2021 m. birželio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Išteisintas laikraštį „Valsčius“ leidusios įmonės vadovas


Kauno apygardos teisme buvo išnagrinėta visuomenės informavimo priemonių atstovų susidomėjimo sulaukusi byla, kurioje kaltinimai dėl turto iššvaistymo ir apgaulingos apskaitos vedimo buvo pareikšti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Dimstis“, leidusios laikraštį „Valsčius“ Šakių rajone, direktoriui A. D. Teismas A. D. išteisino dėl abiejų kaltinimų. 

Teismui perduotoje byloje A. D. buvo kaltinamas tuo, kad išmokėjo išeitines kompensacijas laikraštį leidusios įmonės darbuotojams ir atleido juos iš darbo, dėl ko įmonei padaryta turtinė žala ir, kaip kad nurodyta kaltinamajame akte, „UAB „Dimstis“ leisto laikraščio „Valsčius“ leidyba nuo 2016 m. rugsėjo 16 d. buvo sustabdyta“. Taip pat, remiantis specialisto išvada, A. D. buvo pateikti kaltinimai, kad jis padarė buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti UAB „Dimstis“ veiklos, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2016 metus.

Tačiau teismas sprendė, kad realiai tarp didžiausio UAB „Dimstis“ akcininko ir direktoriaus A. D. ir kitų, smulkesnių bendrovės akcininkų, kilo ginčas dėl bendrovės valdymo, o naujai paskirta įmonės vadovybė buvo nepatenkinta tuo, kad iš darbo išėjus darbuotojams (žurnalistams, fotokorespondentui, administracijai), bendrovė toliau negalėjo leisti laikraščio. Be to, teismas nustatė, kad laikraštį leidusios įmonės darbuotojai išėjo iš darbo teigdami, kad naujos vadovybės pasikeitimas lems laisvo žodžio suvaržymą ir jie turės rašyti ne tai, ką patys pageidauja.

Teismas sprendė, kad ginčai tarp akcininkų, ginčai dėl valdymo organų priimtų sprendimų, dėl sudarytų sandorių ir įmonės lėšų panaudojimo atsiranda iš civilinių teisinių santykių, o šiuo konkrečiu atveju – ir iš darbo teisinių santykių, todėl turi būti sprendžiami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tik išimtiniais atvejais, esant tam tikroms papildomoms sąlygoms, civiliniai teisiniai santykiai, pagal nusistovėjusią ir išplėtotą teismų praktiką, perauga į baudžiamuosius teisinius santykius ir jie negali būti dirbtinai kriminalizuojami.

Teismas, priimdamas nuosprendį, vadovavosi ir Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), spręsdamas, kad Konstitucijos 48 straipsnio pirmoji dalis garantuoja, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą, o šio straipsnio trečioji dalis įtvirtina, kad priverčiamasis darbas draudžiamas. Taip pat įvertinęs, kad UAB „Dimstis“ leido visuomenės informavimo priemonę – laikraštį, o joje dirbantys asmenys atliko ir specifinę – visuomenės informavimo misiją, sprendė, kad jie turėjo ir Konstitucijos 25 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytas konstitucines teises, t. y. teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti ir nekliudomai ieškoti, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas. Jei darbuotojai manė, kad bus apribota jų galimybė laikraštyje rašyti ir spausdinti tai, ką jie mano esant reikalinga, jie turėjo teisę nutraukti darbo santykius, ir toks darbo santykių nutraukimas šalių susitarimu, nors ir esant kitiems galimiems šių santykių nutraukimo būdams, pats savaime negali būti vertinamas kaip užtraukiantis baudžiamąją atsakomybę. Nustačius, kad įmonei padaryta turtinė žala, ji gali būti, o šioje byloje ir buvo, priteista iš A. D. civilinėje byloje. Kadangi kaltinamasis nevengė ir nesislapstė nuo civilinės atsakomybės taikymo, netrukdė žalos atlyginimui ir neatliko kitų veiksmų, kurie civilinio ieškovo teisių atkūrimą darytų neperspektyvų, teismas nusprendė, kad nėra būtina šiuos santykius įvertinti kaip pažeidžiančius baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes ir kvalifikuoti kaip turto iššvaistymą.

Teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, konstatavo, kad ne vien tik dėl buvusio bendrovės vadovo kaltės neįvyko tinkamas dokumentų perdavimas. Naujoji įmonės vadovybė ne tik kad nesidomėjo, ar yra išlikę visi dokumentai iki 2016 m. spalio 30 d., bet ir iki šiol bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei nenurodė aiškintis anksčiau buvusių operacijų ir lyginti su visais dokumentais, kurie likę bendrovėje, nors buvęs vadovas ir liudytojai teigė, kad tie dokumentai yra likę, o dabartinis vadovas taip pat patvirtino, kad „iki šiol kai kurie dokumentai yra sumesti į dėžes ir guli kampuose“. Be to, teismas nustatė, kad yra likę pirminiai apskaitos dokumentai, iš kurių galima apskaičiuoti buvusio turto vertę. Taip pat pažymėjo, kad būtent prokurorui ir ikiteisminio tyrimo institucijai kyla pareiga įrodyti kaltinamojo kaltę ir surinkti visus tam reikalingus duomenis, o ne pačiam baudžiamojon atsakomybėn patrauktam asmeniui įrodinėti savo nekaltumą.

Nuosprendis per 20 dienų dar gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)