2021 m. gruodžio 5 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Laikraščių ir žurnalų tiražai bei jų kontrolė


Kaimo_laikra__tis_k_2.jpgLietuvos kultūros ministerijoje surengtoje diskusijoje dalyvavo šalies laikraščių ir žurnalų leidėjus vienijančių asociacijų (Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija; Periodinės spaudos leidėjų asociacija), dienraščių „Lietuvos rytas“, „15 min“ ir kt. atstovai, bei kiti šiuo klausimu besidomintys asmenys.

 Diskusijos metu buvo siekiama aptarti tinkamą tiražo tikrinimo tvarką, iškeliant esamas ir galimas problemas, jas išsamiai analizuojant bei numatant galimus jų sprendimo būdus.

 Visi renginyje dalyvavusieji teigė, jog pati tiražų kontrolė – būtina, tačiau iškart po šios išsakytos nuomonės buvo bandoma atsakyti į dar vieną diskusinį klausimą: kas turėtų būti tiražuojama: išspausdinti ar tik realiai išplatinti leidiniai. Daugumos dalyvių nuomone, labiau aktualus būtent išplatintų leidinių tiražas, tačiau tik sąlyginai – vertinant parduodamų leidinių tiražus. Tuo tarpu spausdintinės žiniasklaidos rinkoje vis plačiau taikomas nemokamo laikraščio platinimo verslo modelis reikalauja įvertinti išspausdintų egzempliorių skaičių. Diskusija parodė, kad šiam aspektui vertinti būtinas universalus sprendimas.

Visi renginio dalyviai vieningai susitarė dėl tiražų patikros periodiškumo, kuris, anot jų, turėtų pasikartoti ne dažniau kaip kas pusmetį. Kalbėdami apie tiražo tikrinimą atliekančius subjektus bei metodus, po išsakytų skirtingų suinteresuotų asmenų pozicijų, diskusijos dalyviai priėjo išvados, jog tiražo tikrinimo savireguliacijos metodas Lietuvoje šiuo metu kol kas nėra tinkamas ir priimtinas.

Kaip vienas bandymų taikyti savireguliaciją, buvo paminėta Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos šiemet pradėta įgyvendinti sistema, tačiau ji apima tik labai mažą dali rinkoje veikiančių laikraščių. Diskusijos dalyvių teigimu, tiražo tikrinimas turėtų būti patikėtas valstybinei institucijai, o konkrečiai – Kultūros ministerijai, ir turėtų būti jos kontroliuojamas. Diskusijos dalyvių nuomone, tai šiuo metu turėtų būti efektyviausias problemos sprendimo būdas, įvertinant Kultūros ministerijos funkcijas. Bendras duomenų apie laikraščių ir žurnalų leidėjus (jų savininkus) ir leidinių tiražus skelbimas būtų naudingas ir funkcionalus.

Kaip didelę problemą diskusijos dalyviai iškėlė tiražo tikrinimo galimybę, pasitelkiant nepriklausomus auditorius. Leidėjai aiškiai pabrėžė, kad valstybei pastaruoju metu vis sunkinant veiklos sąlygas, tiražo tikrinimo finansavimas savo lėšomis nėra priimtinas. Susirinkusieji teigė, jog tiražo tikrinimo modelis turėtų būti paremtas periodiniu duomenų teikimu Kultūros ministerijai bei jos vykdomu tokių duomenų teisingumo tikrinimu, o bet kokias reikiamas lėšas šio klausimo sprendimui turi skirti valstybė.

Apibendrinant diskusiją, Kultūros ministerija informavo, jog atsižvelgiant į diskusijos rezultatus, dar šiemet parengs tiražo tikrinimo tvarkos projektą bei pateiks jį derinti viešai ir lauks pastabų ar pasiūlymų.

 

 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)