2021 m. gegužės 13 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kaimiškas laikraštis - kiekvienai kaimo bibliotekai!

Jolanta Kažemėkaitytė

Jolanta_KAZEMEKAITYTE_II.jpgLietuvoje – 1100 kaimo bibliotekų. Į jas užsukęs ne tik naujausių ar naujesnių knygų nerasi – didžiumoje jų nepasklaidysi nei laikraščio, nei žurnalo, kurie savo puslapiuose daugiausia dėmesio skiria ne kam kitamL, o kaimui – jame gyvenančiam žmogui, jo su žeme bei kitais specifiniais dalykais susijusiems rūpesčiams, džiaugsmams. Kaimo bibliotekos – be kaimui skirtos periodikos! Tokia situacija absoliučioje daugumoje kaimo bibliotekų buvo iki šių metų liepos. Dabar visos kaimiškos ir mažesnių miestelių bibliotekos labdaringai gauna „Kaimo laikraštį“ – UAB „Ūkininko patarėjas“ leidžiamą savaitraštį. Šį šeštadieninį leidinį bibliotekos gaus visą pusmetį – iki naujųjų metų.

Periodikos dovana pasirūpino agroverslininkas ir politikas Ramūnas Karbauskis ir „Ūkininko patarėjo“ vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas – žinodami tragišką, pačių žodžiais, padėtį kaimo bibliotekose, sutelkė rėmėjus, kad „Kaimo laikraštis“ pasiektų tą, kam jis skirtas – sodžiaus gyventoją.

„Savo ir kaimo žmonių vardu nuoširdžiai dėkoju už labdarą – „Kaimo laikraštį“. Jį labai skaitome, ypač patinka patarimai – labai aktualūs. Sunku atsiminti, kada Veršių bibliotekai buvo prenumeruojamas kaimiškas laikraštis – kelerius metus tokio neturėjome. Dėkojame ir už anksčiau dovanotąsias „Ūkininko patarėjo“ knygynėlio serijos knygeles. Jos bibliotekoje buvo vienintelis patarimų kaimo žmogui šaltinis“, – sako Šakių r. savivaldybės viešosios bibliotekos Veršių filialo bibliotekininkė Dalia Bagdanavičienė, šiek tiek apgailestaudama, kad bibliotekas pasiekiančios kitos dovanos, kaip antai seniau leistos knygos, ne itin džiugina.“

Provincijoje seniai trūksta jai skirtos spaudos. Miestelių ir kaimo bibliotekos – ant išnykimo ribos, nes kasmet savivaldybės mažina lėšas spaudinių prenumeratai bei etatus. Ką norėti, jei kaimo bei apskritai eilinis žmogus nebuvo ir nėra vertinamas pačios Vyriausybės. Jam retkarčiais patrupinama, kas atlieka nuo kitų...… Kaimo žmogus nėra toks, kad jam nieko nereikia...… Oi, kiek daug kaime šviesuolių! Netiesa, kad čia visi prasigėrę. Kaimietis, kuris retkarčiais pakilnoja stikliuką, – net sąžiningesnis už miesto inteligentą: kaip jam rūpi laiku grąžinti į biblioteką, ką pasiėmė!“
Pasak pašnekovės, be dovanotojo „Kaimo laikraščio“, Veršių žmonės vietos bibliotekoje šį pusmetį dar turi galimybę skaityti šeštadieninę „Respubliką“ ir vieną rajoninį laikraštį – daugiau spaudos neužprenumeruota.
skirta tik 16 tūkst. Lt.

Kokia situacija kituose šalies rajonuose? „Šį pusmetį vienam filialui užsakyti spaudos galime tik už 400 Lt, – apgailestauja Ina Steponaitienė, Tauragės r. savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja. – Savivaldybė visada skriaudžia bibliotekas: kasmet mažai lėšų periodikai skirdavo, šįmet jų – ypač mažai. Tačiau kaimo žmonėms labai reikia laikraščių. Jie labai mėgsta ir „Ūkininko patarėją“, ir „Kaimo laikraštį“, deja...“ Pasak moters, rajone – 28 kaimiškos bibliotekos. Jose, jei ne dovana – „Kaimo laikraštis“, – iš periodikos šiuo metu būtų tik kokio nors dienraščio šeštadieninis variantas ir rajoninis laikraštis, na, gal dar vaikiškas žurnaliukas.

„Taip neturėtų būti: specifinė periodika – kaimui būtina! Apskritai žmogus privalo turėti tradicines galimybes skaityti laikraščius – skaityti juos ne internete. Ačiū Dievui, kad dar ne visos mažosios bibliotekos išardytos. Priešingu atveju kaime matytume tik bambalio ar pilstuko buteliais nešinus žmones, – svarsto Zenonas Vaškevičius, Lietuvos savivaldybių viešųjų biobliotekų asociacijos pirmininkas. – Apmaudu, kad šalies valdžia,Vyriausybė neremia kultūros, kuri reikalinga visuomenei“. Jis neturi vilčių, kad bibliotekose padėtis pasikeis. Na, nebent „naujasis kultūros ministras imsis ryžtingų priemonių ar visuomeniniai judėjimai gebės padaryti įtaką „mylimai“ Vyriausybei.“

Z. Vaškevičius, piktindamasis kasmetine savivaldybių tendencija mažinti lėšas bibliotekų periodikai (lėšas knygoms skiria Kultūros ministerija), pabrėžia, jog kaimas – tai ne vien žemdirbiai. „Tai – ir inteligentija, ir kaimo verslininkai, aptarnavimo ir prekybos darbuotojai. Be spausdinto žodžio paliktą visuomenę lengviau kvailinti, iš sakyklų formuojant vieną nuomonę, nemokant girdėti kitos. Bibliotekos – silpniausia kultūros grandis visuomenėje, todėl pirmiausia mušamos“, – pastebi
Z. Vaškevičius.

Panašiai kalba ir Valstiečių liaudininkų sąjungos pirmininkas R. Karbauskis, paklaustas, kas paskatino organizuoti akciją „Kaimo laikraštis“ – kiekvienai kaimo bibliotekai“.
„Paskatino baisi padėtis provincijos bibliotekose, kai atėjęs į jas negali paskaityti laikraščių, nes jų čia nėra! Seniai stebėdavausi, kaip gali būti, kad jose nėra tokių įdomių ir informatyvių kaimui skirtų laikraščių, kaip „Ūkininko patarėjas“ ir „Kaimo laikraštis“. Kai V. Neverdausko, šių leidinių vyriausiojo redaktoriaus, paklausiau, ką manąs apie padėtį kaimo bibliotekose, išgirdau: „Padėtis – tragiška!“

Abu nusprendė, jog reikia ką nors daryti, kad geri spaudiniai pasiektų kaimo bibliotekas. Nors kaimo bibliotekose yra internetas, tačiau jis ignoruoja sodžiaus gyvenimą: jo portaluose nedaug informacijos, susijusios su kaimu, jo rūpesčiais. Jos mažai ir respublikiniuose dienraščiuose. O štai miestietis, sėdęs prie interneto, laikraščių gali ir neskaityti, nes jame ras visą jam būtiną informaciją.

„Aš ir redaktorius puolėme ieškoti rėmėjų, kad skirtų lėšų kaimo bibliotekoms užsakyti „Kaimo laikraštį“. Norėjome, kad ši iniciatyva taptų šviesuliuku, kai tokia sudėtinga kultūros situacija. Baisu, kad valdžia labiausiai kerta silpniausiems – kaimo bibliotekoms, mokykloms.“
Akcijos sumanytojai V. Neverdauskas ir R. Karbauskis bodisi, kad ne viena stambi, įmonė, beje, savo pelnus didinanti kaimo žmonių sąskaita, tarp jų AB „Pieno žvaigždės“ ir AB „Linas Agro“, atsisakė joje dalyvauti. „Šios įmonės ignoruoja kaimo žmonių interesus, nors jų dėka gyvuo-
ja“, – rėžia R. Karbauskis.

„Jos neištiesė pagalbos rankos kaimo žmogui, – savo sąjungininką rengiant akciją papildo V. Neverdauskas. – Idėjos, kad kaimo bibliotekos turėtų kaimui skirtą laikraštį, realizavimas atskleidė, jog geriausiai šalies kaimo problemas supranta Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga: prie akcijos prisidėjo ir ji, ir jos nariai – asmeninių lėšų, kad bibliotekos gautų spaudą, skyrė ir šios partijos pirmininkas, ūkininkas R. Karbauskis, ir vicepirmininkas Šakių r. meras Juozas Bertašius. Lėšų skyrė kito partijos vicepirmininko – Viktoro Rinkevičiaus vadovaujama įmonė – UAB „Biržų žemtiekimas“.

Nuotraukoje: Publikacijos autorė, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ žurnalistė Jolanta Kažemėkaitytė

Arvydo Urbano nuotr.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)