2023 m. rugsėjo 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žurnalistų žiniasklaida: Dvi iniciatyvos – du projektai

Aldona ŽEMAITYTĖ, LŽS pirmininko pavaduotoja kūrybai

Zurnalistika_2010r_II.jpgPasibaigė XV LŽS suvažiavimas, nurimo aistros, neišsilydžiusios į normalią diskusiją, nesulydžiusios kokio nors konstruktyvaus sprendimo. Vėl tylu, ramu žurnalistų padangėje... Iš kietos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo kėdės stebiu, kaip vyksta debatai dėl konkursinių projektų, kurių šiemet į SRTRF atvežta net 518. Stebiu, kaip iki užkimimo ginčijasi kitų kūrybinių organizacijų kolegos, svarstant paramą konkrečiam projektui iš tų kelių šimtų privalėdami atsijoti vertingiausius, nes 2011 metų konkursui Vyriausybė skyrė 7,5 milijonų litų. O norint patenkinti prašytojus – įvairių paraiškų rašytojus reiktų daugiau kaip 26 milijonų litų. Stebiu ir pati nejučia įsitraukiu į tą krylovišką muzikavimą, kai kiekvienas tarybos narys tempia faktus ir argumentus, tuo pačiu ir pinigus saviškės organizacijos link. Mano ginamieji objektai – trys projektai: „Žurnalistikos ir visuomenės dialogas almanache „Žurnalistika“ ir lzs. lt svetainėje, kauniečių projektas „Kauno krašto žurnalistų kultūros ir dvasinių vertybių, naudingo patyrimo ir trūkumų, žinių sklaida“ svetainėje kaunozurnalistai.lt.

 Malonu ginti almanacho „Žurnalistika“ ir Kauno internetinės svetainės projektus. Šių leidinių (jei internetinę svetainę irgi galima vadinti leidiniu) redaktoriai įrodė, kad ir vienas lauke gali būti karys. Dar prieš suvažiavimą pasirodė naujas almanacho numeris „Žurnalistika 2010“. Redaktorė Aurelija Arlauskienė, išdalijusi savo įžangos žodyje padėkas šio almanacho autoriams, gal tik pati ir suvokia, kaip sunku tuos autorius suburti į vieną ansamblį, kad jo atliekama muzika skambėtų darniai, maloniai ir turiningai.

 Dar iš sovietmečio atsineštas rudimentas – iniciatyvos slopinimas – dabar skaudžiai tvoja mums patiems...iniciatyvos stoka. Proto tingumu. Atsakomybės ir pareigos nesuvokimu. Norint pasiekti apčiuopiamų rezultatų reikia raginti ir raginti rašyti žmones, kurių amatas, atsiprašau profesija, ir yra rašymas. Bet...rašyti, tai reiškia mąstyti. O mąstymas yra sunkus darbas, bene vienas sunkiausių žmogiškajame gyvenime. Nežinau, kokiais svertais Aurelija išjudino savo autorius, bet almanachas sulig kiekvienu numeriu darosi vis įdomesnis ir turiniu, ir apipavidalinimu. Žinoma, jam dar galima prikišti šiek tiek senstelėjusį maketą, neproporcingai išdėliotas temas, bet tai yra smulkmenos, palyginus su ta energija, kuri skleidžiasi keliaujant per leidinio puslapius.

Toną užduoda filosofas-politikas Romualdas Ozolas, jaunystėje pats ragavęs žurnalisto duonos, o ir dabar nevengiantis nuklysti į eseistikos lankas. Jo mąstymai žurnalistams vertingi tuo, kad paliudija nebūtinai pozityvų jų vaidmenį prasidėjusio Civilizacijų karo akivaizdoje. Esminis klausimas bet kurios šiandieninio pasaulio šalies žurnalistams yra moralės ir sąžinės klausimas: kas tu esi, objektyvios informacijos skleidėjas ar blogio nešėjas, pajutęs galią manipuliuoti kitais, valdyti juos, įskaitant ir valstybių politikus. Kaip iliustracija R. Ozolo mintims šiomis dienomis žiniasklaidos erdvėje siaučia „WikiLeaks“ sukeltas viesulas. Į jo sūkurius pakliuvo ir tokie įtakingi pasaulio leidiniai, kaip „Spiegel“, „The Guardian“, „The New York Times“...

Mūsų žiniasklaida gali apie šiuos reiškinius arba pokyčius pasaulio žurnalistikoje tik informuoti, gal šiek tiek komentuoti, bet ne analizuoti. Kadangi, lyginat su šimtamečiais spaudos senoliais, ji yra kūdikis, tai ir elgiasi lyg išlepęs vaikas arba nesubrendėlis paauglys. Žurnalistų mąstysenos brandos Lietuvoje klausimas yra opiausias, – teigia R. Ozolas. Ir kaip su tuo nesutiksi, skaitydamas didžiuosius mūsų dienraščius, kurie yra virtę ideologinių, politinių arba net asmeninių sąskaitų suvedinėjimu.

Apie jaunąją žurnalistų kartą šios mini studijos autorius mano dar skeptiškiau. Anot jo, pats blogiausias jaunų žurnalistų bruožas – „piktybinis nacionalinių interesų ignoravimas“. Bet iš kur jiems imti tą nacionalinių vertybių supratimą, kai žiniasklaidos priemonių bosai žino tik vieną žurnalistikos vertės matą – pinigą. Neveltui jie yra įkliuvę užsienio bankų tinklan, o apie nacionalumą, savo leidinių etiką ir padorumą neturi jokio supratimo arba šias sąvokas atvirai ignoruoja.

Sustojau ilgiau ties R. Ozolo tekstu todėl, kad jis almanachui davė toną, pakvietė brandžiam pokalbiui apie žiniasklaidos skaudulius, apie jos vertę ir savivertę. Pagirtina, kad tuo keliu imta eiti, pasitelkiant tyrimus ( D. Jastramskio, Z. Zamžickienės, J. Mažylės, M. Jackevičiaus, Dž. Paršonio tekstai, kur skaičių ir beaistrių faktų kalba parodoma nacionalinės ir regioninės žurnalistikos padėtis).

Deja, to nepasakysi apie „beletristinę“ almanacho rubriką, pristatančią žurnalistus kaip asmenybes, prestižinių LŽS premijų laureatus. Kaip supratau, jaunos autorės nesuvaldė turimos medžiagos, tad pasakojimai apie žmones išėjo arba lėkšti, arba pernelyg fragmentiški. Linkėčiau ateityje almanache skirti daugiau vietos žurnalistui kaip asmenybei, labiau gilinantis į jo profesijos ypatumus, jo talento paslaptis ar sugebėjimų lavinimo metodiką. Būtų gražu, kad šalia nusipelniusių senjorų, savo kūrybiniame gyvenime mačiusių šilto ir šalto, atvirai ir nuoširdžia prabiltų jaunieji, ką tik baigę Žurnalistikos institutą arba dar bestudijuojantys šitą nedėkingai dėkingą specialybę.

O kas slepiasi po rubrika „Žurnalistikos didieji“? Tarsi atsitiktinai suvestos draugėn dvi nevienareikšmės asmenybės. Stasys Šilingas, kurio 125-ąsias gimimo metines minėdamas mūsų profesorius Vytas Urbonas, nurodydamas ilgą literatūros sąrašą, tarsi patvirtina, kad tai ištrauka (ar santrauka) iš rengiamos solidžios knygos. Ir Juozas Baldauskas, paminint 35-metį, kai jis pradėjo vadovauti „Mokslo ir gyvenimo“ redakcijai, sėkmingai praplaukdamas pro visus sovietmečio rifus ir išlaikęs žurnalą iki šių dienų. Kas be ko, jo liudijimai apie ano meto tikrovę, žurnalo bendradarbius, kurių daugelio jau nebėra tarp gyvųjų, turi išliekamąją vertę.

Skyriuje „Sukaktys“ apžvelgiami jubiliejai – nuo 70 iki 10, pradedant Elta ir baigiant Delfi portalu bei Žinių radiju. Gražus sukaktuvinių rašinių autorių būrelis, pradedant iškilniuoju ir rimtuoju, žurnalistiniame savo kelyje visko mačiusiu ir patyrusiu Domu Šniuku ir baigiant nepriklausomos Lietuvos augintinėmis Laima Abromaityte ir Monika Garbačiauskaite.

Ir šitaip atkeliaujama iki kronikinių-informacinių Lietuvos žurnalistikos 2010 metų dienų ir darbų. Tų darbų ir darbelių būta kiekviename skyriuje, tik ne iš visų skyrių pavyko išpešti informaciją atkakliai redaktorei Aurelijai. Vėl koją pakišo ta iniciatyvos stoka, kurią matome, kai vartome lzs.lt puslapius. Redaktorė dėkinga svetainei kaunozurnalistai.lt, pavadindama ją kruopščiąja metraštininke.

Tad atėjo metas tarti žodį apie antrą iniciatyvų, atkaklų ir darbštų žmogų, iš nieko padariusį puikų internetinį leidinį, kuris pelnė pripažinimą visoje žurnalistų bendrijoje, kuriam rašo ne tik kauniečiai, bet ir kitų miestų žurnalistai. Tai Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininkas. Tik gegužės mėnesį jis įsteigė svetainę, beje, paakintas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos, nes negavo nė lito paramos projektui, prilipdytam prie lzs.lt. Vilniečiai nenorėjo dalytis pinigais, gautais per vargą, pažadėjimus ir įtikinėjimus, kad lzs.lt svetainė pasieks brandžias aukštumas. Taigi pavasarį pasėjęs grūdus, rudenį kauniečių svetainės kaunozurnalistai.lt redaktorius jau pjauna gerą derlių. Žinoma, jis dirba savo poilsio sąskaita, nes turi užsidirbti duoną kitur, negaudamas anei lito per svetainę nei sau, nei autoriams. Ir kas svarbiausia – autoriai tų honorarų nereikalauja. Jiems smagu rašyti ten, kur išgirstamas jų balsas, kur nebijoma svarstyti skaudžias problemas, apginti žurnalistą, kur pasigėrima talento kibirkštėlėmis, pagerbiami mūsų žurnalistikos veteranai. Tad baigiu šiuos pamąstymus apie du drąsius ir kūrybingus žmones įsitikinimu, jog meilė savo profesijai, įsipareigojimas savo pažadui gali kalnus nuversti...

Nuotraukoje: Po naujojo almanacho "Žurnalistika 2010" pristatymo Vilniuje ( pirmojoje eilėje, pirmoji iš kairės  - nepavargstanti almanacho sudarytoja ir redaktorė Aurelija Arlauskienė)

LŽS nario, žurnalistikos senjoro Vytauto ŽEIMANTO nuotr.

 Z_II.jpg

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Rugsėjo 27 diena, trečiadienis

Kas padaro mus laimingais? Pareigos, pripažinimas, pinigai? Laimė-gebėjimas džiaugtis dabartimi, jausti dėkingumą už tai, ką gero turi. Kasdienybėje pastebėtos gerumo detalės yra mūsų laimės laipteliai būti savimi.

***

Rugsėjo 26 diena, antradienis

Mūsų buvimas dėmesio centru yra palydėtas dvejopų jausmų. Vieniems tai siekis ir būdas parodyti save, pritaikius savo patirtį, pabūti žvaigžde. Kitiems tai abejonių ir nerimo sklidina aplinka, kurioje nervingai vertiname save. Dėmesys susijęs su meile ir priešiškumu, todėl svarbiausia, kas mums patiems teisinga, gera ir virsta mūsų pačių tobulumu. Būkime sau dėmesio centru.

Rugsėjo 25 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Visi ieško nuo vėžio vaistų, kurie išrasti senų seniausiai. Būti geru žmogumi - pirmas punktas... meilė tėčiui ir mamai, pagarba vietai, kurioje gimei, augai, gyveni- juk šita žemė mus nešioja ir maitina."

M. Lasinskas

***

 

Rugsėjo 22 diena, penktadienis

Atsisėdame ant kėdės ir ramiai kvėpuojame. Kojose maloni šiluma pulsuoja. Rankos džiaugiasi nieko neveikimu. Mintys galvoje alsuoja gerumu. Visas kūnas į poilsio minutę reaguoja. Visa tai mus atpalaiduoja ir puikią dieną garantuoja. Džiaukimės savo jausena.

***

Rugsėjo 21 diena, ketvirtadienis

Sena išmintis: moki žodį - žinai kelią. Žodžiai yra materiali minčių ir emocijų raiška. Jie ne tik suteikia mums psichologinės ir fizinės galios raktus atidaryti norimo bendravimo vartus. Jie mus veda laimės keliu, jeigu juos pateikiame su pozityvumu. Teigiami žodžiai, pavyzdžiui, taika, meilė, taip, mums leidžia pasirinkti sėkmės veiksmus, teigiamai vertinti save ir kitus.

***

Rugsėjo 19 diena, antradienis

Pažįstu save-gebu suprasti ir valdyti savo jausmus,viltis, norus, lūkesčius. Kai užplūsta negatyvas, pyktis ar pavydas, jį užkloju pozityvu, meile ir džiaugsmu. Šita sinergija -mūsų dvasinė energija eiti norimu gyvenimo keliu.

***

Rugsėjo 18 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Mes per dažnai vartojame žodį "reikėtų". Jis itin neveiksmingas, nes skatina nieko neveikti. Apčiuopiamos nuolatinės permainos vyksta tik tada, kai vietoje "reikėtų " sakome "reikia, būtina." D. Taylor

Rugsėjo 17 diena, sekmadienis

Rytas-gaivus ir aktyvus, nes sekmadienis mus veda į naujos savaitės laukus. Šios dienos veikla ir bendravimas -tai kito septyndienio tikslingas motyvavimas. Kelionė keliu, pažymėtu geru nusiteikimu. Eime.

Rugsėjo 16 diena, šeštadienis.

Europos judumo savaitė (16-22 d.)

Rytas, diena, vakaras, naktis - tradicinė paros narių sudėtis. Puiku, kai naktis alsuoja poilsiu ir geru miegu, o rytas ir diena žavi ir kviečia naudotis įvairiapusiu judumu. Judumas pirmiausia savyje, sukaupti energiją ir gerą jauseną. Pirmyn.

***

Rugsėjo 15 diena, penktadienis

Kūrybiškumas - tai gebėjimas įgyvendinti save kasdienybės erdvėse. Ne tik atlikti darbus paprasčiau, daryti tai kas nauja, įdomu. Svarbiausia nesėkmėje būti originaliu kūrėju ir džiaugtis priimtu kūrybišku sprendimu.

***

Rugsėjo 14 diena, ketvirtadienis

Jurginai ne tik aplinkos puošmena, bet ir mūsų dvasiai atgaiva. Jie linki mums nuolat prisiminti, kad grožį turime gamtoje ir savyje auginti. Ačiū.

***

Rugsėjo 12 diena, antradienis

Poilsio minutei matematinė mįslė.Trys šimtai šešiasdešimt penki vieversiai, penkiasdešimt trys varnos, dvylika kranklių ir vienas išdidus sakalas. Kas tai? Norimais skaičiais mums visiems pažymėtos šiandienos.

***

Rugsėjo 11 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas žmogus yra lyderis, kitaip sakant, kiekvienas asmuo, įskaitant ir jus. Jūsų valia rinktis, ar priimti tokią lyderystę." D. Taylor

***

Rugsėjo 10 diena, sekmadienis

Nusiteikimas - tai norimu rūbu savęs aprengimas. Kokia nuotaika save palabinti ir nusiteikti ką nors nuveikti? Gera savijauta priklauso nuo veiklos daryti sprendimus, o ne gailėtis dėl klaidos, kuri yra tik išmokta pamoka. Būkime savimi.

***

Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Tarptautinė grožio diena Gyvenimas yra energinga ir kūrybinė veikla. Ja siekiame sukurti norimą rezultatą: patirti laimę, pajusti meilę, džiaugtis grožiu, vidinio gėrio simboliu. Trys G raidės yra dabarties gyvenimo spalvų paletės akcentai. Gėris, Grožis, Gerumas yra mūsų sėkmingos ateities kūrimo komponentai. Tegul grožis ne tik džiugina, bet nuolat slypi mūsų viduje.

***

Rugsėjo 8 diena, penktadienis

Tarptautinė raštingumo diena

Skaitau, rašau, kalbu, vadinasi raštingas esu. Tačiau šiandieną plaukiodami naujųjų technologijų vandenyse, turime paraginti save. Mūsų asmeninė pareiga padėti sau padaryti raštingumą viso gyvenimo mokymosi paskata ir sėkmingos ateities atrama. Gerai jausimės tada, kai būsime sumanūs ir išmanūs, ir džiaugsimės gyvenimo dovana.

***

Rugsėjo 7 diena., ketvirtadienis

 Buriuotojų diena

Visi mes kaip laivai plaukiame gyvenimo upe, maudomės amžėjimo jūroje ir siekiame gerovės likimo vandenyse.

Mes, laivo kapitonai, šturmanai ir keleiviai, turime būti aktyvūs ir budrūs, kad likimas dovanotų palankų vėją ir mūsų bures neštų į norimą užuovėją.

***

Rugsėjo 4 d,. pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas laiko taškas yra kupinas neištirtų galimybių, o kiekviena galimybė yra laikoma originalia ir unikalia, nenukopijuojama jokiu kitu laiko momentu, vadinasi, keitimosi (ar bent bandymo keistis) būdų yra išties nesuskaičiuojama daugybė. " Z. Bauman

Rugsėjo 1 d., penktadienis

Naujieji mokslo metai, mokslo ir žinių diena pradeda rudens sezono rutiną. Nuo mūsų priklauso kokia ji bus. Ar džiaugsimės rudens spalvų įvairove? Ar su liūdesiu galvosime apie laukiančią tamsos tvirtovę? Visko reikia, viskas yra svarbu, kad ruduo žavėtų derliumi, o mes didžiuotumėmės sukaupta energija ir dvasiniu turtu.

Su šiliniu, vėsuliniu, paukštlėkiu Rugsėju.

***

Rugpjūčio 30 d,, trečiadienis

Vidinis grožis - tai mes patys savyje. Tai ne forma ar savybė, tai mūsų vidinė visuma su tam tikra estetine ir etine raiška. Svarbu, kad dvasinis grožis būtų mums moralinis gėris, padedantis bendrauti, mylėti ir jausti save.

***

Rugpjūčio 28 d., antradienis

Ar esame susimąstę, kas yra savasis AŠ? Tai nuomonių, vaizdinių, nuostatų apie save visuma. Ji sąlyginai yra pastovi. Tuo pačiu nuolat kinta, priklausomai nuo mūsų socialinės patirties, bendravimo su kitais ir savęs vertinimo. Svarbūs aspektai yra mūsų atliekami vaidmenys, socialiniai tapatumai, su kuo save tapatiname. Būtina atkreipti dėmesį ir į savęs lyginimą su kitais, patirtas sėkmes ir nesėkmes, kultūrinę aplinką ir į informacijos apie save priėmimą. Informacija, sutampanti su mūsų nuostatomis, ji visada yra priimama ir įsimenama. Informacija, neatitinkanti mūsų požiūrių, yra atmetama, kaip priešiškumas ir kelia neigiamų jausmų.

Galimi savojo AŠ: platus pasirinkimas, kokį vaizdą norime kurti ir kaip pateikti save. AŠ - idealus, realus, parodomasis, veidrodinis. Būkime norimu AŠ.

***

Rugpjūčio 23 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Daug verčiau išsigydyti nuo skriaudos jausmo negu keršyti. Kerštas užima daug laiko: sielvartaudami dėl vienos skriaudos, patiriame daugelį. Griežiame dantį ilgiau negu esame skriaudžiami. Daug geriau elgtis priešingai, ydomis nekovoti su ydomis. " Seneka

***

Rugpjūčio 22 d,. ketvirtadienis

Mūsų subjektyvi nuomonė yra tik požiūris, vienas iš daugelio. Interneto viešumo laukuose požiūrių gausa tampa pertekline ir kelia nerimą ar net pasipiktinimą, nes tampame kitų subjektyvių nuomonių naudotojais ir kaupėjais. Todėl yra svarbūs mūsų prioritetai, lemiantys informacijos vertinimą. Informacijos vertė susijusi su jos svarba, tenkinant mūsų poreikius ar priimant spendimus. Todėl būkime kritiški, vertindami informacijos turinį, subjektyvumą, jos reikalingumą mūsų informuotumui.

***

Rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Emocinė išmintis-gebėjimas suprasti ir pajausti kitus. Įvertinęs situaciją, tinkamai pasielgęs, patirtimi būsi gausus. Svarbu priimti save tokį, koks esi, nes tik tada keistis gali. Kai susijungia protas ir širdis, didėja mūsų išmintis. Būkime budrūs sau ir kitiems.

***

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Niekam neįdomu, koks buvai didingas ar kaip įveikei krizę. Įdomu, ką dar padarysi ateityje. Nes jei veidu žiūrėsi į praeitį, pagalvok, kurią vietą rodysi ateičiai." L. A. Bumelis

***

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Virtualiai ir gyvai- bendraujame šiandien plačiai. Interneto draugai pasiekiami ištisai. Tačiau interneto turi būti su saiku, kad nebūtų žalingu. Gyvas ryšys yra bendravimo mokykla: nuo gebėjimo prakalbinti, akių kontakto, gyvo šypsnio, rankos paspaudimo ir apsikabinimo. Tai dovana, kurią įteiksime sau ir visiems, kurie nori gerai jaustis ir gyvu bendravimu padėti kitiems.

***

Rugpjūčio 18 d. , penktadienis

Ar susimąstome kada apie savo ambicijas? Koks jų vaidmuo ne tik dienos bėgime, bet ir viso gyvenimo darnume? Kada jos pataiso mūsų nuotaiką, o kada gadina sveikatą? Ambicijų neturėjimas ir per didelis ambicingumas - du kraštutinumai, dažnai vedantys ne į norimą svajonių kalną, o atvirkščiai į emocijų narvą. Todėl turime aiškiai sau pasakyti, kaip su savimi elgtis, su kitais bendrauti ir į įvykius reaguoti, kad kiekvieną dieną ambicijos mūsų savijautą pagerintų ir gyvenimo kelionę norimais rezultatais praturtintų. Ambicinguokime.

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Geradarystė. Kas mums ji yra - malonumas, garbė, nauda? Jei mus dosniais padarė nauda ar išskaičiavimas-laikas susimąstyti, kad tai tik savęs nuvertinimas. Geradarystės grąža-vidaus turtų potencialas ir ateities sankaupa.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Noras pažinti, sužinoti. Jis labai svarbus, reikalauja pastangų ir kantrybės, nes nuo jo priklauso koks mūsų atsinaujinimas bus. Vien domėtis neužtenka. Nuolat kintanti aplinka reikalauja ne tik žinoti, bet iš to ir naudą sau turėti.

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 Žolinė

Bėga laikas į gyvenimo laukus. Vėl Žolinė - proga padėkoti Motinai žemei už derliaus turtus. Turime kiek turime, bet visada svarbu, kad Žolinės puokštė pasipuoštų dvasingumu ir suteiktų ateinančiam rudeniui energijos ir jėgų. Žaliuokime ir puoškimės.

08.12, šeštadienis

Savaitės išmintis

"Mus dažnai slegia baimė - bijome, kad mūsų nesupras, pasišaipys, pažemins, pasinaudos. Tačiau baimė - bloga patarėja ir dažnai save išpildanti pranašystė. Jei šypsaisi žmonėms, jie šypsosi tau; jei esi surūgęs, jie nusigręžia nuo tavęs. Tik pripažinę savo baimes galime pamatyti jų nepagrįstumą ir atskirti jas nuo protingo atsargumo." V. Legkauskas

Šiandien - Tarptautinė jaunimo diena

Jaunyste, mielas tu drugeli, papuoši mus sparnais ir atveri platų gyvenimo kelią. Svarbiausia būti jaunu širdyje, nes senatvė pasibeldžia ir jauname amžiuje. Būkime savo metų ambasadoriai, kai jaunystė yra ne tik žavus rytas, branda- gerumo ir pozityvumo sklaida, o atėjęs vakaras- tvirta aktyvaus amžėjimo atrama. Diena, kuri tik patvirtina, kad bendravimas ir buvimas kartu šypsosi ateities gražumu.

08.10, ketvirtadienis

Varna lesa kažkieno išmestą indelį su maistu ir karksi: ,,Ką tie žmonės sau galvoja, valgo, meta ir palieka? Juk visos šiukšlės gamtai lieka. Skrendi, sustoji, kad paimtum ir nesimėtytų po kojom. Kad mes turėtume kur nusileisti ir saugiai laiką ant žemės praleisti. Oi..."

08. 09, trečiadienis 

Klausimų svarba mūsų gyvenimui. Jų formulavimas rodo ne tik mūsų prioritetus, konkrečius veiksmus, nusiteikimus, bet ir lemia kasdienybės rezultatus. Pavyzdžiui, klausiame savęs "Kodėl vėl man nepasisekė?" Klausimo negatyvas lemia pasiteisinimo, aukos atsakymo akcentą. Todėl norėdami sau padėti, klauskime: ką išmokau iš tos nesėkmės? Kaip save sustiprinau? Ką kitą kartą turiu daryti kitaip? Tokių klausimų atsakymai mus skatins nesigailėti, o tobulėti ir eiti pirmyn, nes gyvenimas yra kelionė. Todėl ir pradėkime šiandien kelionę nuo klausimo stotelės: kokie mano pasiekimai, kuriais didžiuojuosi ir kaip jie man padės eiti toliau? Ką noriu pasiekti per 1, 2, 3.... metus, gerai jaustis ir mylėti kitus? Einame kartu pozityvumo keliu.

08.07, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Žmogus yra gimęs tinginiu; norėdamas "degti" darbui, jis turi tą degimą savyje palaikyti. Aš savąjį palaikau laikydamasis dviejų paprastų taisyklių: pirma - visada vykdyti savo pažadus bei įsipareigojimus ir antra - būti padoriam."  V. A. Bumelis

08.06 (sekmadienis)

Šypsena - mūsų akių ir mimikos raiška, emocijomis pagrista. Ji turi savo spalvų paletę, kurią naudojame kaip kasdienybės ruletę. Nuoširdi- pažymėta džiaugsmu ir geru nusiteikimu. Apsimestina- slepianti ironiją ar pašaipą. Santūri, mandagi, baimės sklidina - visa tai mūsų šypsenų rutina. Šypsena - savotiška diplomatija, parodanti mūsų aktyvumą ar pasyvumą, emocinį nusiteikimą ir bendravimo malonumą. Šypsokimės.

08.04 (penktadienis)

Mintys ir sveikata - glaudi sąsaja. Grėsmė, pavojus-ką daryti? Svarbu čia ir dabar kitaip mąstyti. Teigiama mintis suvaldo audras, nes taika mumyse yra ne tai kas vyksta, o tai ką sukuriame savo mintyse. Mes minčių valdovai.

08.03 (ketvirtadienis)

Viskam yra savas laikas. Žiniomis, kantrybe ir darbu mes padedame sau pasiekti tikslą. Svarbiausia suprasti, kad jeigu nepavyko įgyvendinti savo noro čia ir dabar, visada yra galimybė, kad tai bus vėliau. Pozityvus tikėjimas ateitimi

08.02 (trečiadienis)

Kas yra mūsų gerumo krepšelyje?

Ką šiandien žadame panaudoti?

Sėkmingos, dvasingumu nuspalvintos dienos!

 

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)