2021 m. rugsėjo 25 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Ne dešimt Dievo įsakymų, bet žurnalistų profesiniai siūlymai

Vidmantas MIŠKINIS

LzS_plunksna_II.jpgLŽS Kauno apskrities skyriaus svetainės www.kaunozurnalistai.lt puslapyje „Laiškai Lietuvos žurnalistų sąjungos XV suvažiavimui“ jau pateikta dešimties LŽS narių parašyti siūlymai, pageidavimai, kritinės pastabos. Tai ne dešimt Dievo įstatymų, kurių reikia laikytis visiems tikintiesiems, bet profesinės žurnalistų pastabos. Gal ne visos parašiusiųjų mintys yra priimtinos ir sulauks atgarsio lapkričio 27-ąją Vilniaus Rotušėje. Svarbiausia, kad LŽS nariai bent XV suvažiavimo išvakarėse atvirai rašo, ką galvoja apie savo kūrybinę ir profesinę sąjungą. Nes tik visi drauge besirūpindami LŽS veikla, galime pasiekti tai, ko norime. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, valdyba ir taryba – tik maža tarpinė grandis tarp tūkstanties LŽS narių.

Eilutės iš laiškų LŽS XV suvažiavimui:

Juozas KUNDROTAS: O visokioms „mėtoms“, „rūtoms“, dar ir „ pinavijams“ patinka žmogų drabstyti purvais, jį murgdyti srutose, nes jaučia didelį malonumą ir ... pasitenkinimą! Kaip Lietuvos žurnalistų sąjunga gali įtakoti Lietuvos žiniasklaidą? Ar nereikia patiems žurnalistams pasakyti NE gėdingoms tv laidoms, šalies laikraščių bei žurnalų antižurnalistikai?

Birutė MAČIENĖ: Teisybės dėlei būtina paminėti, kad skyriams suteikta ir tam tikrų teisių – pavzydžiui, siūlyti suvažiavimui rezoliucijas, pataisas įstatuose ar kituose dokumentuose. Greta tų pataisymų, kurie išsikristalizuoja LŽS centre. Taip sakant, pagelbėti centrui sudėlioti kuo solidesnius „popierius“. Tai gal šį kartą derėtų pasiūlyti ir rezoliuciją (vidiniam naudojimui) dėl savarankiškumo (nors dalinio) sugrąžinimo regioniniams skyriams?

Jonas DIRSĖ: Geriausiu atveju, yra data, kada buvo priimtas į LŽS ir paskutinė darbavietė, kai stojo į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Specialiai dar kartą internete pažiūrėjau, kokią anketą turi užpildyti stojantieji į LŽS. Kažkokia nesąmonė...Reikalaujama pateikti duomenis apie mokslinius darbus, apie kūrinius, įtrauktus į mokyklinious vadovėlius ir t.t. Man paaiškino, kad to reikia, kai LŽS narys nori tapti Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariu, bet anketa juk Lietuvos žurnalistų sąjungos?

Aurelija ARLAUSKIENĖ: Valstybės tarnautojai neturi būti išeliminuojami iš skyrių, klubų veiklos. Mes nenorime, kad iš mūsų būtų paimamas tik nario mokestis, o balso nenorima girdėti. Kolegė Alma Mosteikaitė iš Alytaus sako, kad braunasi visokie į Žurnalistų sąjungą. Bet juk tuos „visokius“ priima LŽS valdyba. Skyriai ar klubai čia neturi jokios balso teisės. Pas mus, Vilniaus skyriuje, yra ir bankininkų, ir istorikų, ir buvusių merų, ir ambasadorių, kuriuos į LŽS priėmėme tikrai ne mes, Vilniaus sk. valdyba, ir dėl to niekaip nekalti šiandien valstybei tarnaujantys žurnalistai, išrinkti į skyriaus valdybą.

Virginija SIPAVIČIENĖ: Stovime ant dar vieno LŽS suvažiavimo slenksčio. Jo metu ne tik tvirtinsime naujas pataisas įstatuose, bet ir rinksime pirmininką. Labai svarbu kos jis bus: kompetentingas, ryžtingas, mokantis pakovoti už savo narius ar tik ryžtingumu besidangstantis, tik garsiau už kitus šaukiantis bei kritikuojantis asmuo. Jei taip būtų galima pavadinti – rinkiminė kompaniją į būsimo pirmininko postą matyt bus prasidėjusi jau gerokai anksčiau nei prieš pusmetį, kai neparankūs žmonės imti keisti naujais.

Teklė MAČIULIENĖ; Kodėl mes taip menkiname savo profesiją? Dar neseniai vieno LŽS pirmininko iniciatyva visi Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentai, kad „pajaunėtų LŽS“, buvo priimami į mūsų kūrybinę ir profesinę sąjungą. Paskui „tokios praktikos“ atsisakyta. „Naujoji valdyba“ (suvažiavimas tik automatiškai patvirtina kitų sumanymus) surado „naujus“ Lietuvos žurnalistų sąjungos narius, visiškai ne žurnalistus. O kur dar tie - „ tikrieji“, nieko LŽS neduodantys, ir ...“ korespondentai“, bene patys aktyviausi, sumaniausi, talentingiausi. Jie yra kitų gerbiami, bet ne mūsų gildijos Įstatų!..

 Benjaminas ŽULYS: Prieš kurį laiką Lietuvos žurnalistų sąjunga buvo įsteigusi Žurnalistų šalpos fondą, kuris nors šiek tiek paremdavo pasiligojusius kolegas pensininkus. Dabar to fondo neliko nė kvapo. Viskas suvedama į sunkią ekonominę padėtį šalyje ir panašius dalykus. Tik nuo to žinojimo sunkiai besiverčiantiems senjorams nė kiek ne geriau.

Vera SEMIONOVA: Tikiuosi, kad suvažiavimo metu, be įstatų priėmimo ir pranešimų, bus ir diskusijų apie dabartinę žurnalistikos situaciją ir perspektyvas. Vėlgi grįždama prie „Laiškuose...“ išsakytų minčių, besąlygiškai solidarizuojuosi su garbinga žurnalistika. Žurnalistai, juo labiau LŽS nariai, negali, pasak R.Celencevičiaus, įsivaizduoti „esą advokatai, prokurorai, teisėjai“. Negali kaip maitvanagiai užsipulti nekaltų žmonių. Tokius „maitvanagius“ žurnalistų bendruomenė, ypač LŽS, turi viešai pasmerkti. Guodžia bent tai, kad tokie antižurnalistai į šią organizaciją dažniausiai nestoja

Įdomūs.svarbūs,spręstini klausimai, kuriuos kelia laiškų LŽS XV suvažiavimui autoriai. Dar bus daugiau laiškų, nes iš LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos, vienbalsiai posėdyje nutarusios iki lapkričio 27-osios atvirai kelti mūsų veiklos problemas, devynių narių , kol kas parašė tik du… Tačiau gauname siūlymų, ką turi nagrinėti LŽS suvažiavimas, net iš pajūrio. LŽS narė Rasa Pangonienė, NKC Klaipėdos filialo viešųjų ryšių specialistė rašo:

„Visuomenė yra supriešinta dėl Editos Žiobienės veiksmų. Labai svarbu tai aptarti suvažiavime. Reikalinga ne tik LŽS Tarybos, bet ir visų narių, dalyvaujančių suvažiavime nuomonė. Juk kritikos strėlės krenta visai LŽS, tai gal apie tai pasikalbėkime, juolab, kad esame kaltinam, pritariantys cenzūrai....“

 

Savo laiškus siųskite: lzskaunas@gmail.com

 
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)