2021 m. birželio 19 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

In memoriam. A.A. Rimutė Lipšienė (1943 02 12 – 2021 02 28)


Sekmadienį, dėl patirto insulto, ligoninėje užgeso Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus narės Rimutės Lipšienės gyvybė.

Rimutė gimė 1943-ųjų vasario 12 d. Raseinių rajone, Mankūnų kaime. Jaunystėje netekusi tėčio, liko gyventi su mama, kaip pati sakydavo, „reikėjo kabintis į gyvenimą“, kurio kelyje atsiskleidė kaip įvairiapusiška, viskuo besidominti, prasmės ieškanti, talentinga asmenybė.

R. Lipšienė baigusi Skaudvilės vidurinę mokyklą, įstojo į Šiaulių medicinos mokyklą, kurią baigusi pradėjo dirbti Klaipėdos miesto greitosios medicinos pagalbos felčere. 1973 metais  baigė Vilniaus universitetą ir įgijo filologijos specialybę. Neakivaizdžiai studijuodama savo žurnalistinį kelią  pradėjo Kretingos rajono laikraštyje ,,Švyturys". Persikėlusi  gyventi į Kauną, iki 1976 metų  dirbo  tuometiniame Valstybiniame istorijos muziejuje, o nuo 1978-ųjų korespondente  Kaune leidžiamame  laikraštyje ,,Statybų pastoliuose" (1981 m. buvo savaitraščio redaktorė).

1988 metais prasidėjęs Lietuvos atgimimo judėjimas ne tik sužadino Rimutės stiprius vidinius jausmus, bet ir atvėrė naujas veiklos galimybes: ji aktyviai įsitraukė į „Sajūdžio“ veiklą. Dirbdama „Drobės“ gamybinio susivienijimo radijo laidų redaktore, tapo viena iš pirmųjų Jono Basanavičiaus gimtosios sodybos atstatymo iniciatore. Vėliau dirbo laikraščių ,,Vakarinis Kaunas" ir  „Kauno kraštas“ redakcijoje, buvo priimta į Lietuvos žurnalistų sąjungą. 1995 metais, bankrutavus jos buvusiai redakcijai, Rimutė išvyko gyventi į Jungtines Amerikos valstijas.

Dešimt metų praleidusi už Atlanto, daug pamačiusi ir patyrusi, žurnalistė grįžo į Lietuvą, nes ją traukė Tėvynės ilgesys. Rimutė žurnaliste dirbo laikraščio „Jonavos balsas“ redakcijoje. 2007 metais Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius R. Lipšienę pakvietė dalyvauti leidžiamo „Prisikėlimo“ laikraščio redkolegijos veikloje, ji tapo parapijos spaudos atstove. Žurnalistė 2007 metais įkūrė Kristaus Prisikėlimo parapijoje pagyvenusių žmonių sambūrį “Senjorai”, kurio tikslas – nepaisant amžiaus džiaugtis gyvenimu, pajusti pilnatvę, tobulėti, pažinti vieni kitus, išnaudoti savo sugebėjimus ir jausti, kad yra reikalingi vieni kitiems. Keturiolika metų kolegė su meile ir pasiaukojimu vadovavo 50 senjorų grupei, nuoširdžiai rūpinosi jų kultūriniu bei dvasiniu gyvenimu, pakviesdama į susitikimus meno ir kultūros atstovus, medikus, rengė pažintines ekskursijas po Lietuvą.

Atvykusiems į baziliką, Rimutė vesdavo ekskursijas, ilgai galėdavo pasakoti apie Kristaus Prisikėlimo bazilikos praeitį ir dabartį. Tai liudija atsiliepimai svečių knygoje. Rimutė Lipšienė išliks kartu dirbusių žurnalistų, visų su ja bendravusių kauniečių atmintyje ir širdyse...

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos ir senjorų klubo MES nariai liūdną atsisveikinimo valandą nuoširdžiai užjaučia velionės vaikaitę Urtę Mariją, dukrą Valdonę Budrienę ir jos šeimą, gimines, artimuosius, Kristaus Prisikėlimo bazilikos ir žurnalistų bendruomenių narius,  staiga Amžinybėn iškeliavus LŽS narei Rimutei Lipšienei.

Urna su velionės palaikais bus pašarvota Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje kovo 3 d., trečiadienį, 16.00 val.

Šv. Mišių malda aukojamos 18.00 val. , po kurių – In memoriam: Rimutė Lipšienė.

Kovo 4 d., ketvirtadienį, atsisveikinimas nuo 9.00 val. iki 13.00 val. ir išlydėjimas į Girkalnio kapines Raseinių rajone.
Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)