2023 m. gruodžio 6 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žiniasklaidos kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo frakcijas


Lietuvos Respublikos Seimo Darbo partijos frakcijai Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ Laisvės frakcijai Liberalų sąjūdžio frakcijai Lietuvos regionų frakcijai Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai

2022 m. lapkričio 14 d. Vilnius

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 31, 46, 46(1) IR 48 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-1796 SVARSTYMO PROCESO

Žurnalistus, visuomenės informavimo rengėjus ir skleidėjus vienijančios organizacijos (toliau – organizacijos) kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 31, 46, 46(1) ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1796 (toliau – Įstatymo projektas) svarstymo proceso Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitete (toliau – Kultūros komitetas). Organizacijos yra susirūpinusios dėl vieno iš svarbiausių visuomenės informavimo procesą reguliuojančių teisės aktų svarstymo, paminant gerosios teisėkūros praktikos principus. Šis įstatymo projektas bus svarstomas Seimo posėdyje š.m. lapkričio 15 d. Seimo valdybos 2021 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. SV-S-105 buvo sudaryta darbo grupė dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijų sistemos peržiūros (toliau – darbo grupė), kurios tikslas buvo sistemiškai peržiūrėti visą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos ir savitvarkos institucijų reglamentavimą. Atstovus į darbo grupę delegavo organizacijos, vienijančios viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijos. Darbo grupė parengė Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pataisas, kuriomis buvo atnaujinta žiniasklaidos savireguliacijos ir savivaldos sistema ir pasiektas daugelį šalių tenkinantis kompromisas. 2022 m. lapkričio 9 d. Kultūros komitetas svarstė minimą Įstatymo projektą. Greta techninių Seimo Teisės departamento pastabų, buvo gauta ir kitų suinteresuotų organizacijų pastabų dėl esminių Visuomenės informavimo etikos komisijos formavimo principų. Vis dėlto, nepaisant gerosios teisėkūros praktikos, dalies pasiūlymų interesų grupėms net nebuvo leista pristatyti, suteikiant išimtinę teisę tik Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai pristatyti ir argumentuoti savo siūlomas pataisas.

Situacija, kurios metu darbo grupėje išsamiai išdiskutuotos ir daugelio įvairių žurnalistus, visuomenės informavimo rengėjus ir skleidėjus vienijančių organizacijų nuomonę atitinkančios nuostatos dar kartą keičiamos Seimo komitete vieno informacijos rengėjo bei skleidėjo iniciatyva diskredituoja pačią darbo grupių, skirtų parengti išsamius ir kompromisu grįstus įstatymo projektus, idėją. Nemažiau svarbu ir tai, kad priimtas sprendimas dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos formavimo principų neabejotinai silpnina žiniasklaidos savireguliacijos institutą, dėl ko neabejotinai kyla rizika paminti pagrindines žiniasklaidos vertybes – žodžio laisvę ir nepriklausomumą. Siekiant išlaikyti tvirtus žiniasklaidos pamatinius principus, raginame Lietuvos Respublikos Seimą grįžti prie darbo grupėje išdiskutuoto ir bendra sutarimą tarp organizacijų radusio Įstatymo projekto. Raginame Seimo narius nepriimti pakoreguotų, tik vienos organizacijos interesus atitinkančių nuostatų, kurios kelia grėsmę žiniasklaidos savireguliacijos institutui. Pasiūlytomis pataisomis numatyta, kad į Visuomenės informavimo etikos komisiją nuo viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų bendru sutarimu bus galima skirti tik 3 narius. Tai reiškia, kas kiekvienas Visuomenės informavimo etikos asociacijos narys, augant jų skaičiui turėtų vis mažesnę individualią įtaką formuojant etikos komisiją. Tai ne tik neskatina žurnalistų, visuomenės informavimo rengėjų ir skleidėjų burtis į bendrą organizaciją, bet ir diskredituoja patį savireguliacijos principą.

Kviečiame pakoreguoti Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 31, 46, 46(1) ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-1796(2) 3 straipsnį ir išdėstyti jį taip, kaip buvo sutarta darbo grupėje: 3 straipsnis. 461 straipsnio pakeitimas 1. Pakeisti 461 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Komisiją sudaro 9 nariai: 3 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, 2 narius bendru sutarimu skiria Asociacijos nariai, vienijantys žurnalistus, vieną narį – LRT, 3 narius skiria Medijų taryba. Kandidatus į Komisijos narius Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų krypties studijų programas. Asociacijos nariai ir LRT savo atstovus skiria valdymo organų sprendimu. Komisijos nariai skiriami 3 metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį turintis asmuo. Komisija iš savo narių 3 metams išsirenka Komisijos pirmininką.“ Komisijos nariai skiriami trejų metų kadencijai ir jais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Po vieną savo atstovą į Komisiją deleguoja Asociacijos nariai, vieną atstovą – LRT, tris narius – Medijų taryba. Kandidatus Medijų tarybai teikia universitetai, vykdantys žurnalistikos studijų programą. Komisijos nariu gali būti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip penkerių metų žurnalistinio, teisinio ar su žiniasklaidos veikla susijusio darbo patirtį turintis asmuo. Komisija iš savo narių kadencijos laikotarpiui išsirenka Komisijos pirmininką. Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo frakcijas prašydami rasti laiko susitikimui, kurio metu pristatysime žiniasklaidos savireguliacijos modelio tobulinimo svarstymo procesą bei detalizuosime galimas problemas, kurios kils priėmus Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.

Organizacijos, pasirašančios kreipimąsi į LR Seimą:

Žurnalistų bendruomenės: Lietuvos žurnalistų sąjunga, Dainius Radzevičius (vienija per 400 profesionalių žurnalistų)

Lietuvos žurnalistų draugija, Skirmantė Javaitytė (vienija per 100 profesionalių žurnalistų)

Televizijos: Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Gabrielė Andrašiūnienė

Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Marius Daukantas (30 narių)

LNK kanalų grupė

TV3 Group kanalų grupė

Radijo stotys:

Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija, Liudas Ramanauskas

Regioninių televizijų asociacija, Stasys Baublys (5 nariai)

Radijo stotis Žinių radijas

Radijo stotis Radiocentras

Radijo stotis Radio R

Radijo stotis Zip FM

Radijo stotis Relax FM

Radijo stotis Rock FM

Radijo stotis M-1

Radijo stotis M-1 Plius

Radijo stotis Lietus

Radijo stotis Laluna

Radijo stotis Raduga

Radijo stotis M-1 Dance

Radijo stotis FM 99

Radijo stotis Tau

Radijo stotis Kapsai

Radijo stotis Radiogama

Radijo stotis Saulės radijas

Radijo stotis RS2

Radijo stotis Mažeikiai FM

Radijo stotis Utenos radijas

Radijo stotis Tauragės radijas

Radijo stotis Radiogama

Radijo stotis Saulės radijas

Internetas:

Interneto žiniasklaidos asociacija, Lina Bušinskaitė

Naujienų portalo www.delfi.lt redakcija

Naujienų portalo www.15min.lt redakcija

Naujienų portalo www.lrytas.lt redakcija

Naujienų portalo www.vz.lt redakcija

Naujienų portalo www.tv3.lt redakcija

Naujienų portalo www.kaunas.kasvyksta.lt redakcija

Naujienų portalo www.etaplius.lt redakcija

Naujienų portalo www.VE.lt redakcija

Naujienų portalo www.MadeinVilnius.lt redakcija

Naujienų portalo www.zmones.lt redakcija

Naujienų agentūros:

Naujienų agentūros BNS redakcija

Naujienų agentūros ELTA redakcija

Spauda:

Asociacija „Nacionalinė spauda, Kęstutis Bulka

Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, Rasa Navickienė (27 nariai)

Laikraščio „Verslo žinios“ redakcija

Žurnalo „Ji“ redakcija

Žurnalo „Legendos“ redakcija

Savaitraščio „Savaitė“ redakcija

Žurnalo „Namie ir sode“ redakcija

Žurnalo „Ar žinai, kad“ redakcija

Žurnalo „Žmonės“ redakcija.


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Kreipimasis i Seimo frakcijas 2022 11 14.pdf133214.85 kBAtsisiųsti

 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Gruodžio 5 diena, antradienis

Baltos žiemos apsuptyje pabūkime sau saule šiandienos padangėje. Pasakome-aš galiu ir einame savo įgyvendinamo tikslo keliu. Tegul ši diena bus tokia, kad jai vakardiena pavydėtų ir jį tarp savaitės gautų deimantų aiškiai žibėtų. Būkime.

Gruodžio 4 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Papildomumas: joks požiūris neišsemia realybės; įvairios perspektyvos gali būti vertingos nors ir nesuderinamos. Gilesnis pagrindų suvokimas negali panaikinti patirties turtingumo. Jis gali apšviesti ir apšviečia patirtį nauja šviesa, kuri leidžia mums toliau ją turtinti. " F. Wilczek

Gruodžio 3 diena, sekmadienis

Advento pradžia. Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena

Susikaupimo laikas džiaugsmingai laukti ir ramiai bendrauti. Save įvertinti ir apsivalyti. Tobulėjimo šviesa atnaujina mūsų dvasinį pasaulį, kuriame gerai jaučiamės ir ten šviečia mūsų norima saulė.Tai svarbu, kai kasmet einame brandos keliu ir žodis negalia gali tapti varžančia galia. Fizinė, protinė, įgimta, įgyta, pastovi, laikina ji mažina, neleidžia, atima iš mūsų galimybes būti savimi. Todėl turime nuolat daryti tai, kas padeda ne tik jos išvengti, bet ir susitikus būti tam pasirengus. Būkime.

Gruodžio 1 diena, penktadienis

Dar vienas metų laikas įžengė į sceną. Jis svarbus, nes pasitikę šventes, baigsime senus metus. Atėjo žiema - permaininga ir šalta - šilta. Su ledu, speigu, lijundra. Su atodrėkiu ir sniego pūga. Todėl svarbiausia turėkime šilumą savyje, kad būtų saugu dvasioje ir gera žiemos kelionėje. Einame drauge.

Lapkričio 30 diena, ketvirtadienis

Ruduo vėl palieka mus vienus su viltimi po metų susitikti. Dabar toliau mokysimės bendrauti žiemos ritmu, valdyti emocijas tokiu rezultatu, kad aplankytų jausmai, leidžiantys pasijusti patenkintu ir džiaugsmingu.

***

Lapkričio 29 diena. trečiadienis

Nauja diena. Ko gero baltu sniegu papuošta. Ir vėl svarbu mūsų vidinė nuostata. Ką jaučiame viduje ir ką komunikuosime išorėje? Turime save nuteikti ir įvertinti, kuo džiugina ši diena, o praradimai -tik išmokta pamoka.

***

Lapkričio 28 diena, antradienis

Mūsų kasdienybė nerimo ir nežinios sklidina. Paros erdvė vis naujomis tamsos valandomis pildoma. Todėl svarbu rutinoje turėti simbolius, kaip savo vidinius šviesulius. Pražydo mano gėlė ir suteikė stiprybės paversti nerimo ir nežinios tamsą dvasine gerove.

Lapkričio 27 diena, pirmadienis

Paskutinė rudens savaitė, atėjo su žinia, kad savo šalta temperatūra ji nori būti žinoma. Kai norima išsiskirti, reikia turėti aiškių lūkesčių ir atsarginių išeičių. Tada netikėtas šaltis ar šiluma, bus tik galimybė vėl patobulinti save.

***

Lapkričio 25 diena, penktadienis

Šv. Kotrynos, Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris, Pasipriešinimo pirkiniams diena

Puokštė progų pagalvoti apie mūsų kelionę gyvenimo keliu. Ne tik Šv. Teresė mokslą globoja. Ačiū jai. Bet ir smurtas vis dažniau mūsų gyvenseną žaloja. Visa tai susiję ir su pasipriešinimu pirkti. Kai pirkimas nustelbia reikmę įsigyti tik būtinų daiktų, o tampame vartojimo aukų būriu. Būkime išmanūs ir savyje galingi, galėdami pasidžiaugti, kad esame laimingi.

Lapkričio 23 diena, ketvirtadienis

Rudens diena, pabalinta sniegu ir vėjo genama pūga. Ryto oras keičia mūsų nuotaiką. Kur svyra pasitenkinimo rodyklė: gerai, kad atėjo žiema ar vėl šalta, slidu ir nesaugu? Svarbu pasakyti sau: naujos galimybės-aš einu toliau.

***

Lapkričio 21 diena, antradienis

Bėga laikas į gyvenimo lankas, apeidamas sėkmių kalnus ir nevilties duobes. Svarbu, kad jis pildytų mūsų svajones, kauptų energiją ir duotų tai, kai gali sau pasakyti: aš gyvenu laimingai ir gerai, ir negaliu daryti kitaip.

***

Lapkričio 20 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis. „Įvykiai neturi kitokios prasmės negu ta, kurią jiems suteikiame. Aš sustojau ir paklausiau savęs, kuri iš daugelio galimybių man tinkamiausia, naudingiausia? Kai šitaip pakeičiame mąstyseną pradeda vykti nuostabūs dalykai: ieškome teigiamų įvykių ypatybių, pastebime vieni kitų energingumą, matome aplink vykstančius stebuklus. Tai sudaro mūsų gyvenimą, ateitį, pasirinkimą ir daro poveikį, keičia gyvenimą.“ D. Taylor

***

Lapkričio 19 diena, sekmadienis

Sekmadienis. Kaip jį įvertinsime, didžia dalimi nuo to priklausys jo nauda. Paskutinė savaitgalio diena, liūdna, rytoj vėl veikla. Dar sekmadienis - šaunu, toliau ilsimės, darome su meile kas patinka, rytojų pildome gerumu

***

Lapkričio 18 diena, šeštadienis

Sėkmės veiksniai. Kas tai? Žinios, vertybės, asmeninės savybės, įgūdžiai, padedantys atlikti darbą, pasiekti norimą rezultatą ir gerą saviraišką. Be technologinių gebėjimų labai svarbus veiksnys yra mūsų bendravimo pavyzdys. Kompetencija ir elgesys- tai raktas atidaryti sėkmės duris.

Lapkričio 17 diena, penktadienis

Tarptautinė studentų diena
Studentija, tai ne tik puikus pasirinkimas būti išsimokslinusiu profesionalu. Tai viso gyvenimo kodas nuolat augti ir džiaugtis savo tobulėjimo procesu. Būkime.

***

Lapkričio 16 diena, ketvirtadienis

Tarptautinė tolerancijos diena

Daug žodžių su ta pačia pabaiga: arogancija, elegancija, tolerancija. Visi jie turi savo sritis ir poveikius tam, kas susiję su mumis. Todėl būkime išmanūs, kad jau žodžio pradžia vestų į norimą pabaigą. Toleruokime.

***

Lapkričio 15 diena, trečiadienis

Kėlimosi ryte procedūra, pakeitus laiką, vis dar yra aktualija. Vieniems žiemos laikas yra atgaiva, nes viskas vėl stojo į savo vietas. Kiti kas rytą nelaimingi, nes jiems vasaros laikas buvo sėkmingas. Būkime laike laimingi.

***

Lapkričio 14 d., antradienis

Savaitės išmintis. "Švietimas veikia kaip vienijanti visuomenę jėga perduodant vertybes, jungiančias skirtingas visuomenės dalis." J. Grigas

***

Lapkričio 13 d., pirmadienis

Pasaulinė Gerumo diena

Metai sezonų ciklą apsuko ir vėl atėjo ši diena. Ji mūsų paklausia, kiek gerumo puoselėjame savyje ir kaip tuo turtu dalinamės išorėje? Gerumas ir mes. Pasižiūrėkime, kaip mūsų asmeninėje erdvėje pasiskirsto gerumo linksniai: Kas? Gerumas; Ko?Gerumo; Kam? Gerumui; Ką? Gerumą; Kuo? Gerumu; Kur? Gerume; Ir šauksmininkas mums sako: Gerume, būkime visada drauge ir bėdoje, ir džiaugsme. Tu esi mūsų gyvenimo prasmės ir laimės raiška. Sveikinimai visiems Gerumo komunikacijos nariams. Einame toliau gerumo keliais ir dalinamės Gerumo vaisiais. Švęskime.

***

Lapkričio 11 d., šeštadienis

Mūsų nuotaika. Nuo ji priklauso? Kodėl vieną rytą ji puiki, o kitą- subjurusi? Gera-bloga, pakili-prislėgta. Ir aplinka lemia mūsų šitą emocinę būseną. Tegul šiandiena būna paženklinta nuotaika puikia ir norima laikysena

***

Lapkičio 8 d., trečiadienis

Europos sveikos mitybos diena

Valgome, nes norime būti sotūs. Gaminame, nes turime progą pasidžiaugti skaniu maistu. Viskas būtų puiku, jeigu visa šita maisto veikla būtų ne tik pavadinta sveika mityba, bet ir užtikrintų mūsų geros savijautos ir dvasinio meniu darybą. Skanaus.

***

Lapkričio 7 d., antradienis

Eilinė metų diena. Jokių oficialių progų minėti nėra. Todėl padarykime ją švente, kad vaivorykštė spindėtų mūsų viduje, nes kas gera ir gražu pirmiausia jaučiame širdyje. Įsimintina diena, kuriai pavydės vakardiena. Va taip.

***

Lapkričio 6 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Lapkritis verčia jaustis, kad gyvenimas bėga greičiau. Valandas stengiuosi užpildyti prasmingiau, kad jas pristabdyčiau." H. Rolins

***

Lapkričio 4 d., šeštadienis

Puikiai žinome, kas mums nepatinka/patinka. Kas gražu/negražu. Ar turime atsakymą į klausimą ne tik šio žodžio prasme, bet ir savo būsena, kas mums yra GERA kūne ir dvasioje? Kaip visa tai daliname savo viduje ir išorėje? Kad savo likimą sietume su sėkmės taku ir laimės žvaigždės siekiu. Gera, gerai, gerumas.

 

Lapkričio 3 d., penktadienis

Šventės praėjo. Paminėjome, prisiminėme, susitikome. Ką jos paliko, kas vertinga ir stabilu? Kam dar reikia aktyvaus bendravimo ir daugiau realių veiksmų? Švenčių dvasia - tai kasdienybės energijos šviesa.

***

Lapkričio 2 d., ketvirtadienis

Emocinė stiprybė - tai ne piktintis sunkiais jausmais ir jais atsikratyti. Tai geba įveikti juos sveika reakcija ir sau aiškiai pasakyti: nebėgu nuo sunkių jausmų, juos žinau, dėmesį valdau ir savo atsparumą šitaip ugdau.

***

Lapkričio 1 d., trečiadienis

Lapkritis atėjo su Visų Šventųjų diena. Vėlinių dvasios šviesa. Proga ne tik pagerbti, prisiminti išėjusius, bet ir aktyviau su jais mintyse pabendrauti. Tai mūsų vidinio pasaulio vertybių sistema- įvertinti save ir pasakyti nesantiems šalia, kad gyvenimas teka norima vaga. Esame kartu ir atskirai - mes čia, o jūs tenai. Būkime.

***

Spalio 30 d. antradienis

Paskutinė spalio mėnesio diena. Sutinkame ją su nuotaika gera. Ji patvirtina mūsų išmoktas pamokas, suteikia norimą jauseną. Laukia mūsų rudens tęsinys. Žiemai pasirengti taip, kad kojos ant ledo tvirtai laikys ir neslys.

***

Spalio 30-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Gamta - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas." J. V. Gėtė

***

Spalio 29-oji, sekmadienis

Ir vėl pasikeitė laikas. Tai kaip naujas veiklos saikas. Nors turi patirties ir žinai, reikia mokyti save gyventi naujai. Dieną neišsimiegojus baigti žvaliai. Tai detalės, jų nesunku išvengti ir gyvenimo sėkmės keliu žengti.

***

Spalio 28-oji, šeštadienis

Mūsų nusiteikimą ir keli žodžiai gali parodyti. 300 dienų praėjo, metai į pabaigą pajudėjo. 300 dienų į laiko bedugnę nugarmėjo. 300 dienų į patirties ir sėkmės bokštą ant sparnų nuskrido ir suteikė mums galimybę tobulėti.

***

Spalio 26-oji, ketvirtadienis

Mūsų asmens skirtumai-tai daigai ir želdiniai, kurios turime pirmiausia atpažinti ir žinoti. Skirtumas kaip galimybė išreikšti save, parodyti savo kūrybines puses. Išnaudoti savo originalumą ir nekonkuruoti, o mielai bendrauti

***

Spalio 25-oji, trečiadienis

Kai protas ir kūnas įsitempę, išeitis slypi mūsų viduje. Pabūti gamtoje, pasirūpinti minčių, jausmų ir kūno derme. Tikėjimas savimi, noras duoti kitiems, yra vidinės energijos harmonija, potencialas džiaugtis kasdiena.

***

Spalio 23-oji, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Norint būti lydimam sėkmės, privalu kliautis tik savimi. Viskas, ko reikia siekiant tikslo, slypi jumyse, tereikia naudotis." D. Taylor

Spalio 22-oji, sekmadienis

Apsikabinimo galia, susijusi ne tik su gera nuotaika. Jis padrąsina ir padeda įveikti baimę. Gesina streso ir pykčio laužą, padeda pajusti meilę. Apsikabinimas viena iš ryšio priemonių, suprantama geriau nei daug gražių žodžių. Net ir pačiam save reikia apsikabinti, nes per dieną, mokslininkų teigimu, tai reikia 4 kartus patirti. Apkabinimas virtualus - tai irgi pojūtis puikus. Apsikabinkim

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)