LŽS narys narys Juozas Kundrotas gali pasidžiaugti savo 28-ąja knyga „Pašaukimas – žurnalistika“ apie žinomų kauniečių Teklės ir Vido Mačiulių žurnalistinę šeimą. Šešių spaudos lankų, 190 puslapių apybraiža buvo pristatyta LŽS Kauno apskrities skyriaus senjorų klubo MES tradiciniame susitikime, kuriame buvo paminėtas valdybos pirmininko V. Mačiulio jubiliejinis gimtadienis. Malonu prisipažinti, kad aš esu knygos dailininkas, o vienintelės nuotraukos (knygos herojai labai nenorėjo, kad apie juos būtų rašoma) autorius – fotožurnalistas Algimantas Barzdžius, o išspausdino UAB „ARX Baltica“ ir  į renginį  visą tiražą atvežė šių  Spaudos namų direktoriaus pavaduotojas, LŽS narys Zenonas Kamarūnas.

 Pateikiame  „Pratarmę" iš J.Kundroto knygos „Pašaukimas – žurnalistika“.

Jau pats knygos pavadinimas iš dalies nusako autoriaus užmojį, jos turinį, kuris tarsi išgriebtas iš pačių Teklės ir Vido Mačiulių kunkuliuojančio gyvenimo versmės. Gyvenimo, glaudžiai susieto su žurnalistika.

Mane su Vidu suvedė irgi žurnalistika. Jis plušėjo televizijoje, aš – radijuje. Nuo 1968-ųjų vasario iki 1991-ųjų gegužės – vis buvom kartu, po vienos redakcijos stogu S. Daukanto gatvėje, kol radijo neuždarė… O ir nūnai mus suveda ta pati žurnalistika: ataskaitiniai susirinkimai, pasitarimai, tradiciniai baliai, kuriuos Vidas sumaniai organizuoja pažymint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, taip pat palydint senuosius metus. Suveda ir tradicinės senjorų žurnalistų klubo MES narių popietės, į kurias kiekvieną mėnesį 16-tą dieną susirenkam nuo 2004-ųjų.

 Mano akyse kilo Vido Mačiulio karjeros žvaigždė. Tai jokia sėkmės žvaigždė. Ji įsižiebė tik visiško pasišventimo darbui, atsidavimo žurnalistikai kaina.

Ką būtų galima iškelti, išryškinti, pabrėžti apie žurnalistus? – nustebs ne vienas. – Juk jie visi kaip du vandens lašai panašūs – pametę galvas dėl sensacijų, dėl tų pikantiškesnių „prieskonių“, kurių daugeliui reikia. Kitas dar paantrins: panašūs net pateikimo forma, pripažįstantys du žanrus: paprasčiausioje korespondencijoje išdėsto faktus arba paprašo interviu, kitokio žanro nepripažįsta. Taigi pilkos pelės, nors it kokie povai vaizduoja ketvirtą valdžią.

O ir šios valdžios arsenalas pučiasi, su kiekviena diena gausėja, pasimato vis naujų laikraščių, žurnalų, almanachų – spalvotų ir nespalvotų. Steigiasi vis naujos televizijos ir radijo stotys, kaip niekada gausi žurnalistų gildija. Tūlas pasamprotaus: retas kuris sublyksi originalumu, minties gilumu, savitu braižu, temiškumu, turėjimu ką pasakyti.

Vido Mačiulio figūra matoma įvairiais rakursais. Nuo 1965 metų pašvęsta žurnalistikai, nuo 1990-ųjų vadovauja Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriui, ilgametis LŽS valdybos, Nacionalinės žurnalistų kūrybinės asociacijos valdybos, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narys, Metų žurnalistas (1999). Per tą laiką daug pareigybių turėta Nacionalinio radijo ir televizijos Kauno redakcijoje.

Pareigos – tik viena medalio pusė, kuri toli gražu ne viską pasako. Tik darbas išryškina individualybę, veiklos formas, būdus, egzistencijos prasmę.

Kita šios knygos herojė – neordinarinė asmenybė – Vido žmona Teklė Mačiulienė, ilgametė „Kauno dienos“ vyriausioji redaktorė, išvariusi gilią vagą žurnalistikoje, ženkliai prisidėjusi prie nacionalinės kultūros sklaidos. Ir visuomeninių pareigybių ne mažiau. Taigi vyras ir žmona (o ir duktė Vilma pasukusi tėvų pėdomis) – dvi spalvingos figūros, daugeliu atvejų buvo keliamos ant pjedestalo, čia mušamos ir verčiamos… Išlikti savimi padėjusi sielų bendrystė, tikėjimas pašaukimu.

Jų gyvenimas – tai nuolatinis ieškojimas: savo pozicijos, savęs, savo vertės – šmeižtų, sankirtų, vis kylančių išorinių konfliktų akivaizdoje. Tačiau niekada nesitaikstė su inertiško gyvenimo, virsmų primestom taisyklėm. Atkakliai ėjo ten, kur dar nepraminta, nepažinta, nenorėta eiti kitų. Reiklumas sau, nepasitenkinimas buvo (ir tebėra) tas vidinis variklis, dvasios užtaisas, kuris stūmė į priekį vis ieškojimų keliu, vedančiu į tikėjimo, vidinės pilnatvės paieškas. Darbas teikė paguodos, nusiraminimo.

Nesidedu gerai išmanąs žurnalistinį triūsą, jo visas subtilybes, peripetijas, tą gana platų, sunkiai aprėpiamą, lauką – spalvingą, duobėtą, horizontalų ir vertikalų. Nelengvas uždavinys – sulydyti į vieną dviejų žurnalistų, dirbusių ir tebedirbančių skirtingose informacijos profilių žinybose, savitumą, įvairovę, dėsningumus. Knygos autorius kelia sau kuklesnį uždavinį – paliudyti tai, ką matė savo akimis ir girdėjo savo ausimis, bent iš dalies atspindėti tą triūsą, kuris ir monotoniškas, ir kartu kupinas netikėtumų. Vienoks jis buvo anais laikais, kai kiekvienas žodis, poelgis, laikysena ekrane buvo stebima cenzorių, aukštų pareigūnų akylaus žvilgsnio, kitoks nepriklausomybės laikais. Nežadu nei Vido, nei Teklės išsamios biografijos, jų gyvenimo apibendrinimo, teisuoliškų išvadų, išmetinėjimų ar net kaltinimų. Be nuodėmės žmonių nėra. Taip sakoma ir Šventajame Rašte. Tai veikiau kuklūs pasvarstymai apie mano kartos žurnalistams tekusį ir daug ką jų kūrybinėje bei visuomeninėje veikloje lėmusį laiką, kurį vis dar permąsto šios knygos herojai.

Pasaukimas_zurnalistika_ii.jpgVidas, duodamas interviu knygos „Gyvenimas – kaip paukščio skrydis“ autoriui rašytojui Laimonui Iniui, teigia: „Iš ilgametės žurnalisto praktikos žinau – anksčiau ar vėliau kone kiekvienas žmogus yra priverstas atsakyti į svarbiausius egzistencijos klausimus, kas esu aš, kokia mano misija šioje žemėje, kur mano dvasios namai ir kas vis dėlto laukia išėjus iš šio pasaulio?“

Taigi kodėl griebtasi plunksnos, vėliau ir filmavimo kameros? Kodėl ir Teklė, ir Vidas užsikrėtė ta priklausomybe – gyventi įjungus vien pagreičio svertus? Kodėl abu patyrę to pagreičio jėgą, nebepajėgia ką nors pakeisti sau praktine linkme, o yra priklausomi nuo to gyvo, nenumaldomo proceso, į kurį įsuko Likimas? Kodėl? Tačiau Teklei ir Vidui Mačiuliams neduoda ramybės dar ir kitas klausimas: „Kodėl apie mus reikia rašyti? – klausia pakaitomis tai vienas, tai kitas. – Mes niekuo ypatingu neišsiskiriam iš kitų…“

Iš tiesų, kodėl aš braunuos į kitų žmonių gyvenimus, jų privatumą? Kad šiais laikais žiniasklaidai įžūlumas įprastas, net pamynus visas etikos ir žmoniškumo normas? Kad daugeliui maga pažvelgti į kitų miegamąjį pro rakto skylutę ir mazochistiškai pajausti iškreiptą saldybę, ką nors neįprasto pamačius?.. Mačiulių egzistenciniame peizaže ir be tokio „žiūrėjimo“ apstu įspūdingai realios, dalykiškos ir dvasinės patirties, kuri ir yra šio teksto atsiradimo priežastis. Būtų nedovanotina, jeigu nutylėčiau tą drąsų idealizmą, ir tai, ką laikas negailestingai ištrina iš mūsų sąmonės, nors visa tai turi likti žurnalistikos istorijoje. Nesiginu, mano svarstymuose, interpretacijose skaitytojas pajus nemenką dozę subjektyvumo. Bet, kaip sako istorinių romanų ir šiaip įtaigių tekstų rašytojas Rimantas Marčėnas, kažin ar absoliutus objektyvumas iš vis įmanomas?

Savo knygos herojus ilgokai įtikinėjau, jog toks leidinys (geresnis-blogesnis) turi atsirasti.

– Tik ne aš svarbesnis, – tvirtai sako Vidas. – Teklė kur kas daugiau nuveikusi, nors visuomenėje buvo mažiau matoma. Ne televizijoje dirbo. Jos ir kilmė bajoriška – pati šito nepasakys. Taigi nuo jos reikėtų pradėti…

 Nuotraukoje: Dvidešimt aštuntosios knygos autorius Juozas Kundrotas savo pirmąjį autografą „Pašaukimas – žurnalistika“ skiria leidinio herojams...

                                                                                             Ričardo Šaknio nuotr.

 

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Gruodžio 5 diena, antradienis

Baltos žiemos apsuptyje pabūkime sau saule šiandienos padangėje. Pasakome-aš galiu ir einame savo įgyvendinamo tikslo keliu. Tegul ši diena bus tokia, kad jai vakardiena pavydėtų ir jį tarp savaitės gautų deimantų aiškiai žibėtų. Būkime.

Gruodžio 4 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Papildomumas: joks požiūris neišsemia realybės; įvairios perspektyvos gali būti vertingos nors ir nesuderinamos. Gilesnis pagrindų suvokimas negali panaikinti patirties turtingumo. Jis gali apšviesti ir apšviečia patirtį nauja šviesa, kuri leidžia mums toliau ją turtinti. " F. Wilczek

Gruodžio 3 diena, sekmadienis

Advento pradžia. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Susikaupimo laikas džiaugsmingai laukti ir ramiai bendrauti. Save įvertinti ir apsivalyti. Tobulėjimo šviesa atnaujina mūsų dvasinį pasaulį, kuriame gerai jaučiamės ir ten šviečia mūsų norima saulė.Tai svarbu, kai kasmet einame brandos keliu ir žodis negalia gali tapti varžančia galia. Fizinė, protinė, įgimta, įgyta, pastovi, laikina ji mažina, neleidžia, atima iš mūsų galimybes būti savimi. Todėl turime nuolat daryti tai, kas padeda ne tik jos išvengti, bet ir susitikus būti tam pasirengus. Būkime.

Gruodžio 1 diena, penktadienis

Dar vienas metų laikas įžengė į sceną. Jis svarbus, nes pasitikę šventes, baigsime senus metus. Atėjo žiema - permaininga ir šalta - šilta. Su ledu, speigu, lijundra. Su atodrėkiu ir sniego pūga. Todėl svarbiausia turėkime šilumą savyje, kad būtų saugu dvasioje ir gera žiemos kelionėje. Einame drauge.

Lapkričio 30 diena, ketvirtadienis

Ruduo vėl palieka mus vienus su viltimi po metų susitikti. Dabar toliau mokysimės bendrauti žiemos ritmu, valdyti emocijas tokiu rezultatu, kad aplankytų jausmai, leidžiantys pasijusti patenkintu ir džiaugsmingu.

***

Lapkričio 29 diena. trečiadienis

Nauja diena. Ko gero baltu sniegu papuošta. Ir vėl svarbu mūsų vidinė nuostata. Ką jaučiame viduje ir ką komunikuosime išorėje? Turime save nuteikti ir įvertinti, kuo džiugina ši diena, o praradimai -tik išmokta pamoka.

***

Lapkričio 28 diena, antradienis

Mūsų kasdienybė nerimo ir nežinios sklidina. Paros erdvė vis naujomis tamsos valandomis pildoma. Todėl svarbu rutinoje turėti simbolius, kaip savo vidinius šviesulius. Pražydo mano gėlė ir suteikė stiprybės paversti nerimo ir nežinios tamsą dvasine gerove.

Lapkričio 27 diena, pirmadienis

Paskutinė rudens savaitė, atėjo su žinia, kad savo šalta temperatūra ji nori būti žinoma. Kai norima išsiskirti, reikia turėti aiškių lūkesčių ir atsarginių išeičių. Tada netikėtas šaltis ar šiluma, bus tik galimybė vėl patobulinti save.

***

Lapkričio 25 diena, penktadienis

Šv. Kotrynos, Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris, Pasipriešinimo pirkiniams diena

Puokštė progų pagalvoti apie mūsų kelionę gyvenimo keliu. Ne tik Šv. Teresė mokslą globoja. Ačiū jai. Bet ir smurtas vis dažniau mūsų gyvenseną žaloja. Visa tai susiję ir su pasipriešinimu pirkti. Kai pirkimas nustelbia reikmę įsigyti tik būtinų daiktų, o tampame vartojimo aukų būriu. Būkime išmanūs ir savyje galingi, galėdami pasidžiaugti, kad esame laimingi.

Lapkričio 23 diena, ketvirtadienis

Rudens diena, pabalinta sniegu ir vėjo genama pūga. Ryto oras keičia mūsų nuotaiką. Kur svyra pasitenkinimo rodyklė: gerai, kad atėjo žiema ar vėl šalta, slidu ir nesaugu? Svarbu pasakyti sau: naujos galimybės-aš einu toliau.

***

Lapkričio 21 diena, antradienis

Bėga laikas į gyvenimo lankas, apeidamas sėkmių kalnus ir nevilties duobes. Svarbu, kad jis pildytų mūsų svajones, kauptų energiją ir duotų tai, kai gali sau pasakyti: aš gyvenu laimingai ir gerai, ir negaliu daryti kitaip.

***

Lapkričio 20 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis. „Įvykiai neturi kitokios prasmės negu ta, kurią jiems suteikiame. Aš sustojau ir paklausiau savęs, kuri iš daugelio galimybių man tinkamiausia, naudingiausia? Kai šitaip pakeičiame mąstyseną pradeda vykti nuostabūs dalykai: ieškome teigiamų įvykių ypatybių, pastebime vieni kitų energingumą, matome aplink vykstančius stebuklus. Tai sudaro mūsų gyvenimą, ateitį, pasirinkimą ir daro poveikį, keičia gyvenimą.“ D. Taylor

***

Lapkričio 19 diena, sekmadienis

Sekmadienis. Kaip jį įvertinsime, didžia dalimi nuo to priklausys jo nauda. Paskutinė savaitgalio diena, liūdna, rytoj vėl veikla. Dar sekmadienis - šaunu, toliau ilsimės, darome su meile kas patinka, rytojų pildome gerumu

***

Lapkričio 18 diena, šeštadienis

Sėkmės veiksniai. Kas tai? Žinios, vertybės, asmeninės savybės, įgūdžiai, padedantys atlikti darbą, pasiekti norimą rezultatą ir gerą saviraišką. Be technologinių gebėjimų labai svarbus veiksnys yra mūsų bendravimo pavyzdys. Kompetencija ir elgesys- tai raktas atidaryti sėkmės duris.

Lapkričio 17 diena, penktadienis

Tarptautinė studentų diena
Studentija, tai ne tik puikus pasirinkimas būti išsimokslinusiu profesionalu. Tai viso gyvenimo kodas nuolat augti ir džiaugtis savo tobulėjimo procesu. Būkime.

***

Lapkričio 16 diena, ketvirtadienis

Tarptautinė tolerancijos diena

Daug žodžių su ta pačia pabaiga: arogancija, elegancija, tolerancija. Visi jie turi savo sritis ir poveikius tam, kas susiję su mumis. Todėl būkime išmanūs, kad jau žodžio pradžia vestų į norimą pabaigą. Toleruokime.

***

Lapkričio 15 diena, trečiadienis

Kėlimosi ryte procedūra, pakeitus laiką, vis dar yra aktualija. Vieniems žiemos laikas yra atgaiva, nes viskas vėl stojo į savo vietas. Kiti kas rytą nelaimingi, nes jiems vasaros laikas buvo sėkmingas. Būkime laike laimingi.

***

Lapkričio 14 d., antradienis

Savaitės išmintis. "Švietimas veikia kaip vienijanti visuomenę jėga perduodant vertybes, jungiančias skirtingas visuomenės dalis." J. Grigas

***

Lapkričio 13 d., pirmadienis

Pasaulinė Gerumo diena

Metai sezonų ciklą apsuko ir vėl atėjo ši diena. Ji mūsų paklausia, kiek gerumo puoselėjame savyje ir kaip tuo turtu dalinamės išorėje? Gerumas ir mes. Pasižiūrėkime, kaip mūsų asmeninėje erdvėje pasiskirsto gerumo linksniai: Kas? Gerumas; Ko?Gerumo; Kam? Gerumui; Ką? Gerumą; Kuo? Gerumu; Kur? Gerume; Ir šauksmininkas mums sako: Gerume, būkime visada drauge ir bėdoje, ir džiaugsme. Tu esi mūsų gyvenimo prasmės ir laimės raiška. Sveikinimai visiems Gerumo komunikacijos nariams. Einame toliau gerumo keliais ir dalinamės Gerumo vaisiais. Švęskime.

***

Lapkričio 11 d., šeštadienis

Mūsų nuotaika. Nuo ji priklauso? Kodėl vieną rytą ji puiki, o kitą- subjurusi? Gera-bloga, pakili-prislėgta. Ir aplinka lemia mūsų šitą emocinę būseną. Tegul šiandiena būna paženklinta nuotaika puikia ir norima laikysena

***

Lapkičio 8 d., trečiadienis

Europos sveikos mitybos diena

Valgome, nes norime būti sotūs. Gaminame, nes turime progą pasidžiaugti skaniu maistu. Viskas būtų puiku, jeigu visa šita maisto veikla būtų ne tik pavadinta sveika mityba, bet ir užtikrintų mūsų geros savijautos ir dvasinio meniu darybą. Skanaus.

***

Lapkričio 7 d., antradienis

Eilinė metų diena. Jokių oficialių progų minėti nėra. Todėl padarykime ją švente, kad vaivorykštė spindėtų mūsų viduje, nes kas gera ir gražu pirmiausia jaučiame širdyje. Įsimintina diena, kuriai pavydės vakardiena. Va taip.

***

Lapkričio 6 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Lapkritis verčia jaustis, kad gyvenimas bėga greičiau. Valandas stengiuosi užpildyti prasmingiau, kad jas pristabdyčiau." H. Rolins

***

Lapkričio 4 d., šeštadienis

Puikiai žinome, kas mums nepatinka/patinka. Kas gražu/negražu. Ar turime atsakymą į klausimą ne tik šio žodžio prasme, bet ir savo būsena, kas mums yra GERA kūne ir dvasioje? Kaip visa tai daliname savo viduje ir išorėje? Kad savo likimą sietume su sėkmės taku ir laimės žvaigždės siekiu. Gera, gerai, gerumas.

 

Lapkričio 3 d., penktadienis

Šventės praėjo. Paminėjome, prisiminėme, susitikome. Ką jos paliko, kas vertinga ir stabilu? Kam dar reikia aktyvaus bendravimo ir daugiau realių veiksmų? Švenčių dvasia - tai kasdienybės energijos šviesa.

***

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Emocinė stiprybė - tai ne piktintis sunkiais jausmais ir jais atsikratyti. Tai geba įveikti juos sveika reakcija ir sau aiškiai pasakyti: nebėgu nuo sunkių jausmų, juos žinau, dėmesį valdau ir savo atsparumą šitaip ugdau.

***

Lapkričio 1 d., trečiadienis

Lapkritis atėjo su Visų Šventųjų diena. Vėlinių dvasios šviesa. Proga ne tik pagerbti, prisiminti išėjusius, bet ir aktyviau su jais mintyse pabendrauti. Tai mūsų vidinio pasaulio vertybių sistema- įvertinti save ir pasakyti nesantiems šalia, kad gyvenimas teka norima vaga. Esame kartu ir atskirai - mes čia, o jūs tenai. Būkime.

***

Spalio 30 d. antradienis

Paskutinė spalio mėnesio diena. Sutinkame ją su nuotaika gera. Ji patvirtina mūsų išmoktas pamokas, suteikia norimą jauseną. Laukia mūsų rudens tęsinys. Žiemai pasirengti taip, kad kojos ant ledo tvirtai laikys ir neslys.

***

Spalio 30-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas." J. V. Gėtė

***

Spalio 29-oji, sekmadienis

Ir vėl pasikeitė laikas. Tai kaip naujas veiklos saikas. Nors turi patirties ir žinai, reikia mokyti save gyventi naujai. Dieną neišsimiegojus baigti žvaliai. Tai detalės, jų nesunku išvengti ir gyvenimo sėkmės keliu žengti.

***

Spalio 28-oji, šeštadienis

Mūsų nusiteikimą ir keli žodžiai gali parodyti. 300 dienų praėjo, metai į pabaigą pajudėjo. 300 dienų į laiko bedugnę nugarmėjo. 300 dienų į patirties ir sėkmės bokštą ant sparnų nuskrido ir suteikė mums galimybę tobulėti.

***

Spalio 26-oji, ketvirtadienis

Mūsų asmens skirtumai-tai daigai ir želdiniai, kurios turime pirmiausia atpažinti ir žinoti. Skirtumas kaip galimybė išreikšti save, parodyti savo kūrybines puses. Išnaudoti savo originalumą ir nekonkuruoti, o mielai bendrauti

***

Spalio 25-oji, trečiadienis

Kai protas ir kūnas įsitempę, išeitis slypi mūsų viduje. Pabūti gamtoje, pasirūpinti minčių, jausmų ir kūno derme. Tikėjimas savimi, noras duoti kitiems, yra vidinės energijos harmonija, potencialas džiaugtis kasdiena.

***

Spalio 23-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Norint būti lydimam sėkmės, privalu kliautis tik savimi. Viskas, ko reikia siekiant tikslo, slypi jumyse, tereikia naudotis." D. Taylor

Spalio 22-oji, sekmadienis

Apsikabinimo galia, susijusi ne tik su gera nuotaika. Jis padrąsina ir padeda įveikti baimę. Gesina streso ir pykčio laužą, padeda pajusti meilę. Apsikabinimas viena iš ryšio priemonių, suprantama geriau nei daug gražių žodžių. Net ir pačiam save reikia apsikabinti, nes per dieną, mokslininkų teigimu, tai reikia 4 kartus patirti. Apkabinimas virtualus - tai irgi pojūtis puikus. Apsikabinkim

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)