2023 m. rugsėjo 30 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188


 

 VLADIMIRAS 

 BERESNIOVAS:

,,GYVENIMAS VLABERIO ŽVILGSNIU "

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Būsiu teisingas ir doras
Keisčiau lytį į Vytį,
Tėvynę į kavinę,
Bet... kad toks geras oras –
Būsiu teisingas ir doras...

***

Pasirinkimas
Kam – kairieji,
Kam – dešinieji,
Kam – centristai,
O kam – aferistai.

***

Buvo rimta priežastis
Kai mūsų krepšininkai pralaimėdavo,
gerdavom iš nevilties.
Kai laimėdavo – iš džiaugsmo...

***

Čia Lietuva...
„Čia Lietuva,
Čia lietūs lyja“.
Čia painiava, Čia velniava, Čia juokas
Ašaras praryja...

Gyvenimas – „kakus“...
Katinas pieną laka,
Širdis smarkiai plaka.
Nuo kaukolinės apakus,
Gyvenimas tapo... „kakus“.

***
Katinas – „Miau“,
Šuo – „Au, au“.
Jis – „Aū- ū !
Ji – “ I love You!“

LDS ir LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešiniai  ir vlaberizmai specialiai www.kaunozurnalistai.lt svetainei

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Kai ligonė - be kaltės kalta, arba Ko išsigando chirurgė

Virginija Grigaliūnienė, LŽS Kauno skyriaus narė

Negaliu nepasidalinti šešiasdešimtmetės moters, beje, buvusios kolegės, istorija, kuri, neabejoju, daliai medikų labai nepatiks. Iškart pabrėžiu – jokiu būdu netvirtinu, kad „visi daktarai tokie“, bet, kaip sako liaudies išmintis, ir vienas šaukštas deguto medaus statinę pagadina... O jei dar tų deguto šaukštų ne vienas ir ne du...

Taigi Jolanta (taip ją pavadinkime) prieš kurį laiką nelauktai netikėtai susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis. Kur daugiau kreipsis, jei ne į gydytoją. O iš jos pirmiausia sulaukė ne pagalbos ar užuojautos, o... priekaištų, kodėl susirgusi sunkia liga! Jolantai taip ir liko neaišku – nejau medikai nesupranta, kad tokie priekaištai sunkiam ligoniui tik dar labiau komplikuoja jo situaciją, prastina ir taip sudėtingą psichologinę būseną, vadinasi, kartu ir gydymo eigą!? Kita vertus, nejau gydytojai nežino, kaip tokiais atvejais nuo ligonio reikėtų apsisaugoti, kad tuo, kuo jis serga, neužsikrėstų?

Jolantos situacija

„Susidūriau su problema, kurios jau kelintą mėnesį negaliu išmesti iš galvos, - Jolanta buvo tiesi ir atvira. – Iki šiol galvoje kirba abejonės, ar tikrai visi gydytojai turi pakankamai žinių ir yra pasirengę psichologiškai, kai susiduria su užkrečiama liga sergančiu pacientu?“

Taip jau lėmė likimas, kad Jolanta savaitės laikotarpyje gavo du skaudžius smūgius: sužinojo užsikrėtusi hepatito C virusu ir, lyg to dar būtų maža, išgirdo turinti onkologinių bėdų, kurioms šalinti būtina skubi operacija.

Ačiūdie, operacijos ilgai laukti nereikėjo. Gydytoja – kaip Jolantai pasirodė pagal jos amžių - patyrusi chirurgė, maloni, rūpestinga medikė. Kai iki planuotos operacijos liko maždaug savaitė, Jolanta pasisakė chirurgei apie patvirtintą dar vieną diagnozę – hepatito C virusą. Ir... tą pačią minutę pasigailėjo savo atvirumo, nes gydytoja, anot Jolantos, sureagavo taip, lyg būtų pacientės asmenyje išvydusi didžiausią priešą! Medikė esą iškart pradėjo garsiai svarstyti, kad dabar tai jau neaišku, ką reikės daryti, kaip elgtis, nes ji pati labai bijanti tuo baisiuoju virusu užsikrėsti. Esą operuojant visko gali pasitaikyti! Chirurgė Jolantai atvirai kirto tokio atvejo per savo darbo patirtį neturėjusi, todėl tarsis su kolegomis, ką daryti. Laimė, operacijos neatšaukė.

Chirurgės priekaištai – be pabaigos

Atvykus į ligoninę operacijai, chirurgė Jolantai vėl priminė, kaip ji rizikuojanti savo sveikata, kaip „labai bijanti“. Neapsikentusi neaiškių priekaištų Jolanta atsargiai pasiteiravo, nejau anksčiau to nepasitaikę, juk chirurgė, kaip galima spręsti iš išvaizdos, turinti nemenką profesinį stažą. Gal, girdi, anksčiau operuoti pacientai tiesiog nepasisakę, kad nešioja vieną ar kitą virusą, o gal net ir patys nežinantys, serga dar kuo nors pavojingu, užkrečiamu, ar ne. Juk jei ir pačiai Jolantai operacija būtų buvusi paskirta anksčiau, ji nebūtų apie tą hepatitą C ir žinojusi, taigi ir gydytojos būtų neįspėjusi.

„Tai gal ir būt buvę geriau, jei nebūčiau žinojusi!“, – mestelėjo atgal sutrikusi gydytoja.

Jolantai beliko tik ausimis pakarpyti.

Jaunojo kolegos patarimai

Operacijos dieną chirurgė, eidama su Jolanta palatos link, sutiko kolegą, kuriam, dar spėjo parypauti, kokią ligonę tuoj operuosianti (Jolanta – čia pat, taigi viską girdėjo), ir – kad labai bijanti dėl savo sveikatos.

Kaip bebūtų keista, jaunasis kolega kur kas labiau patyrusią gydytoją ėmė guosti, tvirtindamas, kad nėra jokio pagrindo baimintis, esą dvejas pirštines prieš operaciją užsimausianti, ir nieko blogo nenutiks. Jis dar pridūrė, kad ligonis maža kuo gali sirgti – net ir ŽIV, bet juk dėl to jo negydyti ar operacijos atšaukti nevalia!

Jolantą tokie jauno daktariuko žodžiai, aišku, pamalonino, moteris nusiramino, nes, sulaukdama begalės priekaištų iš chirurgės, jau buvo apimta kaltės jausmo, kad susirgusi, ir, turbūt svarbiausia - kad išdrįsusi kreiptis medicininės pagalbos. Keistai tai skamba? Be abejo.

Paranojiška medikės baimė

Po operacijos chirurgė Jolantą toliau speitė į kampą – pasakė dabar dar labiau sunerimusi dėl galimo užsikrėtimo, nes pastebėjusi, kad abejos medicininės pirštinės operuojant buvusios pradurtos, po jomis radusi Jolantos kraujo!

Chirurgė ir vėliau, aplankiusi Jolantą palatoje ir pasiteiravusi apie savijautą, ne kartą ir ne du priminė su didžiausia baime laukianti dienos, kai po poros savaičių paaiškės tyrimų atsakymas, ar neužsikrėtusi nuo operuotos ligonės, tai yra Jolantos, tuo nelemtuoju hepatitu C. Daktarė Jolantai nuolat kartojo gyvenanti apimta baimės, kuri persidavusi net ir jos vaikams – šie dėl mamos sveikatos irgi labai sunerimę.

Palatos draugės taip pat atkreipė dėmesį, kad pas Jolantą vis užsukanti chirurgė ištisai  kalba apie josios ligą. O kartą, eidama į tvarstomąjį, Jolanta išgirdo, kaip ją operavusi gydytoja dėl to paties garsiai guodėsi ir savo kolegėms. Viena šių, išvydusi Jolantą, net sudrausmino tą chirurgę, prašydama nešiurpinti pacientės, ji juk nekalta, kad susirgusi. Bet situacija nesikeitė – chirurgė ir toliau atrodė apimta paranojiškos baimės.

„Į mane chirurgė žiūrėjo kaip į šėtono atsiųstą grėsmę jai, - baisėjosi Jolanta. - Taip aš jaučiausi visą savaitę, kol buvau gydoma ir jos prižiūrima, o juk sužinojus onkologinę diagnozę mano, kaip turbūt ir kiekvienos mano likimo moters, psichologinė būsena būna tikrai ne iš maloniųjų... Man morališkai buvo labai sunku žinoti, kad daktarė manęs BIJO“.

Jolanta sakė galinti tik padėkoti, kad kiti skyriaus medikai ir darbuotojai, žinodami apie jos sveikatos problemas, bent jau „prie akių“ nelaikė „raupsuotąja“. Kaip nesibaidė jos ir palatos kaimynės...

Tad iki šiol Jolantai ramybės neduoda klausimas, ar visi medikai turi pakankamai žinių, kaip bendrauti su užkrečiamomis ligomis sergančiais pacientais, kokių atsargumo priemonių laikytis; ar visi gydytojai tokiems atvejams psichologiškai pasirengę.

Gydytojų nuostaba

Parūpo sužinoti, kaio kolegės chirurgės elgesį ligonės Jolantos atžvilgiu vertintų kiti šalies gydytojai. Neatsirado nė vieno, kuris būtų pateisinęs chirurgės veiksmus ir žodžius. Tiksliau – buvo keli, kurie... nepatikėjo, kad chirurgė galėjo taip su paciente bendrauti. O dauguma stebėjosi ir baisėjosi, kad gydytoja pacientei drįso reikšti tokius priekaištus ir savo nuoskaudas ar baimes. Tokių ligonių, kuriuos reikia operuoti, ir kurie tuo pat metu serga pavojingomis infekcijomis, pavyzdžiui, ŽIV, esą pasitaiko ne taip retai, jokia čia naujiena, tam ir yra numatytos tvarkos, patvirtinti atitinkami teisės aktai, kaip tokiais atvejais chirurgas ir visas aptarnaujantis medicinos personalas nuo galimo užsikrėtimo turėtų saugotis. Kolegas medikus nustebino ir tai, kad chirurgė nuolat priekaištavo pacientei, kuriai ir taip „nesaldu“ - onkologinė liga juk ne sloga ar gerklės peršėjimas...  

Kokios išvados?

Ką čia slėpti – ėmiau ir paklausiau Jolantos, ar šitiek daug priekaištų išsakiusiai chirurgei ji bent kuo nors atsilyginusi. Nesvarbu, ar prieš operaciją, ar po jos. Ir išgirdau atsakymą „Ne“. Nei prieš, nei po. Jolanta nustebo – kodėl ji turėtų atsilyginti, jeigu gydytojai už darbą mokamas atlyginimas. Nors, teisybė, Jolanta buvo girdėjusi, kad kitos ligonės, jos palatos kaimynės, buvo kur kas malonesnės gydytojos atžvilgiu. Bet Jolantai, sakė, tai nepriimtina.

Teatleidžia man Dievas, jei esu per daug įtari – o gal čia ir buvo šuo pakastas, kodėl chirurgė vis ėjo ir ėjo pas Jolantą, ir vis žarstėsi priekaištais, kad galėjusi ir pati nuo ligonės užsikrėsti, ir kaip jaučiasi įbauginta, nuskriausta, sunerimusi... Gal tereikėjo vieno vienintelio Jolantos veiksmo, ir chirurgės baimės būtų bemat išgaravusios, o vietoj suraukto veido ligonė būtų išvydusi plačią šypseną ir išgirdusi stiprybės ir vilties suteikiančius chirurgės žodžius...

Dar keli pastebėjimai

Man, kaip žurnalistei, labai rūpėjo išsiaiškinti, kur Jolanta galėjo tą hepatitą C „pasigauti“. Jolanta sakė pati to neįsivaizduojanti, nes užsienyje nesilanko, jokių operacijų iki tol nebuvo turėjusi, kraujas perpiltas nebuvo. Mudviem besikalbant Jolanta staiga prisiminė, kad prieš porą metų darėsi permanentinį antakių makiažą, po kurio, kaip žinia, apie savaitę gyja odoje padarytos žaizdos. Taigi labai tikėtina, kad sunkią infekcinę ligą Irenai „padovanojo“ grožio specialistė. Pasiteiravau gydytojos dermatologės, ar toks atvejis įmanomas – taip, ji tokios galimybės neatmetė.

O dar vienas labai svarbus ir kilnus faktas iš Jolantos gyvenimo tas, kad žinia, jog ji serganti hepatitu C, paaiškėjo labai atsitiktinai – kai pilietiška moteris, išgirdusi, kad trūksta donorinio kraujo, pasiūlė savojo. Ir labai džiaugėsi padariusi gerą darbą.

Kaip žinia, visais atvejais paaukotas donorinis kraujas ištiriamas – štai tada ir paaiškėjo, kad Jolanta turi sveikatos problemų, gavo kvietimą atvykti papildomai išsitirti. O kai jau moteris nuvyko pas gydytoją, šalia hepatito C paaiškėjo ir tai, kad Jolanta serga onkologine liga. Taigi nors Jolantai lemtis nepagailėjo sunkių išbandymų, tai pačiai lemčiai galima dėkoti už tai, kad šios bėdos buvo pastebėtos laiku – kol dar yra galimybės ligoniui padėti.


 

AUDRONE NUGARAITĖ

Gerumas kaip išteklius keisti mūsų gyvenimą. Gerumas kaip kiekvienos dienos norma ir siekiamybė. Visa tai pasiekti gali padėti gerumo komunikacija.

Būkime raštingi ir dalinkitės savo gerumo kompetencija su kitais.

GERUMO KOMUNIKACIJA

Rugsėjo 28 diena, ketvirtadienis

Tuk tuk tuk - jau beldžiasi diena ir klausia vėl manęs, ko šiandieną noriu iš savęs? Atsakymas nesudėtingas. Geros nuotaikos, kaip visada, nes geras rytas, mielos dienos pradžia. Juk nuo pradžios dažnai priklauso rezultatas vakare. Dienos Pliusai- Minusai- jėga, nes taip patikriname mes save ir pasirenkame būti norima asmenybe. Gėlės, pražydusios antrą kartą, nuostabi rudens šypsena mielai dienai.

***

Rugsėjo 27 diena, trečiadienis

Kas padaro mus laimingais? Pareigos, pripažinimas, pinigai? Laimė-gebėjimas džiaugtis dabartimi, jausti dėkingumą už tai, ką gero turi. Kasdienybėje pastebėtos gerumo detalės yra mūsų laimės laipteliai būti savimi.

***

Rugsėjo 26 diena, antradienis

Mūsų buvimas dėmesio centru yra palydėtas dvejopų jausmų. Vieniems tai siekis ir būdas parodyti save, pritaikius savo patirtį, pabūti žvaigžde. Kitiems tai abejonių ir nerimo sklidina aplinka, kurioje nervingai vertiname save. Dėmesys susijęs su meile ir priešiškumu, todėl svarbiausia, kas mums patiems teisinga, gera ir virsta mūsų pačių tobulumu. Būkime sau dėmesio centru.

Rugsėjo 25 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Visi ieško nuo vėžio vaistų, kurie išrasti senų seniausiai. Būti geru žmogumi - pirmas punktas... meilė tėčiui ir mamai, pagarba vietai, kurioje gimei, augai, gyveni- juk šita žemė mus nešioja ir maitina."

M. Lasinskas

***

 

Rugsėjo 22 diena, penktadienis

Atsisėdame ant kėdės ir ramiai kvėpuojame. Kojose maloni šiluma pulsuoja. Rankos džiaugiasi nieko neveikimu. Mintys galvoje alsuoja gerumu. Visas kūnas į poilsio minutę reaguoja. Visa tai mus atpalaiduoja ir puikią dieną garantuoja. Džiaukimės savo jausena.

***

Rugsėjo 21 diena, ketvirtadienis

Sena išmintis: moki žodį - žinai kelią. Žodžiai yra materiali minčių ir emocijų raiška. Jie ne tik suteikia mums psichologinės ir fizinės galios raktus atidaryti norimo bendravimo vartus. Jie mus veda laimės keliu, jeigu juos pateikiame su pozityvumu. Teigiami žodžiai, pavyzdžiui, taika, meilė, taip, mums leidžia pasirinkti sėkmės veiksmus, teigiamai vertinti save ir kitus.

***

Rugsėjo 19 diena, antradienis

Pažįstu save-gebu suprasti ir valdyti savo jausmus,viltis, norus, lūkesčius. Kai užplūsta negatyvas, pyktis ar pavydas, jį užkloju pozityvu, meile ir džiaugsmu. Šita sinergija -mūsų dvasinė energija eiti norimu gyvenimo keliu.

***

Rugsėjo 18 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Mes per dažnai vartojame žodį "reikėtų". Jis itin neveiksmingas, nes skatina nieko neveikti. Apčiuopiamos nuolatinės permainos vyksta tik tada, kai vietoje "reikėtų " sakome "reikia, būtina." D. Taylor

Rugsėjo 17 diena, sekmadienis

Rytas-gaivus ir aktyvus, nes sekmadienis mus veda į naujos savaitės laukus. Šios dienos veikla ir bendravimas -tai kito septyndienio tikslingas motyvavimas. Kelionė keliu, pažymėtu geru nusiteikimu. Eime.

Rugsėjo 16 diena, šeštadienis.

Europos judumo savaitė (16-22 d.)

Rytas, diena, vakaras, naktis - tradicinė paros narių sudėtis. Puiku, kai naktis alsuoja poilsiu ir geru miegu, o rytas ir diena žavi ir kviečia naudotis įvairiapusiu judumu. Judumas pirmiausia savyje, sukaupti energiją ir gerą jauseną. Pirmyn.

***

Rugsėjo 15 diena, penktadienis

Kūrybiškumas - tai gebėjimas įgyvendinti save kasdienybės erdvėse. Ne tik atlikti darbus paprasčiau, daryti tai kas nauja, įdomu. Svarbiausia nesėkmėje būti originaliu kūrėju ir džiaugtis priimtu kūrybišku sprendimu.

***

Rugsėjo 14 diena, ketvirtadienis

Jurginai ne tik aplinkos puošmena, bet ir mūsų dvasiai atgaiva. Jie linki mums nuolat prisiminti, kad grožį turime gamtoje ir savyje auginti. Ačiū.

***

Rugsėjo 12 diena, antradienis

Poilsio minutei matematinė mįslė.Trys šimtai šešiasdešimt penki vieversiai, penkiasdešimt trys varnos, dvylika kranklių ir vienas išdidus sakalas. Kas tai? Norimais skaičiais mums visiems pažymėtos šiandienos.

***

Rugsėjo 11 diena, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas žmogus yra lyderis, kitaip sakant, kiekvienas asmuo, įskaitant ir jus. Jūsų valia rinktis, ar priimti tokią lyderystę." D. Taylor

***

Rugsėjo 10 diena, sekmadienis

Nusiteikimas - tai norimu rūbu savęs aprengimas. Kokia nuotaika save palabinti ir nusiteikti ką nors nuveikti? Gera savijauta priklauso nuo veiklos daryti sprendimus, o ne gailėtis dėl klaidos, kuri yra tik išmokta pamoka. Būkime savimi.

***

Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Tarptautinė grožio diena Gyvenimas yra energinga ir kūrybinė veikla. Ja siekiame sukurti norimą rezultatą: patirti laimę, pajusti meilę, džiaugtis grožiu, vidinio gėrio simboliu. Trys G raidės yra dabarties gyvenimo spalvų paletės akcentai. Gėris, Grožis, Gerumas yra mūsų sėkmingos ateities kūrimo komponentai. Tegul grožis ne tik džiugina, bet nuolat slypi mūsų viduje.

***

Rugsėjo 8 diena, penktadienis

Tarptautinė raštingumo diena

Skaitau, rašau, kalbu, vadinasi raštingas esu. Tačiau šiandieną plaukiodami naujųjų technologijų vandenyse, turime paraginti save. Mūsų asmeninė pareiga padėti sau padaryti raštingumą viso gyvenimo mokymosi paskata ir sėkmingos ateities atrama. Gerai jausimės tada, kai būsime sumanūs ir išmanūs, ir džiaugsimės gyvenimo dovana.

***

Rugsėjo 7 diena., ketvirtadienis

 Buriuotojų diena

Visi mes kaip laivai plaukiame gyvenimo upe, maudomės amžėjimo jūroje ir siekiame gerovės likimo vandenyse.

Mes, laivo kapitonai, šturmanai ir keleiviai, turime būti aktyvūs ir budrūs, kad likimas dovanotų palankų vėją ir mūsų bures neštų į norimą užuovėją.

***

Rugsėjo 4 d,. pirmadienis

Savaitės išmintis

"Kiekvienas laiko taškas yra kupinas neištirtų galimybių, o kiekviena galimybė yra laikoma originalia ir unikalia, nenukopijuojama jokiu kitu laiko momentu, vadinasi, keitimosi (ar bent bandymo keistis) būdų yra išties nesuskaičiuojama daugybė. " Z. Bauman

Rugsėjo 1 d., penktadienis

Naujieji mokslo metai, mokslo ir žinių diena pradeda rudens sezono rutiną. Nuo mūsų priklauso kokia ji bus. Ar džiaugsimės rudens spalvų įvairove? Ar su liūdesiu galvosime apie laukiančią tamsos tvirtovę? Visko reikia, viskas yra svarbu, kad ruduo žavėtų derliumi, o mes didžiuotumėmės sukaupta energija ir dvasiniu turtu.

Su šiliniu, vėsuliniu, paukštlėkiu Rugsėju.

***

Rugpjūčio 30 d,, trečiadienis

Vidinis grožis - tai mes patys savyje. Tai ne forma ar savybė, tai mūsų vidinė visuma su tam tikra estetine ir etine raiška. Svarbu, kad dvasinis grožis būtų mums moralinis gėris, padedantis bendrauti, mylėti ir jausti save.

***

Rugpjūčio 28 d., antradienis

Ar esame susimąstę, kas yra savasis AŠ? Tai nuomonių, vaizdinių, nuostatų apie save visuma. Ji sąlyginai yra pastovi. Tuo pačiu nuolat kinta, priklausomai nuo mūsų socialinės patirties, bendravimo su kitais ir savęs vertinimo. Svarbūs aspektai yra mūsų atliekami vaidmenys, socialiniai tapatumai, su kuo save tapatiname. Būtina atkreipti dėmesį ir į savęs lyginimą su kitais, patirtas sėkmes ir nesėkmes, kultūrinę aplinką ir į informacijos apie save priėmimą. Informacija, sutampanti su mūsų nuostatomis, ji visada yra priimama ir įsimenama. Informacija, neatitinkanti mūsų požiūrių, yra atmetama, kaip priešiškumas ir kelia neigiamų jausmų.

Galimi savojo AŠ: platus pasirinkimas, kokį vaizdą norime kurti ir kaip pateikti save. AŠ - idealus, realus, parodomasis, veidrodinis. Būkime norimu AŠ.

***

Rugpjūčio 23 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Daug verčiau išsigydyti nuo skriaudos jausmo negu keršyti. Kerštas užima daug laiko: sielvartaudami dėl vienos skriaudos, patiriame daugelį. Griežiame dantį ilgiau negu esame skriaudžiami. Daug geriau elgtis priešingai, ydomis nekovoti su ydomis. " Seneka

***

Rugpjūčio 22 d,. ketvirtadienis

Mūsų subjektyvi nuomonė yra tik požiūris, vienas iš daugelio. Interneto viešumo laukuose požiūrių gausa tampa pertekline ir kelia nerimą ar net pasipiktinimą, nes tampame kitų subjektyvių nuomonių naudotojais ir kaupėjais. Todėl yra svarbūs mūsų prioritetai, lemiantys informacijos vertinimą. Informacijos vertė susijusi su jos svarba, tenkinant mūsų poreikius ar priimant spendimus. Todėl būkime kritiški, vertindami informacijos turinį, subjektyvumą, jos reikalingumą mūsų informuotumui.

***

Rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Emocinė išmintis-gebėjimas suprasti ir pajausti kitus. Įvertinęs situaciją, tinkamai pasielgęs, patirtimi būsi gausus. Svarbu priimti save tokį, koks esi, nes tik tada keistis gali. Kai susijungia protas ir širdis, didėja mūsų išmintis. Būkime budrūs sau ir kitiems.

***

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Savaitės išmintis

"Niekam neįdomu, koks buvai didingas ar kaip įveikei krizę. Įdomu, ką dar padarysi ateityje. Nes jei veidu žiūrėsi į praeitį, pagalvok, kurią vietą rodysi ateičiai." L. A. Bumelis

***

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Virtualiai ir gyvai- bendraujame šiandien plačiai. Interneto draugai pasiekiami ištisai. Tačiau interneto turi būti su saiku, kad nebūtų žalingu. Gyvas ryšys yra bendravimo mokykla: nuo gebėjimo prakalbinti, akių kontakto, gyvo šypsnio, rankos paspaudimo ir apsikabinimo. Tai dovana, kurią įteiksime sau ir visiems, kurie nori gerai jaustis ir gyvu bendravimu padėti kitiems.

***

Rugpjūčio 18 d. , penktadienis

Ar susimąstome kada apie savo ambicijas? Koks jų vaidmuo ne tik dienos bėgime, bet ir viso gyvenimo darnume? Kada jos pataiso mūsų nuotaiką, o kada gadina sveikatą? Ambicijų neturėjimas ir per didelis ambicingumas - du kraštutinumai, dažnai vedantys ne į norimą svajonių kalną, o atvirkščiai į emocijų narvą. Todėl turime aiškiai sau pasakyti, kaip su savimi elgtis, su kitais bendrauti ir į įvykius reaguoti, kad kiekvieną dieną ambicijos mūsų savijautą pagerintų ir gyvenimo kelionę norimais rezultatais praturtintų. Ambicinguokime.

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Geradarystė. Kas mums ji yra - malonumas, garbė, nauda? Jei mus dosniais padarė nauda ar išskaičiavimas-laikas susimąstyti, kad tai tik savęs nuvertinimas. Geradarystės grąža-vidaus turtų potencialas ir ateities sankaupa.

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Noras pažinti, sužinoti. Jis labai svarbus, reikalauja pastangų ir kantrybės, nes nuo jo priklauso koks mūsų atsinaujinimas bus. Vien domėtis neužtenka. Nuolat kintanti aplinka reikalauja ne tik žinoti, bet iš to ir naudą sau turėti.

Rugpjūčio 15 d., antradienis

 Žolinė

Bėga laikas į gyvenimo laukus. Vėl Žolinė - proga padėkoti Motinai žemei už derliaus turtus. Turime kiek turime, bet visada svarbu, kad Žolinės puokštė pasipuoštų dvasingumu ir suteiktų ateinančiam rudeniui energijos ir jėgų. Žaliuokime ir puoškimės.

08.12, šeštadienis

Savaitės išmintis

"Mus dažnai slegia baimė - bijome, kad mūsų nesupras, pasišaipys, pažemins, pasinaudos. Tačiau baimė - bloga patarėja ir dažnai save išpildanti pranašystė. Jei šypsaisi žmonėms, jie šypsosi tau; jei esi surūgęs, jie nusigręžia nuo tavęs. Tik pripažinę savo baimes galime pamatyti jų nepagrįstumą ir atskirti jas nuo protingo atsargumo." V. Legkauskas

Šiandien - Tarptautinė jaunimo diena

Jaunyste, mielas tu drugeli, papuoši mus sparnais ir atveri platų gyvenimo kelią. Svarbiausia būti jaunu širdyje, nes senatvė pasibeldžia ir jauname amžiuje. Būkime savo metų ambasadoriai, kai jaunystė yra ne tik žavus rytas, branda- gerumo ir pozityvumo sklaida, o atėjęs vakaras- tvirta aktyvaus amžėjimo atrama. Diena, kuri tik patvirtina, kad bendravimas ir buvimas kartu šypsosi ateities gražumu.

08.10, ketvirtadienis

Varna lesa kažkieno išmestą indelį su maistu ir karksi: ,,Ką tie žmonės sau galvoja, valgo, meta ir palieka? Juk visos šiukšlės gamtai lieka. Skrendi, sustoji, kad paimtum ir nesimėtytų po kojom. Kad mes turėtume kur nusileisti ir saugiai laiką ant žemės praleisti. Oi..."

08. 09, trečiadienis 

Klausimų svarba mūsų gyvenimui. Jų formulavimas rodo ne tik mūsų prioritetus, konkrečius veiksmus, nusiteikimus, bet ir lemia kasdienybės rezultatus. Pavyzdžiui, klausiame savęs "Kodėl vėl man nepasisekė?" Klausimo negatyvas lemia pasiteisinimo, aukos atsakymo akcentą. Todėl norėdami sau padėti, klauskime: ką išmokau iš tos nesėkmės? Kaip save sustiprinau? Ką kitą kartą turiu daryti kitaip? Tokių klausimų atsakymai mus skatins nesigailėti, o tobulėti ir eiti pirmyn, nes gyvenimas yra kelionė. Todėl ir pradėkime šiandien kelionę nuo klausimo stotelės: kokie mano pasiekimai, kuriais didžiuojuosi ir kaip jie man padės eiti toliau? Ką noriu pasiekti per 1, 2, 3.... metus, gerai jaustis ir mylėti kitus? Einame kartu pozityvumo keliu.

08.07, pirmadienis

Savaitės išmintis

"Žmogus yra gimęs tinginiu; norėdamas "degti" darbui, jis turi tą degimą savyje palaikyti. Aš savąjį palaikau laikydamasis dviejų paprastų taisyklių: pirma - visada vykdyti savo pažadus bei įsipareigojimus ir antra - būti padoriam."  V. A. Bumelis

08.06 (sekmadienis)

Šypsena - mūsų akių ir mimikos raiška, emocijomis pagrista. Ji turi savo spalvų paletę, kurią naudojame kaip kasdienybės ruletę. Nuoširdi- pažymėta džiaugsmu ir geru nusiteikimu. Apsimestina- slepianti ironiją ar pašaipą. Santūri, mandagi, baimės sklidina - visa tai mūsų šypsenų rutina. Šypsena - savotiška diplomatija, parodanti mūsų aktyvumą ar pasyvumą, emocinį nusiteikimą ir bendravimo malonumą. Šypsokimės.

08.04 (penktadienis)

Mintys ir sveikata - glaudi sąsaja. Grėsmė, pavojus-ką daryti? Svarbu čia ir dabar kitaip mąstyti. Teigiama mintis suvaldo audras, nes taika mumyse yra ne tai kas vyksta, o tai ką sukuriame savo mintyse. Mes minčių valdovai.

08.03 (ketvirtadienis)

Viskam yra savas laikas. Žiniomis, kantrybe ir darbu mes padedame sau pasiekti tikslą. Svarbiausia suprasti, kad jeigu nepavyko įgyvendinti savo noro čia ir dabar, visada yra galimybė, kad tai bus vėliau. Pozityvus tikėjimas ateitimi

08.02 (trečiadienis)

Kas yra mūsų gerumo krepšelyje?

Ką šiandien žadame panaudoti?

Sėkmingos, dvasingumu nuspalvintos dienos!

 

 

KLAUSIMĖLIS


Warning: include(/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Warning: include(): Failed opening '/usr/home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/apklausa.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/fs/www/templates/zurnalistai/modules/shonas.php on line 15

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)