2020 m. vasario 26 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Amžinąjį Atilsį. Vilnietė žurnalistė Jūra Marija Baužytė (1931 01 13 - 2018 10 24)
Bauzyte_Jura__II.jpg2018-ųjų ruduo vieną po kito Amžinybėn pakviečia žurnalistikos senjorus. 

Spalio 24-ąją po ilgos ir sunkios ligos mirė puiki žodžio meistrė, profesionali žurnalistė, LŽS narė Jūra Marija Baužytė - Štikelienė.

Velionės palaikai bus palydėti tenai, kur ilsisi jos vyras, buvęs Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius Stasys Štikelis (1934-1999).


Baigė kolegė sunkų žemiškąjį gyvenimą, nes kelerius metus ji negalėjo pakilti iš ligos patalo. Savo mylimą seserį rūpestingai globojo žinoma LRT žurnalistė, daugybės dokumentinių filmų ,,Mūsų miesteliai“ autorė, Petro Babicko premijos laureatė Nijolė Baužytė, kuri šį savaitgalį rengė kūrybinį vakarą, skirtą savo gyvenimo aštuoniasdešimtmečiui. Kur džiaugsmas – ten ir liūdesys...

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba, kauniečiai plunksnos broliai ir sesės, pažinoję velionę LŽS narę Jūrą Baužytę, iš visos širdies užjaučia gedinčią jos seserį Nijolę Baužytę.

Vainikas II_8.jpg


Imam, Nijole, Jūsų gėlą savo širdin ir dalijamės perpus, kad ta Jūsų sesers žurnalistės Jūros Marijos Baužytės netektis būtų lengvesnė...


Jūros Marijos Baužytės palaikai šiandien, spalio 29-ąją, bus pašarvoti Vilniaus laidojimo namuose (Olandų g. ).

 Laidotuvės - spalio 30-ąją (antradienį) 13 val. Saltoniškių kapinėse.
Jūra Marija Baužytė - Štikelienė (1933 m. sausio 13 d. Kuršėnuose, Šiaulių apskritis – 2018 m. spalio 24 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistė, publicistė.

1951 metais baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1956 m. Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete žurnalistikos specialybę. 1956 m. „Valstiečių laikraščio“, 1957–1960 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa“ korespondentė. 1960–1992 m. „Tiesos“ korespondentė, skyriaus vedėja. Nuo 1992 m. įmonės Lietuvos geležinkeliai laikraščio „Geležinkelininkas“ korespondentė. Daugiausia rašė dorovinio auklėjimo klausimais. Rašinius spausdino įvairiuose leidiniuose. Kelerius metus vadovavo Lietuvos žurnalistų sąjungos publicistikos sekcijai. 2008 metais J. M. Baužytė apdovanota Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai“.

Autorė  parengė skyrių apie žuvusius 1991 m. sausio 13 d. prie Televizijos bokšto bei radijo ir televizijos pastatų, parašė keletą apybraižų knygai „Lietuva, 1991 m. sausio 13“. Redagavo buvusio LR Seimo pirmininko ir švietimo ministro Konstantino Šakenio prisiminimų dvitomį „Vaizdai ir mintys nelaisvėje“.
Bauzyte_Jura_2__II.jpg2009 metais Jūra Marija Baužytė (nuotraukoje) išleido esė knygą ,,Pavėlavę lieka stotyje. Neišsiųsti laiškai" apie žurnalistiką gyvenime ir gyvenimą žurnalistikoje.

,,Neišsiųstuose laiškuose" patyrusi žurnalistė apmąsto prabėgusias dienas ir dabartį, žvelgia į ateitį, vertina reiškinius, pokyčius nuo 1951 iki 2008 metų, aprėpdama daugelį gyvenimo sričių, kuriose jai teko ir iki šiol tenka dalyvauti. Prieš skaitytojų akis atsiveria mūsų šalies panorama nuo XX a. vidurio iki XXI a. pradžios.

,,Nuobodžioje mūsų literatūroje, blevyzgų ir keiksmažodžių tvane, ši knyga tviekste nutvieks skaitytojus gerumu ir švelnumu, gera ir spalvinga kalba,“- buvo rašoma  anotacijoje.

Buvo išleisti ir trys J. Baužytės publicistikos rinkiniai: "Išdalyta saulė", "Žirgai lekia per rūką", "Šviesa iš toli". Po vyro Stasio Štikelio mirties Jūratė Marija sudarė bei parengė spaudai šio žurnalisto monografiją "Eterio šviesa" (Lietuvos radijo istorija 1919–1940 m.), kuri 2001 metais buvo apdovanota V. Kudirkos premija, tai pat jo knygą "Lenkiuosi gimtinei". Redagavo buvusio Nepriklausomos Lietuvos seimo pirmininko ir švietimo ministro K. Šakenio prisiminimų dvitomį "Vaizdai ir mintys nelaisvėje", kitas knygas. 

Virselis_1934_m._I.jpg


IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 86 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,IERARCHIJA"


Tarp kolegų pasidairius,
yra giminės įvairios,
Nors, kas skaito tik gazietą,
gal būt, to nepastebėtų.

Yra giminė - vyriausių,
Jie tarp raštų įsirausę,
Nors minkštoką turi kėdę.
bet labai nesaugiai sėdi.

Jei su plunksna ką nors daro,
tai parašo žodį svarų,
O jeigu parašo nieką,
tai nelaiko tai per grieką.

Paskiau eina sekretoriai,
žmonės nelabai padorūs.
Šitie žmonės visą laiką
tik ką nors nubraukti taiko.

Ir didžiausią nuo jų kančią
tai reporteriai iškenčia.
Nubraukė eilutę, kitą,
ot ir nėra poros litų...


(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)