2019 m. rugsėjo 17 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos ambasada Tbilisyje – lyg su kokybės ženklu...

Vidas MAČIULIS, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas


Ambasada_1a_didele.jpg


Tylioje Krtsanisi gatvėje Tbilisyje, naujoviško stiliaus name, pažymėtame 29 numeriu, įsikūrusi Lietuvos ambasada Gruzijoje. Apie tai skelbia lentelė prie įėjimo. Mes Gruziją vadiname Sakartvela, kai pati valstybė – Džodžia. Virš patato iškeltos Gruzijos, Lietuvos ir Europos sąjungos vėliavos.Ambasada._Ambas._II.jpg
Mes, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariai, iš karto, be asmens dokumentų patikrinimo ar kitų formalumų atlikimo,  buvome lietuvių budinčiųjų palydėti į Ambasadą. 

Jaukiame priimamajame mus pasitiko Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Gruzijoje Giedrius Puodžiūnas ir Ambasadoriaus antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė. 


Neilga buvo mūsų viešnagė, bet spėjome pajusti gerąją Lietuvos ambasados dvasią, nes jos darbuotojai ne tik kompetentingi, bet ir dalykiški, atviri, nuoširdūs. Aptarus LRTK narių atvykimo tikslus Tbilisyje, nepamiršau, kad buvau ir esu žurnalistas... Ambasada_4_II.jpgKur tik apsilankau, stengiuosi nufilmuoti tautiečius ir jo pasakojimus. Juo labiau dabar, kai patogiais išmaniaisiais telefonais galima viską įamžinti ne blogiau kaip su profesionalia vaizdo kamera.

Ambasadorius, be išankstinio suderinimo ar raštu pateiktų klausimų, iš karto mielai kalbėjo apie tai, kas mus domina, pažymėdamas, kad lietuviai gruzinams yra lyg tauta su kokybės ženklu. Tuo mes vėliau ir patys įsitikinome. 

Gruzinai, išgirdę, kad esame iš Lietuvos, šypsojosi, sveikinosi ir džiaugėsi, kad mes su jais esame bendraminčiai bičiuliai. Ir dar vienas malonus faktas. Sutikome net kelis jaunus gruzinus, kurie jau kalba lietuviškai. Pasirodo, kad kai kurie studijuoja Lietuvoje arba Sakartvele mokosi mūsų kalbos. Paruošėme interviu su Ana Dali, kuri lankė Lietuvos kultūros centro Tbilisyje rengiamuos kalbos kursuos.
Ambasada_3_II.jpgDaug ką išgirdome Lietuvos ambasadoje Gruzijoje. Tačiau tik grįžę Lietuvon sužinojome, kad liepos 20-oji yra dvigubai maloni diena gerbiamajam Giedriui Puodžiūnui.

Tai Ambasadoriaus gimimo diena. Be to, 2015-ųjų liepos 20-ąją Giedrius Puodžiūnas buvo paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Gruzijoje. Tiesa, 2019 metais savo gimtadienį jis sutiko gimtojoje Lietuvoje, nes buvo pakviestas į Užsienio reikalų ministeriją.

Su lietuvišku nuoširdumu ne tik sveikiname, bet ir linkime Ambasadoriui G.Puodžiūnui dar vienerius metus sėkmingai darbuotis svetingoje Gruzijoje.


P.S. Mūsų svetainės feisbuke, kaip ir mano asmeniniame, yra videointertviu su Ambasadoriumi Giedriumi Puodžiūnu. Ten pat bus įdėti ir keli reportažai iš Tbilisi bei Mccheto. Tai gido, taksi vairuotojo, išmaldos prašančiųjų mintys, pokalbis su gruzine, kuri kalba lietuviškai, taip pat mažojo gruzino krikštynos.

***


Pirmoji Lietuvos diplomatinė atstovybė Gruzijoje buvo  1918-1921 metais.

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, tūkstančiai lietuvių, karo nublokštų į Užkaukazę, susidūrė su rimtomis problemomis. Reikėjo nedelsiant organizuoti jų apskaitą ir aprūpinti kelionės dokumentais, kad jie galėtų grįžti namo. Todėl 1918 metų birželio 2 dieną Kaukazo lietuvių komitetas nutarė kreiptis į Lietuvos Tarybą, kad būtų įkurta oficiali Lietuvos atstovybė Užkaukazėje.

1918 metų liepos 23 dieną, po susitikimo su tuomečiu Lietuvos vadovu Antanu Smetona, Kaukazo "Lietuvių komiteto" pirmininkas, Tbilisio 4-osios berniukų gimnazijos matematikos mokytojas Pranas Dailidė buvo įgaliotas kaip Lietuvos atstovas rūpintis visais tautiečiais, atsidūrusiais Kaukaze. Grįžęs į Gruziją, P.Dailidė 1918 metų rugpjūčio 30 dieną buvo akredituotas kaip Lietuvos Valstybės atstovas prie Gruzijos vyriausybės.

Naujai įkurtai atstovybei teko dirbti labai sudėtingomis sąlygomis. Ryšys su Lietuva buvo prastas, trūko lėšų išlaikymui, daugelis lietuvių neturėjo pinigų grįžti namo į Lietuvą. Nepaisant to, skaičiuojama, kad didelio Lietuvos atstovybės darbuotojų atsidavimo dėka tėvynėn po karo sugrįžo maždaug 10 tūkst. lietuvių.

1921 metais Sovietų Rusijai aneksavus Gruziją, tik pradėję megztis diplomatiniai santykiai su Lietuva nutrūko ir atsikūrė tik 1994 metais. Lietuvos Respublikos ambasada Gruzijoje  veikia nuo 2004 metais.

Viršutinėje nuotraukoje (iš dešinės): LRTK narys Vincentras Vobolevičius, pirmininkas Mantas Martišius, Ambasadorius Giedrius Puodžiūnas, Antroji sekretorė Šarūnė Kubiliūtė ir žurnalistas Vidas Mačiulis

Apatinėje nuotraukoje: Lietuvos ambasados pastatas Tbilisyje

www.kaunozurnalistai.lt nuotr.Ambasada n. 2 didele_1.jpg

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)