2020 m. gegužės 27 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Apie rinkiminę reklamą televizijos ir radijo programose

Birutė KERŠIENĖ, LRTK visuomenės informavimo skyriaus vedėjaVRTK_5_didele.jpg


Artėjant 2019 metų savivaldybių tarybų (kovo 3 d.), Respublikos Prezidento (gegužės 12 d.) ir Europos Parlamento (gegužės 26 d.) rinkimams Lietuvos radijo ir televizijos komisija drauge su Vyriausiąja rinkimų komisija gruodžio 7-ąją Lietuvos Seime surengė susitikimą su šalies televizijos transliuotojais ir jų atstovais. Renginio moderatorius - LRTK pirmininkas žurnalistas Mantas Martišius.
VRTK_2_II.jpgVyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė (nuotraukoje) bei šios komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė akcentavo, kad visų laukia svarbus rinkimų politinės agitacijos laikotarpis. 


Pranešėjos pateikė svarbiausias rekomendacijas televizijos transliuotojams dėl politinės reklamos užsakymų priėmimo. Buvo akcentuota priminė politinės reklamos samprata ir jos žymėjimo taisykles, kurių būtina laikytis skelbiant tai ne tik televizijoje, bet ir internete bei socialiniuose tinkluose.
VRTK_4_II.jpgLietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius (nuotraukoje) taip pat pastebėjo, kad minėtu laikotarpiu transliuotojai turėtų atkreipti didesnį dėmesį ir į politinės reklamos turinį – joje skelbiama informacija privalo būti korektiška ir atitikti tikrovę.

Susitikimo organizatoriai pabrėžė, jog tikisi visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimo ir supratimo, kad būtų išvengta politinės reklamos transliavimo klaidų artėjančios rinkiminės kampanijos metu.

Pokalbyje dėl rinkiminės reklamos buvo atsakyta į pateiktus šalies televizijų atstovų klausimus. Ypač aktyvūs buvo UAB INIT televizijos reklamos vadovė Jurga Barzdžiuvienė (apatinėje nuotraukoje: Seime ji (kairėje) su INIT TV žinių tarnybos vadove Vilma Maciulevičiūte) ir UAB ,,Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ juristas Ąžuolu Čekanavičius. 

***

Tikriausiai ir kitąmet ne vienas šalies žurnalistas kandidatuos artėjančiuose rinkimuose, ypač į savivaldybių tarybas. Kolegos turi prisiminti, kad rinkiminiu laikotarpiu jie negali vesti radijo ir televizijos laidų, o 
Visuomenės informavimo etikos kodeksas reikalauja:


23 straipsnis

Žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui.
Žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje. Dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.


VRTK_3__II.jpg26 straipsnis
Visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistų kūrinių. Žurnalistas turi teisę atsisakyti rengti reklaminę informaciją.

27 straipsnis
Draudžiama reklamą pateikti nepažymėtą ir kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.
28 straipsnis
Žurnalistai neturi reklamai naudoti savo vardo, atvaizdo ir balso, išskyrus tuos atvejus, kai tokia reklama siekiama socialinių ar humanistinių tikslų ar reklamuojamas žurnalisto sukurtas kūrinys, visuomenės informavimo priemonė.

29 straipsnis
Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

www.kaunzurnalistai.lt nuotr.


VRTK_1_didele.jpg

Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)