2019 m. spalio 17 d.

V. Putvinskio g. 48
44211 Kaunas
tel./faks (8-37 422 577)
lzs.kaunas@gmail.com
+370 698 17188

Iš dovanų knygos ,,Dar palūkėki pusamžio krize!

***

Braška kūnas, dreba keliai, krenta dantys - sveika senatve

***

Sendamas tik per skausmus dantis sukandęs gali ką nors nuveikti

***

Amžiaus viduryje naujų pojūčių sukelia tik nauji simptomai

***

Senatvė turi tris panašumus. Pirmas - sutrikusi atmintis. Hm... Kokie gi kiti du?

***

Kadaise buvau tokia neryžtinga... O dabar gailiuosi...

***

Sulaukus brandaus amžiaus neverta pernelyg nerimauti, kad protas nuslysta į šalį. Svarbu, kad jis grįžtų atgal.

***

Kai žvakutė kainuoja daugiau už gimtadienio tortą, metas atsisveikinti su jaunyste

***

Ir dabar turiu tai, ką turėjau prieš 20 metų, tik vaizdas nekoks

***

Pusamžis yra tada, kai amžių išduoda pusiaujas

***

Perkopus pusamžį žmona liepia įtraukti pilvą, ir jai nė motas, kad jau seniausiai jį įtraukei

***

Jeigu gyvenčiau iš naujo, daryčiau tas pačias klaidas, tik nebelaukčiau taip ilgai

***

Tik jauni miršta nesugedę

***

Kad ką bedaryčiau, viskas yra arba nepadoru, arba nelegalu, arba didina antsvorį

***

Kai tik suaugi ir pasisemi pakankamai žinių, supranti, kad esi per senas ir bejėgis

***

Esu tokio amžiaus, kai mano nugara šėlioja dažniau negu aš pati

***

Kai norisi atsistoti ir užleisti vietą moteriai, bet neprisiverti pajudėti - vadinasi, sensti

***

Dažniausias svorių kilnojimo pratimas sulauks pusamžio - pakilti iš krėslo

***

Rūkau cigarus dėl to, kad mano amžiaus žmogui baisu neturėti ko įsitverti

***

Pasilenkus užsirišti batraiščių ir po akimirkos svarstau: hmm, ką gi aš ruošiausi daryti?Gelt_I.jpg

Dail. Algimantas SnarskisHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Amžinąjį Atilsį. Mirė žurnalistų Mokytojas, LŽS narys L.V. Žeimantas

www.kaunozurnalistai.lt inf.Zeimantas_Liubomiras_Didele.jpgBėgta, skubėta, laukta, tikėta
Vis dar nebūtiem būsiant laikam,
O už kiekvieną dieną pridėtą
Šiandien dėkoti nežinom kam...

Bernardas Brazdžionis


Šiandien, 2018-ųjų spalio 27-ąją, į Rokantiškių kapines Vilniuje palydėtas buvęs ilgametis Vilniaus universiteto žurnalistikos katedros vedėjas, dėstytojas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Liubomiras Viktoras Žeimantas. 

Anapilin Iškeliavo puikus pedagogas ir plunksnos meistras, žurnalistų Mokytojas, kuris po sunkios ligos, eidamas 88 metus, mirė ketvirtadienį Vilniuje.

Kauniečiai žurnalistai, buvę nuostabaus dėstytojo studentai, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos nariai, visi miesto žiniasklaidos žmonės, su liūdesiu sutiko žinią apie Liubomiro Viktoro Žeimanto Išėjimą. 
Vainikas kalijos II_6.jpgSkaudaus atsisveikinimo su brangiu Žmogumi Dieną - visi nuoširdžiai užjaučia velionio vaikus, vaikaičius, gimines, artimuosius, 
Jo brolį žinomą žurnalistą, Lietuvos žurnalistų sąjungos internetinės svetainės redaktorių Vytautą Žeimantą ir jo šeimą.

Tegul Jūsų skausmas, pasidalintas su mumis, būna daug lengvesnis...

 Stiprybės. Ramybės. Ištvermės.

LIUBOMIRAS VIKTORAS ŽEIMANTASZeimantas_L._II.jpg

Gimė 1931 04 12 Dumbliuose (Lazdijų raj., Seinų apskrityje).

1965 metais neakivaizdiniu būdu Maskvoje baigė žurnalistikos studijas Aukštojoje partinėje mokykloje.

1955 - 1967 metais buvo „Komjaunimo tiesos“ dienraščio literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas, redaktoriaus pavaduotojas. 

1987 - 1992 metais  „Liaudies ūkio“ (nuo 1991 „Lietuvos ūkio“) žurnalo vyriausiasis redaktorius,.

1992  m. „Lietuvos auto“ redakcinio centro redaktorius.

 1992 - 1996 – „Geležinkelininko“ laikraščio vyr. redaktorius.

1970 m. apgynė disertaciją „Lietuvos komunistų partijos pogrindinės spaustuvės Lietuvoje 1918-1940“, už kurią buvo suteiktas istorijos mokslų kandidato laipsnis. 1973 m. suteiktas docento vardas.

1975 09 01 - 1984 08 31 – Žurnalistikos katedros vedėjas.

Nuo darbo Universitete pradžios dėstė Žurnalistikos įvadą, vėliau – Masinės informacijos priemonių technologijas (maketavimą), Lietuvos žurnalistikos istoriją (1917 – 1944).

Žiniasklaidos teoretikas paskelbė straipsnių žurnalistikos istorijos ir teorijos temomis. Tyrinėja Lietuvos geležinkelių istoriją.Virselis_1934_m._I.jpg

IŠ PRAEITIES...
PRIEŠ 85 METUS

PETRAS PŪKELIS
,,PLUNKSNOS BROLIAI"

Žurnalistam Lietuvoje
visiškai neblogai klojas.
O jei kam kiaura alkūnė,
tai tas paslaptim tebūnie.

Žurnalistai  Eldorado
kolei kas mus nesurado
Ir už žodį, nors stiproką,
dar po dolerį nemoka.

Visų pirma labai svarbu,
kad visuomet yra darbo,
O jei ne visad sumoka,
dėl to liūst neapsimoka.

Sako, laikraščių tiražas
kolei kas dar esąs mažas.
Ir kol kas dar mūs tėvynėj,
sako, esą daug laukinių.

Jei jau šneka taip leidėjas-
padirbėkim iš idėjos.
Nors kitur tas nemadoje,
tegul liks dar bent spaudoje.

Šiais jau būklė mūsų svarbi,
Spaudos žmogų visi gerbia.
Jei svečiuose kur tenka būti,
užufundija čėrkutę.

Sako, spaudos pionierius
juk negali būt negėręs.
Taigi ši patieka
žurnalistui ir telieka.

Kolei kas pas mumis spaudą
su glėbiu dar nieks negaudo.
Pas mus, mat, kiti dalykai:
daug kas skaito tik dykai.

Šitokioj aplinkumoje
daugel kas patiestų kojas,
Bet lietuvis žurnalistas
dar bankrotų nepažįsta.

(1934 metai. Iš pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio)

KLAUSIMĖLIS

Ką Jūs vadinate žurnalistu?

Dirbančius redakcijoje
Bendradarbiaujančius su spauda, RTV
Pagal sutartį teikiančius medžiagą, viešosios informacijos rengėjams
Priklausančius žurnalistų profesinei sąjungai
Daugiau informacijos

Radai klaidą?
Rašyk (el.p. lzs.kaunas@gmail.com)