2023 m. rugsėjo 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungai – 100 metų!


Šiemet sukanka 100 metų, kai Kaune buvo įkurta ir vasario 9 dieną įregistruota Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga, kurios tikslas – suburti „lietuvių plunksnos darbininkus“, suregistruoti „rašomąsias lietuvių pajėgas“, padėti rašytojams ir žurnalistams jų įvairiapusėje veikloje. Dabar šias tradicijas tęsia Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų sąjunga.

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga daug nuveikė buriant to meto šviesuolius bendram darbui, tęsiant dar tautos žadintojų – aušrininkų ir varpininkų – pradėtą tautinio sąmoningumo darbą, rūpinosi literatūros sklaida ir stengėsi sustiprinti ir išplėsti žiniasklaidą, kultūrą ir visuomeniškumą. Kaune 1922 m. sausio 31 dieną susirinko grupė Lietuvos rašytojų ir žurnalistų, supratusių, kad jau atėjo laikas įsteigti visuomeninę, kūrybinę organizaciją, kuri padėtų spręsti įvairias profesines problemas. Susirinkime dalyvavo Juozas Tumas-Vaižgantas, Matas Šalčius, Bronius Prapuolenis, Jonas Laurinaitis, Antanas Bružas, K. Kristutis, Juozas Pronskus, Petras Ruseckas, Antanas Klimas, Jonas Strimaitis, Matas Bagdonas, Kazys Samajauskas, Antanas Žukauskas-Vienuolis ir Pranas Būdvytis. Susirinkimui pirmininkavo J. Tumas-Vaižgantas, sekretoriavo – A. Klimas.

J. Tumas-Vaižgantas pateikė naujos organizacijos įstatus. Įstatai apėmė labai plačias steigiamos organizacijos veiklos sritis. Įstatus pasirašė: J. Tumas-Vaižgantas, J. Strimaitis, A. Žukauskas-Vienuolis, A. Klimas, J. Laurinaitis. 1922 m. kovą įstatai buvo įteisinti ir juos pavyko įregistruoti Kauno apskrities viršininko įstaigoje.

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos tikslas buvo padėti rašytojams ir žurnalistams palaikyti tarpusavio ryšius, keistis nuomonėmis, kelti kvalifikaciją, teikti pagalbą nelaimės atveju, palaikyti ryšius su panašiomis užsienio organizacijomis. Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga aktyviai veikė, augo ne tik jos autoritetas, bet ir narių skaičius. 1924 m. sąjungos narių jau buvo 43, 1929 m. - 71. Nestebina, kad pradžioje ir rašytojai, ir žurnalistai susibūrė bendrai veiklai. Juk tada dauguma šviesuolių vienu metu aktyviai reiškėsi ne tik grožinėje kūryboje, bet ir publicistikoje, dirbo įvairiuose spaudos leidiniuose, juos redagavo, leido, žurnalistika buvo jų pragyvenimo šaltinis. Stiprėjant valstybei, plėtojantis visuomeniškumui, švietimui, kultūrai, stiprėjo ir rašytojų bei žurnalistų gretos. Tuo pačiu ryškėjo ir skirtumai tarp jų. 1929 m. kovo 22 d. laikraščio „Mūsų Rytojus“ redakcijos patalpose buvo sušauktas reorganizacinis susirinkimas. Į jį atvyko 30 narių. Žurnalistai nuo rašytojų atsiskyrė ir įkūrė Lietuvos žurnalistų sąjungą. LŽS Kauno apskrities viršininko įstaigoje ji buvo įregistruota 1930 metais. 1932) Balio Sruogos ir Juozo Grušo iniciatyva įkurta Lietuvių rašytojų draugija (LRD). Jos valdybos pirmininku išrinktas Ignas Šeinius.

Tačiau bendravimo tarp rašytojų ir žurnalistų tradicija išsilaikė iki mūsų dienų. Nemažai žurnalistų tapo rašytojais, nemažai rašytojų sėkmingai dirba žiniasklaidoje. Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų sąjunga aktyviai bendradarbiauja ir dar 2002 metais, minėdamos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 80-metį, įsteigė kasmetinę Juozo Tumo-Vaižganto premiją. Ji skiriama lietuvių rašytojui arba žurnalistui už sėkmingą literatūros ir žurnalistikos dermę. Vaižganto premija yra apdovanoti rašytojai Jonas Mikelinskas, Justinas Marcinkevičius, Gediminas Kajėnas, Alfas Pakėnas, žurnalistai Gintautas Iešmantas, Laimonas Tapinas, Filomena Taunytė, Perpetua Dumšienė, Vytautas Bagdonas, kiti.

Šiuo metu Lietuvos rašytojų sąjunga, vadovaujama Birutės Jonuškaitės Augustinienės, vienija 353 narius, Lietuvos žurnalistų sąjunga, kurios pirmininkas yra Dainius Radzevičius,

turi beveik penkis šimtus narių. Nuo tada, kai buvo įsteigta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga, abiejų iš šios organizacijos kilusių sąjungų narių skaičius žymiai padidėjo. Šiomis dienomis ir Lietuvos rašytojų sąjungos, ir Lietuvos žurnalistų sąjungos gretas sudaro ne tik jau klasikais tapę ir svarbiausiomis Lietuvos Respublikos premijomis apdovanoti menininkai, bet ir perspektyvūs jaunieji rašytojai bei žurnalistai. „Šimtametė mūsų bendruomenės ir organizacijos veiklos istorija, vertybės ir ypač garsios to meto Lietuvos asmenybės mus įpareigoja ir motyvuoja tęsti svarbias tradicijas ir nuolat atsinaujinti“, - sako LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius. LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininkas, garsus krepšinio temos žurnalistas Vidas Mačiulis daugelį metų stengiasi Kauno žurnalistų namuose puoselėti Spaudos balių tradicijas, P. Babicko premiją. Žurnalistas Vidas Mačiulis: “Kaune V. Putvinskio gatvėje esančiuose Žurnalistų namuose jaučiame tarpukario žurnalistų dvasią, jų idėjas ir mintis stengiamės ir šiais laikais aktualizuoti. Neįsivaizduoju šiuolaikinės lietuviškos žurnalistikos ateities, jei pamirštume praeitį ir ypač žurnalistikos tradicijas kūrusius mūsų kolegas.”

Lietuvos rašytojų sąjunga siekia pagerinti rašytojų bei literatūros profesionalų gyvenimo bei kūrybos sąlygas, didinti jų matomumą, skatina perspektyvius jaunuosius kūrėjus, rūpinasi savo narių atminimo įamžinimu, vykdo įvairius Lietuvos profesionaliosios literatūros raidą skatinančius projektus. Tarp šių projektų paminėtinos tokios veiklos kaip Lietuvos rašytojų sąjungos drauge su Rašytojų klubu organizuojamas kasmetinis, tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ – vienas iš giliausias tradicijas turinčių Europos literatūros festivalių, šiais metais vyksiantis jau 58-ąjį kartą, didelio pasisekimo sulaukusi, jau beveik dvidešimt metų vykstanti, rašančių moksleivių vasaros stovykla „Vasaros akademija“, kurioje yra dalyvavęs ne vienas šiuo metu gerai žinomas jaunasis rašytojas; Lietuvos rašytojų sąjungos, Latvijos rašytojų sąjungos bei Estijos rašytojų sąjungos bendradarbiavimo rezultatas – pirmasis Baltijos šalių literatūros žurnalas anglų kalba „No More Amber - The Baltic Literary Review“, taip pat koja kojon su šių laikų aktualijomis žengiančios iniciatyvos – Lietuvos rašytojų sąjungos tinklalaidė „Rašytnamis“, atviro mikrofono skaitymai „Literatūrinis sprintas“, nuo praėjusių metų LRS Youtube kanale skelbiamos „Literatūros pamokos“, kuriose profesionalūs rašytojai literatūrinėmis temomis kalbasi su mokiniais, daugelis spėjo pamėgti ir kitą rašytojų veiklą – interviu ir nuotraukų ciklą apie šiuolaikinių Lietuvos rašytojų gyvenimą, kūrybą ir buitį „Viršukalnės ir buitis“. Lietuvos rašytojų sąjunga vadovauja tarptautiniam projektui „Baltijos šalių literatūros organizacijų tinklas“, priklauso tarptautinėms literatūros kūrėjų organizacijoms – Baltijos rašytojų tarybai (BWC) ir Europos rašytojų tarybai (EWC). Jau daugiau nei trisdešimt metų LRS kasmet teikia Lietuvos rašytojų sąjungos premiją. Kasmetinė Lietuvos rašytojų sąjungos premija skiriama už didelės vertės kūrinį, išleistą per pastaruosius dvejus metus. Premijos laureatais yra tapę Vanda Juknaitė, Antanas A. Jonynas, Jurgis Kunčinas, Nijolė Miliauskaitė, Romualdas Granauskas, Sigitas Geda, Judita Vaičiūnaitė, Danutė Kalinauskaitė, Andrius Jakučiūnas, Aidas Marčėnas, Kornelijus Platelis ir kt.

„Nepaisant nuo pat Nepriklausomybės pradžios Sąjungą lydinčių finansinių sunkumų, padaryta nemažai reikšmingų darbų, manau, kad nenutoldami nuo 1922 metais skelbtų Sąjungos tikslų, gerokai praplėtėme savo veiklos ir siekių sąrašą, atrodo, ėjome ir einame teisinga kryptimi. Jubiliejaus proga norėtųsi pasidžiaugti, kad į Sąjungą kasmet įstoja nemažas būrys jaunų rašytojų, jie mato prasmę priklausyti šiai bendruomenei ir nori, kad ji būtų girdima ir matoma visuomenėje. Tokia ji ir stengiasi būti. Juk LRS ir Rašytojų klubo renginiai, įvairiausi jaunųjų kūrėjų kūrybos skaitymai, bei kiekvieną pavasarį Vilniuje skambantis „Poezijos pavasaris“ ryškiai prisidėjo, kad mūsų sostinė gautų UNESCO literatūros miesto statusą,“ – sako LRS pirmininkė Birutė Jonuškaitė.

LŽS vienija beveik penkis šimtus profesionalių Lietuvos žurnalistų, medijų ekspertų, todėl nuo 1990 metų jos nariai ir vadovai nuolat aktyviai dalyvavo kuriant naujus visuomenės informavimo sritį reguliuojančius teisės aktų projektus. Ypač aktyviai LŽS viešoje erdvėje ir savo veikla gina žurnalistų teisę netrukdomai rinkti ir skleisti informaciją. Ypač ryškus LŽS vaidmuo ir iniciatyva buvo advokataujant idėjai, jog Lietuvoje turėtų būti dekriminalizuota žodžio laisvė, nes daugelį metų aštriai kritikuojami įtakingi asmenys žurnalistus galėjo persekioti teisinėms priemonėmis. Paprastai už kritiką žurnalistams keliamos baudžiamosios bylos pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius – už šmeižtą ar įžeidimą. 2015 metais pavyko išbraukti iš Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl taip vadinamo įžeidimo. Siekdama skatinti LŽS narių aktyvią kūrybinę veiklą ir skatinti narius siekti valstybės pripažinto meno kūrėjo statuso, nuo 2006 metų LŽS nariai yra įkūrę Nacionalinę žurnalistų kūrėjų asociaciją, kuri yra Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė. Glaudžiai bendradarbiaudamos, abi žurnalistų organizacijos kasmet kartu teikia prestižines žurnalistines premijas už kūrybą – V. Kudirkos, V. Gedgaudo, A. Macijausko ir M. Šalčiaus vardo premijos. LŽS yra tikroji Tarptautinės žurnalistų federacijos ir Europos žurnalistų federacijos narė, nuolat bendradarbiauja su ESBO, UNESCO, Europos Taryba. LŽS ekspertai aktyviai įsitraukę į tarptautinę veiklą, gerąją praktiką skleidžia Vidurio Azijos, Kaukazo, Rytų ir Centrinės Europos šalyse, vykdo įvairius projektus.


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Rugsėjo 26 diena, antradienis

Mūsų buvimas dėmesio centru yra palydėtas dvejopų jausmų. Vieniems tai siekis ir būdas parodyti save, pritaikius savo patirtį, pabūti žvaigžde. Kitiems tai abejonių ir nerimo sklidina aplinka, kurioje nervingai vertiname save. Dėmesys susijęs su meile ir priešiškumu, todėl svarbiausia, kas mums patiems teisinga, gera ir virsta mūsų pačių tobulumu. Būkime sau dėmesio centru.

Rugsėjo 25 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Visi ieško nuo vėžio vaistų, kurie išrasti senų seniausiai. Būti geru žmogumi - pirmas punktas... meilė tėčiui ir mamai, pagarba vietai, kurioje gimei, augai, gyveni- juk šita žemė mus nešioja ir maitina."

M. Lasinskas

***

 

Rugsėjo 22 diena, penktadienis

Atsisėdame ant kėdės ir ramiai kvėpuojame. Kojose maloni šiluma pulsuoja. Rankos džiaugiasi nieko neveikimu. Mintys galvoje alsuoja gerumu. Visas kūnas į poilsio minutę reaguoja. Visa tai mus atpalaiduoja ir puikią dieną garantuoja. Džiaukimės savo jausena.

***

Rugsėjo 21 diena, ketvirtadienis

Sena išmintis: moki žodį - žinai kelią. Žodžiai yra materiali minčių ir emocijų raiška. Jie ne tik suteikia mums psichologinės ir fizinės galios raktus atidaryti norimo bendravimo vartus. Jie mus veda laimės keliu, jeigu juos pateikiame su pozityvumu. Teigiami žodžiai, pavyzdžiui, taika, meilė, taip, mums leidžia pasirinkti sėkmės veiksmus, teigiamai vertinti save ir kitus.

***

Rugsėjo 19 diena, antradienis

Pažįstu save-gebu suprasti ir valdyti savo jausmus,viltis, norus, lūkesčius. Kai užplūsta negatyvas, pyktis ar pavydas, jį užkloju pozityvu, meile ir džiaugsmu. Šita sinergija -mūsų dvasinė energija eiti norimu gyvenimo keliu.

***

Rugsėjo 18 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Mes per dažnai vartojame žodį "reikėtų". Jis itin neveiksmingas, nes skatina nieko neveikti. Apčiuopiamos nuolatinės permainos vyksta tik tada, kai vietoje "reikėtų " sakome "reikia, būtina." D. Taylor

Rugsėjo 17 diena, sekmadienis

Rytas-gaivus ir aktyvus, nes sekmadienis mus veda į naujos savaitės laukus. Šios dienos veikla ir bendravimas -tai kito septyndienio tikslingas motyvavimas. Kelionė keliu, pažymėtu geru nusiteikimu. Eime.

Rugsėjo 16 diena, šeštadienis.

Europos judumo savaitė (16-22 d.)

Rytas, diena, vakaras, naktis - tradicinė paros narių sudėtis. Puiku, kai naktis alsuoja poilsiu ir geru miegu, o rytas ir diena žavi ir kviečia naudotis įvairiapusiu judumu. Judumas pirmiausia savyje, sukaupti energiją ir gerą jauseną. Pirmyn.

***

Rugsėjo 15 diena, penktadienis

Kūrybiškumas - tai gebėjimas įgyvendinti save kasdienybės erdvėse. Ne tik atlikti darbus paprasčiau, daryti tai kas nauja, įdomu. Svarbiausia nesėkmėje būti originaliu kūrėju ir džiaugtis priimtu kūrybišku sprendimu.

***

Rugsėjo 14 diena, ketvirtadienis

Jurginai ne tik aplinkos puošmena, bet ir mūsų dvasiai atgaiva. Jie linki mums nuolat prisiminti, kad grožį turime gamtoje ir savyje auginti. Ačiū.

***

Rugsėjo 12 diena, antradienis

Poilsio minutei matematinė mįslė.Trys šimtai šešiasdešimt penki vieversiai, penkiasdešimt trys varnos, dvylika kranklių ir vienas išdidus sakalas. Kas tai? Norimais skaičiais mums visiems pažymėtos šiandienos.

***

Rugsėjo 11 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas žmogus yra lyderis, kitaip sakant, kiekvienas asmuo, įskaitant ir jus. Jūsų valia rinktis, ar priimti tokią lyderystę." D. Taylor

***

Rugsėjo 10 diena, sekmadienis

Nusiteikimas - tai norimu rūbu savęs aprengimas. Kokia nuotaika save palabinti ir nusiteikti ką nors nuveikti? Gera savijauta priklauso nuo veiklos daryti sprendimus, o ne gailėtis dėl klaidos, kuri yra tik išmokta pamoka. Būkime savimi.

***

Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Tarptautinė grožio diena Gyvenimas yra energinga ir kūrybinė veikla. Ja siekiame sukurti norimą rezultatą: patirti laimę, pajusti meilę, džiaugtis grožiu, vidinio gėrio simboliu. Trys G raidės yra dabarties gyvenimo spalvų paletės akcentai. Gėris, Grožis, Gerumas yra mūsų sėkmingos ateities kūrimo komponentai. Tegul grožis ne tik džiugina, bet nuolat slypi mūsų viduje.

***

Rugsėjo 8 diena, penktadienis

Tarptautinė raštingumo diena

Skaitau, rašau, kalbu, vadinasi raštingas esu. Tačiau šiandieną plaukiodami naujųjų technologijų vandenyse, turime paraginti save. Mūsų asmeninė pareiga padėti sau padaryti raštingumą viso gyvenimo mokymosi paskata ir sėkmingos ateities atrama. Gerai jausimės tada, kai būsime sumanūs ir išmanūs, ir džiaugsimės gyvenimo dovana.

***

Rugsėjo 7 diena., ketvirtadienis

 Buriuotojų diena

Visi mes kaip laivai plaukiame gyvenimo upe, maudomės amžėjimo jūroje ir siekiame gerovės likimo vandenyse.

Mes, laivo kapitonai, šturmanai ir keleiviai, turime būti aktyvūs ir budrūs, kad likimas dovanotų palankų vėją ir mūsų bures neštų į norimą užuovėją.

***

Rugsėjo 4 d,. pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas laiko taškas yra kupinas neištirtų galimybių, o kiekviena galimybė yra laikoma originalia ir unikalia, nenukopijuojama jokiu kitu laiko momentu, vadinasi, keitimosi (ar bent bandymo keistis) būdų yra išties nesuskaičiuojama daugybė. " Z. Bauman

Rugsėjo 1 d., penktadienis

Naujieji mokslo metai, mokslo ir žinių diena pradeda rudens sezono rutiną. Nuo mūsų priklauso kokia ji bus. Ar džiaugsimės rudens spalvų įvairove? Ar su liūdesiu galvosime apie laukiančią tamsos tvirtovę? Visko reikia, viskas yra svarbu, kad ruduo žavėtų derliumi, o mes didžiuotumėmės sukaupta energija ir dvasiniu turtu.

Su šiliniu, vėsuliniu, paukštlėkiu Rugsėju.

***

Rugpjūčio 30 d,, trečiadienis

Vidinis grožis - tai mes patys savyje. Tai ne forma ar savybė, tai mūsų vidinė visuma su tam tikra estetine ir etine raiška. Svarbu, kad dvasinis grožis būtų mums moralinis gėris, padedantis bendrauti, mylėti ir jausti save.

***

Rugpjūčio 28 d., antradienis

Ar esame susimąstę, kas yra savasis AŠ? Tai nuomonių, vaizdinių, nuostatų apie save visuma. Ji sąlyginai yra pastovi. Tuo pačiu nuolat kinta, priklausomai nuo mūsų socialinės patirties, bendravimo su kitais ir savęs vertinimo. Svarbūs aspektai yra mūsų atliekami vaidmenys, socialiniai tapatumai, su kuo save tapatiname. Būtina atkreipti dėmesį ir į savęs lyginimą su kitais, patirtas sėkmes ir nesėkmes, kultūrinę aplinką ir į informacijos apie save priėmimą. Informacija, sutampanti su mūsų nuostatomis, ji visada yra priimama ir įsimenama. Informacija, neatitinkanti mūsų požiūrių, yra atmetama, kaip priešiškumas ir kelia neigiamų jausmų.

Galimi savojo AŠ: platus pasirinkimas, kokį vaizdą norime kurti ir kaip pateikti save. AŠ - idealus, realus, parodomasis, veidrodinis. Būkime norimu AŠ.

***

Rugpjūčio 23 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Daug verčiau išsigydyti nuo skriaudos jausmo negu keršyti. Kerštas užima daug laiko: sielvartaudami dėl vienos skriaudos, patiriame daugelį. Griežiame dantį ilgiau negu esame skriaudžiami. Daug geriau elgtis priešingai, ydomis nekovoti su ydomis. " Seneka

***

Rugpjūčio 22 d,. ketvirtadienis

Mūsų subjektyvi nuomonė yra tik požiūris, vienas iš daugelio. Interneto viešumo laukuose požiūrių gausa tampa pertekline ir kelia nerimą ar net pasipiktinimą, nes tampame kitų subjektyvių nuomonių naudotojais ir kaupėjais. Todėl yra svarbūs mūsų prioritetai, lemiantys informacijos vertinimą. Informacijos vertė susijusi su jos svarba, tenkinant mūsų poreikius ar priimant spendimus. Todėl būkime kritiški, vertindami informacijos turinį, subjektyvumą, jos reikalingumą mūsų informuotumui.

***

Rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Emocinė išmintis-gebėjimas suprasti ir pajausti kitus. Įvertinęs situaciją, tinkamai pasielgęs, patirtimi būsi gausus. Svarbu priimti save tokį, koks esi, nes tik tada keistis gali. Kai susijungia protas ir širdis, didėja mūsų išmintis. Būkime budrūs sau ir kitiems.

***

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Niekam neįdomu, koks buvai didingas ar kaip įveikei krizę. Įdomu, ką dar padarysi ateityje. Nes jei veidu žiūrėsi į praeitį, pagalvok, kurią vietą rodysi ateičiai." L. A. Bumelis

***

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Virtualiai ir gyvai- bendraujame šiandien plačiai. Interneto draugai pasiekiami ištisai. Tačiau interneto turi būti su saiku, kad nebūtų žalingu. Gyvas ryšys yra bendravimo mokykla: nuo gebėjimo prakalbinti, akių kontakto, gyvo šypsnio, rankos paspaudimo ir apsikabinimo. Tai dovana, kurią įteiksime sau ir visiems, kurie nori gerai jaustis ir gyvu bendravimu padėti kitiems.

***

Rugpjūčio 18 d. , penktadienis

Ar susimąstome kada apie savo ambicijas? Koks jų vaidmuo ne tik dienos bėgime, bet ir viso gyvenimo darnume? Kada jos pataiso mūsų nuotaiką, o kada gadina sveikatą? Ambicijų neturėjimas ir per didelis ambicingumas - du kraštutinumai, dažnai vedantys ne į norimą svajonių kalną, o atvirkščiai į emocijų narvą. Todėl turime aiškiai sau pasakyti, kaip su savimi elgtis, su kitais bendrauti ir į įvykius reaguoti, kad kiekvieną dieną ambicijos mūsų savijautą pagerintų ir gyvenimo kelionę norimais rezultatais praturtintų. Ambicinguokime.

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Geradarystė. Kas mums ji yra - malonumas, garbė, nauda? Jei mus dosniais padarė nauda ar išskaičiavimas-laikas susimąstyti, kad tai tik savęs nuvertinimas. Geradarystės grąža-vidaus turtų potencialas ir ateities sankaupa.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Noras pažinti, sužinoti. Jis labai svarbus, reikalauja pastangų ir kantrybės, nes nuo jo priklauso koks mūsų atsinaujinimas bus. Vien domėtis neužtenka. Nuolat kintanti aplinka reikalauja ne tik žinoti, bet iš to ir naudą sau turėti.

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 Žolinė

Bėga laikas į gyvenimo laukus. Vėl Žolinė - proga padėkoti Motinai žemei už derliaus turtus. Turime kiek turime, bet visada svarbu, kad Žolinės puokštė pasipuoštų dvasingumu ir suteiktų ateinančiam rudeniui energijos ir jėgų. Žaliuokime ir puoškimės.

08.12, šeštadienis

Savaitės išmintis

"Mus dažnai slegia baimė - bijome, kad mūsų nesupras, pasišaipys, pažemins, pasinaudos. Tačiau baimė - bloga patarėja ir dažnai save išpildanti pranašystė. Jei šypsaisi žmonėms, jie šypsosi tau; jei esi surūgęs, jie nusigręžia nuo tavęs. Tik pripažinę savo baimes galime pamatyti jų nepagrįstumą ir atskirti jas nuo protingo atsargumo." V. Legkauskas

Šiandien - Tarptautinė jaunimo diena

Jaunyste, mielas tu drugeli, papuoši mus sparnais ir atveri platų gyvenimo kelią. Svarbiausia būti jaunu širdyje, nes senatvė pasibeldžia ir jauname amžiuje. Būkime savo metų ambasadoriai, kai jaunystė yra ne tik žavus rytas, branda- gerumo ir pozityvumo sklaida, o atėjęs vakaras- tvirta aktyvaus amžėjimo atrama. Diena, kuri tik patvirtina, kad bendravimas ir buvimas kartu šypsosi ateities gražumu.

08.10, ketvirtadienis

Varna lesa kažkieno išmestą indelį su maistu ir karksi: ,,Ką tie žmonės sau galvoja, valgo, meta ir palieka? Juk visos šiukšlės gamtai lieka. Skrendi, sustoji, kad paimtum ir nesimėtytų po kojom. Kad mes turėtume kur nusileisti ir saugiai laiką ant žemės praleisti. Oi..."

08. 09, trečiadienis 

Klausimų svarba mūsų gyvenimui. Jų formulavimas rodo ne tik mūsų prioritetus, konkrečius veiksmus, nusiteikimus, bet ir lemia kasdienybės rezultatus. Pavyzdžiui, klausiame savęs "Kodėl vėl man nepasisekė?" Klausimo negatyvas lemia pasiteisinimo, aukos atsakymo akcentą. Todėl norėdami sau padėti, klauskime: ką išmokau iš tos nesėkmės? Kaip save sustiprinau? Ką kitą kartą turiu daryti kitaip? Tokių klausimų atsakymai mus skatins nesigailėti, o tobulėti ir eiti pirmyn, nes gyvenimas yra kelionė. Todėl ir pradėkime šiandien kelionę nuo klausimo stotelės: kokie mano pasiekimai, kuriais didžiuojuosi ir kaip jie man padės eiti toliau? Ką noriu pasiekti per 1, 2, 3.... metus, gerai jaustis ir mylėti kitus? Einame kartu pozityvumo keliu.

08.07, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Žmogus yra gimęs tinginiu; norėdamas "degti" darbui, jis turi tą degimą savyje palaikyti. Aš savąjį palaikau laikydamasis dviejų paprastų taisyklių: pirma - visada vykdyti savo pažadus bei įsipareigojimus ir antra - būti padoriam."  V. A. Bumelis

08.06 (sekmadienis)

Šypsena - mūsų akių ir mimikos raiška, emocijomis pagrista. Ji turi savo spalvų paletę, kurią naudojame kaip kasdienybės ruletę. Nuoširdi- pažymėta džiaugsmu ir geru nusiteikimu. Apsimestina- slepianti ironiją ar pašaipą. Santūri, mandagi, baimės sklidina - visa tai mūsų šypsenų rutina. Šypsena - savotiška diplomatija, parodanti mūsų aktyvumą ar pasyvumą, emocinį nusiteikimą ir bendravimo malonumą. Šypsokimės.

08.04 (penktadienis)

Mintys ir sveikata - glaudi sąsaja. Grėsmė, pavojus-ką daryti? Svarbu čia ir dabar kitaip mąstyti. Teigiama mintis suvaldo audras, nes taika mumyse yra ne tai kas vyksta, o tai ką sukuriame savo mintyse. Mes minčių valdovai.

08.03 (ketvirtadienis)

Viskam yra savas laikas. Žiniomis, kantrybe ir darbu mes padedame sau pasiekti tikslą. Svarbiausia suprasti, kad jeigu nepavyko įgyvendinti savo noro čia ir dabar, visada yra galimybė, kad tai bus vėliau. Pozityvus tikėjimas ateitimi

08.02 (trečiadienis)

Kas yra mūsų gerumo krepšelyje?

Ką šiandien žadame panaudoti?

Sėkmingos, dvasingumu nuspalvintos dienos!

 

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)