2022 m. gruodžio 5 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Dainiaus Radzevičiaus - kandidato į LŽS pirmininkus - programa

Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos suvažiavimas, 2022 11 26

 

Kandidato į LŽS pirmininkus
Veiklos programa
2023-2026 m.

 

Prioritetinės veiklos kryptys
ES Žiniasklaidos laisvės direktyvos ir tarptautinės teisės normų tinkamas įgyvendinimas
LŽS narių teisinės gynybos ir teisių advokatavimo vystymas
Žurnalistų bendruomenės solidarumas per narystę LŽS ir neformalius tinklus
Mentorystės programos ateities lyderiams sukūrimas
Profesinio meistriškumo per socialinę partnerystę vystymas

 

1. Žingsnis. Žiniasklaidos laisvės direktyvos ir tarptautinės gerosios praktikos įgyvendinimas
Aktyvi LŽS Komitetų veikla SLAP ieškinių prevencijos, BDAR ir ES Žiniasklaidos laisvės direktyvos įgyvendinimo procese.
LŽS yra sukurti trys komitetai, kurie savo veiklą ne tik pateisino, bet ir turi daug potencialo plėstis. Tačiau tokiai veiklai vystyti reikia pritraukti ne tik ekspertinių patirčių turinčius žurnalistus, bet ir kitus medijų ekspertus, kurie yra aktyvūs LŽS nariai ar gali dalintis patirtimi nebūdami nariais.
Advokatavimas Seime ir su Kultūros ministerijoje bei tarptautinės organizacijose įgyvendinant ES naujas normas medijų veiklos srityje (nuo dirbtinio intelekto iki globalių platformų veiklos reguliavimo)
2. Žingsnis. LŽS narių teisinės gynybos ir teisių advokatavimo vystymas
LŽS nariai dažniausiai kreipiasi dėl teisinės gynybos, kuomet yra persekiojami už savo profesinę veiklą civiline ar baudžiamąja tvarka, naudojant savireguliacijos organizacijas arba persekiojant juos viešoje erdvėje. Iš esmės tai dažnai būna SLAP požymių turinti veikla. Advokatų paslaugoms apmokėti iš LŽS nario mokesčio visais atvejais ir visoms situacijoms akivaizdžiai nepakanka. Juolab, kad dažnu atveju atsakomybė tenka redakcijai.
Prioritetas - darbo teisių gynimas ir viešojo intereso gynimas kooperuojantis su redakcijomis.
3. Žingsnis. Žurnalistų bendruomenės solidarumas per narystę LŽS ir neformalius tinklus
LŽS jau rado keletą efektyvių bendruomenės veikimo formų - socialiniai tinklai ir grupės, solidarumo renginiai, specialios akcijos. Tačiau reikia ieškoti naujų formų. Priimti sprendimai dėl sumažinto nario mokesčio jau leidžia skatinti jaunus žurnalistus (iki 25 metų) stoti į LŽS. Tačiau reikia ir papildomų motyvuojančių veiklų.
Socialiniame tinkle Facebook sukurta daugiau nei 2000 žurnalistų ir redaktorių jungianti bendruomenė „Žurnalistų namai". Čia jau dabar kolegos dalinasi informacija apie renginius, darbo vietas ar problemas. Greta LŽS puslapio internete, tai puiki platforma solidarumo skatinimui. Tačiau akivaizdžiai reikia plėsti šio tinklo galimybes išnaudojant kitas naujas technologijas.
4. Žingsnis. Mentorystės programos ateities lyderiams sukūrimas
LŽS lyderystės ir atsinaujinimo skatinimas žiniasklaidos bendruomenėje - vienas svarbiausių prioritetų.
Todėl svarbu peržiūrėti bendradarbiavimą su universitetais, kuriuos rengiami žurnalistai. Svarbu sukurti mentorystės programas, per kurias patyrę redaktoriai ir žurnalistai galėtų dalintis patirtimi su jaunąja karta ir tokiu būdu skatinti juos ne tik įsitraukti į profesinę, bet ir bendruomeninę veiklą.
5. Žingsnis. Profesinio meistriškumo per socialinę partnerystę vystymas
LŽS turi labai ribotus žmogiškuosius ir finansinius resursus vykdyti įvairias kvalifikacijos kėlimo programas ir kitus mokymus.
Pandemija paskatino koncentruotis į mokymus ir konsultacijas nuotoliniu būdu svarbiausiais profesiniais klausimais, o kelis praktinius seminarus ir didesnius nacionalinius bei tarptautinius žurnalistų forumus organizuoti su ilgamečiais partneriais - F. Eberto fondu (profesiniai klausimai), Lietuvos advokatų taryba (teisės klausimai), Vyriausiąja rinkimų komisija (rinkimų nušvietimas), Visuomenės informavimo etikos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (etikos klausimai ir žmogaus teisės žiniasklaidoje).
Sėkmingam mokymų formatui padeda skaitmeninių technologijų mokymai (patirtis su GOOGLE) ir tai turi būti plečiama kartu su kitomis medijų organizacijomis.
 
LŽS veiklos skaitmenizavimas
LŽS veiklas būtina maksimaliai skaitmenizuoti ir pritaikyti nuotoliniam darbui. Tai leistų gerokai taupyti veiklų organizavimui reikalingus žmogiškuosius resursus ir narių laiką bei ribotus finansinius resursus.
Tai būtina padaryti dėl naujų saugumo grėsmių, ekstremalių situacijų ir veiklos tęstinumo užtikrinimo.
LŽS veiklos finansavimas
LŽS veikla finansuojama didžiąja dalimi iš UAB „Juozapas pas žurnalistus" mokamų dividendų, projektinių lėšų, rėmėjų ir partnerių finansavimo ir tik mažoji dalis yra narių mokestis.
Todėl LŽS Taryba ir Valdyba turi rasti tvaresnius finansavimo modelius ir pertvarkyti LŽS veiklą pritaikant ribotiems finansavimo šaltiniams.
LŽS tarptautinis bendradarbiavimas
LŽS pradėjus aktyviai veikti Tarptautinėje žurnalistų federacijoje ir Europos žurnalistų federacijoje ypač svarbus tampa komunikavimas su šių organizacijų biurų darbuotojais ir vadovais bei kitomis nacionalinėmis žurnalistų organizacijomis. Ypač svarbiu tampa žurnalistikos ir propagandai dirbančių organizacijų atribojimas.
LŽS sėkmingai vykdo projektus trečiųjų šalių atstovams organizuojant patirties apsikeitimo programas Lietuvoje. Tai leidžia sukaupti ir šiek tiek papildomų lėšų ir įtraukti LŽS narius į įdomias veiklas. Tai svarbus prioritetas.
ES projektų rengimas kartu su kitomis šalimis bendradarbiaujant profesinio meistriškumo srityje.
LŽS kūrybinės veiklos programos
LŽS ir NŽKA partnerystės vystymas suteikiant prioritetą LŽS narių motyvavimui gauti valstybės pripažinto meno kūrėjo statusą.
Žurnalistikos autoritetų įtraukimas į strategines veiklas ir planavimą. Pvz., V. Gedgaudo metų paskelbimas yra sėkmės istorija, kaip galima profesines vertybes įprasminti įvairiomis formomis.
Kooperacija su kitais partneriais rengiant žurnalistikos apdovanojimus. R. Sakadolskio forumo ir premijų sukūrimas bei LŽS bendradarbiavimas šiame formate - vienas iš gerosios praktikos atvejų ir ateities formatų įkvėpimo šaltinių.

 

 

Dainius Radzevičius
LŽS Suvažiavimas
2022 11 26Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)