2023 m. gruodžio 6 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Pro Memoria žurnalistei Audronei Vaitkutei


Su liūdesiu pranešame, jog vasario 22d. rytą kaunietė žurnalistė - draugė, sesuo, teta, bendražygė Audronė Vaitkutė - iškeliavo Anapilin.
Visus, norinčius atsisveikinti, liūdintys artimieji kviečia atvykti vasario 24d., penktadienį, nuo 12.30 val. iki 18.00 val. į šarvojimo salę nr. 2 prie šv. Antano Puduviečio bažnyčios, Kaune, Radvilėnų pl. 11.
Ilsėkis ramybėje, Audrone.

Šįryt Anapilin išėjo kaunietė žurnalistė ir rašytoja AUDRONĖ VAITKUTĖ (1949.01.13–2023.02.22)

„Kovo 18-oji. Prieš keturiasdešimt metų, 1949-aisiais, mano mamos tėtį, pasiturintį ūkininką Mykolą Jankauską, rusų okupantai ištrėmė į Sibirą. Mama sako, jog namuose buvęs baisus sąmyšis, buvau sulaukusi vos dviejų mėnesių, baisiai klykiau. Prakeikiu tuos, kurie tai darė! Trėmė darbštų, nieko bloga nepadariusį žmogų… Mamos su manim neištrėmė atsitiktinai, vien todėl, kad ji ištekėjusi, turėjo kitą pavardę, anyta pasirūpino sufalsifikuotais dokumentais. Stribai nesusigaudė, jog mama yra Mykolo Jankausko duktė. Šventojo Antano bažnyčioje Šventosios Mišios už tą dieną ištremtuosius. Joje buvau krikštyta, priėmiau pirmąją Komuniją, gavau Sutvirtinimo sakramentą. Dabar einu sukalbėti maldą už Senelį ir kitus okupantų kankintus žmones. (...)

Kovo 20-ąją, pirmadienį, nuo 10 valandos vėl sėdžiu Politinio švietimo namų didžiojoje auditorijoje, klausausi Žaliųjų Judėjimo Lietuvoje seminaro paskaitų. Pirmasis apie monstrus primenančias gigantiškas įmones, statybas, vykdomas nepasitarus su tauta, kalba Politechnikos instituto Statybos fakulteto docentas, laikraščio „Už tarybinį mokslą“ įkūrėjas Aleksandras Gluosnis. Niekas net nenutuokia, kas tuo metu vyksta netoli Kauno, Jonavoje. Po pietų, pusę trijų, į auditoriją įbėga uždusęs Saulius Gricius. Paskaitą pradeda žodžiais apie tai, kad Jonavos „Azoto“ trąšų gamykloje sprogo amoniakinio vandens cisterna. 80 tonų jo išsiliejo, užsidegė nitrofoskos cechas, evakuojami žmonės. Auditorijoje buvusių apie keturiasdešimt žmonių netenkame žado. Negaliu susikaupti. Mintys jaukiasi. Apima tokia neviltis, apatija, tarsi nebėra prasmės ilgiau čia sėdėti. Želmenėliams, vabalėliams, gyvulėliams, žuvelėms Neryje, aplinkiniams gyventojams galas! Kada mūsų eilė?..

Važiuoju mamą sveikinti su gimtadieniu. Pakeliui autobuse visi šneka tik apie Jonavą. Dovanų mamai turiu tik du velykinius atvirukus. Ji jais džiaugiasi. Graudu žiūrėti į ją, tokią suvargusią, su viskuo susitaikiusią. To dar nebuvo, kad džiaugtųsi tokia smulkmena, kaip atvirukai. Vyresniojo brolio dukra antrame namo aukšte piešia piešinį ekologine tema. Siųsime vaikų piešinių konkursui. Jaunesniojo brolio žmona ruošia vakarienę. Mama kapstosi sode. Ant rankų imu abu mažuosius suirzusius jaunėlio brolio vaikus. Kai susiruošiu į namus, mama sako:

– Pabūk. Retai ateini…

– Ir taip atėjau labai stigdama laiko. Reikia pailsėti. Nežinia, kas laukia rytoj.

Mama su manimi taip niekada nebendravo. Juk neseniai sakė, jog esu jos juodraštis.

Kitą dieną seminare Politinio švietimo namuose visų nuotaika slogi. Radijas nuolat pranešinėja, kas dedasi Jonavoje. Pranešimus skaito visos seminaro klausytojų darbo grupės. Visi kalbėtojai neblogai pasirengę, pasigaminę vaizdinės agitacijos priemones. Gyvai diskutuojame. Troleibuse pakeliui į namus kalbos vėl tik apie Jonavą. Viename iš krėslų sėdi vidutinio amžiaus vyras. Akiniai sudaužyti, veidas apdraskytas, ant jo šašai, krešuliai. Padoriai apsirengęs, ne valkata ar girtuoklis. Be žodžių aišku, kad tai trąšų įmonės – monstro avarijos Jonavoje – auka. Silpna matant tokį reginį.

Vakare telefonu sužinau, jog laikraščio „Studijų aidai“ redaktoriaus pareigoms Politechnikos instituto rektorius Vladislovas Domarkas susiradęs Vilniuje leidžiamo „Komunisto“ žurnalo redakcijos darbuotoją. Viltys keisti darbovietę žlunga. Stalinistiniai metodai dar pakankamai gajūs. Nieko kito nebuvo galima tikėtis. Kam jiems tokia neturinti ko prarasti ožka, kurios už nosies nepavedžiosi, iki panagių darbui atsidavęs žmogus? Kakta karšta lyg lygintuvas. Tarsi būčiau ant ribos, už kurios prasideda beprotybė…

Paskutinė Žaliųjų Judėjimo Lietuvoje seminaro diena. Saulėta, bet vėjuota ir šalta. Darbo grupių atstovai apibendrina, ko išmoko, kaip ketina veikti ateityje. Giedrė Aleksandravčiūtė kviečia tarti žodį. Iš lapelio skaitau amerikiečių rašytojo Henrio Deivido Toro mintis iš jo knygos „Voldenas, arba gyvenimas miške“, papildau savais komentarais. Prieš auditoriją kalbėti sunku. Kažkoks vaikinas filmuoja.

– Sujaudino tik ką pasakyti žodžiai, – sako Lietuvos žemės ūkio akademijos profesorė Dalia Brazauskienė.

Mano minčių smiltelė įstrigo kitų sąmonėje. Puiku!“

Ištrauka iš leidimui rengiamos Audronės Vaitkutės knygos „Neįtikėtinų įvykių kronika“.

Gaila, nespėjome sukurti stebuklo ir išleisti Audronei dar gyvai esant. Noriu paprašyti Jūsų pagalbos įvykdyti velionės norą nors po mirties. Pagerbkime taip Jos atminimą...

Knygos išleidimą parėmusiems bus padėkota jos pradžioje, taip pat kiekvienam atsiųsime į namus dar spaustuve kvepiantį leidinį. Dosniausiems rėmėjams padovanosiu kitas tris leidyklos jau išleistas knygas – Juozo Brazausko istorines apybraižas „Legendinė „Konrado“ kavinė“ ir „1972-ieji. Metai, pažadinę tautą“ bei Janinos Survilaitės straipsnių rinktinę „Už tikėjimą, tautą ir valstybę“.

Pasirinktą sumą galite pervesti:

VR Bank Rhein-Neckar eG

Gavėjas: Ruta

IBAN: DE63670900000096263406

BIC / Swift: GENODE61MA2

Paskirtis: Kronika

Parėmusius prašom parašyti savo adresą privačia žinute ar info@ruta-verlag.de.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Nuoširdžiai norim padėkoti pirmiesiems rėmėjams – Tomui Bielinskui, Kazimierai Vilijai Senulytei, Emilijai Schneemann, Irenai Pundinienei, Ingridai Sarkanaitei, Jonei Šeštakauskaitei, Astai Čitavičiūtei ir Vilijai Alksnienei.

 
Nuotraukoje - Audronė Vaitkutė

 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Gruodžio 5 diena, antradienis

Baltos žiemos apsuptyje pabūkime sau saule šiandienos padangėje. Pasakome-aš galiu ir einame savo įgyvendinamo tikslo keliu. Tegul ši diena bus tokia, kad jai vakardiena pavydėtų ir jį tarp savaitės gautų deimantų aiškiai žibėtų. Būkime.

Gruodžio 4 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Papildomumas: joks požiūris neišsemia realybės; įvairios perspektyvos gali būti vertingos nors ir nesuderinamos. Gilesnis pagrindų suvokimas negali panaikinti patirties turtingumo. Jis gali apšviesti ir apšviečia patirtį nauja šviesa, kuri leidžia mums toliau ją turtinti. " F. Wilczek

Gruodžio 3 diena, sekmadienis

Advento pradžia. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Susikaupimo laikas džiaugsmingai laukti ir ramiai bendrauti. Save įvertinti ir apsivalyti. Tobulėjimo šviesa atnaujina mūsų dvasinį pasaulį, kuriame gerai jaučiamės ir ten šviečia mūsų norima saulė.Tai svarbu, kai kasmet einame brandos keliu ir žodis negalia gali tapti varžančia galia. Fizinė, protinė, įgimta, įgyta, pastovi, laikina ji mažina, neleidžia, atima iš mūsų galimybes būti savimi. Todėl turime nuolat daryti tai, kas padeda ne tik jos išvengti, bet ir susitikus būti tam pasirengus. Būkime.

Gruodžio 1 diena, penktadienis

Dar vienas metų laikas įžengė į sceną. Jis svarbus, nes pasitikę šventes, baigsime senus metus. Atėjo žiema - permaininga ir šalta - šilta. Su ledu, speigu, lijundra. Su atodrėkiu ir sniego pūga. Todėl svarbiausia turėkime šilumą savyje, kad būtų saugu dvasioje ir gera žiemos kelionėje. Einame drauge.

Lapkričio 30 diena, ketvirtadienis

Ruduo vėl palieka mus vienus su viltimi po metų susitikti. Dabar toliau mokysimės bendrauti žiemos ritmu, valdyti emocijas tokiu rezultatu, kad aplankytų jausmai, leidžiantys pasijusti patenkintu ir džiaugsmingu.

***

Lapkričio 29 diena. trečiadienis

Nauja diena. Ko gero baltu sniegu papuošta. Ir vėl svarbu mūsų vidinė nuostata. Ką jaučiame viduje ir ką komunikuosime išorėje? Turime save nuteikti ir įvertinti, kuo džiugina ši diena, o praradimai -tik išmokta pamoka.

***

Lapkričio 28 diena, antradienis

Mūsų kasdienybė nerimo ir nežinios sklidina. Paros erdvė vis naujomis tamsos valandomis pildoma. Todėl svarbu rutinoje turėti simbolius, kaip savo vidinius šviesulius. Pražydo mano gėlė ir suteikė stiprybės paversti nerimo ir nežinios tamsą dvasine gerove.

Lapkričio 27 diena, pirmadienis

Paskutinė rudens savaitė, atėjo su žinia, kad savo šalta temperatūra ji nori būti žinoma. Kai norima išsiskirti, reikia turėti aiškių lūkesčių ir atsarginių išeičių. Tada netikėtas šaltis ar šiluma, bus tik galimybė vėl patobulinti save.

***

Lapkričio 25 diena, penktadienis

Šv. Kotrynos, Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris, Pasipriešinimo pirkiniams diena

Puokštė progų pagalvoti apie mūsų kelionę gyvenimo keliu. Ne tik Šv. Teresė mokslą globoja. Ačiū jai. Bet ir smurtas vis dažniau mūsų gyvenseną žaloja. Visa tai susiję ir su pasipriešinimu pirkti. Kai pirkimas nustelbia reikmę įsigyti tik būtinų daiktų, o tampame vartojimo aukų būriu. Būkime išmanūs ir savyje galingi, galėdami pasidžiaugti, kad esame laimingi.

Lapkričio 23 diena, ketvirtadienis

Rudens diena, pabalinta sniegu ir vėjo genama pūga. Ryto oras keičia mūsų nuotaiką. Kur svyra pasitenkinimo rodyklė: gerai, kad atėjo žiema ar vėl šalta, slidu ir nesaugu? Svarbu pasakyti sau: naujos galimybės-aš einu toliau.

***

Lapkričio 21 diena, antradienis

Bėga laikas į gyvenimo lankas, apeidamas sėkmių kalnus ir nevilties duobes. Svarbu, kad jis pildytų mūsų svajones, kauptų energiją ir duotų tai, kai gali sau pasakyti: aš gyvenu laimingai ir gerai, ir negaliu daryti kitaip.

***

Lapkričio 20 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis. „Įvykiai neturi kitokios prasmės negu ta, kurią jiems suteikiame. Aš sustojau ir paklausiau savęs, kuri iš daugelio galimybių man tinkamiausia, naudingiausia? Kai šitaip pakeičiame mąstyseną pradeda vykti nuostabūs dalykai: ieškome teigiamų įvykių ypatybių, pastebime vieni kitų energingumą, matome aplink vykstančius stebuklus. Tai sudaro mūsų gyvenimą, ateitį, pasirinkimą ir daro poveikį, keičia gyvenimą.“ D. Taylor

***

Lapkričio 19 diena, sekmadienis

Sekmadienis. Kaip jį įvertinsime, didžia dalimi nuo to priklausys jo nauda. Paskutinė savaitgalio diena, liūdna, rytoj vėl veikla. Dar sekmadienis - šaunu, toliau ilsimės, darome su meile kas patinka, rytojų pildome gerumu

***

Lapkričio 18 diena, šeštadienis

Sėkmės veiksniai. Kas tai? Žinios, vertybės, asmeninės savybės, įgūdžiai, padedantys atlikti darbą, pasiekti norimą rezultatą ir gerą saviraišką. Be technologinių gebėjimų labai svarbus veiksnys yra mūsų bendravimo pavyzdys. Kompetencija ir elgesys- tai raktas atidaryti sėkmės duris.

Lapkričio 17 diena, penktadienis

Tarptautinė studentų diena
Studentija, tai ne tik puikus pasirinkimas būti išsimokslinusiu profesionalu. Tai viso gyvenimo kodas nuolat augti ir džiaugtis savo tobulėjimo procesu. Būkime.

***

Lapkričio 16 diena, ketvirtadienis

Tarptautinė tolerancijos diena

Daug žodžių su ta pačia pabaiga: arogancija, elegancija, tolerancija. Visi jie turi savo sritis ir poveikius tam, kas susiję su mumis. Todėl būkime išmanūs, kad jau žodžio pradžia vestų į norimą pabaigą. Toleruokime.

***

Lapkričio 15 diena, trečiadienis

Kėlimosi ryte procedūra, pakeitus laiką, vis dar yra aktualija. Vieniems žiemos laikas yra atgaiva, nes viskas vėl stojo į savo vietas. Kiti kas rytą nelaimingi, nes jiems vasaros laikas buvo sėkmingas. Būkime laike laimingi.

***

Lapkričio 14 d., antradienis

Savaitės išmintis. "Švietimas veikia kaip vienijanti visuomenę jėga perduodant vertybes, jungiančias skirtingas visuomenės dalis." J. Grigas

***

Lapkričio 13 d., pirmadienis

Pasaulinė Gerumo diena

Metai sezonų ciklą apsuko ir vėl atėjo ši diena. Ji mūsų paklausia, kiek gerumo puoselėjame savyje ir kaip tuo turtu dalinamės išorėje? Gerumas ir mes. Pasižiūrėkime, kaip mūsų asmeninėje erdvėje pasiskirsto gerumo linksniai: Kas? Gerumas; Ko?Gerumo; Kam? Gerumui; Ką? Gerumą; Kuo? Gerumu; Kur? Gerume; Ir šauksmininkas mums sako: Gerume, būkime visada drauge ir bėdoje, ir džiaugsme. Tu esi mūsų gyvenimo prasmės ir laimės raiška. Sveikinimai visiems Gerumo komunikacijos nariams. Einame toliau gerumo keliais ir dalinamės Gerumo vaisiais. Švęskime.

***

Lapkričio 11 d., šeštadienis

Mūsų nuotaika. Nuo ji priklauso? Kodėl vieną rytą ji puiki, o kitą- subjurusi? Gera-bloga, pakili-prislėgta. Ir aplinka lemia mūsų šitą emocinę būseną. Tegul šiandiena būna paženklinta nuotaika puikia ir norima laikysena

***

Lapkičio 8 d., trečiadienis

Europos sveikos mitybos diena

Valgome, nes norime būti sotūs. Gaminame, nes turime progą pasidžiaugti skaniu maistu. Viskas būtų puiku, jeigu visa šita maisto veikla būtų ne tik pavadinta sveika mityba, bet ir užtikrintų mūsų geros savijautos ir dvasinio meniu darybą. Skanaus.

***

Lapkričio 7 d., antradienis

Eilinė metų diena. Jokių oficialių progų minėti nėra. Todėl padarykime ją švente, kad vaivorykštė spindėtų mūsų viduje, nes kas gera ir gražu pirmiausia jaučiame širdyje. Įsimintina diena, kuriai pavydės vakardiena. Va taip.

***

Lapkričio 6 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Lapkritis verčia jaustis, kad gyvenimas bėga greičiau. Valandas stengiuosi užpildyti prasmingiau, kad jas pristabdyčiau." H. Rolins

***

Lapkričio 4 d., šeštadienis

Puikiai žinome, kas mums nepatinka/patinka. Kas gražu/negražu. Ar turime atsakymą į klausimą ne tik šio žodžio prasme, bet ir savo būsena, kas mums yra GERA kūne ir dvasioje? Kaip visa tai daliname savo viduje ir išorėje? Kad savo likimą sietume su sėkmės taku ir laimės žvaigždės siekiu. Gera, gerai, gerumas.

 

Lapkričio 3 d., penktadienis

Šventės praėjo. Paminėjome, prisiminėme, susitikome. Ką jos paliko, kas vertinga ir stabilu? Kam dar reikia aktyvaus bendravimo ir daugiau realių veiksmų? Švenčių dvasia - tai kasdienybės energijos šviesa.

***

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Emocinė stiprybė - tai ne piktintis sunkiais jausmais ir jais atsikratyti. Tai geba įveikti juos sveika reakcija ir sau aiškiai pasakyti: nebėgu nuo sunkių jausmų, juos žinau, dėmesį valdau ir savo atsparumą šitaip ugdau.

***

Lapkričio 1 d., trečiadienis

Lapkritis atėjo su Visų Šventųjų diena. Vėlinių dvasios šviesa. Proga ne tik pagerbti, prisiminti išėjusius, bet ir aktyviau su jais mintyse pabendrauti. Tai mūsų vidinio pasaulio vertybių sistema- įvertinti save ir pasakyti nesantiems šalia, kad gyvenimas teka norima vaga. Esame kartu ir atskirai - mes čia, o jūs tenai. Būkime.

***

Spalio 30 d. antradienis

Paskutinė spalio mėnesio diena. Sutinkame ją su nuotaika gera. Ji patvirtina mūsų išmoktas pamokas, suteikia norimą jauseną. Laukia mūsų rudens tęsinys. Žiemai pasirengti taip, kad kojos ant ledo tvirtai laikys ir neslys.

***

Spalio 30-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas." J. V. Gėtė

***

Spalio 29-oji, sekmadienis

Ir vėl pasikeitė laikas. Tai kaip naujas veiklos saikas. Nors turi patirties ir žinai, reikia mokyti save gyventi naujai. Dieną neišsimiegojus baigti žvaliai. Tai detalės, jų nesunku išvengti ir gyvenimo sėkmės keliu žengti.

***

Spalio 28-oji, šeštadienis

Mūsų nusiteikimą ir keli žodžiai gali parodyti. 300 dienų praėjo, metai į pabaigą pajudėjo. 300 dienų į laiko bedugnę nugarmėjo. 300 dienų į patirties ir sėkmės bokštą ant sparnų nuskrido ir suteikė mums galimybę tobulėti.

***

Spalio 26-oji, ketvirtadienis

Mūsų asmens skirtumai-tai daigai ir želdiniai, kurios turime pirmiausia atpažinti ir žinoti. Skirtumas kaip galimybė išreikšti save, parodyti savo kūrybines puses. Išnaudoti savo originalumą ir nekonkuruoti, o mielai bendrauti

***

Spalio 25-oji, trečiadienis

Kai protas ir kūnas įsitempę, išeitis slypi mūsų viduje. Pabūti gamtoje, pasirūpinti minčių, jausmų ir kūno derme. Tikėjimas savimi, noras duoti kitiems, yra vidinės energijos harmonija, potencialas džiaugtis kasdiena.

***

Spalio 23-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Norint būti lydimam sėkmės, privalu kliautis tik savimi. Viskas, ko reikia siekiant tikslo, slypi jumyse, tereikia naudotis." D. Taylor

Spalio 22-oji, sekmadienis

Apsikabinimo galia, susijusi ne tik su gera nuotaika. Jis padrąsina ir padeda įveikti baimę. Gesina streso ir pykčio laužą, padeda pajusti meilę. Apsikabinimas viena iš ryšio priemonių, suprantama geriau nei daug gražių žodžių. Net ir pačiam save reikia apsikabinti, nes per dieną, mokslininkų teigimu, tai reikia 4 kartus patirti. Apkabinimas virtualus - tai irgi pojūtis puikus. Apsikabinkim

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)