2021 m. birželio 24 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Dar kartą žurnalistams apie tą patį. PAKEISTI SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFAI

Leonilija Perminienė

Naujametin___dovana_II.jpgNuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2011 metų rodiklių patvirtinimo įstatymui (Žin., 2010, Nr.153-7782), pasikeitė socialinio draudimo įmokų tarifai autoriams, atlikėjams, sportininkams, turintiems darbdavį, ir ūkininkams, kurių įmokos dydis priklauso nuo ūkio ekonominio įvertinimo. Šie apdraustieji mokės didesnes socialinio draudimo įmokas, nes baigėsi 2009-2010 m. pereinamasis laikotarpis, kai įmokų tarifas buvo sumažintas. Aptarsime pagrindinius socialinio ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimo atvejus.

Autoriai

Pirmas atvejis. Nuo 2011 m. sausio 1 d. autoriai, kurie turi darbdavį (nežiūrint į tai dirba pas šį ar pas kitą darbdavį,) ir dirba pagal darbo sutartis, yra valstybės politikai, valstybės tarnautojai, valstybės pareigūnai, teisėjai ir kt. nuo pajamų, gautų pagal autorines sutartis, moka viso dydžio privalomojo socialinio draudimo įmokas. Jų įmokų tarifai 2011 m. atsižvelgiant į tai, kokiai nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų grupei priskirtas draudėjas, yra: 40,7 proc. (I grupė), 40,18 proc. (II grupė), 39,98 proc. (III grupė) nuo autorinio atlygio priskaičiuotų pajamų, iš kurių atitinkamai 31,7, 31,18 ir 30,98 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo ( autoriaus) dalys.

Šie autoriai privalomai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis: pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nedarbo, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų bei sveikatos draudimu.

Antras atvejis. Autoriams, kurie neturi darbdavio (neturi jokių darbo santykių) ir gauna pajamas tik pagal autorines sutartis, socialinio draudimo įmokų dydis ir mokėjimo tvarka 2011 m. nesikeičia. Šiems asmenims 38,7 proc. dydžio tarifas (29,7 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo dalis) skaičiuojamas nuo pusės gautų pajamų, neviršijančių 4 patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio sumos per mėnesį.

Pvz., jei autoriaus sausio mėnesio pajamos – 1000 Lt, tai draudėjas nuo 500 Lt (pusės autoriaus pajamų) „Sodrai“ moka 38,7 proc. įmokų, iš kurių 29,7 proc. (148,5 Lt) draudėjo, o 9 proc. (45 Lt) - apdraustojo (autoriaus) dalys.

Šie autoriai privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) išmokoms gauti ir sveikatos draudimu. Nedraudžiami nedarbo, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

Sportininkai

Pirmas atvejis: sportininkai, turintys darbdavį, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, ir iš to paties darbdavio dar gauna pajamas pagal sportinės veiklos sutartį. Nuo sportinės veiklos pajamų skaičiuojamos viso dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokų tarifai 2011 m. atsižvelgiant į tai, kokiai nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų grupei priskirtas draudėjas, yra: 40,7 proc. (I grupė), 40,18 proc. (II grupė), 39,98 proc. (III grupė) nuo sportinės veiklos priskaičiuotų pajamų, iš kurių atitinkamai 31,7, 31,18 ir 30,98 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo ( sportininko) dalys.

Pvz., jei sportininko, kuris dirba pagal darbo sutartį ir iš to paties darbdavio gauna 1000 litų pajamų pagal sportinės veiklos sutartį, tai nuo sportinės veiklos gautų pajamų draudėjas turės mokėti 407 Lt (I gr.), 401,8 Lt (II grupė) arba 399,80 Lt (III gr.) dydžio socialinio bei sveikatos draudimo įmokas.

Šie sportininkai privalomai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis: pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nedarbo, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų bei sveikatos draudimu.

Antras atvejis: sportininkai, turintiems darbdavį, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, ir tuo pat metu iš kito darbdavio gauna pajamų pagal sportinės veiklos sutartį - galioja tokia pati socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka kaip ir 2010 metais. Nuo pusės pajamų, gaunamų pagal sportinės veiklos sutartį skaičiuojamos 37,5 proc. dydžio įmokos, ( neviršijančios 4 draudžiamųjų pajamų dydžio sumos per mėnesį), iš kurių 28,5 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo (atlikėjo) dalys.

Tarkime, kad sporto mokykloje pagal darbo sutartį dirbantis sportininkas, tuo pat metu su sporto klubu sudarė sportinės veiklos sutartį ir gavo 2000 Lt pajamų. Nuo1000 Lt pajamų, gautų pagal sportinės veiklos sutartį bus skaičiuojamos 375 Lt įmokos, iš kurių 285 Lt draudėjo ir 90 Lt apdraustojo (sportininko) dalys.

Trečias atvejis: sportininkams, kurie neturi darbdavio, su kuriuo būtų sudaryta darbo sutartis, pajamų gauna iš darbdavio, su kuriuo sudaryta sportinės veiklos sutartis, galioja tokia pati socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka kaip ir 2010 metais. Nuo pusės pajamų, gaunamų pagal sportinės veiklos sutartį , skaičiuojamos 37,5 proc. dydžio įmokos, (neviršijančios 4 draudžiamųjų pajamų dydžio sumos per mėnesį), iš kurių iš kurių 28,5 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo (sportininko) dalys.

Pvz., jei sportininko iš sporto veiklos gautos pajamos – 1000 Lt, tai draudėjas „Sodrai“ mokės 37,5 proc. nuo 500 Lt, iš kurių 142,5 Lt draudėjo, o 45 Lt apdraustojo (sportininko) dalys.

Šie sportininkai privalomai draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) ir sveikatos draudimo išmokoms. Nedraudžiami ligos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų išmokoms.

Atlikėjai

Pirmas atvejis: atlikėjai, turintys darbdavį, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, ir iš to paties darbdavio gaunantys pajamų pagal atlikėjo sutartį. Nuo pastarųjų pajamų mokamos viso dydžio socialinio draudimo įmokos. Įmokų tarifai atsižvelgiant į tai, kokiai nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų grupei priskirtas draudėjas, yra: 40,7 proc. (I grupė), 40,18 proc. (II grupė), 39,98 proc. (III grupė) nuo sportinės veiklos priskaičiuotų pajamų, iš kurių atitinkamai 31,7, 31,18 ir 30,98 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo (atlikėjo) dalys.

Tarkime, kad dramos teatre režisierius dirba pagal darbo sutartį. Be to, pagal atlikėjo sutartį šiame teatre, t.y. pas tą patį darbdavį, jis atliko aktoriaus vaidmenį ir gavo pajamų. Tokiu atveju nuo atlikėjo sutarties gaunamų pajamų turės būti mokamos viso dydžio socialinio draudimo įmokos.

Šie atlikėjai draudžiami visomis socialinio draudimo rūšimis: pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nedarbo, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų bei sveikatos draudimu.

Šis pakeitimas aktualus aktoriams, dainininkams, muzikantams, šokėjams ir kitiems asmenims, kurie vaidina, dainuoja, skaito, deklamuoja ar kitaip atlieka literatūros, meno, folkloro kūrinius, cirko numerius pagal atlikėjo sutartis. Atlikėju taip pat laikomas orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas.

Antras atvejis: atlikėjai, turintys darbdavį, su kuriuo sudaryta darbo sutartis, ir tuo pat metu iš kito darbdavio gaunantys pajamų pagal atlikėjo sutartį. Galioja tokia pati socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka kaip ir 2010 metais. Nuo pusės pagal atlikėjo sutartį gaunamų pajamų bus skaičiuojamos 37,5 proc. dydžio įmokos, (neviršijančios 4 patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio sumos per mėnesį), iš kurių 28,5 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo (atlikėjo) dalys.

Tarkime, dramos teatro aktorius, dirbantis teatre pagal darbo sutartį, pagal atlikėjo sutartį banko darbuotojams organizavo šventinį vakarėlį. Už šį darbą iš banko (kito darbdavio), aktorius gavo 1000 Lt dydžio autorinį atlygį. Šiuo atveju 37,5 proc. privalomojo socialinio ir sveikatos draudimo įmokos bus skaičiuojamos nuo 500 Lt.

Trečias atvejis: atlikėjai, kurie neturi darbdavio, su kuriuo sudaryta darbo sutartis ir gauna pajamas iš darbdavio, su kuriuo sudaryta atlikėjo sutartis. Galioja tokia pati socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka kaip ir 2010 metais. Nuo pusės pagal atlikėjo sutartį gautų pajamų mokamos 37,5 proc. dydžio įmokos, (neviršijančios 4 patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio sumos per mėnesį), iš kurių 28,5 proc. draudėjo ir 9 proc. apdraustojo dalys.

Tarkime, aktorius, kuris neturi darbdavio, t.y. nedirba pagal darbo sutartį, vienoje mokykloje pagal atlikėjo sutartį moksleiviams režisavo naujametinę programą. Jam už šį darbą buvo sumokėta 400 Lt. Šiuo atveju privalomojo socialinio ir sveikatos draudimo įmokos – 37,5 proc. bus mokamos nuo pusės atlikėjo gautų pajamų, t.y. 200 Lt.

Ūkininkai

Nuo 2011 m. ūkininkų privalomojo socialinio draudimo įmokų tarifas – 37,5 proc. nustatytos mokestinės bazės. Ūkininkų ir partnerių socialinio draudimo įmokos priklauso nuo jų ūkio ekonominio įvertinimo. Šiuo atveju visi ūkininkai skirstomi į dvi grupes.

Pirmoji – tai ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis už praėjusius kalendorinius metus įvertintas nuo 4 iki 14 europinio dydžio vienetų (EDV). Jų įmokos 37,5 proc. tarifu, skaičiuojama nuo minimalios mėnesio algos (MMA) – 800 litų.

Pvz., jei ūkininko ūkis įvertintas nuo 4 iki 14 EDV, tai nepriklausomai nuo faktiškai gaunamų pajamų 37,5 proc. įmokos mokamos nuo 800 litų. Nuo šios sumos draudėjas (šiuo atveju ūkininkas) „Sodrai“ per mėnesį moka 300 litų.

Antroji - ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis už praėjusius kalendorinius metus įvertintas daugiau kaip 14 EDV, įmokos tarifas taip pat 37,5 proc., tačiau įmokos skaičiuojamos priklausomai nuo šių asmenų deklaruojamų pajamų: ne mažiau kaip nuo MMA (800 litų), bet ne daugiau kaip nuo patvirtintų einamųjų metų draudžiamųjų pajamų. Jie draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kai draudžiama motinystės, tėvystės, motinystės išmokoms gauti. Ūkininkai nedraudžiami ligos išmokoms gauti, o taip pat nedarbo ir nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų socialiniu draudimu.

Algimanto Snarskio piešinys "SODROS dovana 2011-ųjų proga"

 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)