2019 m. rugsėjo 20 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Kai kokiam nors senstelėjusiam žmogui švenčiant gimtadienį susirinkę draugai ima sakyti tostus, nuo to darosi tik graudžiau

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Pirmasis Žurnalistinis ordinas - lietuviu tapusiam baltarusiui Vl. Beresniovui!

www.kaunozurnalistai.lt inf.

Ordinas._Paskutinis_B._did.jpg


Paskutinės 2018-taisiais kauniečių žurnalistikos senjorų klubo MES sueigos metu gražiai buvo pagerbtas šio klubo pirmininkas, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos narys Vladimiras Beresniovas. 

70-tojo gimtadienio dieną jam buvo įteiktas ne tik Kauno savivaldybės atminimo medalis, bet ir pirmasis vardinis Žurnalistinis ordinas, kurio iki tos akimirkos dar niekas nebuvo regėjęs! Apie tai – vėliau, nes pirmiausia reikia pristatyti ordininką Nr.1Ordinas_Beresniovui._II.jpg
Tradicinę vakarienę Kūčių stalui, kaip visada, ruošia Lietuvos žurnalistų ir dailininkų sąjungų narys, net pasaulyje žinomas karikatūristas baltarusis Vladimiras Beresniovas (Vlaber), atkūrus mūsų valstybės nepriklausomybę – tapęs pilnateisiu ... lietuviu! Jis ir pats taip save įvardija. Turi pilną teisę, nes ne tik taisyklingai lietuviškai kalba, bet ir puikiai rašo eilėraščius ir epigramas.

Kuklus vaikinukas, 1965-taisiais atvykęs iš Baltarusijos mokytis Stepo Žuko taikomosios dailės technikume, negrįžo gimtinėn, bet liko Lietuvoje. Su žmona Birute užaugino sūnų Roką ir dukrą Beatą, sulaukė šešių vaikaičių. Jam Kaunas – lyg gimtasis miestas, kuriam jis paskyrė jau 54 metus! Galėtų jis šventas Kalėdas sutikti pas dukrą Šveicarijoje arba pas sūnų Jungtinėse Amerikos valstijose. 

Už Atlanto dabar yra ir Vladimiro žmona Birutė Bersniovienė, nes pagausėjo sūnaus Roko šeima. Lietuvio žmona amerikietė Kristina, beje, mokslus baigusi Vytauto Didžiojo universitete Kaune, senelio Vladimiro 70-ojo gimtadienio išvakarėse pagimdė sūnelį Levuką. Tai V.Beresniovui – pati brangiausia dovana jubiliejinio gimtadienio proga.

(Nuotraukoje: Pirmasis kaunietis ordininkas LŽS valdybos narys Vladimiras Beresniovas)
O.Kaunas_II.jpg
Turi kuo pasidžiaugti po Šaulio ženklu gimęs dailininkas ir žurnalistas. 1970-taisiais baigęs meninio apipavidalinimo studijas , Vladimiras Beresniovas pradėjo aktyvią kūrybinę veiklą. Buvo satyros ir humoro laikraščio „Ūpas“ meninis redaktorius, atkurto Lietuvos Šaulių žurnalo „Trimitas“ dailininkas, spaudos bendrovių „Varpas“ ir „Ryto varpas“ meninis redaktorius, nuo 2010 –ųjų jis LŽS Kauno apskrities skyriaus internetinės svetainės www.kaunozurnalistai.lt dailininkas. Jo dėka – tai vienintelis šalyje portalas, pateikiantis karikatūrinius piešinius. Mūsų skaitytojai gali pasigrožėti, kaip Vlaberis įsivaizduoja 2019-tuosius – 
Kiaulės metus... 


(Nuotraukoje: Kolegą sveikina kūrybos bičiulis žurnalistas Povilas Antanas Kaunas)


Ordinas_Beresniovui_2__II.jpg1970 metais jaunas dailininkas karikatūristas debiutavo „Kauno tiesos“, „Nemuno“. „Šluotos“, „Ūkininko patarėjo“, „Literatūros ir meno“ leidiniuose. Pats išleido autorines karikatūrų knygas „Vlaber“ (1998), aforizmų knygą „Geriau ragas ant kaktos...“ (2002), „Linksmoteka“ (2008). 
V.Beresniovas iliustravo per 200 knygų, tarp jų serijas „Portretai“ (1994 – 1999), „Likimai“ (1999 – 2001).

(Nuotraukoje: jubiliatą sveikia Vaižganto, V.Gedgaudo ir V.Kudirkos premijų laureatas, žurnalistas ir rašytojas Juozas Kundrotas)


Dailininkas surengė per 100 personalinių parodų Lietuvoje bei užsienio šalyse. Jo darbų yra įsigiję humoro ir satyros muziejai, daugelio šalių kolekcininkai. Autorius - daugelio tarptautinių karikatūros konkursų dalyvis ir laureatas: tai „Karikatūra gina gamtą“ (Ryga, Latvija, (1985), ,,Karikatūrų paroda Kazanė - 87).

 Bienalėje ,,Tolentino“ (Italija) apdovanotas sidabro medaliu bei specialia „Luigi Mari“ premija (1999). Tarptautinės karikatūrų parodos Pekine (Kinija) laureatas (2005) ir kt. Pažymėtina, kad 2008 metais kaunietis karikatūristas Gabrovo satyros ir humoro namuose – muziejuje ne tik surengė savo personalinę parodą, bet Bulgarijoje amžiams liko ir jo geriausi darbai.
Ordinas.LZS.__II.jpg(Nuotraukoje: Kauniečių Žurnalistinis ordinas)

Už ištikimybę dviem mūzoms, nuolatinius kūrybinius ieškojimus bei atradimus Vladimiras Beresniovas apdovanotas LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos vardiniu „Gintariniu parkeriu“ (2000) ir „Dėkingumo plunksna“ (2013), medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“ (2009), už nuopelnus Kauno kultūrai – III laipsnio Santakos ženklu (2011), Kauno m. burmistro Jono Vileišio žalvariniu medalius (2013). 

Dėl tokių aktyvių kūrėjų, nuoširdžių Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos narių ir kilo pirmininkui Vidui Mačiuliui idėja – pačius geriausius apdovanoti vardiniais Žurnalistiniais ordinais, kuriuose įrašas ,,LŽS. Kaunas“ yra neatsitiktinai. 

1929-taisiais mieste prie Nemuno ir Neries buvo įkurta savarankiška Lietuvos žurnalistų sąjunga. Daug ir įvairių renginių 90-mečio proga turėtų vykti žurnalistų bendrijos gimtinėje, kad tik kolegos būtų aktyvūs. Ir verti, žinoma, vardinio Žurnalistinio ordino. 

Su artėjančiomis šv.Kalėdomis ir Naujasiais metais, kolegos žurnalistai! Fotografo, LŽS nario Vlado DEKŠNIO nuotraukose:

(viršutinėje) LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis Žurnalistinį ordiną įteikia Vladimirui Beresniovui (Vlaberiui)

(apatinėje) Grupė LŽS Kauno apskrities skyriaus žurnalistikos senjorų klubo MES narių

Ordinas_Beresniovui_2_didele.jpg

Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)