2023 m. rugsėjo 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tarnystėje daug džiaugsmo ir atsakomybės

Jolanta KAŽEMĖKAITYTĖ, Laikraščio ,,Ūkininko patarėjas

 „Džiaugiuosi, kad paragavau žurnalistikos. Jei ne ji, turbūt nebūčiau Marijos radijuje ir stokočiau suvokimo, įgūdžių, būtinų tarnystei, į kurią neseniai mane pakvietė popiežius“, – sako Vilniaus arkivyskupijos kunigas, „Marijos radijo“ direktorius Saulius Bužauskas. Popiežius Pranciškus jį paskyrė tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru. Dvasiškis šią tarnystę pradės po šios dienos įšventinimo vyskupu. Aukšto Katalikų Bažnyčios dvasininko S.Bužausko kelias į kunigystę vingiavo ir per „Ūkininko patarėjo“  redakciją.

Nuotraukoje: Vyskupą Saulių Bužauską pasveikino jo buvęs darbdavys - laikraščio ,,Ūkininko patarėjas" vyr. redaktorius Vytenis Neverdauskas 

 

        Kokią pagalbą nuo balandžio 23 d. teiksite Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui?

 • Atliksiu darbus, kuriuos jis man paves. Galbūt vietoje jo atstovausiu Kauno arkivyskupijai. Arba Sutvirtinimo sakramento teikimo dieną vienose arkivyskupijos parapijose jį teiksiu aš, kitose – K. Kėvalas. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai vyksta 12 dienų, juos veda vis kitas vyskupas. Galbūt, arkivyskupui nurodžius, vieną dieną juos vesiu aš. Arba, jo palieptas, vyksiu į kurią nors arkivyskupijos parapiją tartis su jos vadovu dėl tam tikrų reikalų ar aiškintis probleminę situaciją.

 • Ar neprislėgs pareigų našta, juk dar ir Marijos radijui vadovaujate?

 • Be abejo, žmogus trapus: neįmanoma visur spėti įdedant širdį. Turbūt kitas žmogus bus Marijos radijo vadovu.

 •  Popiežius Jus skyrė ir tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu. Kokia tai tarnystė?

 • Simbolinė, išreiškianti pagarbą seniesiems krikščioniams. Castello di Tatroporto vyskupija yra istorinė. Jos, gyvavusios Afrikos žemyne, dabartinio Alžyro teritorijoje, nebėra. Vienintelį žinomą šios vyskupijos vyskupą Reparatą, gyvenusį V a., nuteisė tremtimi, kaip ir kitus senesnių laikų Afrikos katalikų vyskupus. Daugiausia titulinių – istorinių – vyskupijų yra dabartinėje Turkijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. 

 

 • Turbūt stiprybės nepalūžti augziliaro tarnystėje tikitės iš Dievo?

 • Kodėl sutikau tapti arkivyskupu augziliaru – nešti padidėjusios atsakomybės naštą? Nes su padėka turiu atsiliepti į žmonių pasitikėjimą manimi, kad galiu atlikti šią tarnystę. Jei esu kviečiamas į ją, ir einu, vildamasis, kad Dievas mane, silpną, šiame kelyje stiprins panaudodamas ir mano žurnalistinius įgūdžius, suvokimą. Stebiuosi, kaip Jis geba įvairias žmogaus patirtis tarsi skirtingų spalvų siūlus įmegzti į mezginį, sukurdamas ne marmalynę, o gražų raštą. Jei ne žurnalistika, turbūt niekada nedirbčiau „Marijos radijuje“. Džiaugiuosi, kad prieš tai nemažai žurnalistikos įgūdžių įgijau, dirbdamas „Ūkininko patarėjuje“ korespondentu – kalbindamas paprastus žmones. Tikiuosi, šie įgūdžiai padės atliekant arkivyskupo augziliaro tarnystę. Bemiegės naktys, kilusios dėl baimės ją atlikti, turbūt netrukus baigsis.

 • Kada, kokiomis aplinkybėmis pajutote kunigystės pašaukimą? Galbūt dirbdamas „Ūkininko patarėjuje“? Į redakciją įžengdavote pilnas vidinės ramybės – gilaus tikėjimo žmonėms būdingos savybės, be to, su visais elgėtės pagarbiai.

 • Kunigystės pašaukimas neateina nei iš šio, nei iš to. Tai dažniausiai – ilgas procesas, tarsi vitražas, susidedantis iš mažų stikliukų. Šis pašaukimas atėjo iš amžinybės ir Dievo ilgesio, Jo pastangų kalbinti mane. Tokį ilgesį bei ženklus, kad Dievas kviečia tapti kunigu, stipriai jutau dirbdamas „Ūkininko patarėjuje“. Tuomet troškau būti kunigu. Tačiau maniau, kad ši svajonė nevirs tikrove. Į kunigų seminariją stojau, pritremtas prie sienos – pajutęs, kad privalau žengti kunigystės keliu, nes kitaip gyventi negaliu. Atsiliepti Dievui skatino Jo ženklai.

 • Kokie?

 • Pavyzdžiui, redakcijos vairuotojas veža mane į komandiruotę ir klausia: „Galbūt ketinate stoti į kunigų seminariją?“ Galvoju, iš kur jis žino, kaip suprato, kad ta mintis mano širdyje krebžda? Kai nuolat gauni tokius signalus, tada troškimas tapti kunigu pasireiškia visu grožiu.

 • Kad tapote kunigu, galbūt lėmė ir prigimtinės Jūsų savybės, pavyzdžiui, ramybė, meilė žmonėms, geranoriškumas?

      * Dievas jas panaudoja. Bet kodėl žmogus atsiliepia, kai Dievas kviečia jį tapti kunigu, yra paslaptis. Kol nepasukau į kunigystę, jaučiausi nelaimingas, o pasukęs pajutau, kad tai mano kelias, mano vieta. Tada aplankė tikroji ramybė. Ir žmonės džiaugiasi, kai padedu jiems patirti Dievo artumą. Vadovaujuosi kunigu, rašytoju Vaižgantu, teigusiu, jog, jei norime būti laimingi, laimę neškime kitiems, tuomet ji paslaptingai grįš mums.

 

 • Ar, kaip ir Vaižgantas, ieškote deimančiukų – linkęs pastebėti ir atskleisti gerąsias žmonių savybes?

Ne visada. Juk esu žurnalistas. Žurnalistai ieško ne tik, kas gera. Gyvenimą regiu įvairiabriaunį. Tik klausimas, į ką kreipiu daugiau dėmesio.

Žurnalistinis kabliukas išlieka?

Taip, nes to išmokau...

Ar nenusivylėte „Ūkininko patarėju“, kai jame dirbote – jo kolektyvu, pačiu leidiniu?

Ne. Atvirkščiai: draugiškame kolektyve patyriau daug džiugių akimirkų. Redaktorius Vytenis Neverdauskas buvo man dosnus ir rūpestingas – skyrė gerus honorarus. Jie anuomet man, studentui, labai pravertė. Tada žurnalistika buvo kitokia – „Ūkininko patarėjas“ pas skaitytojus ateidavo kaip šeimos narys, padedantis atsigauti širdžiai. Straipsnių kalba buvo paprastesnė, vaizdingesnė. Dabar laikraštis nukrypęs į apibendrinimus, įstatymo aiškinimą. Natūralu – turbūt to dabar reikia žmonėms.

       * Daugelyje nuotraukų, kuriose Jūs įamžintas baigęs kunigų seminariją ir atlikdamas kunigo tarnystę, plačiai šypsotės. Ar būnate piktas?

       * Žinoma. Kai kas nors, pavyzdžiui, „Marijos radijo“ darbuotojai, jų yra 13, ko nors nepadaro, griežtai pasakau.

        * Kuriam miestui – Vilniui ar Kaunui jaučiate daugiau sentimentų? Galbūt Kaunui, nes šalia jo, Garliavoje užaugote, gyvenate?

         * Vilniui, nes ten patyriau daug gyvenimo atradimų, gražių akimirkų, prabėgo jaunystė. Dabar gražių akimirkų lauksiu Kaune. Šio miesto mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje mane krikštijo, o arkikatedroje bazilikoje priėmiau Sutvirtinimo sakramentą.

       * Prašytume Jūsų palinkėjimų...

      * Linkiu prisiminti, kas Dievas yra. Jis kviestas ir nekviestas beldžiasi į visų žmonių širdis. Tik reikia pastebėti tuos ženklus. Jam nėra neįmanomų dalykų. Net pasvajoti nedrįsau, kad tapsiu kunigu. Ne tik kunigauju – dar vyskupu paskyrė.

       * To nusipelnėte.

       * Tai dovana. Atrasti pamestus daiktus, susitaikyti su kitais žmonėmis, jiems atleisti taip pat yra dovana.

 

          Nuotraukų autorė Jolanta Kažemėkaitytė

 


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Rugsėjo 27 diena, trečiadienis

Kas padaro mus laimingais? Pareigos, pripažinimas, pinigai? Laimė-gebėjimas džiaugtis dabartimi, jausti dėkingumą už tai, ką gero turi. Kasdienybėje pastebėtos gerumo detalės yra mūsų laimės laipteliai būti savimi.

***

Rugsėjo 26 diena, antradienis

Mūsų buvimas dėmesio centru yra palydėtas dvejopų jausmų. Vieniems tai siekis ir būdas parodyti save, pritaikius savo patirtį, pabūti žvaigžde. Kitiems tai abejonių ir nerimo sklidina aplinka, kurioje nervingai vertiname save. Dėmesys susijęs su meile ir priešiškumu, todėl svarbiausia, kas mums patiems teisinga, gera ir virsta mūsų pačių tobulumu. Būkime sau dėmesio centru.

Rugsėjo 25 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Visi ieško nuo vėžio vaistų, kurie išrasti senų seniausiai. Būti geru žmogumi - pirmas punktas... meilė tėčiui ir mamai, pagarba vietai, kurioje gimei, augai, gyveni- juk šita žemė mus nešioja ir maitina."

M. Lasinskas

***

 

Rugsėjo 22 diena, penktadienis

Atsisėdame ant kėdės ir ramiai kvėpuojame. Kojose maloni šiluma pulsuoja. Rankos džiaugiasi nieko neveikimu. Mintys galvoje alsuoja gerumu. Visas kūnas į poilsio minutę reaguoja. Visa tai mus atpalaiduoja ir puikią dieną garantuoja. Džiaukimės savo jausena.

***

Rugsėjo 21 diena, ketvirtadienis

Sena išmintis: moki žodį - žinai kelią. Žodžiai yra materiali minčių ir emocijų raiška. Jie ne tik suteikia mums psichologinės ir fizinės galios raktus atidaryti norimo bendravimo vartus. Jie mus veda laimės keliu, jeigu juos pateikiame su pozityvumu. Teigiami žodžiai, pavyzdžiui, taika, meilė, taip, mums leidžia pasirinkti sėkmės veiksmus, teigiamai vertinti save ir kitus.

***

Rugsėjo 19 diena, antradienis

Pažįstu save-gebu suprasti ir valdyti savo jausmus,viltis, norus, lūkesčius. Kai užplūsta negatyvas, pyktis ar pavydas, jį užkloju pozityvu, meile ir džiaugsmu. Šita sinergija -mūsų dvasinė energija eiti norimu gyvenimo keliu.

***

Rugsėjo 18 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Mes per dažnai vartojame žodį "reikėtų". Jis itin neveiksmingas, nes skatina nieko neveikti. Apčiuopiamos nuolatinės permainos vyksta tik tada, kai vietoje "reikėtų " sakome "reikia, būtina." D. Taylor

Rugsėjo 17 diena, sekmadienis

Rytas-gaivus ir aktyvus, nes sekmadienis mus veda į naujos savaitės laukus. Šios dienos veikla ir bendravimas -tai kito septyndienio tikslingas motyvavimas. Kelionė keliu, pažymėtu geru nusiteikimu. Eime.

Rugsėjo 16 diena, šeštadienis.

Europos judumo savaitė (16-22 d.)

Rytas, diena, vakaras, naktis - tradicinė paros narių sudėtis. Puiku, kai naktis alsuoja poilsiu ir geru miegu, o rytas ir diena žavi ir kviečia naudotis įvairiapusiu judumu. Judumas pirmiausia savyje, sukaupti energiją ir gerą jauseną. Pirmyn.

***

Rugsėjo 15 diena, penktadienis

Kūrybiškumas - tai gebėjimas įgyvendinti save kasdienybės erdvėse. Ne tik atlikti darbus paprasčiau, daryti tai kas nauja, įdomu. Svarbiausia nesėkmėje būti originaliu kūrėju ir džiaugtis priimtu kūrybišku sprendimu.

***

Rugsėjo 14 diena, ketvirtadienis

Jurginai ne tik aplinkos puošmena, bet ir mūsų dvasiai atgaiva. Jie linki mums nuolat prisiminti, kad grožį turime gamtoje ir savyje auginti. Ačiū.

***

Rugsėjo 12 diena, antradienis

Poilsio minutei matematinė mįslė.Trys šimtai šešiasdešimt penki vieversiai, penkiasdešimt trys varnos, dvylika kranklių ir vienas išdidus sakalas. Kas tai? Norimais skaičiais mums visiems pažymėtos šiandienos.

***

Rugsėjo 11 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas žmogus yra lyderis, kitaip sakant, kiekvienas asmuo, įskaitant ir jus. Jūsų valia rinktis, ar priimti tokią lyderystę." D. Taylor

***

Rugsėjo 10 diena, sekmadienis

Nusiteikimas - tai norimu rūbu savęs aprengimas. Kokia nuotaika save palabinti ir nusiteikti ką nors nuveikti? Gera savijauta priklauso nuo veiklos daryti sprendimus, o ne gailėtis dėl klaidos, kuri yra tik išmokta pamoka. Būkime savimi.

***

Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Tarptautinė grožio diena Gyvenimas yra energinga ir kūrybinė veikla. Ja siekiame sukurti norimą rezultatą: patirti laimę, pajusti meilę, džiaugtis grožiu, vidinio gėrio simboliu. Trys G raidės yra dabarties gyvenimo spalvų paletės akcentai. Gėris, Grožis, Gerumas yra mūsų sėkmingos ateities kūrimo komponentai. Tegul grožis ne tik džiugina, bet nuolat slypi mūsų viduje.

***

Rugsėjo 8 diena, penktadienis

Tarptautinė raštingumo diena

Skaitau, rašau, kalbu, vadinasi raštingas esu. Tačiau šiandieną plaukiodami naujųjų technologijų vandenyse, turime paraginti save. Mūsų asmeninė pareiga padėti sau padaryti raštingumą viso gyvenimo mokymosi paskata ir sėkmingos ateities atrama. Gerai jausimės tada, kai būsime sumanūs ir išmanūs, ir džiaugsimės gyvenimo dovana.

***

Rugsėjo 7 diena., ketvirtadienis

 Buriuotojų diena

Visi mes kaip laivai plaukiame gyvenimo upe, maudomės amžėjimo jūroje ir siekiame gerovės likimo vandenyse.

Mes, laivo kapitonai, šturmanai ir keleiviai, turime būti aktyvūs ir budrūs, kad likimas dovanotų palankų vėją ir mūsų bures neštų į norimą užuovėją.

***

Rugsėjo 4 d,. pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas laiko taškas yra kupinas neištirtų galimybių, o kiekviena galimybė yra laikoma originalia ir unikalia, nenukopijuojama jokiu kitu laiko momentu, vadinasi, keitimosi (ar bent bandymo keistis) būdų yra išties nesuskaičiuojama daugybė. " Z. Bauman

Rugsėjo 1 d., penktadienis

Naujieji mokslo metai, mokslo ir žinių diena pradeda rudens sezono rutiną. Nuo mūsų priklauso kokia ji bus. Ar džiaugsimės rudens spalvų įvairove? Ar su liūdesiu galvosime apie laukiančią tamsos tvirtovę? Visko reikia, viskas yra svarbu, kad ruduo žavėtų derliumi, o mes didžiuotumėmės sukaupta energija ir dvasiniu turtu.

Su šiliniu, vėsuliniu, paukštlėkiu Rugsėju.

***

Rugpjūčio 30 d,, trečiadienis

Vidinis grožis - tai mes patys savyje. Tai ne forma ar savybė, tai mūsų vidinė visuma su tam tikra estetine ir etine raiška. Svarbu, kad dvasinis grožis būtų mums moralinis gėris, padedantis bendrauti, mylėti ir jausti save.

***

Rugpjūčio 28 d., antradienis

Ar esame susimąstę, kas yra savasis AŠ? Tai nuomonių, vaizdinių, nuostatų apie save visuma. Ji sąlyginai yra pastovi. Tuo pačiu nuolat kinta, priklausomai nuo mūsų socialinės patirties, bendravimo su kitais ir savęs vertinimo. Svarbūs aspektai yra mūsų atliekami vaidmenys, socialiniai tapatumai, su kuo save tapatiname. Būtina atkreipti dėmesį ir į savęs lyginimą su kitais, patirtas sėkmes ir nesėkmes, kultūrinę aplinką ir į informacijos apie save priėmimą. Informacija, sutampanti su mūsų nuostatomis, ji visada yra priimama ir įsimenama. Informacija, neatitinkanti mūsų požiūrių, yra atmetama, kaip priešiškumas ir kelia neigiamų jausmų.

Galimi savojo AŠ: platus pasirinkimas, kokį vaizdą norime kurti ir kaip pateikti save. AŠ - idealus, realus, parodomasis, veidrodinis. Būkime norimu AŠ.

***

Rugpjūčio 23 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Daug verčiau išsigydyti nuo skriaudos jausmo negu keršyti. Kerštas užima daug laiko: sielvartaudami dėl vienos skriaudos, patiriame daugelį. Griežiame dantį ilgiau negu esame skriaudžiami. Daug geriau elgtis priešingai, ydomis nekovoti su ydomis. " Seneka

***

Rugpjūčio 22 d,. ketvirtadienis

Mūsų subjektyvi nuomonė yra tik požiūris, vienas iš daugelio. Interneto viešumo laukuose požiūrių gausa tampa pertekline ir kelia nerimą ar net pasipiktinimą, nes tampame kitų subjektyvių nuomonių naudotojais ir kaupėjais. Todėl yra svarbūs mūsų prioritetai, lemiantys informacijos vertinimą. Informacijos vertė susijusi su jos svarba, tenkinant mūsų poreikius ar priimant spendimus. Todėl būkime kritiški, vertindami informacijos turinį, subjektyvumą, jos reikalingumą mūsų informuotumui.

***

Rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Emocinė išmintis-gebėjimas suprasti ir pajausti kitus. Įvertinęs situaciją, tinkamai pasielgęs, patirtimi būsi gausus. Svarbu priimti save tokį, koks esi, nes tik tada keistis gali. Kai susijungia protas ir širdis, didėja mūsų išmintis. Būkime budrūs sau ir kitiems.

***

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Niekam neįdomu, koks buvai didingas ar kaip įveikei krizę. Įdomu, ką dar padarysi ateityje. Nes jei veidu žiūrėsi į praeitį, pagalvok, kurią vietą rodysi ateičiai." L. A. Bumelis

***

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Virtualiai ir gyvai- bendraujame šiandien plačiai. Interneto draugai pasiekiami ištisai. Tačiau interneto turi būti su saiku, kad nebūtų žalingu. Gyvas ryšys yra bendravimo mokykla: nuo gebėjimo prakalbinti, akių kontakto, gyvo šypsnio, rankos paspaudimo ir apsikabinimo. Tai dovana, kurią įteiksime sau ir visiems, kurie nori gerai jaustis ir gyvu bendravimu padėti kitiems.

***

Rugpjūčio 18 d. , penktadienis

Ar susimąstome kada apie savo ambicijas? Koks jų vaidmuo ne tik dienos bėgime, bet ir viso gyvenimo darnume? Kada jos pataiso mūsų nuotaiką, o kada gadina sveikatą? Ambicijų neturėjimas ir per didelis ambicingumas - du kraštutinumai, dažnai vedantys ne į norimą svajonių kalną, o atvirkščiai į emocijų narvą. Todėl turime aiškiai sau pasakyti, kaip su savimi elgtis, su kitais bendrauti ir į įvykius reaguoti, kad kiekvieną dieną ambicijos mūsų savijautą pagerintų ir gyvenimo kelionę norimais rezultatais praturtintų. Ambicinguokime.

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Geradarystė. Kas mums ji yra - malonumas, garbė, nauda? Jei mus dosniais padarė nauda ar išskaičiavimas-laikas susimąstyti, kad tai tik savęs nuvertinimas. Geradarystės grąža-vidaus turtų potencialas ir ateities sankaupa.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Noras pažinti, sužinoti. Jis labai svarbus, reikalauja pastangų ir kantrybės, nes nuo jo priklauso koks mūsų atsinaujinimas bus. Vien domėtis neužtenka. Nuolat kintanti aplinka reikalauja ne tik žinoti, bet iš to ir naudą sau turėti.

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 Žolinė

Bėga laikas į gyvenimo laukus. Vėl Žolinė - proga padėkoti Motinai žemei už derliaus turtus. Turime kiek turime, bet visada svarbu, kad Žolinės puokštė pasipuoštų dvasingumu ir suteiktų ateinančiam rudeniui energijos ir jėgų. Žaliuokime ir puoškimės.

08.12, šeštadienis

Savaitės išmintis

"Mus dažnai slegia baimė - bijome, kad mūsų nesupras, pasišaipys, pažemins, pasinaudos. Tačiau baimė - bloga patarėja ir dažnai save išpildanti pranašystė. Jei šypsaisi žmonėms, jie šypsosi tau; jei esi surūgęs, jie nusigręžia nuo tavęs. Tik pripažinę savo baimes galime pamatyti jų nepagrįstumą ir atskirti jas nuo protingo atsargumo." V. Legkauskas

Šiandien - Tarptautinė jaunimo diena

Jaunyste, mielas tu drugeli, papuoši mus sparnais ir atveri platų gyvenimo kelią. Svarbiausia būti jaunu širdyje, nes senatvė pasibeldžia ir jauname amžiuje. Būkime savo metų ambasadoriai, kai jaunystė yra ne tik žavus rytas, branda- gerumo ir pozityvumo sklaida, o atėjęs vakaras- tvirta aktyvaus amžėjimo atrama. Diena, kuri tik patvirtina, kad bendravimas ir buvimas kartu šypsosi ateities gražumu.

08.10, ketvirtadienis

Varna lesa kažkieno išmestą indelį su maistu ir karksi: ,,Ką tie žmonės sau galvoja, valgo, meta ir palieka? Juk visos šiukšlės gamtai lieka. Skrendi, sustoji, kad paimtum ir nesimėtytų po kojom. Kad mes turėtume kur nusileisti ir saugiai laiką ant žemės praleisti. Oi..."

08. 09, trečiadienis 

Klausimų svarba mūsų gyvenimui. Jų formulavimas rodo ne tik mūsų prioritetus, konkrečius veiksmus, nusiteikimus, bet ir lemia kasdienybės rezultatus. Pavyzdžiui, klausiame savęs "Kodėl vėl man nepasisekė?" Klausimo negatyvas lemia pasiteisinimo, aukos atsakymo akcentą. Todėl norėdami sau padėti, klauskime: ką išmokau iš tos nesėkmės? Kaip save sustiprinau? Ką kitą kartą turiu daryti kitaip? Tokių klausimų atsakymai mus skatins nesigailėti, o tobulėti ir eiti pirmyn, nes gyvenimas yra kelionė. Todėl ir pradėkime šiandien kelionę nuo klausimo stotelės: kokie mano pasiekimai, kuriais didžiuojuosi ir kaip jie man padės eiti toliau? Ką noriu pasiekti per 1, 2, 3.... metus, gerai jaustis ir mylėti kitus? Einame kartu pozityvumo keliu.

08.07, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Žmogus yra gimęs tinginiu; norėdamas "degti" darbui, jis turi tą degimą savyje palaikyti. Aš savąjį palaikau laikydamasis dviejų paprastų taisyklių: pirma - visada vykdyti savo pažadus bei įsipareigojimus ir antra - būti padoriam."  V. A. Bumelis

08.06 (sekmadienis)

Šypsena - mūsų akių ir mimikos raiška, emocijomis pagrista. Ji turi savo spalvų paletę, kurią naudojame kaip kasdienybės ruletę. Nuoširdi- pažymėta džiaugsmu ir geru nusiteikimu. Apsimestina- slepianti ironiją ar pašaipą. Santūri, mandagi, baimės sklidina - visa tai mūsų šypsenų rutina. Šypsena - savotiška diplomatija, parodanti mūsų aktyvumą ar pasyvumą, emocinį nusiteikimą ir bendravimo malonumą. Šypsokimės.

08.04 (penktadienis)

Mintys ir sveikata - glaudi sąsaja. Grėsmė, pavojus-ką daryti? Svarbu čia ir dabar kitaip mąstyti. Teigiama mintis suvaldo audras, nes taika mumyse yra ne tai kas vyksta, o tai ką sukuriame savo mintyse. Mes minčių valdovai.

08.03 (ketvirtadienis)

Viskam yra savas laikas. Žiniomis, kantrybe ir darbu mes padedame sau pasiekti tikslą. Svarbiausia suprasti, kad jeigu nepavyko įgyvendinti savo noro čia ir dabar, visada yra galimybė, kad tai bus vėliau. Pozityvus tikėjimas ateitimi

08.02 (trečiadienis)

Kas yra mūsų gerumo krepšelyje?

Ką šiandien žadame panaudoti?

Sėkmingos, dvasingumu nuspalvintos dienos!

 

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)